Literatura in besedilna posredovanja : premori in intonacija v zgodnjenovoveških besedilih
Literature and textual mediations : pauses and pitches in Early Modern texts