Raziskovalni program
Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine