Filozofsko delo prof. Milana Komarja : pregled ob osemdesetletnici