Naslov Vir Gradivo
Sopotja
objavljeno: 06.04.2020
Sopotja
Conveying the self in a foreign language
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Prevajanje Ko Unove poezije iz korejščine v slovenščino
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Image of Japan among Slovenes
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Retrieving linguistic information from a corpus on the example of negation in Chinese
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Korean orthography of loanwords and spelling problems with proper nouns from Slovenia
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Soglasniki standardne kitajščine v okviru slovenskega glasovnega sistema
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
A comparative study on speculation forms of interrogative sentences in Korean and Japanese
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Empty category in Persian relative clauses
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Aspect of aspect
objavljeno: 06.04.2020
Acta linguistica asiatica
Svobodna Slovenija
objavljeno: 06.04.2020
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre)
Vestnik
objavljeno: 06.04.2020
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)
Vestnik
objavljeno: 06.04.2020
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)
Vestnik
objavljeno: 06.04.2020
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)
Vestnik
objavljeno: 06.04.2020
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)
Vestnik
objavljeno: 06.04.2020
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)
Vestnik
objavljeno: 06.04.2020
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada)
In memoriam
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Cicero, O državi, Uvod
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Bernard iz Clairvauxa
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Izobrazba kot pot do najvišjih moralnih vrednot
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Publij Ovidij Nazon
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Korupcija in elite v pozni antiki
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Rimski tribun Cola di Rienzo (1347)
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Pavzanijevi kralji Arkadije
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
In memoriam
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Nec spinae terrent
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Metamorphosis med Ovidijem, theosis Andreja Kretskega in bizantinskim humanizmom Leona VI.
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Publij Ovidij Nazon
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Spol, žanr in nasledstvo
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Sakson Gramatik, Zgodovina Dancev
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Kako udobno so v antiki potovali škofje?
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Argonavti v slovenski mladinski književnosti
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Intertekstualnost v starogrški tragediji
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Likovna oprema Lovrenčičevih Metamorfoz
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Knjižnica kot (tretji) prostor
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Utopija
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
De Pegamo et Lambergare
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Dionizova smrt in etični dualizem
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Urejanje Ovidijevih Metamorfoz v prevodu dr. Joža Lovrenčiča
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Zakopane Metamorfoze dr. Joža Lovrenčiča
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Od Megiserja do Slovenskega pravopisa 2001
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Scivias
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Mačje zlato
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Publij Ovidij Nazon
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Reuchlinovo nebovzetje
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Srecko Kosovel: Kons kai alla poiimata. Kons in druge pesmi. Prevedla Lambriana Ikonomu (Lampriana Oikonomou) in Mihalis Papandonopulos (Mihalis Papantonopoulos). Spremno študijo napisal dr. Marko Juvan ...
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Gregor iz Nazianza: Izbrane pesmi. Prevod, opombe in spremna beseda Vid Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2015 ...
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Moderna olimpijska tekmovanja - odmev antičnega atleta?
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Nekaj odprtih vprašanj o poudarjanju antičnih imen
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Zgodba o Apoloniju, tirskem kralju
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Naloge za ostrenje mladega uma
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Etruščani in Trojanci v Vergilijevi Eneidi
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Slovensko pravopisje in prevzemanje grško-latinskih prvin
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Sklanjanje starogrških in latinskih lastnih imen moškega spola po prvi sklanjatvi
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Knjiga kot dar
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Sveti Maksim Grek (cca. 1470-1556)
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Odtujevanje umetniških del v rimski dobi
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Pále, éfedros in lampadedromía na grobnici Spektatijev v Šempetru?
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Anton Dokler in Matej Hriberšek. Šolski grško-slovenski slovar. Založba ZRC, ZRC SAZU: Ljubljana, 2015
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
O nenavadnih knjižničarkah, dobrih bralcih in zmešnjavi literarnih likov, ki končno najdejo svoje zgodbe
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Arhitektura kulture telesa v antični Grčiji
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Parménid ali Parmeníd
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Svobodni duh Jorgosa Teotokasa in koncept generacije tridesetih
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Zakaj se ne smemo zadolževati?
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Senatus consultum de Cn. Pisone patre (CIL II2 5.900) in Tacitov opis procesa proti Gneju Pizonu
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Scipionove sanje
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Govor v obrambo Eratostenovega umora
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Od prevoza do politike
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Beda Častitljivi. Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov. Prevod Bogdan Kolar in Miran Sajovic. Zbirka Cerkveni očetje 16. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2015 ...
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Raba narečja v novogrški prozi
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Duhovna gostija
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Herodotova "amazonska" Artemizija
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Nepremagljivi Herkuli
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Kaj ima Ksenofan proti športu?
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Heraklova blaznost pri Evripidu
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Modrost telesa
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Dejanske in imaginarne knjižnice v povezavi z neskončnostjo
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Šport
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Ion (725-1249)
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Mark Tulij Ciceron: Pogovori o starosti - Cato Maior de senectute. Prevod Vida Pust Škrgulja. Spremna študija Kajetan Gantar ...
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Plotinov beg iz "ograde"
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Recto nomine nuncupari
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Homerski motivi v Kavafisovi pesmi "Priamova pot ponoči"
objavljeno: 06.04.2020
Keria (Ljubljana)
Don Bosko
objavljeno: 06.04.2020
Don Bosko
Pasijonski doneski ...
objavljeno: 06.04.2020
Pasijonski doneski
Pasijonski doneski ...
objavljeno: 06.04.2020
Pasijonski doneski
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)
Zadružni dom
objavljeno: 06.04.2020
Zadružni dom (1948)