Akterji industrijskih odnosov in pokomunizem: kako sproducirati trg?