Ljubljanska pokrajina topografski zemljevid, 1:100.000