Statistično gradivo SR Slovenije
Zunanja trgovina SR Slovenije 1957-68 : Statistični pregled izvoza, uvoza in odnosov menjave