Slovanski citrar : šest izbranih četverospevov, in sicer en hrvaški in pet slovenskih četverospevov s podloženim besedilom