Dve domovini : razprave o izseljenstvu
Two Homelands : migration studies

 1. 1990
   25

  številka: 1 (1990)
  Eulogy of a Man of Two Homelands (številka: 1, 1990)
  Fotografski krožek - Gruppo fotografico Rečan, Fotoalbum izseljencev iz Benečije, Fotoalbum degli emigranti della Benecia (številka: 1, 1990)
  Zgodovinske primerjave (številka: 1, 1990)
  Ethnic Radio in Australia and Slovene Language Broadcasting: Development and Direction (številka: 1, 1990)
  Immigration History Research Center (Raziskovalni center za zgodovino priseljevanja) univerze Minnesota v St. Paulu, ZDA, in njegova slovensko-ameriška zbirka (številka: 1, 1990)
  Rajska dolina (številka: 1, 1990)
  Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne (številka: 1, 1990)
  Družba svetega Rafaela do ustanovitve ljubljanske podružnice (številka: 1, 1990)
  Udje družbe sv. Mohorja v ZDA do leta 1900 (številka: 1, 1990)
  Nekateri pristopi k problematiki druge generacije v okviru raziskovanja priseljenstva v ZDA (številka: 1, 1990)
  Izseljenska avtobiografija v ZDA - primer slovenskih Američanov (številka: 1, 1990)
  Ideja in poskusi izgradnje slovenskega narodnega doma na st. Clairu v Clevelandu (številka: 1, 1990)
  Problems and Perspectives of Ethnic Identification: Withering Away or Reaffirmation? Experience of a Slovene Emigrant (številka: 1, 1990)
  Zamisli o sodelovanju med Slovenci in njihovimi potomci v matici in v tujini (številka: 1, 1990)
  Immigration and Psychiatry: Yugoslav-Born Minority in Victoria (številka: 1, 1990)
  Slovenskoargentinski pesnik Vinko Žitnik (številka: 1, 1990)
  Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v Franciji v letih 1936-39 (številka: 1, 1990)
  Ivan Dolenc and John Krizanc: Two Canadian Authors of Slovene Origin (številka: 1, 1990)
  Zamuda slovenske objave Orla in korenin (številka: 1, 1990)
  Bronasti tolkač in V kljunu golobice Berta Pribca (številka: 1, 1990)
  Slovenian Cultural Association Simon Gregorčič, Toronto, Ont., Canada, Celebrates its 30th Anniversary (številka: 1, 1990)
  Etnološko preučevanje etnične identitete slovenskih izseljencev (številka: 1, 1990)
  Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvo (številka: 1, 1990)
  Ponovno: Adamič - pisatelj, da ali ne? (številka: 1, 1990)
 2. 1992
   26

  številka: 2/3 (1992)
  Slovenski begunci v Avstriji v luči časopisa Domači glasovi (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski tisk v Kanadi (številka: 2/3, 1992)
  The Prosveta english language section: certainly not hard news, and never intended to be (številka: 2/3, 1992)
  The press as a link between the leaders and the rank and file of an ethnic fraternal organisation (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski etnični tisk v Argentini do druge svetovne vojne (številka: 2/3, 1992)
  Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje (številka: 2/3, 1992)
  The Slovak press in the late 19th and early 20th centuries, with particular emphasis on the Slovak-American press, 1885-1918 (številka: 2/3, 1992)
  Breda Čebulj-Sajko: Med srečo in svobodo (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni (številka: 2/3, 1992)
  Slovene immigrant literature in the postmodern world: the rise of multiculturality and multi-ethnicity in Australia, the United States of America and Canada (številka: 2/3, 1992)
  Amerikanski Slovencov glas (številka: 2/3, 1992)
  The croatian fraternal union Zajedničar and the second generation (številka: 2/3, 1992)
  Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje od Ljubljane do Ellis Islanda - otoka solza v New Yorku (številka: 2/3, 1992)
  Katoliški šolski sistem v Združenih državah Amerike in ustanavljanje osnovnih šol pri slovenskih župnijah (1895-1941) (številka: 2/3, 1992)
  The new immigrant and the immigrant press in the New York area (številka: 2/3, 1992)
  Raziskave o Slovencih v Avstraliji (številka: 2/3, 1992)
  The prehistory of Slovene journalism in the United States (številka: 2/3, 1992)
  Jurij Zalokar, Mavrična kača (številka: 2/3, 1992)
  Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodni Evropi do leta 1940 (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni (številka: 2/3, 1992)
  Tiski slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji (številka: 2/3, 1992)
  Poslanstvo in vloga časopisa Ameriška domovina v zgodovini ameriških Slovencev, 1919-91 (številka: 2/3, 1992)
  Louis Adamic's periodicals (številka: 2/3, 1992)
  Elections for councilmen in the city of Cleveland and Slovenes of Celeveland! (številka: 2/3, 1992)
  Delovanje šolskih sester kongregacije sv. Frančiška Asiškega - Kristusa Kralja v ZDA med letoma 1909 in 1915 (številka: 2/3, 1992)
 3. 1993
   11

 4. 1994
   11

 5. 1995
   16

 6. 1996
   21

  številka: 7 (1996)
  Marjan Drnovšek, Drago Bajt, ur., Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Ljubljana 1995 (številka: 7, 1996)
  Leopoldina Plut-Pregelj, Carole Rogel, Historical dictionary of Slovenia, Lanham, Maryland and London, 1996 (številka: 7, 1996)
  Slovene students in central and eastern Europe up to 1918 (številka: 7, 1996)
  Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ozirom na izseljenske sezname tržaškega pristanišča (številka: 7, 1996)
  Poezija Karla Mauserja (številka: 7, 1996)
  Funkcionalni bilingvizem in Slovenci v Argentini in Urugvaju (številka: 7, 1996)
  Slovenci v Združenih državah (številka: 7, 1996)
  Slovenes in Sweden (številka: 7, 1996)
  Irena Gantar Godina, ur., Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje (številka: 7, 1996)
  Slovenski domovi v Južni Ameriki (številka: 7, 1996)
  Marina Lukšič Hacin: Ko tujina postane dom, Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, Ljubljana 1995 (številka: 7, 1996)
  Doslej neznano pismo Louisa Adamiča iz zadnjega leta njegovega življenja (številka: 7, 1996)
  Friderik Baraga (številka: 7, 1996)
  Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnama (številka: 7, 1996)
  Vera Kržišnik-Bukić, ur., Slovenci v Hrvaški, Ljubljana 1995 (številka: 7, 1996)
  Slovenska evangeličansko-luteranska cerkev svetega Ivana v Betlehemu, Pensilvanija, ZDA (številka: 7, 1996)
  Vojeslav Mole (številka: 7, 1996)
  Igor Maver, ur., Ethnic literature and culture in the U.S.A, Canada and Australia, Frankfurt am Main 1996 (številka: 7, 1996)
  The literary creativity of Slovene migrants in Australia in English (številka: 7, 1996)
  Demographic movements in Slovene emigration to Argentina (številka: 7, 1996)
 7. 1997
   15

 8. 1998
   15

 9. 1999
   25

  številka: 10 (1999)
  Printed material and the mass emigration of Slovenes (številka: 10, 1999)
  Zvone Žigon, Otroci dveh domovin: Slovenstvo v Južni Ameriki (številka: 10, 1999)
  Igor Šentjurc, Vaters Land (številka: 10, 1999)
  Tone Rode, Mesto pristan (številka: 10, 1999)
  Božidar Fink, Na tujem v domovini (številka: 10, 1999)
  Mary Jugg Molek - an American writer and poet with Slovene roots (številka: 10, 1999)
  Irena Gantar Godina, ur., Intelektualci v diaspori (številka: 10, 1999)
  Začetek, razvoj in današnje stanje srednješolskih tečajev v povojni slovenski emigraciji v Argentini (številka: 10, 1999)
  Deset let revije Dve domovini / Two homelands (številka: 10, 1999)
  Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost (številka: 10, 1999)
  Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost (številka: 10, 1999)
  Archives historiques du CIEMI (številka: 10, 1999)
  Slovenstvo v Venezueli (številka: 10, 1999)
  Slovene emigrant literature, periodicals and other publications and the reading public in Slovenia (številka: 10, 1999)
  Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču (številka: 10, 1999)
  Ethnic identity of the first postwar generation of Australian Slovenes (številka: 10, 1999)
  Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost (številka: 10, 1999)
  Irena Birsa (številka: 10, 1999)
  St. Joseph KSKJ local lodge, Bridgeport, Connecticut (številka: 10, 1999)
  Marjan Drnovšek, Usodna privlačnost Amerike (številka: 10, 1999)
  Breda Čebulj Sajko, Etnologija in izseljenstvo: Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993 (številka: 10, 1999)
  Marina Lukšič-Hacin, Multikulturalizem in migracije (številka: 10, 1999)
  "A working man's paradise" - English awarness of emigration and New Zealand in the age of sail (številka: 10, 1999)
  Jože Rant, ur., Zbornik dela v zvestobi in ljubezni: Zedinjena Slovenija 1948-1998 (številka: 10, 1999)
 10. 2000
   18

 11. 2001
   32

  številka: 13 (2001)
  številka: 14 (2001)
  Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Koloradu, in v San Franciscu, Kalifornija (številka: 13, 2001)
  Prispevek za drugačno geografijo moči (številka: 13, 2001)
  Slovenska politična emigracija v Argentini (številka: 13, 2001)
  Slovenska povojna politična emigracija in razvoj ideje o neodvisnosti Slovenije (številka: 13, 2001)
  Prvih deset let delovanja SNPJ (številka: 13, 2001)
  Louis Adamic and the metaphor of immigrant generations (številka: 13, 2001)
  Auto-biographical methods - case study - Australian Slovenes (številka: 13, 2001)
  Ob osemdesetletnici akademika Vasilija Melika (številka: 13, 2001)
  Udje Družbe sv. Mohorja v Nemčiji v letih 1888-1918 (številka: 13, 2001)
  Razvoj slovenske izseljenske skupnosti v Rock Springsu, Wyoming, od naselitve do začetka 30-let 20. stoletja (številka: 13, 2001)
  Slovenci na Švedskem (številka: 13, 2001)
  Gusle, guslarji in njihova društva pri srbskih izseljencih v ZDA (številka: 14, 2001)
  Slovenski filmski arhiv in izseljenstvo (številka: 14, 2001)
  Slovensko gledališče v Clevelandu (številka: 14, 2001)
  Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDA (številka: 14, 2001)
  Prisotnost kulturnoumetniškega delovanja izseljencev v kulturnih programih, ki jih sponzorira matična država (številka: 14, 2001)
  Izseljevanje iz Ribniške doline od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne (številka: 14, 2001)
  "Popovich Brothers" (številka: 14, 2001)
  Filozofsko delo prof. Milana Komarja (številka: 14, 2001)
  Pet desetletij slovenske zdomske kulturne revije Meddobje (številka: 14, 2001)
  "Knjiga: blagoslov za dušo (številka: 14, 2001)
  Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi (številka: 14, 2001)
  Skrb za drugo generacijo (številka: 14, 2001)
  Swedish ethnicity in America (številka: 14, 2001)
  Izzivi sodobnih slovenskih izseljenskih pisateljev (številka: 14, 2001)
  Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne (številka: 14, 2001)
  Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci - Zahodna Evropa (številka: 14, 2001)
  Folklorno življenje med Slovenci na Švedskem (številka: 14, 2001)
  Slovenska kultura v Južni Ameriki po osamosvojitvi Slovenije (številka: 14, 2001)
  Začetki dramske dejavnosti med slovenskim izseljenci v Bethlehemu, Pa., ZDA (številka: 14, 2001)
 12. 2002
   26

  številka: 15 (2002)
  številka: 16 (2002)
  Izseljenec (številka: 15, 2002)
  Ethnic diversity and the city (številka: 15, 2002)
  Why are the barriers into the labour market rising? (številka: 15, 2002)
  Inequality and difference (številka: 15, 2002)
  Povratniki kot del migracijskega kroga (številka: 15, 2002)
  Social policy towards foreigners in Poland after 1989 (številka: 15, 2002)
  Speaking a new language (številka: 15, 2002)
  Contemporary trends in Berlin's Turkish economy (številka: 15, 2002)
  East-West labour migration and integration (številka: 15, 2002)
  Jubilejno leto akademika dr. Janeza Stanonika (številka: 15, 2002)
  Literarno povratništvo in meje narodne književnosti (številka: 15, 2002)
  Multikulturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol (številka: 15, 2002)
  Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku (številka: 16, 2002)
  The standpoint of the Communist party of Slovenia towards the political emigration up to 1991 (številka: 16, 2002)
  Ženske v manjšinskih skupnostih (številka: 16, 2002)
  Josip Vuga, slovenski znanstvenik v Čeških Budějovicah (številka: 16, 2002)
  Are migrations revolving national labor markets of European Union? (številka: 16, 2002)
  Sonetni venec in slavilna pesem v spomin na Louisa Adamiča (številka: 16, 2002)
  Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes (številka: 16, 2002)
  Marija Jurić Pahor, Narod, identiteta, spol (številka: 16, 2002)
  Slovensko izseljenstvo (zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice) ... (številka: 16, 2002)
  Povezovanje Slovencev po svetu s pomočjo interneta (številka: 16, 2002)
  Priseljenski pisatelji v Nemčiji (številka: 16, 2002)
  Bert Pribac's spiritual development as reflected in his poetry (številka: 16, 2002)
 13. 2003
   32

  številka: 17 (2003)
  številka: 18 (2003)
  Slovenian women's stories from America (številka: 17, 2003)
  "Mali" prispevek k vprašanjem "povratništva" (številka: 17, 2003)
  Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu (številka: 17, 2003)
  Ejti Štih - slike in objekti (številka: 17, 2003)
  "Coming out" manjšinskih žensk (številka: 17, 2003)
  Emigration of Slovene women (številka: 17, 2003)
  Slovene-American women writers and poets in the 1930s (številka: 17, 2003)
  The Ojibwa and bishop Frederick Baraga (številka: 17, 2003)
  Kdo in kaj sem? (številka: 17, 2003)
  Razmišljanja ob knjigi Aleksa Kalca: Poti in usode (številka: 17, 2003)
  Šavrinka na Švedskem (številka: 17, 2003)
  Vpliv okolja na likovno govorico umetnikov (številka: 17, 2003)
  Izvirne poteze delovanja misijonarja Franca Pirca (številka: 18, 2003)
  Pirčeva strokovna, literarna in dopisovalna slovenščina (številka: 18, 2003)
  Gospodarske razmere na Kranjskem v Pirčevem času (številka: 18, 2003)
  From Slovenia to America - the footsteps through time in Slovenia women's auto/biographical books (številka: 18, 2003)
  Umetniška šola Slovenske kulturne akcije (številka: 18, 2003)
  Pismo Apolonije Noč od Sv. Jožefa / St. Joseph, Minnesota (1855) (številka: 18, 2003)
  Slovene immigration to Argentina in the Inter-war period (številka: 18, 2003)
  Stoletnica rojstva dr. Tineta Debeljaka (številka: 18, 2003)
  O razstavi "La immigracion Eslovena en Argentina" (številka: 18, 2003)
  Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija (številka: 18, 2003)
  Zvone Žigon, Izzivi drugačnosti (številka: 18, 2003)
  O multikulturi in pomenu različnosti narodov, jezikov in kultur (številka: 18, 2003)
  Polish migratory groups and their descendants in the province of Buenos Aires in Argentina (številka: 18, 2003)
  Izseljevanje slovenskih intelektualcev na Hrvaško do leta 1848 (številka: 18, 2003)
  Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike (številka: 18, 2003)
  Pomembnejši slovenski biografski prispevki o misijonarju in izseljenskem duhovniku Francu Pircu (številka: 18, 2003)
  "Domovina je tu in domovina je tam" (številka: 18, 2003)
  Uršula Lipovec Čebron (ur.), V zoni prebežništva (številka: 18, 2003)
 14. 2004
   30

  številka: 19 (2004)
  številka: 20 (2004)
  Ohranjanje etnične identitete in tradicije med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci v Združenih državah Amerike (številka: 19, 2004)
  How the culture of the Slovene emigrants was received in Slovenia (številka: 19, 2004)
  The necessitiy of a new multicultural peace culture (številka: 19, 2004)
  Barbara Verlič Christensen, Evropa v precepu med svobodo in omejitvami migracij (številka: 19, 2004)
  Preservation of ethnic identity among Slovenian emigrants in the era of globalization (številka: 19, 2004)
  The immigrant is dead, long live the immigrant (številka: 19, 2004)
  Migration as a change of cultural relations by a new language map (številka: 19, 2004)
  Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji (številka: 19, 2004)
  Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest (številka: 19, 2004)
  Globalization, migration and family diversity (številka: 19, 2004)
  Etnologija in povratništvo (številka: 19, 2004)
  Slovenski intelektualci - izseljenci na Hrvaškem (številka: 19, 2004)
  Fremde zwischen Integration und Assimilation (številka: 19, 2004)
  Multiculturalism and globalization (številka: 19, 2004)
  Vračanje Slovencev iz Argentine (številka: 20, 2004)
  "Dobrodošli doma?" (številka: 20, 2004)
  Transformacija etničnosti (številka: 20, 2004)
  Kaj, kako in mogoče še zakaj so tako pisali o izseljevanju in izseljencih iz Beneške Slovenije v časniku Matajur v letih 1951-1960 (številka: 20, 2004)
  Pisma in magnetofonski trakovi kot komunikacijska sredstva in viri za preučevanje izseljenstva (številka: 20, 2004)
  Ivan Cankar med domovino in tujino (številka: 20, 2004)
  Osebno in javno v izseljenski korespondenci (številka: 20, 2004)
  Slovenci na avstralski Tasmaniji (številka: 20, 2004)
  Slovenski izobraženci na Hrvaškem od 1850 do 1860 (številka: 20, 2004)
  Oto Luthar, Breda Luthar, Tanja Petrović, Zora Stančič, Irena Šumi, Nemirna srca - Restless hearts (številka: 20, 2004)
  Šolske izkušnje v multikulturnem okolju Združenih držav Amerike skozi zgodbe slovenskih priseljenk (številka: 20, 2004)
  Od zahteve po odrekanju materinščini do cenjenja dvojezičnosti (številka: 20, 2004)
  Slovenska misijonarka pri Inuitih (številka: 20, 2004)
  Odnos Republike Slovenije do vračanja izseljencev in njihovih potomcev (številka: 20, 2004)
 15. 2005
   19

  številka: 21 (2005)
  številka: 22 (2005)
  Beneška Slovenija: migracijski procesi z vidika obmejnosti in narodotvornih determinant (številka: 21, 2005)
  Izseljevanje Kočevarjev v Združene države Amerike (številka: 21, 2005)
  Pogled na imigracijo z vidika delovne terapije: Slovenci na Švedskem (številka: 21, 2005)
  Hrepenenje po domovini v poeziji slovenskih avtoric v zdomstvu (številka: 21, 2005)
  Mariza Ličan: sledi življenja izseljenke (številka: 21, 2005)
  Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma (številka: 21, 2005)
  Kulturno življenje v izseljenstvu: koncept kompleksne obravnave (številka: 21, 2005)
  Slovenski prevodi literarnih del priseljenskih avtorjev po letu 1990 (številka: 22, 2005)
  Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine (številka: 22, 2005)
  Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU) (številka: 22, 2005)
  Meje multikulturne komunikacije: etnično-simbolne reprezentacije v avstralskem prostoru (številka: 22, 2005)
  Književnost priseljencev v Sloveniji - njene značilnosti in položaj v slovenski kulturi (številka: 22, 2005)
  Immigrant children in Austrian schools (številka: 22, 2005)
  Mihael Kuzmič (številka: 22, 2005)
  Subjektivna realnost migracijskih procesov: brati, poslušati in razumeti migrantske izkušnje (številka: 22, 2005)
  Umetniška ustvarjalnost migrantov: primer Slovencev v Nemčiji (številka: 22, 2005)
  Slovenski izobraženci iz Prage na Hrvaško (številka: 22, 2005)
 16. 2006
   27

  številka: 23 (2006)
  številka: 24 (2006)
  Unlike us: Slovene views about America in the interwar era (številka: 23, 2006)
  Fizionomska transformacija međimurskog prostora pod utjecajem vanjske migracije (številka: 23, 2006)
  Položaj porabskih Slovenk v mestnih okoljih na primeru Szombathelyja (številka: 23, 2006)
  Literarne objave ne-elitnih priseljenskih pisateljev v reviji Paralele - značilnosti in položaj v slovenski kulturi (številka: 23, 2006)
  Milan Vidmar med Evropo in Ameriko (številka: 23, 2006)
  Čezoceanske poti paketov v migrantski korespondenci 1940-1960: "--- 2 žajfe, 6 žup v paketih, pa tiste bendiče za majhne rane ---" (številka: 23, 2006)
  Slovenci z burekom v Evropo in/ali diktatura kranjske klobase: nekaj o bureku,reprezentacijah bureka in "slovenskem" etnonacionalnem diskurzu (številka: 23, 2006)
  Položaj priseljenskih kultur v Sloveniji: identitetni vidiki (številka: 23, 2006)
  Združene države Amerike v očeh slovenskega slikarja Božidarja Jakca (1929-1931) (številka: 23, 2006)
  Zagreb, Ljubljana, Praga: korespondenca Zofke Kveder in njene hčere Vladimire Jelovšek (številka: 23, 2006)
  The political-intellectual reasons for migration in the second half of the 19th century (številka: 23, 2006)
  Jože Žohar, a migrant poet from Australia and his new collection of verse Obiranje limon (2004) (številka: 23, 2006)
  Ivan Resman in izseljenska problematika (številka: 24, 2006)
  Nekateri vidiki odnosa slovenske javnosti do izseljenstva (številka: 24, 2006)
  Slovenski izobraženci na Hrvaškem po letu 1868 (številka: 24, 2006)
  "Ker če ne znaš slovenskega jezika, je kot da ne bi bil Slovenec": vloga slovenskega jezika pri oblikovanju etnične identitete pri tretji in četrti generaciji slovenskih političnih emigrantov v Argentini (številka: 24, 2006)
  Vzponi in padci teorije migracijskih sistemov (številka: 24, 2006)
  Selitve žensk iz Gaberij v Vipavskih Brdih med leti 1920-1954 (številka: 24, 2006)
  On the attitude of Slovene intellectuals in Bohemia and Croatia to Jews (številka: 24, 2006)
  Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici (številka: 24, 2006)
  Kulturni položaj priseljencev v Sloveniji: dejavniki in pokazatelji (številka: 24, 2006)
  Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok? (številka: 24, 2006)
  Zofka Kveder: Zbrano delo, 1. knjiga (uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž), Študentska založba Litera, Maribor, 2005, 560 str. (številka: 24, 2006)
  Spremembe rodnostnega obnašanja v Sloveniji pod vplivom priseljevanja v obdobju po drugi svetovni vojni (številka: 24, 2006)
  Nekateri vidiki življenja primorskih priseljencev v Prekmurje med svetovnima vojnama (številka: 24, 2006)
 17. 2007
   25

  številka: 25 (2007)
  številka: 26 (2007)
  Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji (številka: 25, 2007)
  Marie Prisland - her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States (številka: 25, 2007)
  Problem "pripadnosti" Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem (številka: 25, 2007)
  Quiet observer in the silent field (številka: 25, 2007)
  Povratak na granicu: migracijska iskustva u trokutu Hrvatska-Njemačka-Slovenija (številka: 25, 2007)
  Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu (številka: 25, 2007)
  Vprašanje identitete v magrebski književnosti (številka: 25, 2007)
  Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji (številka: 25, 2007)
  Izseljenska književnost in časopisje (številka: 25, 2007)
  Krekova vestfalska pisma (številka: 25, 2007)
  Žumberčani - nekdanji in sedanji graničarji (številka: 25, 2007)
  Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih (številka: 25, 2007)
  Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva - demogeografska analiza (številka: 25, 2007)
  Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities (številka: 25, 2007)
  Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji (številka: 25, 2007)
  The importance of the Church and religious congregations for Slovenian and Norwegian emigrants to the United States of America. A comparative aspect (številka: 26, 2007)
  Krekova vestfalska pisma (številka: 26, 2007)
  Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni (številka: 26, 2007)
  Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str. (številka: 26, 2007)
  Avto/biografičnost narativnosti (številka: 26, 2007)
  Spletne strani Slovencev po svetu (številka: 26, 2007)
  Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji (številka: 26, 2007)
  Temeljne značajke iseljavanja hrvatskog stanovništva s posebnim naglaskom na iseljavanje u proteklih petnaestak godina (številka: 26, 2007)
 18. 2008
   23

  številka: 27 (2008)
  številka: 28 (2008)
  Serbs, Albanians, and those in between (številka: 27, 2008)
  "Ruto si vsak razlaga po svoje": pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami (številka: 27, 2008)
  Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v Sloveniji (številka: 27, 2008)
  Collective memory of changing identities: an exploration of memories and identities related to the disintegration of Yugoslavia (številka: 27, 2008)
  Migrants with a mandate for nation-building (številka: 27, 2008)
  "Where are we? Europe or Albania". Regionalism as seen by the local people of Dhërmi/Drimades in Southern Albania (številka: 27, 2008)
  Trajnost povratka kao fizički i sintetički indikator održivosti. Primjer srpskih povratnika u Hrvatsku (številka: 27, 2008)
  Stanislav Kobler (ur.), Četrta stran trikotnika, Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 1878-2000, Mladinska knjiga, Ljubljana 2008, 465 str. (številka: 27, 2008)
  The Prilužje enclave (številka: 27, 2008)
  Dynamics of socialist nation-building (številka: 27, 2008)
  Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu. Stare dileme novih rešitev (številka: 28, 2008)
  Rozina Švent, Slovenski begunci v Austriji 1945-1950, Založba ZRC Ljubljana 2007, 378 str. (številka: 28, 2008)
  Jernej Mlekuž, Burek.si?! Koncepti/recepti (predgovor: Jože Vogrinc), Studia Humanitatis (zbirka Varia), Ljubljana, 2008, 202 str. (številka: 28, 2008)
  Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831-2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str. (številka: 28, 2008)
  Avtohtonost in Romi: k ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji (številka: 28, 2008)
  Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi (številka: 28, 2008)
  Internet in preobrazbe ohranjanja kulturne dediščine v slovenskoameriških etničnih skupnostih (številka: 28, 2008)
  Čapac.si, or on burekalism and its bites. An analysis of selected images of immigrants and their descendants in Slovenian media and popular culture (številka: 28, 2008)
  Opća obilježja vanjske migracije iz Međimurja u srednjoeuropske zemlje (številka: 28, 2008)
  Anton Žakelj, Beg v neznano, zapiski 1945-1949, Studia Slovenica, 2008 ... (številka: 28, 2008)
  Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states (številka: 28, 2008)
 19. 2009
   28

  številka: 30 (2009)
  "Could I ask you, my brother, to send me a little something?" (številka: 29, 2009)
  Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele (številka: 29, 2009)
  Dve domovini (številka: 29, 2009)
  Izidor Cankar and the Royal Yugoslav Legation in Buenos Aires (številka: 29, 2009)
  Breads and saints (številka: 29, 2009)
  Material aspects of transnational social fields (številka: 29, 2009)
  Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.), Krila migracij: po meri življenjskih zgodb, Založba ZRC (zbirka Migrantke), Ljubljana, 2009, 249 str. (številka: 29, 2009)
  Objects, scents and tastes from a distant home (številka: 29, 2009)
  Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 314 str. (številka: 29, 2009)
  Kozmoklobasanje (številka: 29, 2009)
  Women in diplomacy (številka: 29, 2009)
  Transnational practices and integration materialized (številka: 29, 2009)
  Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti (številka: 29, 2009)
  Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski (številka: 29, 2009)
  Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosvete (številka: 30, 2009)
  "Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi ---" (številka: 30, 2009)
  Biografski narativni intervju (številka: 30, 2009)
  Vzpostavljanje lokalnosti in lastnine v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija (številka: 30, 2009)
  National identity of Croatian emigrants in overseas countries (številka: 30, 2009)
  "Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal." (številka: 30, 2009)
  Silva Plut (ur.), 50 let Slovenskega društva Vancouver / 50 Years of the Slovenian Society Vancouver, 1958-2008, Slovensko društvo Vancouver / Slovenian Society Vancouver, Vancouver, 2008, 198 str. (številka: 30, 2009)
  Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str. (številka: 30, 2009)
  Pisatelj med dvema domovinama (številka: 30, 2009)
  Family ties, female dependence and networking in exile (številka: 30, 2009)
  Intercultural dialogue between lip service and practice (številka: 30, 2009)
  Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev (številka: 30, 2009)
  "Odplavljanje na celine", Nadiške doline in destinacije izseljevanja v družinskih fotografskih arhivih, razstava Špeter Slovenov, 23.1.-1.3.2009 (številka: 30, 2009)
 20. 2010
   27

  številka: 31 (2010)
  številka: 32 (2010)
  Politična emigracija in kontrola pošte v socialistični Sloveniji (številka: 31, 2010)
  Ambivalent identities emerging in transnational migrations between Argentina and Slovenia (številka: 31, 2010)
  Tujci in tuje v romanih Prišleki in Francoski testament (številka: 31, 2010)
  Prilagajanja imigrantskih jedilnikov (številka: 31, 2010)
  Potovanje pomenov tuareškega zagrinjala skozi različne socialne kontekste (številka: 31, 2010)
  Kontinuiteta in spremembe v praznični prehrani pri muslimanih v urbanem Burkina Fasu (številka: 31, 2010)
  Balkanologike (številka: 31, 2010)
  Literarna in kulturna dediščina Slovencev v Argentini kot predmet raziskav (številka: 31, 2010)
  Burekpomeni burekdarovanja neburekljudem (številka: 31, 2010)
  The European Union - a new homeland for illegal immigrants? (številka: 31, 2010)
  Klepet s klepetavimi predmeti (številka: 31, 2010)
  Hrana in spomin v kontekstu migracij (številka: 31, 2010)
  Migrations of the children of the Alexandrian women from the 1930s to the 1960s (številka: 32, 2010)
  Childhood in exile (številka: 32, 2010)
  Children of diplomats in (re)socialisation turbulences of migration (številka: 32, 2010)
  Vocational education and training, employment-related mobility and migration (številka: 32, 2010)
  Children and migration (številka: 32, 2010)
  Human rights and human trafficking (številka: 32, 2010)
  Migranti na trgu dela v Sloveniji (številka: 32, 2010)
  Children and childhood in migration context (številka: 32, 2010)
  Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost (številka: 32, 2010)
  Transnational dynamics among the children of Slovene emigrants on the internet (številka: 32, 2010)
  Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str. (številka: 32, 2010)
  Educational care for Slovene emigrant youth before the Second World War (številka: 32, 2010)
  Childhood, homesickness and the generation gap in the literature of Slovenian emigrants (številka: 32, 2010)
 21. 2011
   29

  številka: 33 (2011)
  številka: 34 (2011)
  Identitet gradišćanskih Hrvata (številka: 33, 2011)
  A Europe of homelands of homeland Europe (številka: 33, 2011)
  Obrazi migracij v govoru o rodnosti (številka: 33, 2011)
  Etnički identitet Hrvata u Švicarskoj (številka: 33, 2011)
  Tančica v primežu orientalizma (številka: 33, 2011)
  Sodobne migracije v mnenjih slovenske javnosti (številka: 33, 2011)
  Rekvijem za harmoniku (številka: 33, 2011)
  Hidden minorities in Kosovo (številka: 33, 2011)
  The reactions of immigrants from the South Slavic lands and their descendants in the USA to the dissolution of Yugoslavia (1989-1993) (številka: 33, 2011)
  Politika i kulturna baština u Europi (številka: 33, 2011)
  Doseljeno hrvatsko stanovništvo vinkovačkog područja (številka: 33, 2011)
  An immigrant's deal (številka: 33, 2011)
  Hrvatska radiotelevizija kao spona između iseljene i domovinske Hrvatske (številka: 33, 2011)
  Kroženje možganov (številka: 33, 2011)
  Narrating belonging in the post-Yugoslav context (številka: 34, 2011)
  The performative power of translocal citizenship (številka: 34, 2011)
  Complex and multi-layered processes of decision making on length of stay (št 34, 2011)
  Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča (št 34, 2011)
  Migration, social exclusion and identity issues of Macedonian Roma (št 34, 2011)
  Returning migrants in the Republic of Macedonia (št 34, 2011)
  Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah Evrope (št 34, 2011)
  Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str. (št 34, 2011)
  Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str. (št 34, 2011)
  Materialna življenja in potovanja žensk v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija (št 34, 2011)
  Transnational adoptions and migration (št 34, 2011)
  Migration, social policy and social work (št 34, 2011)
  Kriza pojma političnega predstavništva skozi primer nedržavljanov (št 34, 2011)
 22. 2012
   28

  številka: 35 (2012)
  številka: 36 (2012)
  Citizenship as metaphor (številka: 35, 2012)
  European identity through practices of enumeration (številka: 35, 2012)
  Beyond a construction site, beyond national citizenship (številka: 35, 2012)
  Belonging, membership, and mobility in global history (številka: 35, 2012)
  "If they did not exist they would have to be invented" (številka: 35, 2012)
  Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti (številka: 35, 2012)
  Social and spatial aspects of roots tourism in Slovenia (številka: 35, 2012)
  Instrumentalizacija etničnosti znotraj večnacionalnih držav (številka: 35, 2012)
  Theorizing the potential of political economy and social economy approaches in studying the structure of ethnic economies (številka: 35, 2012)
  Migrations and citizenship (številka: 35, 2012)
  Globalising citizenship (številka: 35, 2012)
  Marginalizacija kot kontekst za interpretacijo delovanja subkulturnega festivala na lokalno skupnost (številka: 35, 2012)
  Do third country nationals in Slovenia face prejudice and discrimination? (številka: 35, 2012)
  Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str. (številka: 36, 2012)
  Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti (številka: 36, 2012)
  Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij (številka: 36, 2012)
  Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev (številka: 36, 2012)
  The ethnography of housetrucking in West Africa (številka: 36, 2012)
  Ko izbire ni (številka: 36, 2012)
  Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografija (številka: 36, 2012)
  Dunajčanka v Ljubljani (številka: 36, 2012)
  "Avtohtona" evropska džamija? (številka: 36, 2012)
  Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov (številka: 36, 2012)
  The educational significance of engagement with diversity (številka: 36, 2012)
  Evaluation of the seriousness of acts of violence against immigrant secondary school students in boarding schools (številka: 36, 2012)
  Liveaboards in the Mediterranean (številka: 36, 2012)
 23. 2013
   26

  številka: 37 (2013)
  številka: 38 (2013)
  Asylum seekers from Serbia and the problems of returnees (številka: 37, 2013)
  Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009 po njihovem znanstvenem področju (številka: 37, 2013)
  The importance of observation, classification and description in the construction of the ethnic identity of Bunjevci from Bačka (1851-1910) (številka: 37, 2013)
  Japanese language support for migrant children in Japan (številka: 37, 2013)
  Self- and other - representations of the Korean minority in Japan (številka: 37, 2013)
  From a plate of mixed appetizers toward a melting pot? (številka: 37, 2013)
  Poročilo s 18. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov ter z AFA-sejma v Nemčiji (številka: 37, 2013)
  Chen Shizeng's "Theory of Subjectivity" (številka: 37, 2013)
  Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije (številka: 37, 2013)
  Cross-cultural dialogues in modernization theory (številka: 37, 2013)
  Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo (številka: 37, 2013)
  Education of migrant children in an international primary school programme (številka: 38, 2013)
  Roma, Gypsy travellers, gens du voyage (številka: 38, 2013)
  Zelen kot Slovenija in rdeč kot ljubezen (številka: 38, 2013)
  Marginal mobility (številka: 38, 2013)
  Podnebne selitve v okraju Shyamnagar v Bangladešu (številka: 38, 2013)
  Marginally mobile? (številka: 38, 2013)
  Going nomad (številka: 38, 2013)
  Contemporary peripatetic adaptations (številka: 38, 2013)
  Arranging mobile lives (številka: 38, 2013)
  Nekateri aspekti vključevanja v argentinsko družbo skozi prizmo izseljenske korespondence (številka: 38, 2013)
  Zorana Medarić in Mateja Sedmak (ur.), Children's voices: interethnic violence in the school environment, Založba Annales, Koper, 2012, 263 str. (številka: 38, 2013)
  Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji (številka: 38, 2013)
  Vagabonds or elites? (številka: 38, 2013)
 24. 2014
   24

  številka: 39 (2014)
  številka: 40 (2014)
  Multicultural heritage and the nation state (številka: 39, 2014)
  Digital heritage (številka: 39, 2014)
  Linguistic mobility in the Central European periphery and multiethnic heritage at the beginning of the 20th century (številka: 39, 2014)
  Brezdržavljanskost v Sloveniji (številka: 39, 2014)
  Multikulturalizem pro et contra (številka: 39, 2014)
  Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina (številka: 39, 2014)
  Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij (številka: 39, 2014)
  Music heritage in relocation (številka: 39, 2014)
  Potica in njene zgodbe (številka: 39, 2014)
  Zlata Praga Zofke Kveder (številka: 39, 2014)
  Šavrinke - preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij (številka: 40, 2014)
  Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije (številka: 40, 2014)
  The importance of social capital within an ethnic community (številka: 40, 2014)
  "Vse po resnici!" (številka: 40, 2014)
  Model medkulturne vzgoje in izobraževanja (številka: 40, 2014)
  Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške (številka: 40, 2014)
  Foresight as a method in migration studies (številka: 40, 2014)
  Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih skrbstvenih delavk v Italiji (številka: 40, 2014)
  Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority return to Croatia - study of an open process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str. (številka: 40, 2014)
  Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja (številka: 40, 2014)
  Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo (številka: 40, 2014)
  Sodobne identifikacije v primežu transnacionalnih tokov (številka: 40, 2014)
 25. 2015
   29

  številka: 41 (2015)
  številka: 42 (2015)
  Slovo od akademika Janeza Stanonika, ustanovitelja Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (številka: 41, 2015)
  Vloga medijev pri oblikovanju identitete in integraciji mlajših priseljenih mladostnikov iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo (številka: 41, 2015)
  Preplet migracij in učenja (številka: 41, 2015)
  Univerza kot transnacionalni in transkulturni prostor (številka: 41, 2015)
  The transnational experience of Croatian migrants and their descendants born in Germany (številka: 41, 2015)
  Ex-Yugoslavian immigrant workers in Slovenia (številka: 41, 2015)
  Immigrant students at school in Spain (številka: 41, 2015)
  Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno (številka: 41, 2015)
  Analiza migracij in odnosov v multikulturni skupnosti (številka: 41, 2015)
  Glasba gre na pot (številka: 41, 2015)
  "Bande" in slovenska emigracija v avstrijskih begunskih taboriščih (številka: 41, 2015)
  Transmigrants, transnational linkages and ways of belonging (številka: 41, 2015)
  Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v osnovnih šolah v Mariboru (številka: 41, 2015)
  Breaking the glass ceiling (številka: 41, 2015)
  Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji... (številka: 42, 2015)
  Lifestyle migration (številka: 42, 2015)
  The effects of lifestyle migration of Jews from Western countries on Jerusalem (številka: 42, 2015)
  "Sail away" (številka: 42, 2015)
  German spa towns as retirement destinations (številka: 42, 2015)
  Javier P. Grossutti, Via dall´Istria: L´emigrazione istriana dalla seconda meta dell´Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento (številka: 42, 2015)
  Home between bidesh and shodesh (številka: 42, 2015)
  Lifestyle migration beyond consumption - production binaries (številka: 42, 2015)
  A cultural sociological reading of lifestyle migration (številka: 42, 2015)
  Recipročnost ali simetrija? (številka: 42, 2015)
  Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu (številka: 42, 2015)
  Razprave v ameriškem senatu o reformi priseljenske zakonodaje v ZDA v obdobju 2012-2013 (številka: 42, 2015)
  Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.), Didov san: transgranična iskustva hrvatskih iseljenika (številka: 42, 2015)
 26. 2016
   30

  številka: 43 (2016)
  številka: 44 (2016)
  Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897) (številka: 43, 2016)
  The convergence between migration and policing (številka: 43, 2016)
  Migracije in dostop do socialnih pravic v EU in Sloveniji (številka: 43, 2016)
  Razredna vojna, delo in migracije (številka: 43, 2016)
  Factors of social integration of immigrants in Spain (številka: 43, 2016)
  Avtonomija in nadzor migracij v evropskih "tamponskih conah" (številka: 43, 2016)
  Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji (številka: 43, 2016)
  Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), From Slovenia to Egypt. Aleksandrinke's Trans-Mediterranean Domestic Workers' Migration and National Imagination, V & R unipress, Göttingen, 2015, pp. 270. (številka: 43, 2016)
  Družbeno nadzorstvo in mednarodne migracije (številka: 43, 2016)
  Reflections of multiculturalism and patriotism in Slovene elementary school curricula (številka: 43, 2016)
  Croatian ethnic associations in Slovenia (številka: 43, 2016)
  Nadzor nad nadzorom (številka: 43, 2016)
  Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini/Two homelands (številka: 43, 2016)
  Nadzor migracijskih gibanj in migrantov (številka: 43, 2016)
  The legacy of Liberalism, Community and Culture (številka: 44, 2016)
  Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije (številka: 44, 2016)
  Denmark and Norway (številka: 44, 2016)
  The liberal linguistic turn (številka: 44, 2016)
  Napotitve delavcev iz Slovenije (številka: 44, 2016)
  Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne (številka: 44, 2016)
  Kymlicka on cultural rights and liberalism (številka: 44, 2016)
  Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor's 'politics of recognition' (številka: 44, 2016)
  Liberalism, community and culture twenty-five years on (številka: 44, 2016)
  The assessment of cultures and the autonomy of communities (številka: 44, 2016)
  Vračanje potomcev slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi k slovenski identiteti v kontekstu globalnega trenda individualizacije (številka: 44, 2016)
  Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini (številka: 44, 2016)
  Uncertain theoretical foundations of cultural rights (številka: 44, 2016)
  Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese (številka: 44, 2016)
 27. 2017
   30

  številka: 45 (2017)
  številka: 46 (2017)
  Introduction to the thematic section (številka: 45, 2017)
  Gregory Feldman, The Migration Apparatus: Security, Labor, and Policymaking in the European Union (številka: 45, 2017)
  Medijsko-politični paralelizem (številka: 45, 2017)
  Begunci in odmevi (številka: 45, 2017)
  Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri (številka: 45, 2017)
  Introduction to the thematic section (številka: 45, 2017)
  Otherness and victimhood in the tabloid press (številka: 45, 2017)
  Life transitions of the unaccompanied migrant children in Slovenia (številka: 45, 2017)
  The Balkan road and the guarding of Europe (številka: 45, 2017)
  "Stultifera Navis" na balkanski begunski poti (številka: 45, 2017)
  Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma (številka: 45, 2017)
  Determination of the best interest of unaccompanied minors in Slovenia (številka: 45, 2017)
  A conceptual framework for analysing admission policy (številka: 45, 2017)
  The production of irregular migrants (številka: 45, 2017)
  Med distanciranostjo in angažiranostjo (številka: 45, 2017)
  Islam, transnacionalna obleka in identiteta (številka: 46, 2017)
  The impact of mobilities on visual arts in the Slovenian diaspora in Argentina (številka: 46, 2017)
  Migracijska kriza in migracijska politika v Evropi (številka: 46, 2017)
  Ethnographic reflections of return migration in a Romanian rural community (številka: 46, 2017)
  Slovenian immigrants and the ethnic economy in contemporary Canada (številka: 46, 2017)
  "Songs from the homeland" - popular music performance among descendants of Slovenian refugees in Argentina (številka: 46, 2017)
  Elizabeth Mavroudi and Caroline Nagel, Global Migration: Patterns, Processes, and Politics (številka: 46, 2017)
  Kompleksna jezikovna identiteta kot posledica migracije v literarnih delih Brine Svit in Eve Hoffman (številka: 46, 2017)
  Artists' mobility in the EU (številka: 46, 2017)
  Representations of memories through art (številka: 46, 2017)
  Alojzij Geržinič, Od Save do Srebrne reke, Mladika, Trst, 2015 ; Pavle Borštnik, Moj čas, Mladika, Trst, 2016 (številka: 46, 2017)
  Jugoslavija po Jugoslaviji (številka: 46, 2017)
  Gender and music-making in exile (številka: 46, 2017)
 28. 2018
   14

 29. 2019
   2