Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7. oktober 2013, Ljubljana, Slovenia : zvezek B
Facing demographic challenges = proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th, 2013, Ljubljana, Slovenia = volume B

tab1
1. TXT datoteka (273 kB) Za ogled je potrebna prijava