Kronika Pevskega zbora Glasbene matice v Ljubljani 1891-1941 : II.del, 3. knjiga