Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja
Treatises and documents : journal of ethnic studies