Radovan Pulko: Rusko zamejstvo v slovenskih deželah, Zgodovinsko društvo Kidričevo, 2018. Iz ruščine prevedel mag. Radovan Pulko, prof.