Determination of the motor types of younger children by classification into groups
Določanje motoričnih tipov mlajših otrok na osnovi razvrščanja v skupine