Lirska poezija Simona Jenka in njene razvojne tendence : (disertacija)