Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie
Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie v merilu 1:75.000 je topografska karta. Topografske karte so osnova državnih kartografskih informacijskih sistemov, podlaga za izdelavo drugih kart in tematskih kartografskih prikazov, pripomoček pri obrambi, planiranju, orientaciji ipd. Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie v merilu 1:75.000 sodi med najpreciznejše specialne zemljevide svojega časa. Zaradi napredovanja geodetskih tehnik in zastarelosti razpoložljivih zemljevidov se je proti koncu 19. stoletja začela nova izmera Habsburške monarhije, ki ji danes pravimo »tretja vojaška izmera« (ali franciscejsko-jožefinska po Francu Jožefu). Izvajala se je med letoma 1869 in 1887. Posamezni listi so bili prvič izdelani leta 1880. »Specialke« so služile za orientacijo na terenu. Zajemajo zemeljsko območje 7'30'' geografske širine in 15' geografske dolžine. Zaradi njenih kvalitet so reambulirani ponatisi izhajali vse do leta 1940. Slovensko ozemlje je bilo zajeto na 27 listih.

Število rezultatov iskanja: 151

Tip gradiva
Dostop
Išči med rezultati (151)