Število rezultatov iskanja: 2601

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (4)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (197)
Acta silvae et ligni (1)
Annales (Koper) (62)
Annales. Series historia et sociologia (209)
Annales. Series historia naturalis (78)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (17)
Arhivi (15)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (7)
Erjavecia (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Folia biologica et geologica (8)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (4)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (17)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (21)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (4)
Hladnikia (Ljubljana) (11)
Igra ustvarjalnosti (3)
Istra (Zagreb) (291)
Istrski tednik (Koper) (98)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (9)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (26)
La provincia dell`Istria (681)
Laibacher Zeitung (2)
Letopis Matice Slovenske (1)
Linguistica (Ljubljana) (16)
L'Istria nuova (12)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (7)
Mavrica (Pula) (21)
Modni katalogi (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Natura Sloveniae (6)
Otrok in knjiga (1)
Pagine Istriane (106)
Panorama (1)
Planinski vestnik (2)
Poligrafi (1)
Pomurska obzorja (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Proteus (2)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (15)
Retrospektive (1)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (8)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski glasnik (1858) (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (6)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (6)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (23)
Trdoživ (1)
Učiteljski tovariš (72)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (14)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (38)
Leto izida
1535 (1)
1548 (1)
1550 (1)
1570 (2)
1573/1612 (1)
1584 (1)
1589 (1)
1604 (1)
1611 (1)
1633/1666 (1)
1635-1650 (1)
1635-1670 (1)
1640 (1)
1642 (1)
1649 (1)
1677 (1)
1681 (1)
1689 (1)
1697 (1)
1701 (1)
1719 (1)
1720-1725 (1)
1728/1736 (1)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1743 (1)
1752 (1)
1753 (1)
1760/1777 (1)
1778 (2)
1778-1789 (1)
1780 (1)
1784 (1)
1789/1806 (1)
1792 (1)
1797 (2)
1798 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1805 (1)
1808 (1)
1823 (1)
1828 (1)
1830/1850 (1)
1832 (1)
1843 (2)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (3)
1849 (1)
1850 (1)
1850/1890 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1856 (3)
1857 (4)
1860 (2)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1862 (3)
1863 (4)
1864 (4)
1865 (1)
1865-1870 (1)
1866 (1)
1867 (16)
1868 (23)
1869 (25)
1870 (46)
1871 (26)
1872 (25)
1873 (28)
1874 (25)
1875 (24)
1876 (25)
1877 (25)
1878 (25)
1879 (26)
1880 (28)
1881 (25)
1882 (24)
1883 (23)
1884 (24)
1885 (24)
1886 (24)
1887 (24)
1888 (24)
1889 (24)
1890 (25)
1891 (25)
1892 (23)
1893 (25)
1894 (26)
1894-1903 (1)
1895 (2)
1896-1897 (1)
1897 (2)
1898 (6)
1899 (2)
19-- (1)
19?? (1)
1900 (1)
1900-1914 (1)
1901 (3)
1902 (1)
1903 (11)
1904 (9)
1905 (17)
1906 (15)
1907 (10)
1908 (22)
1909 (17)
1910 (13)
1911 (13)
1911-1912 (1)
1912 (12)
1913 (16)
1914 (7)
1916 (1)
1917 (3)
1918 (3)
1919 (3)
1920 (1)
1922 (10)
1923 (6)
1926 (1)
1927 (1)
1930 (9)
1932 (41)
1933 (51)
1934 (48)
1935 (48)
1936 (48)
1936-1937 (1)
1937 (49)
1945 (12)
1946 (1)
1947 (4)
1948 (8)
1949 (8)
1950 (57)
1951 (70)
1952 (10)
1953 (1)
1954 (2)
1956 (3)
1957 (4)
1959 (2)
1959-1960 (1)
1960 (1)
1960-1961 (1)
1960-1963 (1)
1960-1964 (1)
1960-1965 (1)
1960-1981 (2)
1962 (1)
1963 (2)
1964 (1)
1965 (1)
1965-1966 (1)
1966 (1)
1968 (3)
1971 (1)
1973 (2)
1977 (1)
1978 (2)
1979 (1)
198? (1)
1980 (4)
1981 (2)
1982 (2)
1983 (2)
1985 (2)
1985/1986 (1)
1986 (2)
1987 (5)
1988 (3)
1989 (14)
1990 (11)
1991 (21)
1991-1993 (1)
1992 (40)
1993 (41)
1994 (56)
1995 (26)
1996 (28)
1997 (23)
1998 (27)
1999 (48)
2000 (33)
2001 (39)
2002 (35)
2003 (29)
2004 (24)
2005 (31)
2006 (16)
2007 (26)
2008 (38)
2009 (27)
2010 (35)
2011 (19)
2012 (32)
2013 (29)
2014 (36)
2015 (37)
2016 (37)
2017 (29)
2018 (33)
2019 (26)
2019-2023 (1)
2020 (29)
2021 (38)
2022 (26)
2023 (24)
2024 (1)
s. d. (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (12)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (18)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (357)
Osrednja knjižnica Celje (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (1253)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (8)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko odonatološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strašno hudi (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (198)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (52)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (349)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (57)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (48)
Vsebina
Založnik
(7)
= Institute for Ethnic Studies (9)
= Slovene Anthropological Society (1)
A. Sošić (1)
A. Žorž (2)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Annales Press (1)
Anton Janežič (1)
appresso Giorgio Bizzardo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Arnoldische Buchhandlung (1)
Artaria et Comp. (1)
Associazione turistica (1)
Aug. Vind. (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
B. Fučić (1)
B. Plut (1)
Beletrina (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (10)
C. Reisser''s Söhne (1)
Central-Commission (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (116)
D. Zavodnik (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
dalla tipografia di Antonio Strauss. A spese di Paolo Schubart in Trieste (1)
Druga godba (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za dolgovezenje (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za primerjalno religiologijo (1)
Državna založba Slovenije (2)
E. Bešter (1)
E. Hölzel (1)
Edit (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Emona Globtur (1)
Etnografski muzej (3)
Extrade (1)
F. Vallardi (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G.M. Seutter (1)
Gedruckt mit C. Tanzer'schen Schriften (1)
General turist (3)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod Ljubljana (3)
Geološki zavod Slovenije (18)
Glas Istre (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
H. Ratkajec (1)
Halm und Goldmann (1)
Helidon (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
HRID (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut IRRIS (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolj (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (66)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategijo družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (32)
Istra Jadran (2)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
J. David Köhler (1)
J. Pertes (1)
J. Umer Kljun (1)
J. Wyld (1)
J.B. Homann (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (72)
Jadran (98)
Jožef Blaznik (39)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. P. Geuter (1)
K. Škrinjar, M. Čakarić (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Konzorcij (291)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno društvo Beseda slovenske Istre (1)
L. Ozis (1)
L. Peternelj Uran (1)
L. Sorgo (1)
LDS (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
M. Glavan (1)
M. Gržina Cergolj (1)
M. Kosmač (1)
M. Sakara Sučević (1)
M. Urbanc (1)
M. Zadel (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (5)
Mladinska knjiga (1)
N. Čebron Lipovec (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
nella Stamperia della Sac. congr. de propag. fide (1)
neznan (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Ozeha (1)
P. Kozler (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
RM video (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (2)
S. Žitko (1)
samozal. (2)
samozal. M. Gvozdenac (1)
Schönwetter (1)
Selbstverlag Gravosa (1)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (61)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG Maribor (1)
Societa patria (1)
Societá storica del Litorale (280)
sous le direction de Née (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Š. Guštin (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
T. Jazbec (1)
T. Kompare (1)
T. Rožac (1)
Tip. Cobol e Priora (106)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (8)
Turistično združenje (4)
U. Železnik (1)
Unione antifascista Italo-Slava (12)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (7)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (111)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Ekl (1)
V. Tucovič (1)
V. Valenčič (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Video marketing (1)
Viza (1)
Vjesnik (2)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Z. Radminič Bonin (1)
Zadružna štampa (2)
Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (11)
Založba Univerze v Ljubljani (2)
Založba ZRC (29)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavičaj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (350)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (197)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales (6)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (116)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (28)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (24)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (48)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (2601)