Razred 1
Postupak za izradbu plovnih tvari kao ruda, ugljena, grafita i sl. : patentni spis br. 6207