Acta carsologica
Krasoslovni zbornik

 1. 1974
   14

 2. 1976
   5

 3. 1979
   9

 4. 1981
   7

 5. 1982
   9

 6. 1983
   8

 7. 1984
   9

 8. 1985
   4

 9. 1986
   24

  letnik: 14/15 (1986)
  Zaprte kraške globeli, problematika interpretacije in kartografskega prikaza (letnik: 14/15, 1986)
  Transport rečnih sedimentov skozi kraško podzemlje na primeru Škocjanskih jam (letnik: 14/15, 1986)
  Polja u kršu - Utjecaj rada čovjeka na promjenu hidrološkog režima (letnik: 14/15, 1986)
  Korozija pri vertikalnem prenikanju vode (letnik: 14/15, 1986)
  Geotektonski okvir zaravni u kršu (letnik: 14/15, 1986)
  Dubinski krš zapadnog oboda Beljanice (letnik: 14/15, 1986)
  Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt (letnik: 14/15, 1986)
  Morfologija i geneza urušnih vrtača (letnik: 14/15, 1986)
  Kras v luči fosilne fluvialne akumulacije (letnik: 14/15, 1986)
  Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa (letnik: 14/15, 1986)
  Komparativnost krškog, glacialnog i periglacialnog procesa u relijefu Južnog Velebita (letnik: 14/15, 1986)
  Turistično rekreacijska valorizacija ohranjenih naravnih fenomenov na območju občine Cerknica (letnik: 14/15, 1986)
  Utjecaj građevinskih objekata izvan urbaniziranih područja na vodne resurse u kršu (letnik: 14/15, 1986)
  Kontaktni fluviokras (letnik: 14/15, 1986)
  Projekt "Splošna geomorfološka karta Jugoslvije v merilu 1:100.000" in kartiranje kraškega površja (letnik: 14/15, 1986)
  Model čistega krasa in nasledki v interpretaciji površja (letnik: 14/15, 1986)
  Dubinski krš Belopalanačke kotline (letnik: 14/15, 1986)
  Geološke osnove oblikovanja kraškega površja (letnik: 14/15, 1986)
  O geološkem razvoju klasičnega krasa (letnik: 14/15, 1986)
  Akademik prof. dr. Svetozar Ilešič (letnik: 14/15, 1986)
  Postanak i razvoj doline Krčića i izvora Krke (letnik: 14/15, 1986)
  Geomorfološka karta područja Velike Paklenice, 1:25.000 (letnik: 14/15, 1986)
  K problematiki geomorfološkega kartiranja in tipologije visokogorskega glaciokraškega reliefa (letnik: 14/15, 1986)
 10. 1987
   10

 11. 1988
   8

 12. 1989
   21

  letnik: 18 (1989)
  Mineralogija tektonske gline v Pivki jami ((1989), str. 141-156. Ilustr, 1989)
  Prispevek k vodnogospodarskim osnovam Pivke (str.23-37 str. + 3 zg.f.pril., 1989)
  Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame ((1989), str. 173-195. Ilustr, 1989)
  Kraška bifurkacija Pivke na jadransko črnomorskem razvodju ((1989), str. 235-264. Ilustr, 1989)
  Bibliografija (str. 13-20, 1989)
  Vplivi vodnega ekosistema na fluorescenčna barvila ((1989), str. 299-309, 1989)
  Modalités et chronologies de la sédimentation souterraine Belgique au Pleisocene moyen et supérieur (str.73-87 + 2 zg.f.pril., 1989)
  I grandi crolli nelle grotte del Carso triestino (str. 67-70, 1989)
  Apnenec z ročenci in njihov vpliv na velikost rovov v Postojnski jami ((1989), str. 159-170. Ilustr, 1989)
  Mikrobna sledila v kraški hidrologiji ((1989), str. 313-322, 1989)
  Primo datazioni assolute su una stalagmite del Carso triestino (str. 55-63, 1989)
  Vloga kraških procesov pri nastanku severno karavanških Pb-Zn rudišč ((1989), str. 115-128, 1989)
  Luknje v kosteh iz Dolarjeve jame in Nevelj (str. 91-101, 1989)
  Nekaj novih podatkov o Ravenski jami na Cerkljanskem ((1989), str. 131-138. Ilustr, 1989)
  Skalne oblike v Križni jami in njihov speleogenetski pomen ((1989), str. 199-220. Ilustr, 1989)
  O krasu izven Kranjske v Valvasorjevem delu Slava vojvodine Kranjske (str. 105-112, 1989)
  Vpliv kislih padavin na procese v Potojnski jami ((1989), str. 223-232. Ilustr, 1989)
  U series dating studies of Ursus spelaues deposits in Križna jama, Slovenija (str. 41-51, 1989)
  Rado Gospodarič in delovna skupina za sledilno hidrologijo (ATH)_ (str. 9-12, 1989)
  Podzemne vodne zveze na področju Čičarije in osrednjega dela Istre (Slovenija, Hrvatska, NW Jugoslavija) (letn. 18, 1989)
 13. 1990
   1

 14. 1991
   29

  letnik: 20 (1991)
  Geomorfological classification of NW Dinaric karst (20, (1991), str.133-164. Ilustr, 1991)
  La cooperation franco-slovene en karstologie, l,accent sur le programme de Zamtes et C.N.R.S. (20, (1991), str.17-23, 1991)
  Geološke razmere v podornih dvoranah Vzhodnega rova Predjame (20, (1991), str.205-222.Ilustr, 1991)
  Flowstone datations in Slovenia (20, (1991), str.187-204. Ilustr, 1991)
  La qualite de la riviere a perte Pivka dans les années de 1984 jusqu au 1990 (20, (1991), str.165-186, 1991)
  Skalne oblike v dveh poligenetskih jamah visokega krasa (številka: 19, 1991)
  Reflection about high mountain karst environments and their fragility in the Dolomites (številka: 19, 1991)
  Izotopska sestava kisika in ogljika v vodi iz Taborske jame (številka: 19, 1991)
  Izotopska sestava kisika in ogljika v vodi iz Taborske jame (številka: 19, 1991)
  Skalne oblike v dveh poligenetskih jamah visokega krasa (številka: 19, 1991)
  Kraški izvir Kajža in njegovo zaledje (številka: 19, 1991)
  Značilnosti pretakanja padavin skozi strop Taborske jame (številka: 19, 1991)
  Reflection about high mountain karst environments and their fragility in the Dolomites (številka: 19, 1991)
  Izviri Dobličice in njihovo širše kraško zaledje (številka: 19, 1991)
  Izviri Dobličice in njihovo širše kraško zaledje (številka: 19, 1991)
  Kraški izvir Kajža in njegovo zaledje (številka: 19, 1991)
  Discovery of quartz pebbles on summit surfaces in the altipiani ampezzani (Dolomites, NE Italy) (številka: 19, 1991)
  Značilnosti pretakanja padavin skozi strop Taborske jame (številka: 19, 1991)
  Discovery of quartz pebbles on summit surfaces in the altipiani ampezzani (Dolomites, NE Italy) (številka: 19, 1991)
  Le programme et le cours de la manifestation (letnik: 20, 1991)
  Quantification et modélisation du fonctionnement hydrologique des principaux aquiferes carbonates du karst de la Sainte Baume (B.du Rh. - Var; France) (letnik: 20, 1991)
  L'utilisation de l'image satellite SPOT pour l'étude du karst Monténégrin (letnik: 20, 1991)
  Datation isotopiques du périglaciaire de l'Adriatique yougoslave (letnik: 20, 1991)
  La grotte Vallier (Vercors, Isere). Premiers résultats stratigraphiques (letnik: 20, 1991)
  Discours d'ouverture (letnik: 20, 1991)
  Contribution des grands réseaux souterrains a la comprehension karstogenique de la Serrania de Grazalema (Andalousie - Espagne) (letnik: 20, 1991)
  Impact des déboisement et défrichements récents sur les plateaux et moyennes montagnes calcaires du domaine méditerraneen (letnik: 20, 1991)
  Les sols des terrasses de culture en Basse Provence calcaire et leur évolution apres abandon (letnik: 20, 1991)
 15. 1992
   14

 16. 1993
   11

 17. 1994
   26

  letnik: 23 (1994)
  Hydrogeological aspects of cretaceous limestone karst in Westphalia, FRG (letnik: 23, 1994)
  Types of the poljes in Slovenia, their inundations and land use (letnik: 23, 1994)
  UNESCO biosphere reserve: Notranjski kras as a strategy for conservation and development (letnik: 23, 1994)
  The Martel's chamber in Škocjanske jame (letnik: 23, 1994)
  About the name and the history of the region Kras (letnik: 23, 1994)
  Inventarisation of the natural heritage (letnik: 23, 1994)
  Contact karst of Brkini Hills (letnik: 23, 1994)
  Jama na poti in Zguba jama (letnik: 23, 1994)
  Geological basis of ancient Greek colonization (letnik: 23, 1994)
  Edouard Alfred Martel and the slovene karst (letnik: 23, 1994)
  The wider purpose of Martel's visits abroad (letnik: 23, 1994)
  E.A. Martel in Briefen an Carlo Marchesetti und Erzherzog Ludwig Salvator (letnik: 23, 1994)
  Paleoekološke značilnosti vremskih plasti v okolici Škocjanskih jam (letnik: 23, 1994)
  Dve desetletji funkcionalno-morfoloških raziskav pri močerilu (letnik: 23, 1994)
  Impact of human activity on Škocjanske jame (letnik: 23, 1994)
  Phreatic channels in Velika dolina, Škocjanske jame (Škocjanske jame caves, Slovenia) (letnik: 23, 1994)
  Classic dolines of classical site (letnik: 23, 1994)
  Baron Herberstein on the Cerknica karst lake - a phantom book of the 16th century? (letnik: 23, 1994)
  Kvaliteta vode v Cerkniškem jezeru in njegovih pritokih (letnik: 23, 1994)
  Valori di abbassamento per dissoluzione di superfici carsiche (letnik: 23, 1994)
  Škocjanski jamski splet and E.A. Martels's "Les Abîmes" (letnik: 23, 1994)
  The Bonewell spring (England) in Valvasor's "Die Ehre dess Herzogthums Crain" (1689) - the author's sources (letnik: 23, 1994)
  Kraus und Martel - eine verbindende Achse in Sache Karst (letnik: 23, 1994)
  Dejavniki oblikovanja jamske skalne površine (letnik: 23, 1994)
  Some thoughts on the pull-apart origin of karst poljes along the Idrija strike-slip fault zone in Slovenia (letnik: 23, 1994)
 18. 1995
   52

  letnik: 24 (1995)
  The first Croatian geological congress (Opatija, Croatia) (str. 580-581, 1995)
  The third International Karstological School at Postojna (str. 577-579, 1995)
  Regional conference of Latin American and Carribean countries; Latin America in the world: environment, society and development (Habana, Cuba, July 29 to August 12, 1995) (str. 585-586, 1995)
  Uvodnik (letn. 24, 1995)
  Cave entrances shown in the original sketches of Valvasor (letnik: 24, 1995)
  Karst regional parks in Slovenia and their ecological problems (letnik: 24, 1995)
  Application of the directional prediction method to the drainage of the Reka - Timavo underground river (letnik: 24, 1995)
  Speleological features (caves and pits) and the karstification process of the mesozoic rocks in the Classical Carst of Croatia (letnik: 24, 1995)
  "Operazione Corno d'Aquilio" (letnik: 24, 1995)
  Fauna hunted by pleistocene inhabitants of the Inner Carniola and littoral karst (letnik: 24, 1995)
  The karstologists in the second half of the 20th century (letnik: 24, 1995)
  Karst water protection problems indicated by dripping water analyses in Buda thermal karst area (letnik: 24, 1995)
  In memoriam Marjorie M. Sweeting (1920-1994) (letnik: 24, 1995)
  Can one define poljes? (letnik: 24, 1995)
  Vertical potholes on karst (letnik: 24, 1995)
  On the problems of the ice filling in the Dobšina ice cave (letnik: 24, 1995)
  Isotopic analyses and origin of CO2 in some Moravian caves (letnik: 24, 1995)
  Mineralogical data concerning moonmilk speleothems in few caves from northern Norway (letnik: 24, 1995)
  Karstology, an integrated system of sciences on karst (letnik: 24, 1995)
  Land use in dolomite regions in Slovenia (letnik: 24, 1995)
  Earlier knowledge of the American caves reported in Valvasor's "Die Ehre dess Herzogthums Crain" (1689) - from 1513 (letnik: 24, 1995)
  Caves as mass-graveyards in Slovenia (letnik: 24, 1995)
  Brackish karst spring Pantan (Croatia) (letnik: 24, 1995)
  Some examples of the karst water pollution on the Slovene Karst (letnik: 24, 1995)
  Aspects of human impact in the Monte Grappa Massif (Venetian Prealps, Italy) (letnik: 24, 1995)
  The researches on karst of Mario Baratta, 1868-1935 (letnik: 24, 1995)
  Rudistid biostroms in the Lipica quarry near Sežana (SW Slovenia) (letnik: 24, 1995)
  L'impact anthropique dans le Vercors (letnik: 24, 1995)
  The report on the fifth multidisciplinary conference on sinkholes and the engineering and environmental impacts of karst (Gatlinburg/Tennessee, 2-5 April, 1995) (letnik: 24, 1995)
  On the mechanisms and kinematics of drift dolines formation (letnik: 24, 1995)
  The Karst area of Pietrasecca (Abruzzo, Italy) (letnik: 24, 1995)
  Problems in relation to the development of ski-resorts on the French mountain karst (letnik: 24, 1995)
  Pedogenesis and ecology of karstic lands in Turkey (letnik: 24, 1995)
  Speleolomorphological! and speleohydrogeological classification of speleological features (caves and pits) in the Croatian classical Carst area (letnik: 24, 1995)
  Paleoornithological remains from some of the caves in Slovenia (letnik: 24, 1995)
  Influence of vertical crustal movements on karst hydraulics and the karstification process (letnik: 24, 1995)
  Aerophoto interpretation of geological structures on the surface above the Predjama cave (letnik: 24, 1995)
  Inventory of the Škocjan world heritage site (letnik: 24, 1995)
  Application of Baikal caves in human life (letnik: 24, 1995)
  Artificial drainage of the poljes and karst depressions in the southeastern France (letnik: 24, 1995)
  Acidification and other karst soil processes in Hungary (letnik: 24, 1995)
  Directions of groundwater flow and possibilities of their contamination in one part of Dobra and Kupa river basin (letnik: 24, 1995)
  Karst phenomena and the origin of bauxite (letnik: 24, 1995)
  Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic (letnik: 24, 1995)
  The Timavo hydrogeologic system (letnik: 24, 1995)
  The criteria for defining karst groundwater protection areas (letnik: 24, 1995)
  Territorial structure of the karst geosystems and the interpretation of negative anthropogenic interventions (letnik: 24, 1995)
  Vreme beds and the genesis of the karst caves in them in wider surroudings of Škocjanske jame (Škocjanske jame caves, Slovenia) (letnik: 24, 1995)
  Some karst features of tectonic origin as an indicator of recent tectonic activity on the northeast part of the Istrian peninsula (letnik: 24, 1995)
  Pedogeographic characteristics of the Rakovško-Unško polje (letnik: 24, 1995)
  Caves gravity deposits (letnik: 24, 1995)
 19. 1996
   36

  letnik: 25 (1996)
  Report about the Karst Research Institute ZRC SAZU co-operation with PR of China in 1995 (str. 451-453, 1996)
  The 15th Speleological School (Landek Zdroj, Poland, February 12-18, 1996) (str. 461-462, 1996)
  Markierungsversuche in Gewässern ungefährlich? (str. 459-460, 1996)
  30th International Geological Congress (Beijing, China, 4-14 August 1996) (str. 454-455, 1996)
  International Symposium on "Research, Conservation, Management" (1.-5. May 1996, Aggtelek - Jósvafő, Hungary) (str. 463-471, 1996)
  International Conference "Climate Change: the Karst Record", Bergen (str. 474-475, 1996)
  Geographical names in Notranjski park (številka: 25, 1996)
  Mental perception of the Karst (številka: 25, 1996)
  Uvodnik (letn. 25, 1996)
  Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface karst stream from Moravian karst, Czech republic (letnik: 25, 1996)
  Comparison of morphometric aspects of dolines between two zones in Berici hills (Vicenza, Italy) (letnik: 25, 1996)
  Results of tectonic measurements in the Lunan Stone forest, China (letnik: 25, 1996)
  Akad. dr. Jože Bole (1929-1995) (letnik: 25, 1996)
  The dolines above the collapse chambers of Postojnska jama (letnik: 25, 1996)
  Some minerals from Najdena jama (letnik: 25, 1996)
  International Symposium "Karst-Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability" (Katowice - Ustroń, Poland) (letnik: 25, 1996)
  Karst features in the motorway section between Čebulovica and Dane (letnik: 25, 1996)
  Clastic sediments from dolines and caves found during the construction of the motorway near Divača, on the classical Karst (letnik: 25, 1996)
  The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian karst, Czech republic) and paleohydrologic model (letnik: 25, 1996)
  Ocena efektivne infiltracije v študijskem poligonu Tičnice (letnik: 25, 1996)
  Poljes and caves of Notranjska (letnik: 25, 1996)
  Analyses of some microelements in the tissues of proteus anguinus (amphibia, caudata) and in its habitat (letnik: 25, 1996)
  Paleoekološke značilnosti kozinskih plasti v okolici Škocjanskih jam (letnik: 25, 1996)
  The vertical run-off of rainfall through dolines (letnik: 25, 1996)
  Computer modelling of circular cave passage deformations dependent of the depth (letnik: 25, 1996)
  Diet of the tawny owl (Strix Aluco) in the karst environment near Škocjanske jame (SW Slovenija) (letnik: 25, 1996)
  Monografija o pomembnosti lezik pri nastajanju krasa (letnik: 25, 1996)
  Hydrology of the Gradole karst spring (Istria - Croatia) (letnik: 25, 1996)
  Man and Karst (letnik: 25, 1996)
  Haraceas in the Trnje profile (letnik: 25, 1996)
  Sinking rivers quality - the Pivka case study (letnik: 25, 1996)
  Jamski skalni relief, ki ga dolbe vodni tok (letnik: 25, 1996)
  Thermal karst systems (letnik: 25, 1996)
  Velika voda - Reka - a karst river (letnik: 25, 1996)
  Rocky relief in some caves of "Notranjsko podolje" (letnik: 25, 1996)
 20. 1997
   89

  številka: 1 (1997)
  številka: 2 (1997)
  The decomposition of tracers in the spring waters (številka: 1, 1997)
  Long-term observations (številka: 1, 1997)
  Results of the Vipava area (številka: 1, 1997)
  Results with salts (številka: 1, 1997)
  Weekly sampling in the springs Hubelj and Vipava (številka: 1, 1997)
  Organisation, injection and sampling (številka: 1, 1997)
  Short-term investigations during heavy snowmelt event (številka: 1, 1997)
  Agricultural threats to pollution of water of Trnovsko-Banjška planota (številka: 1, 1997)
  Speleological properties of the area (številka: 1, 1997)
  Underground water connections dependent on hydrometeorological conditions (številka: 1, 1997)
  Comparative measurements of the Vipava springs (številka: 1, 1997)
  Fauna in selected karst springs from the Trnovsko-Banjška Planota (številka: 1, 1997)
  Long-term quality monitoring (številka: 1, 1997)
  Analytical procedures (številka: 1, 1997)
  Underground connection Lokva (Predjama) - the Vipava (številka: 1, 1997)
  Hydrology (številka: 1, 1997)
  Geological structure and hydrogeological position of the Hubelj spring (številka: 1, 1997)
  Results of the Hubelj - Mrzlek - Podroteja area (številka: 1, 1997)
  Vegetation characteristics of the Trnovski gozd (številka: 1, 1997)
  Hydrological investigations in the area of the Trnovsko-Banjška planota plateau between 1993 and 1995 (številka: 1, 1997)
  Dissolved inorganic carbon isotope composition of waters (številka: 1, 1997)
  Water protection measures (številka: 1, 1997)
  Physical geography of Trnovsko-Banjška planota (številka: 1, 1997)
  Hydrogeology (številka: 1, 1997)
  Hydrological description of the Vipava and Hubelj spring systems (številka: 1, 1997)
  Geomorphologic review of Trnovsko-Banjška planota (številka: 1, 1997)
  The use of silica to characterise the allogenic flysch component in Vipava springs during the observation of single events (številka: 1, 1997)
  The background concentrations of the used fluorescent dyes (številka: 1, 1997)
  Underground connections in dependency to hydrogeological conditions (številka: 1, 1997)
  Results of the Vipava area (številka: 1, 1997)
  Precipitation problems in relation to water runoff on the Trnovski gozd (številka: 1, 1997)
  The climate of the Trnovsko-Banjška planota (številka: 1, 1997)
  Correlation and spectral analysis (številka: 1, 1997)
  Methodological aspects of water-tracing experiments (številka: 1, 1997)
  Mathematical modeling with the multi-dispersion-model (številka: 1, 1997)
  Water pulse of the Vipava spring - Pod Lipo 4/2 (številka: 1, 1997)
  Description of the hydrological situations during the tracing experiments (številka: 1, 1997)
  Geologic conditions and some hydrogeologic characteristics of the Vipava karst springs (številka: 1, 1997)
  Results with phages (številka: 1, 1997)
  Environmental isotope investigations (številka: 1, 1997)
  Daily sampling in the springs Hubelj, Vipava and Mrzlek (številka: 1, 1997)
  Geological description (številka: 1, 1997)
  The water balance of the Trnovsko-Banjška planota (številka: 1, 1997)
  Monthly observations of water of the karst springs and selected rivers (številka: 1, 1997)
  Monthly observations of the precipitation (številka: 1, 1997)
  The electrical conductivity as indicator for hydrodynamic processes in the Vipava system (številka: 1, 1997)
  A comparison of red soils from South Australia and Japan (številka: 2, 1997)
  Škadavnica cave explored by English travellers in 1737 (številka: 2, 1997)
  Carbonate speleogenesis (številka: 2, 1997)
  Climatic and lithological influence on the cave depth development (številka: 2, 1997)
  Le rôle des botanistes dans les débuts de la spéléologie française (številka: 2, 1997)
  The caves in the motorway Dane - Fernetiči (številka: 2, 1997)
  A fairy phantom does Agapito's 1802 book on Vilenica exist? (številka: 2, 1997)
  Geodetic survey of Postojna Caves in 1891 by J. Schmid (številka: 2, 1997)
  Friedrich Simony (1813-1896), his contributions to karst and cave science (številka: 2, 1997)
  A historical significance of Egon Pretner for biology (številka: 2, 1997)
  Federico de Comelli: gli studi in merito all'approvvigionamento d'acqua potabile per la citta di Gorizia (številka: 2, 1997)
  Daniel Fischer und die anfänge der speläologie in der Slowakei (številka: 2, 1997)
  Brief account of the development of speleology in Slovenia (to 1914) (številka: 2, 1997)
  Incidenti speleo d'altri tempi - infortunistica minore sul Carso Triestino nel XIX secolo (številka: 2, 1997)
  Karst researches in Yunnan province, China in 1997 (številka: 2, 1997)
  Contribution to the history of the explorations of the cave Vjetrenica in Zavala to 1914 (številka: 2, 1997)
  Robert Townson, traveller in Hungary in 1793 - his life and work (številka: 2, 1997)
  Spring chemograph analysis - the influence of thaw effect and dispersed pollution impulses (Cracow-Czestochowa upland, Poland) (številka: 2, 1997)
  Emile G. Racovitza and his important role in speleobiology (številka: 2, 1997)
  Medjame (Samoborsko gorje, Croatia) - an example of speleological features formed in upper triassic dolomite (številka: 2, 1997)
  La Grotta di Vileniza, detta di Corniale (številka: 2, 1997)
  Contribution to the knowledge about speleology in Croatia (številka: 2, 1997)
  Structural position of vertical karst objects on Postojnska Gmajna (številka: 2, 1997)
  A.C. Morlot, a geologist and a less known researcher of karst phenomena (številka: 2, 1997)
  Speleologists on postage stamps (številka: 2, 1997)
  Une caverne classique du Vercors: la grotte des Cuves de Sassenage (številka: 2, 1997)
  Der Plan der Vilenica vom 20. april 1818 (številka: 2, 1997)
  Caves in the works of the Hungarian novelist Mór Jókai (številka: 2, 1997)
  Ponovno o luknjah v nosorogovih kosteh iz Dolarjeve jame (številka: 2, 1997)
  Abbildungen der Veterani-höhle aus dem 17-18. jahrhundert (številka: 2, 1997)
  Die ergebnisse der archäologischen höhlenforschungen in Ungarn (številka: 2, 1997)
  A classification of the subterranean environment and cave fauna (številka: 2, 1997)
  The shaft Brezno pod Velbom (številka: 2, 1997)
  A study of solution pipes preserved in the Miocene limestones (Staszów, Poland) (številka: 2, 1997)
  Nekatere značilnosti prenikajoče vode na Lunanskem krasu, Yunnan, Kitajska (številka: 2, 1997)
  Published in 1796 --- (številka: 2, 1997)
  Karst depressions with precipiced walls on the southern slope of Snežnik mountain, Slovenia (številka: 2, 1997)
  Erwähnung von höhlen in mittelalterlichen ungarischen urkunden (številka: 2, 1997)
  Speleological data in "The description of the land of the Székelys" by Balázs Orbán (številka: 2, 1997)
  Prvi rezultati raziskav kamnine v treh lunanskih kamnitih gozdovih (Yunnan, Kitajska) (številka: 2, 1997)
  The Caves of Škocjanske jame and Kras (SE-1) (številka: 1, suppl., 1997)
 21. 1998
   15

  Genetic types of caves in Slovakia (številka: 2, 1998)
  Bedding planes, moved bedding planes, connective fissures and horizontal cave passages (examples from Postojnska jama cave) (številka: 2, 1998)
  Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia (številka: 2, 1998)
  Osnovne fizikalno kemične značilnosti kraških voda na Notranjskem (številka: 2, 1998)
  Early tourists at Škocjanske jame - 18th century to 1914 (številka: 2, 1998)
  Interaction between a cave system and the lowering karst surface (številka: 2, 1998)
  Diagenetic concretions from the cave clastic sediment, Cave in Tounj quarry, Croatia (številka: 2, 1998)
  Speleomorphology of dry passage in Provala cave (Croatia) (številka: 2, 1998)
  Značilnosti pretakanja voda v kraškem zaledju Temenice (številka: 2, 1998)
  Karst features discovered during motorway construction between Divača and Kozina (Slovenia) (številka: 2, 1998)
  Pleistocene small mammals from some karstic fillings of Slovenia - preliminary results (številka: 2, 1998)
  Origin and development of cave system in the Rosandra Valley (Classical Karst - Italy) (številka: 2, 1998)
  The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian karst, Czech Republic) (številka: 2, 1998)
  Engineering method versus Eraso method of structural analysis in hydraulical study of fractured rock - case study at Unška Koliševka (številka: 2, 1998)
  Geological characteristics of Desert and Upper Desert caves (NE Blue Diamond hill, Nevada, USA) (številka: 2, 1998)
 22. 1999
   17

  Geological controls in the development of caves in the South-Central Ozarks of Missouri, USA (številka: 2, 1999)
  Geoecological studies on the karstic surfaces of the planned protected area in Western Mecsek, South Hungary (številka: 2, 1999)
  Roofless Caves, a polygenetic status of cave development with special references to cave regions in the Eastern Calcareous Alps in Salzburg and Central Alps, Austria (številka: 2, 1999)
  South China Karst 1999 (številka: 2, 1999)
  Some geological observations in Slovačka jama cave (-1268 m) in Velebit mountain, Croatia (številka: 2, 1999)
  Reconstruction of the development history of karstic water networks on the southern part of the Gömör-Torna karst on the basis of ruined caves and landforms (številka: 2, 1999)
  Research on the soils of karst areas in Hungary (številka: 2, 1999)
  Unroofed caves and recognising them in karst relief (številka: 2, 1999)
  Vertical zonation of the speleogenetic space (številka: 2, 1999)
  Morphological and geological characteristics of two denuded caves in SW Slovenia (številka: 2, 1999)
  Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran) (številka: 2, 1999)
  Subcutaneous rock forms (številka: 2, 1999)
  Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia (številka: 2, 1999)
  Why and how are caves "organized" (številka: 2, 1999)
  The "unroofed cave" near the bunker (Laški Ravnik) (številka: 2, 1999)
  Age and magnetism of cave sediments from Postojnska jama cave system and Planinska jama cave, Slovenia (številka: 2, 1999)
  Karst terraines in Iran - examples from Lorestan (številka: 2, 1999)
 23. 2000
   32

  A stable isotope investigation of the Classical Karst aquifer (številka: 1, 2000)
  Karst water research in Slovenia (številka: 1, 2000)
  Investigation of groundwater infiltration to seawater in Punat Bay, Croatia, by measurements of conductivity and stable isotopes in water (številka: 1, 2000)
  Recent measurements of water quality in Mrzlek spring (številka: 1, 2000)
  Karst groundwater protection (številka: 1, 2000)
  The suitability of carbon isotope composition as natural tracer in karst aquifer investigations (številka: 1, 2000)
  Karst groundwater connections in the Valley of the Seven Triglav lakes (številka: 1, 2000)
  On flow and transport of miscible tracers in the vadose zone (številka: 1, 2000)
  PCB pollution of the karstic environment (Krupa River, Slovenia) (številka: 1, 2000)
  Recent developments in knowledge of the hydrogeology of the classical Karst (številka: 1, 2000)
  Vulnerability mapping in karst areas and its uses in Switzerland (številka: 1, 2000)
  Collapse structures as a connection between the karst surface and underground (examples from Croatia) (številka: 2, 2000)
  Fosilne cevke iz brezstrope jame - verjetno najstarejši ostanki jamskega cevkarja Marifugia (Annelida: Polychaeta) (številka: 2, 2000)
  Thickness of cap rock and other important factors affecting morphogenesis of salt karst (številka: 2, 2000)
  Water tracing test in the Tianshengan region, Yunnan - China at high water level (številka: 2, 2000)
  Patterns of collapse chambers in the endokarst of Mallorca (Balearic Islands, Spain) (številka: 2, 2000)
  Morphogenetical aspects of collapse dolines and open pits in the karst of the Venetian Fore-Alps (številka: 2, 2000)
  Gypsum-karst collapse in the Black Hills, South Dakota-Wyoming, USA (številka: 2, 2000)
  Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia (številka: 2, 2000)
  Upper miocene karst collapse structures of the east coast, Mallorca, Spain (številka: 2, 2000)
  The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) (številka: 2, 2000)
  Large collapse dolines in Puglia (southern Italy) (številka: 2, 2000)
  Značilnosti odnosa med napajanjem in praznjenjem kraškega vodonosnika v zaledju izvirov Vipave (Slovenija) (številka: 2, 2000)
  Geographic information systems analysis of geologic controls on the distribution of dolines in the Ozarks of south-central Missouri, USA (številka: 2, 2000)
  Doline morphogenetic processes from global and local viewpoints (številka: 2, 2000)
  Natural bridges on the Vratna river (Eastern Serbia) as the last remnants of a former cave (številka: 2, 2000)
  Coastal speleogenesis and collapsing by emptying of karst breccia-pipes on the marine cliffs of the Gargano peninsula (Apulia, Italy) (številka: 2, 2000)
  Velika Jeršanova doline - a former collapse doline (številka: 2, 2000)
  Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone (številka: 2, 2000)
  Caves below collapse dolines - case study of Tisova jama (eastern Serbia) (številka: 2, 2000)
  Modelling the stability of a very large cave room (številka: 2, 2000)
  Are collapse dolines formed only by collapse? (številka: 2, 2000)
 24. 2001
   33

  Karst and caves in the works of the Austrian archduke and natural scientist Ludwig Salvator (številka: 1, 2001)
  Opazovanje poplavnega vala Reke maja 1999 (številka: 1, 2001)
  Terciarna in kvartarna tektonska premikanja na Kočevskem - vlaška tektonska epoha, pliocen/pleistocen, južna Slovenija (številka: 1, 2001)
  The role of accurate recharge estimation in the hydrodynamic analysis of karst aquifers (številka: 1, 2001)
  The small vertebrate fauna (Rodents, Insectivores, and Reptiles) of Šandalja 1A (Istria, Croatia) (številka: 1, 2001)
  Monitoring the Malenščica water pulse by several parameters in November 1997 (številka: 1, 2001)
  Oblika in skalni relief stebrov v Naigu kamnitem gozdu (JZ Kitajska) (številka: 1, 2001)
  Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra mountains (southern Poland) (številka: 1, 2001)
  Karst conservation in Slovenia (številka: 1, 2001)
  Alberto Fortis and the Istrian karst, Croatia, in 1770 and 1771 (številka: 1, 2001)
  Lunan "Shilin" (Stone Forest) human impact and protection of (eventual) world heritage site (Yunnan, China) (številka: 1, 2001)
  Škocjanske jame, dodatek k bibliografiji (številka: 1, 2001)
  Development of the Scythian series in the Orlica anticline area (Sava folds) (številka: 1, 2001)
  Marble stripe karst of the Scandinavian Caledonides (številka: 2, 2001)
  Aspects of contact karst in the Venetian Fore-Alps (številka: 2, 2001)
  Ratio of copepods (Crustacea: Copepoda) in fauna of percolation water in six karst caves in Slovenia (številka: 2, 2001)
  Structural bases for shaping of dolines (številka: 2, 2001)
  Surface and groundwater interaction of the Bela stream and Vipava springs in Southwestern Slovenia (številka: 2, 2001)
  Contact caves in flysch formations - Friuli Region - northeast Italy (številka: 2, 2001)
  Notion and forms of contact karst (številka: 2, 2001)
  Kraške značilnosti narivnega stika apnenec-dolomit pri Predjami (številka: 2, 2001)
  Karst features of narrow limestone belts - case study of the ridge Dževrinska greda, eastern Serbia (številka: 2, 2001)
  Feichtner cave (Kitzsteinhorn, Salzburg, Austria), a deep cave system developing into calcareous schists in a glacial environment (številka: 2, 2001)
  Bishop Hervey at Trieste and in Slovenia, 1771 (številka: 2, 2001)
  Dynamics of cave development by allogenic water (številka: 2, 2001)
  Tracer study on the tectonic controll of the drainage system in the contact karst zone of Lake Voralp (Swiss Alps) (številka: 2, 2001)
  Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst (številka: 2, 2001)
  Meaning and representation of boundaries in karst type maps (številka: 2, 2001)
  Physical controls on karst features in the Ozark Plateaus of Missouri, U.S.A., as determined by multivariate analyses in a geographic information systems (GIS) (številka: 2, 2001)
  The lithology, shape and rock relief of the pillars in the Pu Chao Chun stone forest (Lunan stone forest, SW China) (številka: 2, 2001)
  Contact karst phenomena on the edge of the Galyaság (Gömör-Torna Karst) (številka: 2, 2001)
  Contact karst of Southern Velebit (Croatia) (številka: 2, 2001)
  The cave in Postojna in Slovak literature before 1918 (številka: 2, 2001)
 25. 2002
   35

  Underground Timavo river monitoring (classical Karst) (številka: 1, 2002)
  Microclimatic research in the Slovakian show caves (številka: 1, 2002)
  Temperature monitoring in Škocjanske jame caves (številka: 1, 2002)
  The Experimental monitoring of water regime in the Reka river (številka: 1, 2002)
  Management assessment in karst areas (številka: 1, 2002)
  Medical survey of the staff working in the Škocjan caves, Slovenia (številka: 1, 2002)
  Biological monitoring in caves (številka: 1, 2002)
  Environmental baseline geochemistry of sediments and percolating waters in the Modrić cave, Croatia (številka: 1, 2002)
  Cave monitoring priorities in Central America and the Caribbean (številka: 1, 2002)
  Significance and monitoring (številka: 1, 2002)
  Control of environmental parameters for management and conservation of Nerja cave (Malaga, Spain) (številka: 1, 2002)
  Kulturna dediščina in varovana območja (številka: 1, 2002)
  Modern trend in cave monitoring (številka: 1, 2002)
  O nastanku hidrografske mreže in o nekaterih kraških pojavih na Idrijskem (številka: 2, 2002)
  Kitajska kraška terminologija (številka: 2, 2002)
  Screening for culturable microorganisms from cave environments (Slovenia) (številka: 2, 2002)
  Some 19th century visitors to caves in peninsular Malaysia (številka: 2, 2002)
  Multiparameter observations of the Reka flood pulse in march 2000 (številka: 2, 2002)
  Anthron Society (Postojna 1889 - 1911), the beginning of organised speleology in Slovenia (številka: 2, 2002)
  Origin of fine-grained carbonate clasts in cave sediments (številka: 2, 2002)
  Treatises about the subterranean world in Ljubljana between 1678 and 1773 (številka: 2, 2002)
  The role of Sarvak formation in supplying Pol-e Dokhtar town (Iran) with drinking water (številka: 2, 2002)
  The effect of Darab salt dome on the quality of adjacent karstic and alluvium aquifers (South of Iran) (številka: 2, 2002)
  Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice (JV Slovenija) (številka: 2, 2002)
  Ocena vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju (številka: 2, 2002)
  Morphogenetical karst types of the Transylvanian mountains (Mt. Apuseni) (številka: 3, 2002)
  The Monti Berici (številka: 3, 2002)
  Blow Hole cave (številka: 3, 2002)
  High-resolution magnetostratigraphy of speleothems from Snežna jama, Kamnik-Savinja Alps, Slovenia (številka: 3, 2002)
  UIS cave symbols (številka: 3, 2002)
  Submarine karst of Croatia - evidence of former lower sea levels (številka: 3, 2002)
  Hypogenic caves in Provence (France) (številka: 3, 2002)
  Osovniška jama, the cave in isolated karst in the east of Slovenia (številka: 3, 2002)
  Two phase development of the upper Cerkniščica basin (številka: 3, 2002)
  From doline distribution to tectonic movements example of the Velebit mountain range, Croatia (številka: 3, 2002)
 26. 2003
   42

  The underground post offices in Postojnska jama, Slovenia, 1899-1945 (številka: 1, 2003)
  The earliest Chinese karstologist Xu Xiake (številka: 1, 2003)
  Pattern of karst landscape of the Cracow upland (South Poland) (številka: 1, 2003)
  Karst types in Bulgaria (številka: 1, 2003)
  Limestone pavements in Great Britain and the role of soil cover in their evolution (številka: 1, 2003)
  Cave forms and origin of the cave Pečina v Zjatih (Matarsko podolje, Slovenia) (številka: 1, 2003)
  The origine [!] and evolution of coastal and submarine springs in Bakar Bay (številka: 1, 2003)
  Development of the underground railway system on the example of Postojnska jama (številka: 1, 2003)
  Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves (številka: 1, 2003)
  The karst of Salento Region (Apulia, southern Italy) (številka: 1, 2003)
  Subcutaneous stone forest (Trebnje, Central Slovenija) (številka: 1, 2003)
  Karst and vaucluse springs from the Polish Tatra mts. results of long-term stationary investigations (številka: 1, 2003)
  Gypsum karst of Zagros Mountains (I.R. Iran) (številka: 1, 2003)
  Geological conditions - factor of origin of two different cave systems in two adjacent valleys (the Demänovská Valley and the Jánska Valley, the Low Tatras, Slovakia) (številka: 1, 2003)
  Structural features of cultural landscape in the karst area (landscape in transition) (številka: 1, 2003)
  Early electric lighting in caves - Postojnska jama, Slovenija, 1883-1929 (številka: 1, 2003)
  Paleoseismic phenomena in karst terrains in Bulgaria and Marocco (številka: 1, 2003)
  Cryptokarst (številka: 2, 2003)
  Relation between karst and fluviokarst relief on the Slunj Plateau (Croatia) (številka: 2, 2003)
  Formation of the Cerkniščica and the flooding of Cerniško polje (številka: 2, 2003)
  Archduke Ludwig Salvator and Leptodirus Hohenwarti from Postojnska jama (številka: 2, 2003)
  Karst terminology in Apulia (Southern Italy) (številka: 2, 2003)
  Overview of the karst occurences in northern Cyprus (številka: 2, 2003)
  Primerjava francoske in slovenske kraške in speleološke terminologije (številka: 2, 2003)
  Effects of the tectonic movements on the karstification in Anatolia, Turkey (številka: 2, 2003)
  Contribution of Ivan Gams to the development of Slovene karst terminology (številka: 2, 2003)
  Dolines and sinkholes: aspects of evolution and problems of classification (številka: 2, 2003)
  Karst springs of Alashtar, Iran (številka: 2, 2003)
  Review of Turkish karst with emphasis on tectonic and paleogeographic controls (številka: 2, 2003)
  Observations on historical terminology (številka: 2, 2003)
  Human impact on Hungarian karst terrains, with special regard to sylviculture (številka: 2, 2003)
  Illumination for the emperor's intended visit to Postojnska jama, Slovenia, in 1856 (and used when he came in 1857?) (številka: 2, 2003)
  Hallerstein and Chinese karst (številka: 2, 2003)
  The protection of karst aquifers (številka: 2, 2003)
  A little contribution to the karst terminology (številka: 2, 2003)
  Karst aquifers vulnerability or sensitivity? (številka: 2, 2003)
  Landuse and land cover change in the Lunan Stone Forest, China (številka: 2, 2003)
  The use of structural geological terms and their importance for karst caves (številka: 2, 2003)
  Geomorphology of karst depressions (številka: 2, 2003)
  The case study on soil fauna diversity in different ecological system in Shilin national park, Yunnan, China (številka: 2, 2003)
  Geophysical characteristics of epikarst (številka: 2, 2003)
  Propagation of a floodwave in karst during artificially generated recession - case study of Banjica spring (Bela Palanka, Eastern Serbia) (številka: 2, 2003)
 27. 2004
   40

  Karstification of the aquifer discovered during the construction of the expressway between Klanec and Črni Kal, Classical Karst (številka: 1, 2004)
  Structural vocabulary of cultural landscape on the island of Krk (Croatia) (številka: 1, 2004)
  Alpine and ice caves in Slovenia in older literature (17th to 19th century) (številka: 1, 2004)
  Fizikalno-kemične značilnosti voda v zaledju Malenščice (Slovenija) (številka: 1, 2004)
  An overview of the current research carried out in the French Western Alps karsts (številka: 1, 2004)
  An introduction to some cave fauna of Malaysia and Thailand (številka: 1, 2004)
  Minor karst landforms as an indirect method for datation - the case study valley Pod Košuto (Slovenia) (številka: 1, 2004)
  The role of epikarst in the morphogenesis of the karstic forms in Greece and specially of the karstic hollow forms (številka: 1, 2004)
  Small karst features (karren) of Dugi otok island and Kornati archipelago coastal karst (Croatia) (številka: 1, 2004)
  Drinking water supply from karst water resources (številka: 1, 2004)
  Alpine karst waters in Slovenia (številka: 1, 2004)
  The internal organization of speleothems (številka: 1, 2004)
  Unattached fraction of radon decay products as a crucial parameter for radon dosimetry in Postojna cave (številka: 1, 2004)
  High-accuracy graphic representation of underground karst features and formations in cave mapping (številka: 1, 2004)
  The origin of sediments inside the collapse dolines of Postojna karst (Slovenia) (številka: 1, 2004)
  Change in perception of karst from morphology to morpho-hydrology (številka: 1, 2004)
  Diversity of culturable bacteria and meiofauna in the epikarst of Škocjanske jame caves (Slovenia) (številka: 1, 2004)
  The crystalline phase of the carbonate moon-milk (številka: 1, 2004)
  Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia (številka: 1, 2004)
  The karst periodical lakes of upper Pivka, Slovenia (številka: 1, 2004)
  Natural speleothem damage in Postojnska jama (Slovenia), caused by glacial cave ice? (številka: 1, 2004)
  Nenavadna poškodba na losovi čeljustnici iz Franc-losovega brezna nad Glažuto pri Ribnici (številka: 1, 2004)
  Karstification along the thrust contact between the dolomite and limestone in Idrijski log and Koševnik (Idrijsko, Slovenia) (številka: 2, 2004)
  Constraints on the geologic history of the karst system in southern Missouri, U.S.A. provided by radiogenic, cosmogenic and physical/chemical characteristics of doline fill (številka: 2, 2004)
  Ecological and microgeographical study of an epikarst fauna in West Virginia (USA) (številka: 2, 2004)
  Contribution to knowledge of the content of heavy metals (Pb, Cu, Zn and Cd) in speleological objects in the Risnjak national park (Croatia) (številka: 2, 2004)
  Vulnerability mapping in the recharge area of the Korentan spring, Slovenia (številka: 2, 2004)
  Geomorphological conditions of the genesis of the Ponor Jovac cave (Croatia) (številka: 2, 2004)
  Karst uncovered during the Bič-Korenitka motorway construction (Dolenjska, Slovenia) (številka: 2, 2004)
  Forecasting versus predicting solute transport in solution conduits for estimating drinking-water risks (številka: 2, 2004)
  Gruber's karst research (številka: 2, 2004)
  Further dates of heavy metal content on the soil and vegetation of Aggtelek Karst (Hungary) (številka: 2, 2004)
  Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary (številka: 2, 2004)
  Faunal dynamics in the Železna jama cave (številka: 2, 2004)
  Schaffenrath's inscription column in Pisani rov, Postojnska jama (številka: 2, 2004)
  Ghar Al Hibashi lava tube (številka: 2, 2004)
  The troubles with cupolas (številka: 2, 2004)
  Comparison of 14C and 230Th/234U dating of speleothems from submarine caves in the Adriatic sea (Croatia) (številka: 2, 2004)
  Geomorphologic evolution of a coastal karst (številka: 2, 2004)
  Valvasor - a common error about his publications on Cerkniško jezero, Slovenia (številka: 2, 2004)
 28. 2005
   39

  Terrestrial fauna from cavities in Northern and Central Slovenia, and a review of systematically ecologically investigated cavities (številka: 1, 2005)
  Karst and cave systems in Bosnek region (Vitosha Mountain, Bulgaria) and Wintimdouine (High Atlas Mountain, Morocco) (številka: 1, 2005)
  Towards establishing effective protective boundaries for the Lunan Stone Forest using an online Spatial Decision Support System (številka: 1, 2005)
  Mapping of hazards to karst groundwater on the Velika planina plateau (Slovenia) (številka: 1, 2005)
  Škocjanske jame, Slovenia, in 1891 (številka: 1, 2005)
  Strukturna lega Habečkovega brezna (številka: 1, 2005)
  Dating ancient caves and related palaeokarst (številka: 1, 2005)
  The show cave at "Gran Caverna de Santo Tomás" (Pinar del Rio province, Cuba) (številka: 1, 2005)
  Theoretical investigation of the duration of karstic denudation on bare, sloping limestone surface (številka: 1, 2005)
  Tectonics impact on poljes and minor basins (številka: 1, 2005)
  Babbage's calculating machines, the proteus from Postojna cave, and the Carniolan Museum society (številka: 1, 2005)
  Dating of caves by cosmogenic nuclides (številka: 1, 2005)
  The inscriptions of the Tartarus panel and the 1833 Fercher-survey, Postojnska jama (številka: 1, 2005)
  Rapid karst development in an english quartzitic sandstone (številka: 2, 2005)
  Chemical, geomechanical and geomorphological aspects of karst in sandstone and marl of flysch formations in north east Italy (številka: 2, 2005)
  Konglomeratni kras v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  Gypsum karst in the Crotone province (Calabria, Southern Italy) (številka: 2, 2005)
  Monitoring of active tectonic structures - project COST 625 (številka: 2, 2005)
  Jame v konglomeratu (številka: 2, 2005)
  Underground drainage systems and geothermal flux (številka: 2, 2005)
  Hydrogeological research as a basis for the preparation of the plan of monitoring groundwater contamination (številka: 2, 2005)
  Kaltbach cave (Siebenhengste, Switzerland) (številka: 2, 2005)
  Smoganica - a cave developed in upper Cretaceous breccia (številka: 2, 2005)
  Origin of iron ore nuggets ("Bohnerze") through weathering of basalt as documented by pebbles from the Herbstlabyrinth, Breitscheid-Germany (številka: 2, 2005)
  Condensation corrosion (številka: 2, 2005)
  The Montello hill (številka: 2, 2005)
  The morphological research of the basalt and loess covered plateaus in the Bakony Mts. (Transdanubian Middle Mts. - Hungary) (številka: 2, 2005)
  Basic morphological and morphostructural characteristics of the Rakitnica canyon (Dinaric Karst, Bosnia and Herzegovina) (številka: 2, 2005)
  Strateška lega zgornje Pivke in presihajočih jezer po uveljavitvi Rapallske pogodbe (številka: 3, 2005)
  Presihajoča jezera na Pivškem (številka: 3, 2005)
  Tabor nad Zagorjem - Šilentabor, zaščitna arheološka sondiranja na območju grajskega kompleksa (številka: 3, 2005)
  Favna presihajočih Pivških jezer (številka: 3, 2005)
  Favna kopenskih habitatov Pivških jezer (številka: 3, 2005)
  Hidrogeološke značilnosti območja presihajočih Pivških jezer (številka: 3, 2005)
  Litostratigrafske značilnosti področja presihajočih Pivških jezer in estavela Matijeva jama (številka: 3, 2005)
  Živeti z jezerom, živeti brez jezera (številka: 3, 2005)
  Kraška presihajoča jezera Pivke (JZ Slovenija) ob visokih vodah novembra 2000 (številka: 3, 2005)
  Presihajoča jezera Zgornje Pivke - varstvo skozi čas (številka: 3, 2005)
  Tektonske zanimivosti Pivške kotline (številka: 3, 2005)
 29. 2006
   39

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Karst research in the 19th century - Karl Dežman's (1821-1889) work (številka: 1, 2006)
  Protection of karst in the Philippines (številka: 1, 2006)
  Glacial karst, why it ! important to research (številka: 1, 2006)
  In memory of Marian Pulina (številka: 1, 2006)
  T. Waltham, F. Bell and M. Culshaw: Sinkholes and subsidence; karst and cavernous rocks in engineering and construction. Springer (in association with Praxis), 383PP. Berlin, New York, Chichester, 2005 (številka: 1, 2006)
  Academician Josip Roglić and his work (International Scientists meeting, Makarska 19th-22nd April 2006) (številka: 1, 2006)
  Vulcanospeleology in Saudi Arabia (številka: 1, 2006)
  Colin J. R. Braithwaite: Carbonate sediments and rocks, a manual for earth scientists and engineers, Whittles publishing, Orsa Press, ISBN 1-870325-39-7, © 2005 (številka: 1, 2006)
  Monitoring the flood pulses in the epiphreatic zone of karst aquifers (številka: 1, 2006)
  E. A. Martel, the traveller who almost become an academician (številka: 1, 2006)
  Hydrochemic characteristics and tectonic situation of selected springs in central and NW Yunnan province, China (številka: 1, 2006)
  Lithological and morphological characteristics and rock relief of the Lao Hei Gin shilin-stone forest (Lunan, SW China) (številka: 1, 2006)
  Fizikalno-kemične značilnosti izločanja travertina - primer Podstenjška (Slovenija) (številka: 1, 2006)
  Postojnska jama in Slovenia, the Südbahn and the visit of John Charles Molteno (številka: 1, 2006)
  Peculiar minerogenetic cave environments of Mexico (številka: 1, 2006)
  Lakes in gypsum karst (številka: 1, 2006)
  Tectonic inception in Caledonide marbles (številka: 1, 2006)
  The story of the 1833 Fercher survey, Postojnska jama, continues (številka: 1, 2006)
  Baltazar Hacquet (1739/40-1815), the pioneer of karst geomorphologists (številka: 2, 2006)
  The 6th SINAGEO and the insertion of the karst geomorphology thematic session (številka: 2, 2006)
  Tourism and preservation policies in karst areas (številka: 2, 2006)
  Glacial destruction of cave systems in high mountains, with a special reference to the Aladaglar massif, Central Taurus, Turkey (številka: 2, 2006)
  Karel Dežman is not forgotten (številka: 2, 2006)
  The longest history of an ice cave - under Ural? (številka: 2, 2006)
  Tracing of the stream flowing through the cave Ferranova buža, central Slovenia (številka: 2, 2006)
  The concepts of heritage and heritage resource applied to karsts (številka: 2, 2006)
  Spatial planning and protection measures for karst areas (številka: 2, 2006)
  Karst water management in Slovenia in the frame of vulnerability mapping (številka: 2, 2006)
  Essential surces in cave sciences (številka: 2, 2006)
  Evaluating the human disturbance to karst environments in Southern Italy (številka: 2, 2006)
  Sustainable management of brackish karst spring Pantan (Croatia) (številka: 2, 2006)
  Dolenjska subsoil stone forests and other karst phenomena discovered during the construction of the Hrastje - Lešnica motorway section (Slovenia) (številka: 2, 2006)
  The history of Postojnska jama (številka: 2, 2006)
  Changes in the use of natural resources and human impact in the karst environment of the Venetian Prealps (Italy) (številka: 2, 2006)
  Management models and development of show caves as tourist destinations in Croatia (številka: 2, 2006)
  Electron spin resonance (ERS) dating in karst environments (številka: 2, 2006)
  Tracer test on the Mala gora landfill near Ribnica in south-eastern Slovenia (številka: 2, 2006)
 30. 2007
   65

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Age estimates for some subterranean taxa and lineages in the Dinaric karst (številka: 1, 2007)
  Pattern and process (številka: 1, 2007)
  The challenge of estimating the age of subterranean lineages (številka: 1, 2007)
  Time scales in the evolution of solution porosity in porous coastal carbonate aquifers by mixing corrosion in the saltwater-freshwater transition zone (številka: 1, 2007)
  Cave and karst evolution in the Alps and their relation to paleoclimate and paleotopography (številka: 1, 2007)
  Analysis of long-term (1878-2004) mean annual discharges of the karst spring Fontaine de Vaucluse (France) (številka: 1, 2007)
  Upper Cretaceous to Paleogene forbulge unconformity associated with foreland basin evolution (številka: 1, 2007)
  Foreword (številka: 1, 2007)
  Timing of passage development and sedimentation at Cave of the Winds, Manitou Springs, Colorado, USA (številka: 1, 2007)
  How to date nothing with cosmogenic nuclides (številka: 1, 2007)
  Evolution and age relations of karst landscapes (številka: 1, 2007)
  Clastic sediments in caves - imperfect recorders of processes in karst (številka: 1, 2007)
  Variation in rates of karst processes (številka: 1, 2007)
  Aspects of the evolution of an important geo-ecosystem in the Lessinian Mountain (Venetian Prealps, Italy) (številka: 1, 2007)
  On denudation rates in karst (številka: 1, 2007)
  A review of coalesced, collapsed-paleocave systems and associated suprastratal deformation (številka: 1, 2007)
  Historical biogeography of subterranean beetles - "Plato's Cave" or scientific evidence? (številka: 1, 2007)
  What does the distribution of stygobiotic copepoda (Crustacea) tell us about their age? (številka: 1, 2007)
  The world's oldest caves (številka: 1, 2007)
  The age of karst relief in West Slovenia (številka: 1, 2007)
  How long does evolution of the troglomorphic form take? (številka: 1, 2007)
  Shafts of life and shafts of death in Dinaric karst, Popovo polje case (Bosnia & Herzegovina) (številka: 2, 2007)
  The 25th Speleological School and the 8th GLACKIPR Symposium "Karst and cryokarst" ; Sosnowiec - Wrocław, Poland (številka: 2, 2007)
  E. Burri (Ed.) - Breve storia di una bonfica complessa. Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - Abruzzo, Édicola edtrice, Chieti, 2006: 1-27 (številka: 2, 2007)
  The one-eight relationship that constrains deglacial seismicity and cave development in Caledonide marbles (številka: 2, 2007)
  Degradation of dolines on Logaško polje (Slovenia) (številka: 2, 2007)
  Geološki terminološki slovar (številka: 2, 2007)
  Alluvial fans on contact karst (številka: 2, 2007)
  Karst research in Serbia before the time of Jovan Cvijić (številka: 2, 2007)
  Turloughs (številka: 2, 2007)
  A steady state hydraulic model of a karst aquifer (številka: 2, 2007)
  Karst and world heritage status (številka: 2, 2007)
  Visualisation of the human impacts on the Earth's surface (številka: 2, 2007)
  Non-specialists perception about endokarst and exokarst scenarios (številka: 2, 2007)
  Trevor Shaw: Names from the past in Postojnska jama (Postojna Cave), Založba ZRC/ZRC Publishing, Ljubljana 2006, 151 pages (številka: 2, 2007)
  Ugotavljanje dinamike pretakanja padavin skozi vadozno cono krasa na osnovi meritev pretoka (številka: 2, 2007)
  Books about karst and subterranean in Auersperg's "Princes's" Library of Ljubljana (številka: 2, 2007)
  Patterns and processes of groundwater invasion by copepods in the Interior Low Plateaus of the United States (številka: 2, 2007)
  Contribution of simple hydrogeological indicating methods in contamination-impacted environments (številka: 2, 2007)
  Groundwater vulnerability of the karst-fissure hydrogeological structure of south-facing slopes of the Nízke Tatry Mts., Slovakia (številka: 2, 2007)
  E. Burri (Ed.) - Thematic atlas of Fucino. Hydrogeological map of Fucino (Sheet 1); Geomorphological map of Fucino (Sheet 2), Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - Abruzzo, 2005 (številka: 2, 2007)
  25 years of Carsologica sinica (številka: 2, 2007)
  Fault determination due to sinkhole array on Lar valley, northeast of Tehran (Iran) (številka: 2, 2007)
  The role of condensation-corrosion in thermal speleogenesis (številka: 2, 2007)
  Hypogene speleogenesis: hydrogeological and morphogenetic perspective (številka: 3, 2007)
  Biodiversity and ecology of fauna in percolating water in selected Slovenian and Romanian caves (številka: 3, 2007)
  Land cover mapping using Landsat satellite image classification in the classical Karst - Kras region (številka: 3, 2007)
  Early late pliocene paleokarstic fillings predating the major plio-pleistocene erosion of the Quercy table, SW-France (številka: 3, 2007)
  The mineralogical study on the Cueva de las Velas (Naica, Mexico) (številka: 3, 2007)
  Sound properties of Planinsko Polje (Slovenia) (številka: 3, 2007)
  Fossil population structure and mortality of the cave bear from the Mokrica cave (North Slovenia) (številka: 3, 2007)
  Results of paleostomatological analysis of material from the cave near Gornji Vakuf (South-West Bosnia) (številka: 3, 2007)
  Fractal analysis of the distribution of cave lengths in Slovenia (številka: 3, 2007)
  Subterranean waters described in Carniolan letters mailed to A. Kircher (*1601; +1680) (številka: 3, 2007)
  Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical karst, Slovenia (številka: 3, 2007)
  A review of the forest management history and present state of the Haragistya karst plateau (Aggtelek Karst, Hungary) (številka: 3, 2007)
  Submerged speleothems - expect the unexpected (številka: 3, 2007)
  Physics and chemistry of dissolution on subaerialy exposed soluble rocks by flowing water films (številka: 3, 2007)
  Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia (številka: 3, 2007)
  Questions of dry valleys in Karst (številka: 3, 2007)
  A Slovene approach - a new methodology of groundwater vulnerability and risk mapping (številka: 3, 2007)
  Directions and dynamics of flow and transport of contaminants from the landfill near Sežana (SW Slovenia) (številka: 3, 2007)
  60 years of Karst Research Institute ZRC SAZU (številka: 3, 2007)
 31. 2008
   33

  Karst in France and UNESCO world heritage (številka: 1, 2008)
  Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky mts., Czech Rep.) (številka: 1, 2008)
  Broken speleothems as indicators of tectonic movements (številka: 1, 2008)
  Layla Lakes, Saudi Arabia (številka: 1, 2008)
  The flow rate of the Fonte Pliniana (Como, Italy) (številka: 1, 2008)
  The 100th birth anniversary of professor Svetozar Ilešič (1907-1985) (številka: 1, 2008)
  Hydrologic connections and dynamics of water movement in the classical Karst (Kras) aquifer (številka: 1, 2008)
  Studies of the fauna of percolation water of Huda luknja, a cave in isolated karst in Northeast Slovenia (številka: 1, 2008)
  New book on main hazards in karst (številka: 1, 2008)
  Flank margin cave development in telogenetic limestones of New Zealand (številka: 1, 2008)
  A book on karst in ice and ice in karst (številka: 1, 2008)
  Cave turbidites (številka: 1, 2008)
  Investigation of structure of various surface karst formations in limestone and dolomite bedrock with application of the electrical resistivity imaging (številka: 1, 2008)
  Cave geology (številka: 1, 2008)
  Microorganisms in hypogeon (številka: 1, 2008)
  Sinking karst rivers hydrology (številka: 2/3, 2008)
  The possibly hypogene karstic iron ore deposit of Warda near Ajloun (Northern Jordan), its mineralogy, geochemistry and historic mine (številka: 2/3, 2008)
  Geomorphological characteristics of the massif Prenj (številka: 2/3, 2008)
  Physical and chemical research in Velebita! pit (Croatia) (številka: 2/3, 2008)
  Detailed morphological studies in Netopirjev rov, Predjama Cave (številka: 2/3, 2008)
  Do turloughs occur in Slovenia? (številka: 2/3, 2008)
  Caves, stories, history and popular traditions in the semi-desert (Sertao) of Bahia, northeastern Brazil (številka: 2/3, 2008)
  The Karst session at the 31st International Congress of Geography, Tunis, Tunisia (številka: 2/3, 2008)
  Underground water flow between Bloke plateau and Cerknica polje and hydrologic function of Križna jama, Slovenia (številka: 2/3, 2008)
  Regular stalagmites (številka: 2/3, 2008)
  Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability (številka: 2/3, 2008)
  New book on the karst of eastern Serbia - the karst of Jovan Cvijić (številka: 2/3, 2008)
  Which are "Great caves of the world"? (številka: 2/3, 2008)
  Quo vadis, Commision "Karst"? (številka: 2/3, 2008)
  Caves and karst aquifer drainage of Supramonte (Sardinia, Italy) (številka: 2/3, 2008)
  Hydromechanism and desalination of coastal karst aquifers (številka: 2/3, 2008)
  ISSM 2008 (številka: 2/3, 2008)
 32. 2009
   23

  New insights into karst and caves of northwestern Zagros (northern Iraq) (številka: 1, 2009)
  Periodical Cerknica lake in Frischlin's (1547-1590) work (številka: 1, 2009)
  The Shuilian cave in the upper region of the Chang river (karst of NW Yunnan, China) (številka: 1, 2009)
  The relationship between cave minerals and H2S-rich thermal waters along the Cerna Valley (SW Romania) (številka: 1, 2009)
  Karst landforms in a Martian evaporitic dome (številka: 1, 2009)
  Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia) (številka: 1, 2009)
  Pinnacle syngenetic karst in Nambung national park, Western Australia (številka: 1, 2009)
  Distribution and character of karst in the Lao PDR (številka: 1, 2009)
  Small-scale terraces and isolated rimstone pools on stalagmites in caves exhibit striking similarity to large-scale terrace landscapes at hot springs (številka: 1, 2009)
  Doline fills - case study of the Faverghera Plateau (Venetian Pre-Alps, Italy) (številka: 1, 2009)
  Karst hydrology in ancient myths from Arcadia and Argolis, Greece (številka: 1, 2009)
  A spreadsheet program (scallopEx) to calculate paleovelocities from cave wall scallops (številka: 2/3, 2009)
  Historical and geomorphological characterization of a Brazilian karst region (številka: 2/3, 2009)
  The loess "cave" near the village of Surduk - an unusual pseudokarst landform in the loess of Vojvodina, Serbia (številka: 2/3, 2009)
  Hydrogeochemistry of coastal carbonate aquifer in Lucija-Portorož (Gulf of Trieste, northern Adriatic sea, Slovenia) (številka: 2/3, 2009)
  Cave bear, cave lion and cave hyena skulls from the public collection at the Humboldt Museum in Berlin (številka: 2/3, 2009)
  Nineteenth century Cape Town visitors to the Postojna cave, Slovenia (številka: 2/3, 2009)
  Tourism in caves and the conservation of the speleological heritage (številka: 2/3, 2009)
  Vegetation of the dolines in Mecsek mountains (South Hungary) in relation to the local plant communities (številka: 2/3, 2009)
  Ancient Greek hydromyths about the submarine transport of terrestrial fresh water through seabeds offshore of karstic regions (številka: 2/3, 2009)
  Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia (številka: 2/3, 2009)
  Structural geology of the Škocjan caves (Slovenija) (številka: 2/3, 2009)
  Contribution to a rock block slide examination by a model of mutual transformation of point clouds (številka: 1, 2009)
 33. 2010
   44

  Characterisation of karst areas using multiple geo-science techniques, a case study from SW Slovenia (številka: 1, 2010)
  High mountain karren in northwestern Yunnan, China (številka: 1, 2010)
  The 1551 Herberstein-Wernher description of Lake Cerknica (številka: 1, 2010)
  Human interaction with Caribbean karst landscapes (številka: 1, 2010)
  Forest soil heterogeneity and soil sampling protocols on limestone outcrops (številka: 1, 2010)
  Karst surface features of the hard laminated crust (caliche hardpan) in the Mersin area, southern Turkey (številka: 1, 2010)
  Clastic sediments in the Butler Cave - Sinking Creek System, Virginia, USA (številka: 1, 2010)
  Investigation and remediation of the cavern in the Vrata tunnel on the Zagreb - Rijeka highway (Croatia) (številka: 1, 2010)
  Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia) (številka: 1, 2010)
  An attempt towards an assessment of the Cerknica polje water balance (številka: 1, 2010)
  Investigating ancient Maya agricultural adaptation through ground penetrating radar (GPR) analysis of karst terrain, Northern Yucatán, Mexico (številka: 1, 2010)
  Flank margin cave development in carbonate talus breccia facies (številka: 1, 2010)
  Groundwater contamination in karst areas of Southwestern China and recommended countermeasures (številka: 2, 2010)
  Hydrogeological functioning of a karst aquifer deduced from hydrochemical components and natural organic tracers present in spring waters (številka: 2, 2010)
  Examining a coupled continuum pipe-flow model for groundwater flow and solute transport in a karst aquifer (številka: 2, 2010)
  Tracer tests as a tool for planning the monitoring of negative impacts of the Mozelj landfill (SE Slovenia) on karst waters (številka: 2, 2010)
  Damage to the historic town of Staufen (Germany) caused by geothermal drillings through anhydrite-bearing formations (številka: 2, 2010)
  The use of multiple techniques for conceptualisation of lowland karst, a case study from County Roscommon, Ireland (številka: 2, 2010)
  Simulating drainage from a flooded sinkhole (številka: 2, 2010)
  Hydrogeological study of the Malenščica karst spring (SW Slovenia) by means of a time series analysis (številka: 2, 2010)
  Spatial and temporal hydrochemical variations of the spring-fed travertine-depositing stream in the Huanglong Ravine, Sichuan, SW China (številka: 2, 2010)
  Hydraulic properties of carbonate rocks from Slovakian borehole database (številka: 2, 2010)
  Time series analysis, modelling and assessment of optimal exploitation of the Nemanja karst springs, Serbia (številka: 2, 2010)
  Supportive methods for assessing effective porosity and regulating karst aquifers (številka: 2, 2010)
  Geometry and drainage of a retreating glacier overlying and recharging a karst aquifer, Tsanfleuron-Sanetsch, Swiss Alps (številka: 2, 2010)
  A Darcian Model for the flow of Big spring and the hydraulic head in the Ozark aquifer, Missouri, USA (številka: 2, 2010)
  Oxygen isotopes in different recession subregimes of karst springs in the Brezovské Karpaty Mts. (Slovakia) (številka: 2, 2010)
  Fold and fault control on the drainage pattern of a double-karst-aquifer system, Winterstaude, Austrian Alps (številka: 2, 2010)
  Nano aerosols in the Postojna cave (številka: 3, 2010)
  Dynamic climatologic processes of barometric cave systems using the example of Jewel cave and Wind cave in South Dakota, USA (številka: 3, 2010)
  Križna jama (SW Slovenia) (številka: 3, 2010)
  Speleothems and speleogenesis of the hypogenic Santa Barbara cave system (South-West Sardinia, Italy) (številka: 3, 2010)
  Carbon dioxide in the soils and adjacent caves of the Moravian karst (številka: 3, 2010)
  Diversity of bryophytes in show caves in Slovenia and relation to light intensities (številka: 3, 2010)
  Radon levels in karst caves in Slovenia (številka: 3, 2010)
  Podzemna meteorologija: 'Kakšno je vreme v podzemlju?' (številka: 3, 2010)
  Climate, abiotic factors, and the evolution of subterranean life (številka: 3, 2010)
  The role and importance of cave microclimate in the sustainable use and management of show caves (številka: 3, 2010)
  Contributions of geophysical techniques to the exploration of the Molnár János cave (Budapest, Hungary) (številka: 3, 2010)
  Comprehensive radon concentration measurements in caves located in the Area of Mecsek Mountains (Hungary) (številka: 3, 2010)
  Interview with Milan Herak "Gradual cognition of karst phenomena" (številka: 3, 2010)
  The effect of visitors in a touristic cave and the resulting constraints on natural thermal conditions for palaeoclimate studies (Eagle Cave, central Spain) (številka: 3, 2010)
  Explanatory book to the map ... (številka: 3, 2010)
  Effects of earthquakes in Postojna cave system (številka: 3, 2010)
 34. 2011
   41

  Potential impact of a proposed railway tunnel on the karst environment (številka: 1, 2011)
  Tanella cave (Monte Baldo - Verona, Italy) (številka: 1, 2011)
  Preliminary U/Th dating and the evolution of gypsum crystals in Naica caves (Mexico) (številka: 1, 2011)
  The study of Karstic aquifers geodetic measurements in Bus de la Genziana station - Cansiglio plateau (northeastern Italy) (številka: 1, 2011)
  Shore grykes along the western Istrian coast (številka: 1, 2011)
  New knowledge on the Monte Conca gypsum karst system (central-western Sicily, Italy) (številka: 1, 2011)
  Collapse sinkholes distribution in the carbonate massifs of central and southern Apennines (številka: 1, 2011)
  Towards a better knowledge of Cansiglio karst system (Italy) (številka: 1, 2011)
  Hypogenic caves in western Umbria (central Italy) (številka: 1, 2011)
  Prof. Dr. Heinz Charles Kohler (1945-2010) (številka: 1, 2011)
  Recent developments on morphometric analysis of karst caves (številka: 1, 2011)
  Laser scanning technology for the hypogean survey (številka: 1, 2011)
  Surface and subsurface drainage evolution of the Corfino and Soraggio Karst areas (Tuscany, Italy) (številka: 1, 2011)
  Hypogean microclimatology and hydrogeology of the 800-900 m asl level in the Monte Corchia cave (Tuscany, Italy) (številka: 1, 2011)
  Surface and subsurface karst geomorphology in the Murge (Apulia, southern Italy) (številka: 1, 2011)
  The Karst Mandhip Khol-python cave complex in the lenticular limestone intercalations of the matamorphic Chhatrela formation (Chhattisgarh, India) (številka: 1, 2011)
  Application of sequential trend analysis for discharge characterisation of Vipava karstic springs, Slovenia (številka: 2, 2011)
  "To understand the environment, which gave so much admiration and adventure" (številka: 2, 2011)
  Inscriptions of some historically known persons in Postojnska jama (številka: 2, 2011)
  Mineralogical and chemical characteristics of black coatings in Postojna cave system (številka: 2, 2011)
  Challenges for environmentally sustainable development of natural resources in the Nam Ou karst, northern Laos (številka: 2, 2011)
  Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil) (številka: 2, 2011)
  Comments on processes contributing to the isotope composition of 13C and 18O in calcite deposited to speleothems (številka: 2, 2011)
  Impact of chlorides, nitrates, sulfates and phosphates on increased limestone dissolution in the karst vadose zone (Postojna Cave, Slovenia) (številka: 2, 2011)
  Development of slope and related subsoil karst (številka: 2, 2011)
  Sulfate and phospathe speleothems at Jenolan Caves, New South Wales, Australia (številka: 2, 2011)
  Development of a specific quantitative real-time PCR assay to monitor Chlorella DNA (številka: 2, 2011)
  From sink to resurgence (številka: 2, 2011)
  First steps in limestone weathering and erosion (številka: 2, 2011)
  Distribution of authigenic and allogenic fractions in recent lake sediment (številka: 2, 2011)
  Geomorphological characteristics of the Italian side of Canin massif (Julian Alps) using digital terrain analysis and field observations (številka: 2, 2011)
  Modelling of slope processes on karst (številka: 2, 2011)
  Karstification in the Cuddapah sedimentary basin, southern India (številka: 3, 2011)
  Floristic and functional comparision of karst pastures and karst meadows from the North Adriatic karst (številka: 3, 2011)
  A mysterious karst (številka: 3, 2011)
  Tin mining in the limestone caves of Perlis, Malaysia (številka: 3, 2011)
  Deterioration of the black Drenov grič limestone on historical monuments (Ljubljana, Slovenia) (številka: 3, 2011)
  Vascular plant biodiversity richness and endemo-relictness of the karst mountains Prenj, Čvrsnica and Čabulja in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan) (številka: 3, 2011)
  Karst landforms in an interior layered deposit within the Coprates Chasma, Mars (številka: 3, 2011)
  Ecological studies of an epikarst community in Snežna jama na planini Arto (številka: 3, 2011)
  The interplay between air temperature and ice mass balance changes in Scarişoara Ice Cave, Romania (številka: 3, 2011)
 35. 2012
   25

  Hypogene point karstification along wadi Sirhan Graben (Jordan) (številka: 1, 2012)
  Characterization of the vadose flow and its influence on the functioning of karst springs (številka: 1, 2012)
  Speleogenesis of the "Buco dei Vinchi" inactive swallow hole (Monte Croara karst sub-area, Bologna, Italy), an outstanding example of antigravitative erosion (or "paragenesis") in selenitic gypsum (številka: 1, 2012)
  Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) (številka: 1, 2012)
  Partial pressures of CO2 in epikarstic zone deducted from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian karst, Czech Republic (številka: 1, 2012)
  Spent carbide waste retains toxicity long term after disposal in caves and mines (številka: 1, 2012)
  In memory of prof. dr. Karl Mais (1940-2012) (številka: 1, 2012)
  An assessment of capacity of Brestovica - Klariči karst water supply (Slovenia) (številka: 1, 2012)
  Analysis of the capabilities of low frequency ground penetrating radar for cavities detection in rough terrain conditions (številka: 1, 2012)
  New data on the dolines of Velebit mountain (številka: 1, 2012)
  Letter (številka: 1, 2012)
  Holocene high floods on the Planina Polje, classical dinaric karst, Slovenia (številka: 1, 2012)
  Transport and consumption of organic detritus in a neotropical limestone cave (številka: 1, 2012)
  Alternative method of analysis of results of 3D terrestrial laser scanning (comment to the article "Contribution to a rock block slide examination by a model of mutual transformation of point clouds", Acta Carsologica, 38,1) (številka: 1, 2012)
  Historic inscriptions in Predjama cave system and high floods in 2010 (številka: 2/3, 2012)
  Hydrogeology of the Gökpinar karst springs, Sivas, Turkey (številka: 2/3, 2012)
  Water supply spring zone Novljanska Žrnovnica (Croatia) - new quantities of drinking water in the conditions of salt water intrusion (številka: 2/3, 2012)
  Fifty years of the hypotelminorheic: what have we learned? (številka: 2/3, 2012)
  Thermomineral waters of inner Dinarides karst (številka: 2/3, 2012)
  Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China) (številka: 2/3, 2012)
  New data on the development of the Baradla Cave (Hungary, Aggtelek karst) (številka: 2/3, 2012)
  Letter (številka: 2/3, 2012)
  Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters (številka: 2/3, 2012)
  Monitoring of microbial indicator groups in caves through the use of RIDACOUNT kits (številka: 2/3, 2012)
  Possible relation between the sudden sinking of river Iška and the sequence of weak earthquakes in september-october 2010 near Iška vas (Central Slovenia) (številka: 2/3, 2012)
 36. 2013
   28

  Biologically influenced stalagmites in Niah and Mulu caves (Sarawak, Malaysia) (številka: 1, 2013)
  90 years of professor Jean Nicod (številka: 1, 2013)
  Karst aquifer average catchment area assessment through monthly water balance equation with limited meteorological data set (številka: 1, 2013)
  Automatic detection and delineation of karst terrain depressions and its application in geomorphological mapping and morphometric analysis (številka: 1, 2013)
  Influence of meteorological variables to water quality in five lakes over the Aggtelek (Hungary) and Slovak karst regions - a case study (številka: 1, 2013)
  Early results of micro-deformation measurements in Magdalena Jama (Slovenia) by a vertical static pendulum (številka: 1, 2013)
  Hydrodynamic modeling of a complex karst-alluvial aquifer (številka: 1, 2013)
  Caves and karst-like features in proterozoic gneiss and cambrian granite, southern and central Sri Lanka (številka: 1, 2013)
  Characterization and conceptualization of a relict karst aquifer (Bilecik, Turkey) (številka: 1, 2013)
  Paleokarst shafts in the western desert of Egypt (številka: 1, 2013)
  Analysis of "standard" (Lipica) limestone tablets and their weathering by carbonate staining and SEM imaging, a case study on the Vis island, Croatia (številka: 1, 2013)
  Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach (številka: 1, 2013)
  Landforms of mountainous karst in the middle latitudes (številka: 1, 2013)
  An approach for collection of nearfield groundwater samples in submerged limestone caverns (številka: 2/3, 2013)
  Contribution of non-troglobiotic terrestrial invertebrates to carbon input in hypogean habitats (številka: 2/3, 2013)
  Using isotopes of dissolved inorganic carbon species and water to separate sources of recharge in a cave spring, northwestern Arkansas, USA (številka: 2/3, 2013)
  Physical structure of the epikarst (številka: 2/3, 2013)
  Variability of groundwater flow and transport processes in karst under different hydrologic conditions (številka: 2/3, 2013)
  Organic carbon in shallow subterranean habitats (številka: 2/3, 2013)
  Quaternary glacial cycles (številka: 2/3, 2013)
  A framework for assessing the role of karst conduit morphology, hydrology, and evolution in the transport and storage of carbon and associated sediments (številka: 2/3, 2013)
  Do carbonate karst terrains affect the global carbon cycle? (številka: 2/3, 2013)
  Organic matter flux in the epikarst of the Dorvan karst, France (številka: 2/3, 2013)
  Using hydrogeochemical and ecohydrologic responses to understand epikarst process in semi-arid systems, Edwards plateau, Texas, USA (številka: 2/3, 2013)
  Carbon fluxes in karst aquifers (številka: 2/3, 2013)
  Spring discharge records - a case study (številka: 2/3, 2013)
  Biological control on acid generation at the conduit-bedrock boundary in submerged caves (številka: 2/3, 2013)
  Isotopes of carbon in a karst aquifer of the Cumberland Plateau of Kentucky, USA (številka: 2/3, 2013)
 37. 2014
   30

  številka: 1 (2014)
  številka: 2/3 (2014)
  Illustrating the superposition of signals recorded by the Grotta Gigante pendulums with musical analogues (številka: 1, 2014)
  Karst soils (številka: 1, 2014)
  The use of damaged speleothems and in situ fault displacement monitoring to characterise active tectonic structures (številka: 1, 2014)
  Lower- to middle pleistocene flank margin caves at Custonaci (Trapani, NW Sicily) and their relation with past sea levels (številka: 1, 2014)
  Cave invertebrates in northwestern Minas Gerais state, Brazil (številka: 1, 2014)
  Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates (številka: 1, 2014)
  Species diversity of Bryophytes and ferns of lampenflora in Grotta Gigante (NE Italy) (številka: 1, 2014)
  Hydrochemical response of cave drip water to snowmelt water (številka: 1, 2014)
  Next stop: underground (številka: 1, 2014)
  Temporary seismological measurements in Postojna cave system (številka: 1, 2014)
  Interview with Andrej Kranjc (številka: 1, 2014)
  Structural control on development of karst landscape in the Salento Peninsula (Apulia, SE Italy) (številka: 1, 2014)
  Geothermal potential and sustainable use of karst groundwater in urban areas (številka: 1, 2014)
  Structural geological characteristics of karst caves and major stone forest, Yunnan, China (številka: 1, 2014)
  Holocene sedimentary records of the Katarraktes cave system (northern Greece) (številka: 1, 2014)
  Calcite dissolution under turbulent flow conditions (številka: 1, 2014)
  An advection-dilution model to estimate conduit geometry and flow (številka: 1, 2014)
  Heavy minerals in sediments from the Mošnica Cave (številka: 2/3, 2014)
  Morphological study of Red lake in Dinaric karst based on terrestrial laser scanning and sonar system (številka: 2/3, 2014)
  The probable karst origin and evolution of the Vendicari coastal lake system (SE Sicily, Italy) (številka: 2/3, 2014)
  Survival of the epigean dendrodrilus rubidus tenuis (oligochaeta: lumbricidae) in a subterranean environment (številka: 2/3, 2014)
  Cave rock surface temperature evaluation using non-contact measurement methods (številka: 2/3, 2014)
  Searching for cold-adapted microorganisms in the underground glacier of Scarisoara ice cave, Romania (številka: 2/3, 2014)
  Interview with Jean Nicod, the key figure of French karstology of the 20th century (številka: 2/3, 2014)
  David C. Culver and Tanja Pipan: Shallow subterranean habitats. Ecology, evolution and conservation ... (številka: 2/3, 2014)
  The creation of collapse dolines (številka: 2/3, 2014)
  Adsorptive behaviour of arsenic in a karst subterranean stream and principal components analysis of its influencing variables (številka: 2/3, 2014)
  Multi-rotor unmanned aerial vehicles (UVAs) and high-resolution compact digital cameras (številka: 2/3, 2014)
 38. 2015
   30

  Felo Pérez Mogote (Vinales, Pinar del Río, Cuba) (številka: 1, 2015)
  Mineral pellicles on the lakes surface of warm and cold zones in Kungur ice cave (številka: 1, 2015)
  Cave morphology and controls on speleogenesis in quartzite (številka: 1, 2015)
  Subsurface flux adjustments and speleogenesis as inferred from sediment traps in major Lebanese cave systems (številka: 1, 2015)
  Exploring relationships between karst terrains and social features by the example of Gömör-Torna Karst (Hungary-Slovakia) (številka: 1, 2015)
  Occurrence of anurans in Brazilian caves (številka: 1, 2015)
  Geological influence on the formation of Samar natural bridge and collapse valley of Ravna River from the NE Kučaj mountains (Carpatho-Balkanides, eastern Serbia) (številka: 1, 2015)
  Hydrochemical variations of the springs on Jinfo Mountain, Chongqing, China (številka: 1, 2015)
  Ceiling erosion in caves (številka: 1, 2015)
  Dolomite in speleothems in Snežna jama Cave, Slovenia (številka: 1, 2015)
  A case study of anthropogenic impact on the CO2 levels in low-volume profile of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic) (številka: 1, 2015)
  Karren of the Kamenjak hum (Dalmatian Karst, Croatia) (številka: 2, 2015)
  Hydrochemical properties of springs Slatinski Izvor and Solenica (Republic of Macedonia) (številka: 2, 2015)
  Patterns in invertebrate drift from an alpine karst aquifer over a one year period (številka: 2, 2015)
  A simple diagnostic model to estimate total sink recharge based on dye tracing experiments (številka: 2, 2015)
  Hydrogeology and hydrochemistry of marble aquifer with point recharge from two deep sinkholes, Menderes Massive, Western Turkey (številka: 2, 2015)
  Evaluation of the risk associated with karstic processes in miogene gypsum in south-eastern Madrid (Spain) (številka: 2, 2015)
  The neogene-quaternary evolution of the karst landscape of the Veszprém plateau based on the study of Meggyespuszta paleodoline, Hungary (številka: 2, 2015)
  Dating of the Udin Boršt conglomerate terrace and implication for tectonic uplift in the northwesthern part of the Ljubljana Basin (Slovenia) (številka: 2, 2015)
  Geological structure of the Divača area and its influence on the speleogenesis and hydrogeology of Kačna jama (številka: 2, 2015)
  Staging in the hypergene transformation of sulphate and carbonate rocks (based on slide-rocks under organ tubes in Kungur ice cave) (številka: 2, 2015)
  Shifting paradigms of the evolution of cave life (številka: 3, 2015)
  Karst geo-hazards (številka: 3, 2015)
  Research frontiers in speleogenesis (številka: 3, 2015)
  Chemistry and karst (številka: 3, 2015)
  Engineering challenges in karst (številka: 3, 2015)
  Editorial (številka: 3, 2015)
  Consider a cylindrical cave (številka: 3, 2015)
  The karst paradigm (številka: 3, 2015)
  In memorian (številka: 3, 2015)
 39. 2016
   21

  Invertebrates of the Macocha abyss (Moravian karst, Czech Republic) (številka: 1, 2016)
  Hydrogeology of the sinking zone of the Korana river downstream of the Plitvice lakes, Croatia (številka: 1, 2016)
  Modelling flow of subterranean Pivka river in Postojnska jama, Slovenia (številka: 1, 2016)
  Tufa deposits in the karst of Montes Claros, Minas Gerais, Brazil (številka: 1, 2016)
  The advantage of lidar digital terrain models in doline morphometry compared to topographic map based datasets (številka: 1, 2016)
  Inverted, "parallel" accretion of organic material in the cave Setergrotta, Rana, northern Norway (številka: 1, 2016)
  Caves within dolomitized sections of the Seroe Domi formation on Curaçao, Netherland Antilles (številka: 1, 2016)
  The nature of carbon flux in Gunungsewu karst, Java-Indonesia (številka: 2, 2016)
  Hydrogeological characterization of the Salinas-Los Hoyos evaporitic karst (Malaga province, S Spain) using topographic, hydrodynamic, hydrochemical and isotopic methods (številka: 2, 2016)
  Laboratory modeling of karst phenomena and their rock relief on plaster, subsoil karren, rain flutes karren and caves (številka: 2, 2016)
  The effects of agricultural activities and atmospheric acid deposition on carbonate weathering in a small karstic agricultural catchment, Southwest China (številka: 2, 2016)
  Diel cycling and flux of HCO-3 in a typical karst spring-fed stream of southwestern China (številka: 2, 2016)
  Contributions to speleobiology appearing in Acta Carsologica (številka: 2, 2016)
  Cave protection as a Karst conservation tool in the environmentally sensitive Lagoa Santa karst, Southeastern Brazil (številka: 2, 2016)
  Hydrogeochemical characterization and groundwater quality of the Dong Giao karst aquifer in Tam Diep, Ninh Binh, Vietnam (številka: 3, 2016)
  Estimation of maximum annual discharges by frequency analysis with four probability distributions in case of non-homogeneous time series (Kazani karst spring in Republic of Macedonia) (številka: 3, 2016)
  Analysis of drip water in an urban karst cave beneath the Hungarian capital (Budapest) (številka: 3, 2016)
  Popovo polje, a different view (številka: 3, 2016)
  Problems in using the approach of Rayleigh distillation to interpret the 13C and 18O isotope compositions in stalagmite calcite (številka: 3, 2016)
  Estimation of hydraulic conductivity using geoelectrical data for assessing of scale effect in a karst aquifer (številka: 3, 2016)
  Carnivore impact on cave bear bones and the analysis of their dispersion (številka: 3, 2016)
 40. 2017
   27

  Measurements of the outflow along the eastern border of Planinsko Polje, Slovenia (številka: 1, 2017)
  Human-induced alterations of the mycobiota in an Alpine show cave (Italy, SW-Alps) (številka: 1, 2017)
  Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan) (številka: 1, 2017)
  Polygonal karst morphology of Karangbolong area, Java-Indonesia (številka: 1, 2017)
  Palaeokarst deposits in caves (številka: 1, 2017)
  Vegetation as the bioindicator of human-induced degradation in karst landscape (številka: 1, 2017)
  Geomorphological analysis of karst landforms at the Masso della Vecchia geosite (Salento peninsula, Italy) (številka: 1, 2017)
  Basalt intrusions in palaeokarst caves in the central Lessini Mountains (Venetian Prealps, Italy) (številka: 1, 2017)
  Karst landforms within Noctis Labyrinthus, Mars (številka: 1, 2017)
  Periodical measurements of VLF radio signals and noise sounds in Črna Jama (Postojnska Jama) (številka: 1, 2017)
  Groundwater recharge assessment in the karst aquifers of North Khorasan, Iran using APLIS method (številka: 2/3, 2017)
  Epiphreatic caves in Niah karst tower (NW Borneo) (številka: 2/3, 2017)
  Mineral waters of Serbia and development of phototrophic microbial communities near points of emergence and on wellheads (številka: 2/3, 2017)
  Early and mid-Holocene environmental conditions in the eastern Adriatic recorded in speleothems from Mala Špilja cave and Velika Špilja cave (Mljet island, Croatia) (številka: 2/3, 2017)
  Isotope exchange between DIC in a calcite depositing water layer and the CO2 in the surrounding atmosphere (številka: 2/3, 2017)
  Challenges in cave monitoring and sampling - experiences from speleothem-based researches in Croatian caves (številka: 2/3, 2017)
  Interview with Arthur and Margaret Palmer (številka: 2/3, 2017)
  Evidence of daily and seasonal inversions of airflow in Petites Dales cave, Normandy, France (številka: 2/3, 2017)
  Cave hygropetric beetles and their feeding behaviour, a comparative study of Cansiliella servadeii and Hadesia asamo (Coleoptera, Leiodidae, Cholevinae, Leptodirini) (številka: 2/3, 2017)
  Highlights of some human adventures in a karst environment (številka: 2/3, 2017)
  Nel mondo dagli occhi chiussi by Ricardo Decarli (številka: 2/3, 2017)
  Mario Pleničar (številka: 2/3, 2017)
  Treshold-controlled three-stage hydraulic behaviour of a mantled shallow carbonate aquifer (Tuhala karst area, North Estonia) (številka: 2/3, 2017)
  The deepest finding of an olm (Proteus anguinus) (številka: 2/3, 2017)
  Glaciokarst landforms in the Siera de los Grajos, Babia and Luna natural park (Cantabrian Mountains, NW Spain) (številka: 2/3, 2017)
  Fracture evolution in soluble rocks (številka: 2/3, 2017)
  Early Pleistocene age of fluvial sediment in the Stará Garda Cave revealed by 26Al/10Be burial dating (številka: 2/3, 2017)
 41. 2018
   13

 42. 2019
   23

  Karst features and related social processes in the region of the Vikos Gorge and Tymphi Mountain (Northern Pindos National Park, Greece) (številka: 1, 2019)
  Time series analysis application for karst aquifer characterisation in Pindul Cave karst system, Indonesia (številka: 1, 2019)
  Caves and karst of the Yorkshire Dales, Volume 2: The caves, Tony Waltham and David Lowe (eds.), 2017 ... (številka: 1, 2019)
  Monte Lago polje, a case study regarding the influence of geologic structure and degree of karstfication on groundwater drainage in the Central Apennines (Italy) (številka: 1, 2019)
  Dynamic estimating the karst tunnel water inrush based on monitoring data during excavation (številka: 1, 2019)
  Karren above Custonaci (Sicily, Italy) (številka: 1, 2019)
  Karst spring microbial diversity differs across an oxygen-sulphide ecocline and reveals potential for novel taxa discovery (številka: 1, 2019)
  The contribution of condensation-corrosion in the morphological evolution of caves in semi-arid regions (številka: 1, 2019)
  Physics and chemistry of CO2 outgassing from a solution precipitating calcite to a speleothem (številka: 1, 2019)
  Main hydrological features and recharge analysis of the Caposele Spring catchment, southern Italy (številka: 1, 2019)
  Exposition in Stone Forest National Park (številka: 2, 2019)
  Bat guano and historical evidence of climate changes in the west of Iran during the Late Holocene (Meghalayan Stage) (številka: 2, 2019)
  Modelling speleogenesis in soluble rocks (številka: 2, 2019)
  Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia (številka: 2, 2019)
  Gaussian filter to process tracer breakthrough curves (številka: 2, 2019)
  Late Pleistocene lacustrine sediments and their relation to red soils in the Northeastern margin of the Dinaric Karst (številka: 2, 2019)
  17th International Symposium on Microbial Ecology - ISME 17 (številka: 3, 2019)
  Origin of the Jezero v Ledvicah lake (številka: 3, 2019)
  Kinetic fractionation of the isotope composition of sup18O, sup13C, and of clumped isotope sup18Osub13C in calcite deposited to speleothems. Implications to the reliability of the sup18O and Deltasub47 paleothermometers (številka: 3, 2019)
  A multiparameter analysis of environmental gradients related to hydrological conditions in a binary karst system (underground course of the Pivka River, Slovenia) (številka: 3, 2019)
  Evolution of Mantled Karst Along the Blue Ridge-Great Valley Margin, USA (številka: 3, 2019)
  Quantification and evaluation of soil organic carbon and its fractions (številka: 3, 2019)
  Evaluation of the private participation in the implementation and management of ecotourism in Cavernas do Peruaçu National Park, Brazil (številka: 3, 2019)
 43. 2020
   26

  Delta13C values of soil organic carbon and their responses to C3 and C4 plants shift in Mengzi karst graben basin, SW China (številka: 1, 2020)
  Soils and sediments of Prošće Lake catchment as a possible terrigenous input in the lakes system (številka: 1, 2020)
  The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation) (številka: 1, 2020)
  The Permian gypsum karst belt along the southern margin of the Harz-mountains (Germany), tectonic control of regional geology and karst-hydrogeology (številka: 1, 2020)
  Good for career-bad for science (številka: 1, 2020)
  Supplement to the paper "Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia" from Blatnik et al. (2019) published in Acta Carsologica 48/2 (številka: 1, 2020)
  Thoughts on ethics and publishing (številka: 1, 2020)
  Occurrence of the Black lace-weaver spider, Amaurobius ferox, in caves (številka: 1, 2020)
  Spectrophotometric monitoring of surfaces in show caves as a part of management plans for controlling lampenflora growth (številka: 1, 2020)
  Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction (številka: 1, 2020)
  Impact of visits on microclimate of caves - an analytical approach (številka: 1, 2020)
  Correlation between tides of northern Adriatic sea and hydrodynamics of the karstic aquifer in the Pozzo dei Protei di Monfalcone (Classical Karst) (številka: 1, 2020)
  Welcome to the -omics era of the 21st century (številka: 1, 2020)
  Antimicrobial resistant Escherichia coli from karst waters, surfaces and bat guano in Slovenian caves (številka: 2/3, 2020)
  Understanding the temporal variation of flow direction in a complex karst system (Planinska Jama, Slovenia) (številka: 2/3, 2020)
  Investigation of karst collapses using integrated geophysical methods (številka: 2/3, 2020)
  A new book published (številka: 2/3, 2020)
  Rayleigh wave and well head response to calculate porosity in the Edwards aquifer of south-central Texas, USA (številka: 2/3, 2020)
  High resolution digital 3D modelling of subsurface morphological structures of Koutouki Cave, Greece (številka: 2/3, 2020)
  Fate of contaminants of emerging concern in a Sinkhole Lake, Florida, USA (številka: 2/3, 2020)
  The microbial community structure of the Dupnisa cave in Kirklareli, Turkey (številka: 2/3, 2020)
  Assessment of karst geomorphosites on Kučaj and Beljanica mountains as a resource for the development of karst-based geopark (številka: 2/3, 2020)
  New Zealand karst - a voyage across limestone landscapes into the subterranean realm of caves (številka: 2/3, 2020)
  DNA, spectroscopic and geochemical analyses of bone fragments and associated speleothems in Postojna cave, Slovenia (številka: 2/3, 2020)
  Information system for scientific study of the micrometeorology of karst caves - case of Postojnska jama cave, Slovenija (številka: 2/3, 2020)
  "For most of its history, biospeleology has been a poor cousin of the other speleological disciplines" (številka: 2/3, 2020)
 44. 2021
   23

  Distox calibration tools and the need for calibration checking (številka: 1, 2021)
  In memoriam to Professor Jean Nicod (1923-2021) (številka: 1, 2021)
  Two important karst books written in less spoken languages (številka: 1, 2021)
  Radon concentration in caves as a proxy for tectonic activity in The Cantabrian Mountains (Spain) (številka: 1, 2021)
  Conduit and fracture flow characteristics of Pinarbaşi spring, Central Taurus Region, Seydişehir, Turkey (številka: 1, 2021)
  Morphological characteristics and distribution of dolines in Slovenia, a study of a lidar- based doline map of Slovenia (številka: 1, 2021)
  Review of the most significant caves in Montenegro (številka: 1, 2021)
  Morphological features and formation conditions of The Almopia Speleopark caves (Loutra Almopias, N. Greece) (številka: 1, 2021)
  Ferdo Lupša (1882-1945) (številka: 1, 2021)
  New insights into the genesis of pyroducts of The Galápagos Islands, Ecuador (številka: 1, 2021)
  Alignment of saline springs with evaporite karst structures in northeast Alberta, western Canada (številka: 1, 2021)
  Nothing has a sense in speleobiology, without a comparison of cave animals with the "normal" epigean ones (številka: 1, 2021)
  Speleogenesis and depositional history of paleokarst phreatic caves/cavities (številka: 1, 2021)
  Geodiversity of surface karst features of geographical zones (številka: 2/3, 2021)
  Impact of visits on the microclimates of caves (številka: 2/3, 2021)
  Potential influence of a planned landfill on a high karst plateau in Southwestern Montenegro to nearby karstic springs (številka: 2/3, 2021)
  Gregarines (Apicomplexa: Eugregarinorida) parasitizing the cave cricket Troglophilus (Orthoptera: Raphidophoridae) in the Slovenian karst (številka: 2/3, 2021)
  First letter from E. A. Martel to Jovan Cvijić (številka: 2/3, 2021)
  Comparation study of soil genetic diversity of bacteria and fungi in different vegetation successions in a karst of Guizhou province, China (številka: 2/3, 2021)
  Development model of rock relief on thick horizontal and gently sloping rock strata exposed to rain (številka: 2/3, 2021)
  Vulnerability mapping of karst springs and its application for the delineation of protection zones (Mecsek Karst, Hungary) (številka: 2/3, 2021)
  Ice in caves and its effect on thermal inversion and permafrost in the case of the Velika ledena jama v Paradani, Smrekova draga and neighbouring dolines (številka: 2/3, 2021)
  Evaluating carbonate dissolution and precipitation in a short time-frame using SEM (številka: 2/3, 2021)
 45. 2022
   11

 46. 2023
   11