Hibridnost pravnega normiranja v Evropski uniji (Pravni in institucionalni vidiki uporabe mehkega prava in pojav hibridnih pravnih področij)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih