Motivational and value orientation in Slovenian top sport, according to differences between sex and type of sport
Motivacijske in vrednotne usmeritve v slovenskem vrhunskem športu z vidika razlik med spoloma in vrsto športa