Prometna karta sa oznakom banovina Kraljevine Jugoslavije