DOMOZNANSTVO
Svet med Pohorjem in Bočem
Območje med Pohorjem in Halozami, danes občine Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica in Poljčane, predstavlja zaokroženo geografsko celoto s skupno preteklostjo. Že od časa jantarske poti je to pomembno prehodno ozemlje, o čemer še danes pričajo zgodovinske najdbe ter pisni in drugi viri. Domoznanska zbirka v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica se lahko pohvali z lepim številom raznovrstnih razglednic iz 19. in 20. stoletja. Velika večina je digitaliziranih. Stare razglednice veljajo za neprecenljivo kulturno dediščino in so odličen vir za raziskovanje in odkrivanje naše preteklosti. Imajo pomembno dokumentarno vrednost, saj nam pričajo o podobi kraja in o življenju ljudi nekoč. S pomočjo starih razglednic lahko spoznavamo spremembe v kulturni krajini, vsakdanje življenje, politične razmere, gradove, cerkve, objekte, ki jih že zdavnaj ni več, razvoj turizma ...
V zbirki so na ogled izbrane razglednice iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, ter nekaj literature, ki priča o preteklosti, predvsem načinu življenja in razvedrilu ob ljudskih običajih na tem območju.

Ptujsko časopisje, 1878-
Na Ptuju se je tako kot v drugih slovenskih mestih najprej pojavilo nemško časopisje. Februarja 1878 je v tiskarni Jakoba Schöna ugledal luč Pettauer Wochenblatt, ki pa je izhajal le slabo leto. Pettauer Zeitung je pričel izhajati desetletje kasneje in je kmalu postal eden najbolj branih spodnještajerskih časnikov. Sprva je bil list z nepolitično vsebino, kasneje pa je postal glasilo ptujskega nemštva. Na prelomu stoletja je na Ptuju začel izhajati Štajerc (1900-1908), ki je na Spodnjem Štajerskem oznanjal ideje nasprotnikov slovenskega narodnega gibanja. V času med obema vojnama sta na Ptuju izhajala liberalni Ptujski list (1919-1922) in Narodna sloga (1932-1933), glasilo radikalov.
Po drugi svetovni vojni je na Ptuju pričelo izhajati Naše delo, predhodnik Ptujskega tednika oz. Tednika. Od 2003 izhaja pod naslovom Štajerski tednik. Z leti je prinašal vedno več neodvisnih, splošno informativnih, poučnih in razvedrilnih vsebin in tako postal glasilo, ki so ga ljudje sprejeli in v katerem so prepoznali sebe, svoje prijatelje in svoj domači kraj.