Temeljni projekt
Mehanizem signalizacije flagelina preko Tollu-podobnega receptorja 5