Dr. Ivo Pirc (1891-1967) in razvoj javnega zdravja na Slovenskem (1923-1941)
Dr. Ivo Pirc (1891-1967) and development of public health in Slovenia (1923-1941)