Statistično gradivo SR Slovenije
Letni pregled cen 1968 in 1969