Kopitarjeva zbirka
Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov (NUK, Cod. Kop. 1–33) sodi med največje zaklade Narodne in univerzitetne knjižnice. Hranimo jo kot corpus separatum. Zbirka je bila kot del zapuščine jezikoslovca Jerneja Kopitarja za Licejsko knjižnico odkupljena leta 1845. Večji del zbirke predstavljajo cerkvenoslovanski kodeksi južnoslovanske redakcije, ki so vsi z izjemo enega, ki je napisan v glagolici, napisani v cirilici. Poleg teh je v zbirki še nekaj novejših rokopisov, med njimi pet novobolgarskih. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (Codex Suprasliensis) iz 11. stol., je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov. Uvrščen je na UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine (Memory of the World).

Število rezultatov iskanja: 30

Tip gradiva
Založnik
Išči med rezultati (30)