Aplikativni projekt
Multifunkcionalni kompoziti na osnovi intermetalnih spojin Al - Mg - Ti,ojačenih s keramičnimi delci