Statistični portret Slovenije v EU 2006
Statistical portrait of Slovenia in the EU 2006