Psalm 41-42 za veliki orkester, mešani zbor in tenor solo