Število rezultatov iskanja: 8530

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (1)
Angeljček (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (Ljubljana) (2)
Arhivi (14)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
Central European Public Administration Review (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (9)
Dialogi (5)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (34)
Domač koledar slovenski (9)
Dve domovini (4)
Edinost in dialog (1)
Ekran (Ljubljana) (6)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (47)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (67)
Geologija (3)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Hieronymus (Ljubljana) (2)
Hladnikia (Ljubljana) (18)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (11)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kaiserlich königliche Ober-Realschule (Laibach) (6)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kaiserlich königliche Unter-Realschule (Laibach) (1)
Kaiserlich königliche vollständige Unterrealschule (Laibach) (3)
Kakovostna starost (14)
Kalender der K. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain (3)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (5)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Književnost (1932) (31)
Knjižnica (4)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Koledar slovenski za navadno leto (1)
Koledarčik slovenski (5)
Krajnska čbelica (5)
Kronika (Ljubljana) (4)
Lepa Vida (1)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (36)
Livarski vestnik (11)
Ljubljanski zvon (30)
Loški razgledi (6)
Management (2)
Materiali in tehnologije (3)
Medicinski razgledi (Supplement) (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Muzikološki zbornik (4)
Nasilje vojnih in povojnih dni (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (1)
Nova muzika (12)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (1)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (1)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (12)
Pasijonski doneski (2)
Pavliha (Canberra) (1)
Pavliha (Dunaj) (7)
Perfectus AC (2)
Perfectus PRO (20)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinski vestnik (11)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Presek (5)
Primerjalna književnost (36)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Razprave (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (1)
Razredni pouk (7)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (7)
Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi (1)
Slovenska krajina (1)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski gospodar (4)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski romar (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (1)
Social overview (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (48)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Stati inu obstati (27)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (5)
Svetokret (1)
Šolska kronika (4)
Šotorska knjižnica (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (5)
The Australian Slovenian review (10)
Theologische Zeitschrift (Laibach) (52)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Trije labodje (2)
Učiteljski tovariš (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vojaška zgodovina (3)
Vojaškošolski zbornik (8)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference (5)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (5)
Zgodovinski zapisi (1)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (15)
Leto izida
???? (2)
11.2018-10.2021 (2)
1475 (1)
1480 (1)
1483 (2)
1484 (1)
1486 (2)
1488 (1)
1489 (3)
1489-1490 (1)
1490 (4)
1490-1493 (2)
1491 (4)
1491-1500 (4)
1492 (4)
1492-1493 (1)
1493 (3)
1494 (6)
1495 (3)
1498 (1)
1499 (1)
1500 (1)
1518 (1)
1519 (1)
1525 (1)
1548 (1)
1551 (1)
1563 (1)
1565 (1)
1568 (5)
1570 (1)
1571 (1)
1572 (1)
1584 (5)
1595 (2)
1598 (1)
1599 (1)
1608 (1)
1612 (1)
1612-1613 (1)
1613 (1)
1616 (1)
1621 (2)
1637 (1)
1638 (1)
1639-1640 (1)
1640 (1)
1642 (1)
1649 (1)
1659 (1)
1668 (1)
1672 (1)
1683 (1)
1687 (1)
1689 (1)
1706 (1)
1710/1715 (1)
1715 (2)
1730 (1)
1739 (1)
1744 (1)
1747 (1)
1749 (1)
1758 (1)
1760-1762 (1)
1761 (1)
1764 (1)
1767 (1)
1768 (1)
1770 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1777 (4)
1778 (1)
1779 (1)
1779-1781 (1)
1780 (2)
1781 (1)
1783 (1)
1785 (1)
1786 (1)
1787 (3)
1789 (3)
1790 (3)
1791 (1)
1792 (3)
1794 (1)
1795 (1)
1795-1797 (1)
1798-1803 (1)
18?? (3)
1800 (1)
1801 (2)
1803 (3)
1805 (1)
1808 (2)
1809 (1)
1811 (2)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (1)
1815 (1)
1816 (2)
1817 (5)
1818 (2)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824/1833 (1)
1825 (1)
1826 (8)
1827 (4)
1828 (1)
1829 (1)
1830 (2)
1830/1850 (1)
1830-1848 (1)
1831 (4)
1832 (2)
1833 (4)
1834 (4)
1835 (2)
1836 (4)
1837 (3)
1838 (2)
1839 (3)
1840 (6)
1842 (6)
1843 (2)
1844-1881 (1)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (3)
1848 (6)
1849 (54)
1850 (5)
1850-1851 (1)
1851 (5)
1852 (4)
1852-1854 (1)
1853 (8)
1854 (8)
1855 (6)
1856 (6)
1856-1862 (1)
1857 (59)
1857-1858 (1)
1858 (7)
1858- (1)
1859 (5)
186? (1)
1860 (56)
1860/1880 (1)
1860-1862 (1)
1861 (58)
1862 (59)
1863 (60)
1864 (63)
1864-1864 (1)
1865 (59)
1865-1865 (1)
1866 (6)
1866-1898 (1)
1867 (5)
1868 (5)
1869 (5)
187? (1)
1870 (13)
1871 (2)
1871-1881 (1)
1872 (2)
1873 (2)
1874 (6)
1875 (5)
1876 (13)
1877 (3)
1877-1879 (1)
1878 (3)
1878-1885 (1)
1879 (6)
188? (3)
1880 (3)
1881 (6)
1882 (5)
1883 (6)
1883-1890 (1)
1884 (5)
1884-1885 (1)
1885 (10)
1886 (5)
1887 (6)
1888 (8)
1889 (9)
189? (1)
1890 (16)
1891 (7)
1891/1892 (1)
1891-1899 (1)
1891-1910 (1)
1892 (7)
1893 (8)
1894 (6)
1895 (14)
1895-1923 (1)
1896 (6)
1896-1909 (1)
1897 (4)
1898 (7)
1899 (11)
1899/1900 (1)
19?? (28)
190? (4)
1900 (20)
1900- (1)
1900-1914 (1)
1901 (9)
1902 (8)
1902/1928 (1)
1903 (11)
1903-1905 (1)
1904 (5)
1905 (8)
1906 (32)
1907 (27)
1908 (11)
1908-1909 (1)
1909 (11)
1909-1911 (1)
191? (3)
1910 (19)
1910/1920 (4)
1911 (8)
1911-1912 (2)
1912 (7)
1913 (10)
1914 (4)
1914-1914 (1)
1915 (9)
1916 (10)
1917 (3)
1918 (4)
1918-1943 (1)
1919 (6)
192? (5)
1920 (11)
1920/1930 (2)
1921 (8)
1921-1930 (1)
1922 (11)
1923 (15)
1923-1931 (1)
1924 (5)
1925 (7)
1926 (14)
1927 (6)
1928 (16)
1929 (11)
193? (5)
1930 (13)
1931 (12)
1932 (12)
1932/1933 (13)
1933 (10)
1933-1936 (1)
1934 (17)
1935 (15)
1935/1936 (1)
1936 (5)
1936-1939 (1)
1937 (7)
1937/1938 (5)
1938 (12)
1938? (1)
1938-1940 (1)
1939 (12)
194? (5)
1940 (8)
1941 (3)
1941-2015 (1)
1942 (5)
1943 (7)
1944 (78)
1945 (3)
1946 (2)
1947 (3)
1948 (5)
1949 (1)
195? (19)
1950 (1)
1951 (4)
1952 (8)
1953 (3)
1954 (4)
1954-1969 (1)
1955 (5)
1955/1956 (1)
1955-1958 (1)
1956 (7)
1956-1957 (1)
1957 (3)
1958 (6)
1959 (7)
196? (6)
1960 (9)
1960-1961 (1)
1961 (6)
1962 (4)
1963 (7)
1964 (7)
1965 (15)
1965? (1)
1966 (5)
1967 (9)
1968 (2)
1969 (9)
1970 (9)
1971 (6)
1972 (5)
1973 (7)
1974 (6)
1975 (8)
1976 (4)
1977 (7)
1978 (11)
1979 (12)
198? (6)
1980 (9)
1980-1983 (7)
1981 (13)
1982 (9)
1983 (10)
1984 (10)
1985 (36)
1986 (15)
1987 (16)
1987-2002 (1)
1988 (12)
1988-1995 (1)
1989 (19)
1990 (23)
1990-1991 (5)
1990-1995 (2)
1991 (13)
1991-1993 (1)
1992 (26)
1993 (33)
1994 (28)
1995 (15)
1996 (31)
1997 (32)
1998 (46)
1999 (26)
2000 (24)
2001 (29)
2002 (28)
2003 (22)
2004 (52)
2005 (45)
2006 (54)
2006-2008 (1)
2007 (59)
2008 (97)
2009 (100)
2010 (116)
2011 (166)
2012 (196)
2012-2014 (2)
2013 (291)
2014 (314)
2015 (409)
2016 (366)
2017 (482)
2018 (443)
2019 (466)
2020 (432)
2021 (554)
2022 (713)
2023 (585)
2023-0223 (1)
2024 (136)
20240314 (1)
s. (1)
s. d. (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (18)
Brdo (1)
Cankarjeva založba (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Čebelarska zveza Slovenije (9)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (11)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih skladateljev (4)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Filatelistično društvo Trbovlje (2)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (5)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (14)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (66)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (2)
Knjižnica Domžale (7)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (3)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (40)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica Litija (3)
Knjižnica Logatec (5)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (2)
Knjižnica Medvode (6)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (13)
Knjižnica Velenje (10)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (48)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (2)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (45)
Mestna knjižnica Kranj (27)
Mestna knjižnica Ljubljana (72)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (1)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (3)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (16)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (10)
Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (1)
Muzej novejše zgodovine Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Muzejsko društvo Železniki (15)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7162)
Narodni muzej Slovenije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (270)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (26)
Osrednja knjižnica Mozirje (8)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (15)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (22)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (11)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (4)
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje (10)
Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (203)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Media House (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska sekcija IEEE (5)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (34)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (27)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (18)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Springer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (30)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (3)
Zgodovinski arhiv na Ptuju (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (31)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (47)
Zveza geografov Slovenije (68)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Vsebina
Založnik
(16)
"Slavec" (1)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
(Rupnik) (1)
= (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) (1)
= Academy of Fine Arts and Design (1)
= Agricultural Institute of Slovenia (1)
= Association of Slovene Literary Translators (5)
= Associazione di studenti di Biopsichologia (2)
= Biotechnical Centre Naklo (1)
= Biotechnical Centre Naklo, Secondary School (1)
= Biotechnical Educational Centre (1)
= Centre for School and Outdoor Education (2)
= Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
= Eslovenia libre (1)
= Faculty of Business and Management Sciences (1)
= Faculty of Mechanical Engineering (1)
= Institute Circle (1)
= Institute for the development of empathy and creativity Eneja (1)
= Institute of Contemporary History (1)
= Institute of Oncology (3)
= Inštitut za nepremičninske vede (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo, e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
= Jarše Youth Home (2)
= Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
= Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
= National institute of Biology (1)
= Regional Museum (2)
= Science and research centre Koper, Annales ZRS (1)
= Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
= Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
= Slovene Association of LSP Teachers (1)
= Slovene Society of Educators in Boarding Schools (1)
= Slovene Writers’ Association (1)
= Slovenian Association for Energy Economics (1)
= Slovenian Biophysical Society (1)
= Slovenian Committee of International Association of Hydrogeologists (SKIAH) (1)
= Slovenian Orthodontic Society (1)
= Slovenian Pattern Recognition Society (1)
= Slovenian Section IEEE (1)
= Slovenian World Congress (2)
= Slovensko biokemijsko društvo (1)
= Slovensko odonatološko društvo (1)
= Slovensko združenje Rimskega kluba (2)
= Society Slovenian Trail of Iron Culture (2)
= Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia (1)
= Technical Museum of Slovenia (1)
= The Association of Slovene Literary Translators (3)
= The Museum of Contemporary Art (1)
= The Museum of Modern Art (1)
= University of Ljubljana Press (5)
= University of Novo mesto Press (4)
= University of Primorska Press (5)
= Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (2)
= Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (4)
= Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Annales ZRS (1)
= ZRC Publishing (2)
=The Association of Slovenian Catholic Teachers (1)
A. Balogh (1)
A. Beer (1)
A. Budja (1)
A. Klein & Comp. (2)
A. Kosi (2)
A. L. P. Peca (1)
A. Tomšič (1)
A. Turk (2)
A. V. F. produzioni discografiche (1)
ABC nepremičnine (1)
Academy of Fine Arts and Design (2)
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Admiral tisak (1)
Aerosol (1)
Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Agencija RS za okolje (1)
Agencija RS za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija Arhimed (4)
Akademija Arhimed, zavod za izobraževanje, rehabilitacijo in dizajn (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (2)
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (6)
Akademska založba (2)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Aktivni šolniki - šolsko športno društvo 4. julij (1)
Alea (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (4)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Alma Mater Europaea - ECM (12)
Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press (2)
Alma Mater Europaea – European Center Maribor, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (3)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (2)
Aloma comp. (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (18)
AMEU – ECM, Alma Mater Press (2)
AMEU- ECM, Alma Mater Press (3)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaum Merian (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (51)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Andreas Freitag (1)
Angela Boškin Faculty of Health Care (2)
Anglo American photographers (2)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (3)
Anteja ECG (2)
Anthropos (1)
Anton Koberger (8)
Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakul'teti Anjela Boşkin atindagi densawliq saqtaw fakwl'teti (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Pietro Farri (1)
apud Antonium Gardanum (5)
apud Bellagambam (1)
apud Clementem Ferronium (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Apud Guilelmum Braumüller (1)
apud Iuntas (1)
apud Nicolaum Tebaldinum (1)
apud Sebastianum Bonhommium (1)
Ara (1)
Archives of the Republic of Slovenia (1)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhej (1)
Arhel (2)
Arhiv Republike Slovenije (13)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Aristej (2)
Aristoteles Žlahtič (1)
Arma (1)
Arnes (1)
arte et impensis Iohânis emerici de Spira (1)
arte et industria Andree thoresani de Asula ... (1)
Artizan (1)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association for Sustainable Development Slomo (1)
Association Nagib (1)
Association of Agricultural Economists of Slovenia (DAES) (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Geographical Societies of Slovenia (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
Atelier Helios (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
ATS Od me-je (1)
Audibook (5)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Australian Slovenian review (10)
Austrian Cultural Forum (1)
Avgust Černigoj (1)
Avstralsko slovenski klub Canberra (1)
Avstrijski znanstveni institut (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
AX elektronika (2)
B & B, Višja strokovna šola (1)
B&B Visoka šola za trajnostni razvoj (3)
B. Borko (1)
B. Pistivšek (3)
Bank of Slovenia (2)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Bartholomaeus de Zanis, impensis Octaviani Scoti (1)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
Beletrina (14)
Belokranjski muzej (1)
Beltinci : Konzorcij (2)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Carl Rudolf Hoffmanns ... (1)
bey Franz Joseph Jenko (1)
bey J.V. Degen, ... (1)
beym Herausgeber, und in Commission der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Biblioteca Apostolica Vaticana (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (3)
Biblioteca civica (1)
Bicero (1)
Biotechnical Faculty (10)
Biotechnical Faculty, Biology Department (1)
Biotechnical Faculty, Department of Animal Science (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (11)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (6)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (4)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (4)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird Publisher (6)
Bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina (1)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (5)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (2)
Botanično društvo Slovenije (17)
Bralno društvo Slovenije (2)
Bratko Kreft (31)
Brno (1)
Buča (2)
C. A. Spina (1)
C. Gerold (2)
C. Pleško (5)
Cankarjev dom (2)
Cankarjeva založba (8)
CCCC (1)
Ceeman (3)
CEEMAN (13)
Celjsko literarno društvo (9)
Cent´r za obučenie i razvitie (2)
Centar za kazalište potlačenih POKAZ (2)
Centar za razvoj i obrazovanje (2)
Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA (1)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (2)
Center Janeza Levca (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (9)
Center Motus (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (6)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (26)
Center RS za poklicno izobraževanje, Nacionalni center Europass v sodelovanju s Socialno akademijo (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (10)
Center vojaških šol (6)
Center vojaških šol, Knjižnično-informacijski in založniški center (3)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Center za komunikacijo, sluh in govor (2)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD (1)
Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede (1)
Center za upravljanje z dediščino živega srebra (1)
Centerkontura (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre for Cognitive Impairments, Department of Neurology, University Medical Centre (1)
Centre for Social Psychology, Faculty of Social Sciences (1)
Centre IRIS - Centre for Education, Rehabilitation, Inclusion and Counselling for the Blind and Partially Sighted (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Centro di ricerche scientifiche, Annales ZRS (1)
Centro di sviluppo e formazione (1)
Cerdonis (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture (1)
Civic Library (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
CIVITAS ELAN (1)
CMEPIUS (3)
CNVOS (1)
College of Nursing (2)
Community Health Centre (2)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Complex System Company (2)
Coppag in Skert (1)
COST Action 191249 (1)
Covirias (3)
COVIRIAS (1)
Croatian Association of the Club of Rome (1)
Croatian Associations of the Club of Rome (1)
Cultural Tourist Association Women Writers Route (1)
Časnik Finance (2)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
Česká grafická unie (1)
Česky akademický spolek (1)
Das Comité (1)
Dashöfer (3)
Del Bianco (1)
Delavska založba (1)
Delo (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (3)
Department of Biotechnology, Jožef Stefan Institute (2)
Department of Molecular Biology and Nanobiotechnology, National Institute of Chemistry (1)
Dept. of Geofraphy (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Development and Education Centre (4)
DIDA press (1)
Didakta (17)
DigitPen (1)
Dijaški dom Tabor (1)
DLUM (4)
DMFA - založništvo (3)
DMFA Slovenije (1)
DMFA, založništvo (1)
DMFA-založništvo (4)
Doba Business School (3)
DOBA Business School (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dobrodelno društvo varstvo (1)
Documenta (2)
Dolenjska založba (2)
Dom upokojencev (1)
Dominicus Siliprandus (1)
Domoljubne in veteranske organizacije (1)
Domoljubno krajevno združenje (2)
Domus (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
DPD Svoboda (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
dr. Filip Žakelj (1)
Dr. Filip Žakelj (1)
Druck und Verlag von Ignaz v. Kleinmayr und Fedor Bamberg (1)
Druck und Verlag von J. B. Wallishasser (1)
drukanu, inu se najde per Joan. Frideriku Egerju (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo arhitektov (7)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (2)
Društvo biofizikov Slovenije (2)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo Demos na Kamniškem (4)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (15)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (4)
Društvo EDMED (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov (7)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo Eksena (2)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (5)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo (1)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo književnih prevajalcev Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (12)
Društvo logopedov Slovenije (1)
Društvo Lojtra (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (7)
Društvo meteorologov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (6)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (5)
Društvo Parada ponosa (3)
Društvo Pekinpah (4)
Društvo Pravnik (3)
Društvo 'Pravnik' (5)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo Računalniški muzej (1)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska pot kulture železa (2)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (2)
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (30)
Društvo slovenskih pisateljev (16)
Društvo slovenskih skladateljev (4)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (7)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo študentov biologije (35)
Društvo študentov biopsihologije (2)
Društvo študentov medicine (4)
Društvo študentov medicine Slovenije (5)
Društvo študentov naravoslovja (2)
Društvo T. G. Masaryk za filozofsko antropologijo, etiko ter za humanistične in družbene vede, sekcija (za) SAAIP (socialno, aplikativno, antropološko, intra-/inter-disciplinarno psihologijo) DPS (1)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (6)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vojnih invalidov Pomurja (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (3)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za humanistična vprašanja ARGO (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO (2)
Društvo za KVČB (1)
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vasi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (8)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (12)
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (2)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije (1)
Drüzsba szvétoga Stevana (1)
Družabna pravda (1)
Družba Jezusova (3)
Družba kmetijska za Kranjsko (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družba sv. Mohora (4)
Družba sv. Mohorja (17)
Družina (18)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (50)
Državni izpitni center (2)
Državni progam ZORA, Onkološki inštitut (1)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
Državni program ZORA, Onkološki inštitut (2)
Državni svet Republike Slovenije (14)
Državni zbor (2)
durch Georgen Rhaw (1)
DZS (13)
E. Pogorelz (2)
E. Volčič (1)
E. Weber (1)
Echoraum (3)
Ecologists Without Borders Association (1)
ECSA Slovenia (1)
ECTF (1)
Edition Echoraum (1)
Edizioni Annales, Societa storica del Litorale (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Educa v okviru zavoda Educa izobraževanje (1)
Eduvision (12)
EDUvision (33)
Eesti Keele Instituut (1)
Egerjeva tiskarnica (4)
Eger'sche Buchdruckerei (4)
E-institute, Institute for Comprehensive Development Solutions (1)
Ekologi brez meja (1)
Ekonomska fakulteta (5)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (2)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektro (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elektrotehniško društvo (2)
EMUNI University (1)
EnaBanda (1)
En-Fist Centre of Excellence (1)
Ente 'Fundacija Poti miru v Posočju' (1)
Envit (1)
Equipa ESTEAM (1)
ERA, Working group Diabesity (1)
Ernest Klavžar (1)
Esperantsko društvo (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (1)
Euro-Mediterranean University (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evangeličanska cerkev (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (3)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
ex Academia Thomae Anshelmi (1)
ex officina Petri Horst (1)
Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti ... (1)
ex officina typographica haeredum Bernhardi Iobini (1)
ex typographia polyglotta S. Congregationis de Propaganda Fide (1)
excudebat Egidius Aquila (1)
excusum typis Edwardi Griffini; prostant ad insigna regia in coemeterio D. Pauli, apud Richardum Whitakerum (1)
F. Beck (1)
F. Beck''s Universitäts-Buchhandlung (1)
F. Grabjec (1)
F. Haderlap (1)
F. Hirt (1)
F. Jeza (2)
F. Kleinmayr (1)
F. Kulovec (1)
F. Planina (1)
F. Suppan (1)
F. Tempsky (3)
F. Vallardi (1)
F. Žakelj (2)
F.Jeza (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (5)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and chemical engineering (1)
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering (2)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (3)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (5)
Faculty of Computer and Information Science (3)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (6)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (3)
Faculty of Education (8)
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (2)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (3)
Faculty of Information Studies (5)
Faculty of Law (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Maritime Studies and Transport (2)
Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (1)
Faculty of Mechanical Engineering (2)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (14)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organisation Studies (4)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Organizational Sciences (2)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Faculty of Polymer Technology (2)
Faculty of Public Administration (3)
Faculty of Social Sciences (24)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (2)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Teacher Education (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fago (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakul'tet zdravoohranenija im. Anžely Boškin (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (18)
Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (37)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (13)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (14)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (20)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (7)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo (2)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (13)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (4)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (18)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport (7)
Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (8)
Fakulteta za varnostne vede (15)
Fakulteta za zdarvstvene vede (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (7)
FDV (1)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Festfest (1)
Festival (7)
Festival Borštnikovo srečanje (1)
Festival Ljubljana (1)
FIHO (1)
Filatelistični klub (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Filip Žakelj (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski fakultet u Splitu - Sveučilište (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Focus Association for Sustainable Development (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (6)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Forma 3D (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Fota-cop (1)
Foto klub (1)
Foto Slovenija (2)
Foto Toni (1)
Foto video produkcija (1)
Fotospring (4)
Fr. Beck's Universitäts-Buchhandlung (1)
Fr. Sedej (1)
Fr. Vesel (4)
Fran Levstik (7)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Frederick A. Praeger (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije (2)
Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma (1)
Fundacja Slawistyczna (8)
G. Braumüller (6)
G. Einspieler (1)
G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung (1)
G. Senf (1)
GEA College - Faculty of Entrepreneurship (3)
gedruckt bey Johann Schultes (1)
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (7)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society of Slovenia in collaboration with the Slovenian Society of Human Genetics (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Genija (5)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Slovenije (7)
Georg Husner (1)
Georg Szelinski, k. k. Universitäts-Buchhandlung (1)
GeoZS (1)
Gerontološki raziskovalni inštitut (1)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
GFS Institute (1)
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (2)
gimnazija (1)
Gimnazija (8)
Gimnazija Bežigrad (1)
Gimnazija Moste (1)
Gimnazija Vič (2)
Giovanni Leban, editore (1)
Glasbena matica (133)
Glasbena mladina Slovenije (1)
Glasbena šola (2)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2)
Glaxo (2)
Glaxo Wellcome (1)
Gledališče Glej (1)
Glotta Nova, center za novo znanje (3)
Goethe-Institut (2)
Goga (2)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjska Museum (1)
Gorenjski muzej (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (4)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gornjesavinjska turistična zveza (1)