Osebnostni razvoj prihodnjega strokovnega delavca za delo z osebami s posebnimi potrebami