Abecedika : sa taiste, katiri se otshejo Krajnsko brati nauzhiti