Temeljni projekt
Modifikacije površine kovinskih biomaterialov in njihove interakcije z bio-okoljem