Grafična oblika semantičnega diferenciala kot metoda za merjenje stališč