Katoliški inštitut, Studia Slovenica
Studia Slovenica (SSL) je arhiv s pridruženo enoto specialne knjižnice, ki obstaja v okviru Katoliškega inštituta, katerega ustanovitelj je Nadškofija Ljubljana. SSL hrani edinstveno in neprecenljivo arhivsko gradivo o najvidnejših slovenskih izseljencih in zamejcih (Gregorij Rožman, Miha Krek, Ciril Žebot, Ljubo Sirc itd.), prav tako hrani edinstveno in neprecenljivo arhivsko in knjižnično gradivo o številnih slovenskih kulturnih in cerkvenih organizacijah v Evropi, Severni Ameriki, Latinski Ameriki in Avstraliji. Celotna arhivska zbirka obsega 180 osebnih in tematskih fondov v skupni dolžini 260 tekočih metrov. Poleg tega knjižnično gradivo SSL obsega več kot 50 tisoč enot (monografij v različnih jezikih ter izseljenskih in zamejskih periodičnih publikacij). Leta 2002 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije arhivsko zbirko SSL razglasilo za kulturni spomenik, leta 2005 (druga izdaja 2006) pa je Arhiv Republike Slovenije izdal vodnik po arhivskem gradivu SSL, ki ga je sestavila Andreja Klasinc Škofljanec. Mogoče je trditi, da SSL predstavlja največji in najbolj sistematično zasnovan arhiv s pridruženo enoto specialne knjižnice za slovensko izseljenstvo, zlasti njegov katoliško usmerjen del.

Zasluga za zbiranje gradiva gre slovensko-ameriškemu ekonomistu Janezu Arnežu (1923–2021), ki je leta 1957 v Washingtonu D.C. ustanovil Inštitut Studia Slovenica in pretežen del svojega življenjskega poslanstva namenjal ohranjanju arhivske in knjižnične zapuščine dejavnih narodnozavednih Slovencev v svetu. Janez Arnež je izdal 32 monografij o slovenski zgodovini in slovenski (politični) emigraciji, zbiral in urejal je monografije, periodične publikacije, arhivsko in drugo kulturno pomembno gradivo. Celotno do takrat zbrano gradivo je leta 1991 prenesel v Slovenijo, leta 2012 pa ga je trajno prepustil v last Katoliškega inštituta. SSL, ki je v slovenskem in mednarodnem okolju svojstvena, še vedno raste.

Katoliški inštitut je med letoma 2021 in 2027 izvajalec projekta digitalizacije (zajem, hramba, opis, objava) pisne dediščine arhiva SSL. Finančno podporo projektu zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Izbor arhivskega gradiva za digitalizacijo upošteva načeli ohranjanja zapisov in javnega interesa, saj zajema tiste enote, ki so potencialno najbolj zanimive za znanstvenoraziskovalno delo in posledično podvržene fizični obrabi. Izbrani digitalizirani dokumenti iz arhivske zbirke Studia slovenica se bodo tekom projekta sproti objavljali in po potrebi dopolnjevali.Število rezultatov iskanja: 13

Vsebina
Dostop
Išči med rezultati (13)