Ljubljanski zvon : mesečna revija za leposlovje, književnost in kritiko

 1. 1881
   194

  številka: 1 (1881)
  številka: 2 (1881)
  številka: 3 (1881)
  številka: 4 (1881)
  številka: 5 (1881)
  številka: 6 (1881)
  številka: 7 (1881)
  številka: 8 (1881)
  številka: 9 (1881)
  številka: 10 (1881)
  številka: 11 (1881)
  številka: 12 (1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Ljubljanski zvon (letnik: 1, 1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  O fotofonu (številka: 1, 1881)
  Jezikoslovne razprave (številka: 1, 1881)
  Narodne biblijoteke (številka: 1, 1881)
  Jurčičeve Slovenske knjižnice (številka: 1, 1881)
  Slovénskim svatom z dopisom poslane zdravíjce (številka: 1, 1881)
  Kje dom je moj? (številka: 1, 1881)
  Komparativni slovar slovanskih jezikov (številka: 1, 1881)
  Slovenska Glasbena Matica (številka: 1, 1881)
  Češka opera (številka: 1, 1881)
  Star slovensk rokopis (številka: 1, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 1, 1881)
  G. dr. L. Geitler (številka: 1, 1881)
  Praška Politik (številka: 1, 1881)
  Kraljevič Marko u narodnih pjesmah (številka: 1, 1881)
  Ruski jezik na balkanskem polotoku (številka: 1, 1881)
  Glasniške postave in njihove premembe značijo dobo v zgodovini jezika in naroda (številka: 1, 1881)
  Prof. dr. Fr. J. Celestin (številka: 1, 1881)
  Iz Preširnovega življenja (številka: 8, 1881)
  Zemeljski potresi (številka: 6, 1881)
  Pisma iz Zagreba I (številka: 2, 1881)
  Gusikov Mihael Josip (številka: 2, 1881)
  Jezičnik; Spisal J.Marn. XVIII. leto. V Ljubljani natisnil in založil Rudolf Milic 1880 (številka: 2, 1881)
  Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, obradjuje Dj. Daničić (številka: 2, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 2, 1881)
  Franceschi-jeva zgodovina Istre (številka: 3, 1881)
  Brezov pésen (številka: 3, 1881)
  Trtna uš.; Spisal Arminij Goethe. Izdalo štajersko društvo za umikanje ljudstva v Gradci. Zaloga društva. V Gradci natisnil Leykam-Josefsthal 1881 (številka: 3, 1881)
  Boleslav Jablonsky + (številka: 4, 1881)
  Na Ruskem (številka: 4, 1881)
  Prorokovánje (številka: 4, 1881)
  G. dr. Ign. Klemenčič (številka: 4, 1881)
  Češki listi (številka: 4, 1881)
  Kaludjer; Istina i poezija ,od dra Jovana SubotiĆa (številka: 4, 1881)
  Slovenske skladbe (številka: 4, 1881)
  »BoIgarska Illustracija" (številka: 4, 1881)
  Fran Svetličič + (številka: 4, 1881)
  Fedor Mihajlovič Dostojevski + (številka: 4, 1881)
  Nove knjige hrvatske (številka: 4, 1881)
  Pisma iz Zagreba. II (številka: 4, 1881)
  »Nuna in kanarček« (številka: 4, 1881)
  Načrtanie slavjanskoj akcentologii; Sočinenie Romana Brandta. Sanktpeterburg, tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1880 (številka: 4, 1881)
  Štovanim svečenikom po Dalmaciji (številka: 4, 1881)
  »Majak" (številka: 4, 1881)
  V poljskem Poznanji (številka: 4, 1881)
  Profesor V. Jagić (številka: 4, 1881)
  Ruski slikar (številka: 4, 1881)
  Pri J. Giontiniji (številka: 4, 1881)
  »Krakov — Zagreb.« (številka: 4, 1881)
  »Slovinac.« (številka: 4, 1881)
  Zur Frage über die Gleichberechtigung der Slovenen von L Pomladinovič = L. Kunstek; Untersteiermark, 1881. Druck der Buchdruckerei der »Politik« in Prag. Selbstverlag (številka: 4, 1881)
  Čitanka ruska in zgodovina ruske literature (številka: 5, 1881)
  Archiv für slavische Philologie (številka: 5, 1881)
  Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, obraduje Dj. Daničić i izdaje jugoslovenska akademija (številka: 5, 1881)
  »Pobratimstvo, mesečni žurnal za književnost i nauku.« (številka: 5, 1881)
  Rak (številka: 5, 1881)
  Češko slovstvo (številka: 5, 1881)
  Ruske knjige (številka: 5, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 5, 1881)
  Réka (številka: 5, 1881)
  Životopis kardinala Gjure Utješenović- Martinušića (številka: 5, 1881)
  Josip Jurčič (številka: 5, 1881)
  Südsteierische Post (številka: 5, 1881)
  Slovensko »Dramatično društvo« (številka: 5, 1881)
  Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima godine 1875—1877; Uz gusle skitio Žalovan (številka: 6, 1881)
  Osnovalni odbor za Jurčičev spomenik (številka: 6, 1881)
  Izbrane narodne srbske pesni z dodatkom iz smrti Smail-Age Čengića; Priredil Janko Pajk. Drugi pomnoženi natis. V Ljubljani 1881. Založila in natisnila Klein in Kovač (številka: 6, 1881)
  Jurčičev životopis (številka: 6, 1881)
  Hrvatski slikar (številka: 6, 1881)
  Ruske knjige (številka: 6, 1881)
  V J. R. Miličevej tiskarni v Ljubljani (številka: 7, 1881)
  Ród bolgárski! (številka: 7, 1881)
  Nezákonná matka (številka: 8, 1881)
  Osnovalni odbor za Jurčičev spomenik (številka: 8, 1881)
  Iz Pariza (številka: 8, 1881)
  »Hrvatska Matica" (številka: 8, 1881)
  Dr. Ignacij Klemenčič (številka: 8, 1881)
  »V spomin petindvajsetletnice obrtnijskega podpornega društva v Ljubljani 17. dné julija meseca 1881. leta.« (številka: 8, 1881)
  G. dr. Gjuro Daničić (številka: 8, 1881)
  Srpska Zora (številka: 8, 1881)
  Rusko slovstvo (številka: 8, 1881)
  Oc^enenie na Bolgarskit^e narodni p^esni (številka: 8, 1881)
  Spomenik Gogolju (številka: 8, 1881)
  Baron Helfert (številka: 9, 1881)
  Danica, koledar književnega društva sv. Jeronima za l.882 (številka: 9, 1881)
  Hrvatsko novinstva (številka: 9, 1881)
  »Kobna tajna«, tragedija v 5 aktih (številka: 9, 1881)
  Jurčičeva ustanova (številka: 9, 1881)
  Lurška Mati Božja; Francoski spisal Henrik Lesserre, poslovenil Franjo Marešič. V Ljubljani 1881. Samozaložba. Tisk Kleinov in Kovačev (številka: 9, 1881)
  Dr. Fr. Rački (številka: 9, 1881)
  Velika nesreča (številka: 9, 1881)
  Vjekoslav Klaić (številka: 9, 1881)
  Pisma iz Zagreba.IV (številka: 9, 1881)
  J. J. Kraszewski (številka: 9, 1881)
  Matija Žvanut + (številka: 9, 1881)
  G. F. S. Vilhar (številka: 9, 1881)
  Rokovnjači; Historičen roman (številka: 9, 1881)
  Vojteh Ulrih + (številka: 9, 1881)
  Rusko slovstvo (številka: 9, 1881)
  Obča zgodovina (številka: 9, 1881)
  Iz težkih dnij (številka: 9, 1881)
  Spomenik carju Aleksandru II (številka: 9, 1881)
  Opazke, kako je treba ravnati pri krajnih pozvedbah in komisijonalnih obravnavah o pritožbah po zakonu. V Ljubljani 1881 (številka: 9, 1881)
  G. prof. dr. Gr. Kreka (številka: 9, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 9, 1881)
  »Soror Pia.« (številka: 9, 1881)
  Preširnova »Nebéška procésija« (številka: 9, 1881)
  Slovanska jeka (številka: 9, 1881)
  J.J. Kraszewski (številka: 11, 1881)
  Pravila za kmetsko posojilnico ljubljanske okolice.; V Ljubljani 1881. Natisnila Narodna tiskarna. Založil osnovalni odbor (številka: 11, 1881)
  Učiteljska zborovanja (številka: 11, 1881)
  Matija Ban (številka: 11, 1881)
  Dr. Josip Ulaga + (številka: 11, 1881)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 11, 1881)
  Dr. Janez Bleiweis (številka: 11, 1881)
  František Preširen. Obraz života básnického napsal Jan prav: Josef Penižek (številka: 11, 1881)
  Prestave najlepših himen sv. cerkve; II. del. Poslovenil J. Bilc. V Ljubljani 1881. Založil L. Jeran. Tisk J. Blaznikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Na meseci (številka: 11, 1881)
  »Slovenski Narod" (številka: 11, 1881)
  Bosiljak Hrcegovački; Zabavno poučni list za književnike in pouk (številka: 11, 1881)
  Dalmatinovo vse sv. pismo (številka: 11, 1881)
  G. Baudouin de Courtenay (številka: 11, 1881)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1881)
  Dr. I. Tavčarjevo povest »Moj sin« (številka: 11, 1881)
  Književno naznanilo (številka: 11, 1881)
  Ivan Sundečić (številka: 11, 1881)
  Jurčičev spomenik (številka: 11, 1881)
  Zdravec (številka: 11, 1881)
  Pokojni Vojteh Ullrich (številka: 11, 1881)
  Narod hrvatski (številka: 11, 1881)
  Iz Karlovca (številka: 11, 1881)
  Fran Grbić (številka: 11, 1881)
  Slovensko berilo za osmi gimnazijski razred.; Izdal dr. Fr. Miklošič. Druga nekoliko predelana izdaja. Vredil I. Navratil. Na Dunaji 1881. Založil Karol Graeser. V Brnu natisnila c. kr. dvorska tiskarna Fr. Winiker in Schickhardt (številka: 11, 1881)
  Trojna božja pot s svetimi stopnjicami na Kranjskem.; Uredil Anton Žlogar. V Ljubljani 1881. Založila Katoliška bukvama. Tisk J. Blasnikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Slavó častitega in visoka spoštovanega gospoda kaplana Št. Miklaužke škofije Jakoba Dolenca; V Ljubljani 1881. »Narodna tiskarna.« (številka: 11, 1881)
  Za Jurčičevo ustanovo (številka: 11, 1881)
  Matija Kost^elec (kdaj in kde se je porodil in kde in kdaj umrl) (številka: 11, 1881)
  Na Zagrebskem vseučilišči (številka: 11, 1881)
  Spomenik Valentinu Mandelcu (številka: 11, 1881)
  Prof. Jos. Stare (številka: 11, 1881)
  Mladi samotár; Spisal Krištof Šmid, poslovenil P. Adolf Mayr. V Ljubljani 1881. Tisk in založba J. Blaznikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Cvetnik; Berilo za slovensko mladino. Uredil Anton Janežič. Četrti popravljeni natis oskrbel dr. Jakob Sket. Prvi del. V Celovci, 18811. Natisnola in založila tiskarna družbe sv. Mohorja (številka: 11, 1881)
  Spet nov napredek! (številka: 11, 1881)
  Odbor za izdajanje slovensko-nemškega Wolfovega slovarja (številka: 11, 1881)
  Štefan Modrinjak (številka: 11, 1881)
  Slovenske pripovedi o jezerih (številka: 11, 1881)
  Fr. Grbićeva »Slovanska Jeka« (številka: 11, 1881)
  Jurija Dalmatina vse sv. pismo (številka: 11, 1881)
  Za česko narodno gledališče (številka: 11, 1881)
  Preširen (številka: 11, 1881)
  Knobljeve pesmi (številka: 11, 1881)
  Ljubav i cvieće (številka: 12, 1881)
  Barvni občutek živalij (številka: 12, 1881)
  Die Slovenen; Von Josef Šuman. Wien und Teschen. Verlag von Karl Prochaska 1881 (številka: 12, 1881)
  »Etruskische Reste in Steiermark und Kärnten" (številka: 12, 1881)
  Iz Zagreba (številka: 12, 1881)
  Literarni in zabavni klub (številka: 12, 1881)
  Liturgika ali sveti obredi pri vnanji službi božji; Za gimnazijalno, realno in sploh odraslo mladost. Spisal Anton Lesar. Drugi popravljeni natis. I. del. V Ljubljani 1881. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 12, 1881)
  Velika pratika za navadno leto 1882; Na svitlo dala c. kr. kmetijska družba. V Ljubljani. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1881)
  Nekaj črtic iz meteorologije kranjske (številka: 12, 1881)
  Novo izdanje Preširnovih pesnij (številka: 12, 1881)
  G. Miroslav Malovrh (številka: 12, 1881)
  Književnost dolnje-lužiških Srbov (številka: 12, 1881)
  Dr. Janez vitez Bleiweis-Trsteniški (številka: 12, 1881)
  V Belem gradu (številka: 12, 1881)
  Slovenski pesniki v tujih prevodih; 2. Prešeren in Levstik v Rusih (številka: 12, 1881)
  Simon vitez Wilfan t (številka: 12, 1881)
  »Velika bratstvo.« (številka: 12, 1881)
  Hrvatske knjige (številka: 12, 1881)
  P. Xaverius a S. Ignatio Carn. in seculo vocatus Gregor Worenz (številka: 12, 1881)
  Epistola encyclica SS. Domini Leonis PP. XIII. »Grande munus«.; Editio slavica polyglotta. Pragae Sumptibus et typis typografiae Cyrillo-Methodianae. 1880 (številka: 12, 1881)
  Avanti!; Canzone marziale slovena. V italijanščino prevedel J. Chiudina (številka: 12, 1881)
  Srbske knjige (številka: 12, 1881)
  »Die Völker Oesterreich-Ungarns" (številka: 12, 1881)
  Prvi poduk.; Navod za podučevanje na najnižji stopinji narodne šole. Sestavil Ivan Lapajne. V Ljubljani 1882. Založila in tiskala Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 12, 1881)
  Rusija na mejnarodnej zemljepisnej razstavi v Benetkah (številka: 12, 1881)
  »Slovensko dramatična društvo" (številka: 12, 1881)
  Slovenska pratika za navadno leto 1882.; V Ljubljani, natisnila in založila pl. Kleinmayr in Bamberg (številka: 12, 1881)
  Upravni odbor »Narodne tiskarne« (številka: 12, 1881)
 2. 1882
   196

  številka: 1 (1882)
  številka: 2 (1882)
  številka: 3 (1882)
  številka: 4 (1882)
  številka: 5 (1882)
  številka: 6 (1882)
  številka: 7 (1882)
  številka: 8 (1882)
  številka: 9 (1882)
  številka: 10 (1882)
  številka: 11 (1882)
  številka: 12 (1882)
  Vabilo na naročbo (letnik: 2, 1882)
  Logogrif (letnik: 2, 1882)
  Uganka (letnik: 2, 1882)
  Aritmogrif (letnik: 2, 1882)
  Ljubljanskega Zvona (letnik: 2, 1882)
  Uganka (letnik: 2, 1882)
  Dizionario biografico degli scrittori contemporanei diretto da Angelo de Gubernatis; Firenze coi tipi dei successori Le Monnier 1879—1880 (številka: 1, 1882)
  Avgust Šenoa (številka: 1, 1882)
  Anastasius Grün´s Lehrer, France Preširen, als deutscher Dichter« (številka: 1, 1882)
  »Mir.« (številka: 1, 1882)
  Ponkerčév oča (številka: 1, 1882)
  »Osveta.« (številka: 1, 1882)
  Arni Boue + (številka: 1, 1882)
  Dunajska »Slovenija« (številka: 1, 1882)
  G. Anton. Nedved (številka: 1, 1882)
  Die Slovenen (številka: 1, 1882)
  Jedinstvo slovenskih dežel od VII. do XIII. stoletja (številka: 1, 1882)
  Grof Aleksander Fedro (številka: 1, 1882)
  Archiv für Heimatkunde von Franz Schumi.; I. Bd., 1. Bg. December 1881 (številka: 1, 1882)
  V literarnem in zabavnem klubu Ljubljanskem (številka: 1, 1882)
  Slovenske muzikalije (številka: 1, 1882)
  Rusko slovstvo (številka: 1, 1882)
  Šolstvo in prosvetni zavodi kneževini Bolgarski; Po službenih poročilih naučnega ministerstva sestavil (številka: 1, 1882)
  V Novem Sadu (številka: 2, 1882)
  »Slovinac.« (številka: 2, 1882)
  »Cvetje z vrtov sv. Frančiška.« (številka: 2, 1882)
  Učiteljski Tovariš (številka: 2, 1882)
  Luterski ljudje; povest (številka: 2, 1882)
  »Lužica.«; Mesačnik za zabawu a powučenje. Zhromadny organ serbskich towarstwow (številka: 2, 1882)
  Sbornik Slovansky (številka: 2, 1882)
  Prof. Jos. Stritar (številka: 2, 1882)
  »Niva«, prvi ilustrovani ruski list (številka: 2, 1882)
  Jezičnik; Spisal J. Marn. XIX. leto. V Ljubljani (številka: 2, 1882)
  Sliko dr. J. vit. Bleiweisa-Trsteniškega (številka: 2, 1882)
  »Pedagogični letnik.« (številka: 2, 1882)
  Prof. Janez Jesenko (številka: 2, 1882)
  Poviest Bosne do propasti kraljestva; Napisao ju po prvih virih V. Klaić. U Zagrebu. Troškom piščevim, a tiskom Dioničke Tiskare 1882 (številka: 2, 1882)
  Beiträge zur Literatur der kroatischen Volkspoesie; Von S. Singer. Agram. Verlag von L. Hartman 1881 (številka: 2, 1882)
  France Preširen (številka: 2, 1882)
  Accademia Adamo Mickiewicz di storia e letteratura polacca e Slava (številka: 2, 1882)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 2, 1882)
  Društvo »Narodni Dom« (številka: 2, 1882)
  Iz Zagreba (številka: 2, 1882)
  Naša pesen (številka: 3, 1882)
  Matica Slovenska (številka: 3, 1882)
  Izmišljena tiskarnica v Kranji (številka: 3, 1882)
  Trst — na Hrvatskem! (številka: 3, 1882)
  Slovenskemu narodu! (številka: 3, 1882)
  »Narodni dom. « (številka: 3, 1882)
  Prof. Fr. prav: Josip Celestina (številka: 3, 1882)
  Iz St. Francis, Milwaukee, Wis (številka: 3, 1882)
  Andrija Palmović (številka: 3, 1882)
  Avstrijsko Primorje; Prestava (Jas. Cimpermana) iz nemškega: »das österreichische Küstenland« od Karla Coroninija. Hilarijanska tiskarna v Gorici (številka: 3, 1882)
  Statistične črtice o kranjskem prebivalstvu 1881leta (številka: 3, 1882)
  Zbirka ljubimskih in ženitovanjskih (!) pisem; Po raznih izgledih sestavil F. H(aerlap). V Ljubljani, Založil in prodaja Janez Giontini (številka: 3, 1882)
  Srbska književnost (številka: 3, 1882)
  Čeh o Ljubljani.; Cesta do Rima a dále do Neapole a Pompeje. Sepsal Blohumil Hakl. Nakladem Děd. ss. Cyrilla a Methodě na r. 1881. V Brně 1881 (številka: 3, 1882)
  Postni list Janeza Krizostoma Pogačarja, knezoškofa Ljubljanskega itd; Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1882 (številka: 3, 1882)
  Iz Zagreba (številka: 3, 1882)
  Slikar g. Jurij Šubic (številka: 3, 1882)
  Nove stenske table za prvi pouk v branji (številka: 3, 1882)
  Navod o hmeljariji; Spisal Janez Hausenbichler. Tiskala »Narodna Tiskarna«. — Založil pisatelj. — Ljubljana 1882 (številka: 3, 1882)
  Archiv für Heimatkunde; I. Bd. 3. Bg (številka: 3, 1882)
  Krasne piruhe (številka: 4, 1882)
  Postni list Andreja Gollmayra, nadškofa Goriškega; Založila nadškofija. Hilarijanska tiskarnica v Gorici 1882 (številka: 4, 1882)
  Truplo sv. Agapita mučenika v Novi Cerkvi.; Spisal Janrnej Voh. V Mariboru 1882. Tiskal Janez Leon. Založil pisatelj (številka: 4, 1882)
  Prešernov napis (številka: 4, 1882)
  Ali so Slovenci zares Hrvatje? (številka: 4, 1882)
  Dramatiško društvo (številka: 4, 1882)
  Javno predavanje (številka: 4, 1882)
  Dr. Alojzij Vojteh Šembera + (številka: 4, 1882)
  »Politik.« (številka: 4, 1882)
  Iz Prage (številka: 4, 1882)
  Rihar ali Richter? (številka: 4, 1882)
  V zabavnem in literarnem klubu ljubljanskem (številka: 4, 1882)
  Nove šolske knjige (številka: 4, 1882)
  Nov slovensk rokopis (številka: 4, 1882)
  Najdražja kupica vode na svetu (številka: 5, 1882)
  Poezije; Zložil S. Gregorčič. I. V Ljubljani. Založil Ig. Gruntar; tiskala Klein in Kovač 1882 (številka: 5, 1882)
  Venec Mariji Kraljici; Zložil in sestavil P. Angelik Hribar. I. snopič (številka: 5, 1882)
  »Kosovska djevojka.« (številka: 5, 1882)
  Divič (številka: 5, 1882)
  Josip Rihar (številka: 5, 1882)
  Dva kranjska prirodopisca (številka: 5, 1882)
  Literarni in zabavni klub ljubljanski (številka: 5, 1882)
  »Sub rosa. « (številka: 5, 1882)
  Venerina prehajanje mimo solnca 6. decembra 1882 (številka: 5, 1882)
  Nicola Tomaseo (številka: 5, 1882)
  Slovenske učne knjige (številka: 5, 1882)
  Pesmaričica po številkah za nežno mladino.; Sestavil Anton Förster. Založil in natisnil Rudolf Milic v Ljubljani 1882 (številka: 5, 1882)
  Album malarzy Polskich (številka: 5, 1882)
  Srpske Ilustrovane Novine (številka: 5, 1882)
  Slovansky katalog bibliograficky za rok 1880 (številka: 5, 1882)
  Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku; Naglas u supstantiva ženskoga roda. b- deklinacija- (številka: 5, 1882)
  Divić (številka: 6, 1882)
  Napis (številka: 6, 1882)
  Knjige »Matice Slovenske« za 1881. leto; — Sestavil L. Lavtar. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. V Ljubljani 1882. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 6, 1882)
  Gregorčičevih »Poezij« (številka: 6, 1882)
  Čehi (številka: 6, 1882)
  Josipa Jurčiča Zbrani spisi; Založil in na svetlo dal odbor za Jurčičev spomenik. Uredil Fr. Levec. I. zvezek: Deseti brat, roman. Natisnila Narodna Tiskarna v Ljubljani 1882 (številka: 6, 1882)
  Ave sancta chrisma! (številka: 6, 1882)
  Josip Vesel (številka: 6, 1882)
  Pogovori; Negoda (številka: 6, 1882)
  Nov časopis (številka: 6, 1882)
  Anton Alojzij Wolf, knezoškof ljubljanski; V spomin stoletnice njegovega rojstva 1882. Spisal Ivan Lavrenčič. Založil pisatelj. Tiskali Blaznikovi nasledniki 1882 (številka: 6, 1882)
  Celestinova Aritmetiko za I. in II. gimn. razred (številka: 6, 1882)
  Anastazij Grün o Preširnu (številka: 6, 1882)
  Taterman (številka: 6, 1882)
  Rokovnjači, historičen roman; Spisala Josip Jurčič in Janko Kersnik. V Ljubljani 1882. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 7, 1882)
  »Specimina linguae palaeoslavenicae" (številka: 7, 1882)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 7, 1882)
  Imenovanje (številka: 7, 1882)
  »Slep je, kdor se s petjem vkvarja." (številka: 7, 1882)
  G. Ivan Lapajne (številka: 7, 1882)
  Desetorica literarnega in zabavnega kluba v Kranji avgur (številka: 7, 1882)
  Slovenci za Karola Velikega (številka: 7, 1882)
  Knjige »Matice Slovenske" za 1881. leto; II. Somatologija ali nauk o človeškem telesu, ,učiteljiščem in višjim učilnicam spisal dr. Jan. N. Woldřich. — Po četrtem natisku poslovenil Fran Erjavec. Založila in izdala »Matica Slovenska«. V Ljubljani, 1881. Natisnoli J. Blaznikovi nasledniki (številka: 7, 1882)
  Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno z njih prirodoznanskim in statističnim opisom.; Spisal S. Rutar. Na svetlo dal Josip Devetak. V Gorici nat. Hilarijanska Tiskarna 1882 (številka: 7, 1882)
  Slovenska Lenora ali mrtvi pride po svojo ljubico; Poslal S. Rutar (številka: 7, 1882)
  Odbor za Jurčičev spomenik (številka: 7, 1882)
  Mlademu prijatelju (številka: 7, 1882)
  Občni zbor »Glasbene Matice« (številka: 7, 1882)
  Rusko slovstvo (številka: 7, 1882)
  Gregorčičeve »Poezije« (številka: 7, 1882)
  Slovensko-latinske vaje za III. gimnazijski razred (številka: 7, 1882)
  V Slovacih (številka: 8, 1882)
  Dva čestita gosta (številka: 8, 1882)
  Zadnji sošolec Prešernov (številka: 8, 1882)
  Velésalo, substant. n., a ne: Velésovo, adj. n (številka: 8, 1882)
  Rusko slovstvo; Ruski listi za deco (številka: 8, 1882)
  »Perelom. Pravdivaja istorija B. M. Mkarjeviča" (številka: 8, 1882)
  Jurčičeva slavnost (številka: 8, 1882)
  Grof Medo Pucić (številka: 8, 1882)
  Iz odbora za Wolfov slovar (številka: 8, 1882)
  Aritmetika za nižje gimnazije; Spisal dr. Fr. vitez Močnik. Po 26. natisku poslovenil J. Celestina. Prvi del. V Ljubljani, tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg 1882 (številka: 8, 1882)
  Zemljepis za prvi razred srednjih šol (številka: 8, 1882)
  Alphabetum Sclavorum (številka: 8, 1882)
  Srbska književnost (številka: 8, 1882)
  Praški »Svetozor« (številka: 8, 1882)
  »Sergej Gorbatov, istoričeskij roman konca XVIII veka«,; spisal Vsevolodja Solovejev (številka: 8, 1882)
  Moja pesen (številka: 9, 1882)
  Poslednji »Kranjski Čebelár« (številka: 9, 1882)
  Prvi slovenski narodni roman; Knjižnica slovenskej mladini. Knjiga III. Sreča v nesreči. Poučna povest odraslej slovenskej mladini. Spisal Janez Cigler. Drugi popravljeni natis. V Ljubljani 1882. Založil in izdal Ivan Tomšič (številka: 9, 1882)
  Gregorčičevim kritikom odgovor in poúk.; V Ljubljani 1882. Tiskala »Narodna Tiskarna«. Založil Janko Pajk (številka: 9, 1882)
  Slomškovi zbrani spisi (številka: 9, 1882)
  Šolske knjige slovenske (številka: 9, 1882)
  Slovanski gostje v Ljubljani (številka: 9, 1882)
  Zbirka slovenskih pregovorov iz leta 1592 (številka: 9, 1882)
  »Matica Hrvatska.« (številka: 9, 1882)
  Dva narodna praznika (številka: 9, 1882)
  Preširnova ura (številka: 9, 1882)
  V obrambo; Odgovor "Slovencu". Zložil S. Gregorčič. V Ljubljani 1882. Natisnila "Narodna Tiskarna". Založil Ig. Gruntar (številka: 9, 1882)
  G. A. Förster (številka: 9, 1882)
  Slovenski umetniki (številka: 9, 1882)
  Hrvatska književnost (številka: 9, 1882)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1882)
  Od kod so Podmíljščaki? (številka: 11, 1882)
  Erženov spomenik (številka: 11, 1882)
  Latinsko-slovenski slovnik za tretji in četrti gimnazijski razred; izdelan po latinsko-nemškem J.A. Rožeka; Tiskala in založila Ig. v. Kleinmayr et Fed. Bamberg. V Ljubljani 1882 (številka: 11, 1882)
  Bičarji in skakači na Slovenskem (številka: 11, 1882)
  Vrtnica (številka: 11, 1882)
  Bleiweisov .spomenik (številka: 11, 1882)
  Pesmi; glasnik (številka: 11, 1882)
  Vuk Vrčevič + (številka: 11, 1882)
  Mrtvaški ljubec; Narodna pripovedka iz Višnjegorskega okraja, zapisal Radivoj Poznik (številka: 11, 1882)
  Krasna darila za sv. Nikolaja in božič (številka: 12, 1882)
  G. vitez Smolski (številka: 12, 1882)
  Šenoa v Italijanih (številka: 12, 1882)
  Josipina pl. Kwiatkowska (številka: 12, 1882)
  Pripovedke za mladino (številka: 12, 1882)
  C. J. Giontini (številka: 12, 1882)
  Dalmatinova biblija (številka: 12, 1882)
  Glas vetróv (številka: 12, 1882)
  Bosenski grobovi (številka: 12, 1882)
  »Sloyansky Sbornik (številka: 12, 1882)
  Ruska književnost (številka: 12, 1882)
  Monsignar Luka Jeran (številka: 12, 1882)
  O starosti človeškega rodu (številka: 12, 1882)
  Una preson la vita, il timp un boja (številka: 12, 1882)
  Nekoliko o kranjskih jezerih (številka: 12, 1882)
  Poziv slovenskim pisateljem (številka: 12, 1882)
  Gotiški zlog (številka: 12, 1882)
  Slovansko življenje v Parizu; članek (številka: 12, 1882)
  Rože in koprive za šolo in dom; I. Dva dijaka, trije šolarji in še marsikaj Na svitlo daje Svitoslav = L. Jeran.V Ljubljani 1882 (številka: 12, 1882)
 3. 1883
   245

  številka: 1 (1883)
  številka: 2 (1883)
  številka: 3 (1883)
  številka: 4 (1883)
  številka: 5 (1883)
  številka: 6 (1883)
  številka: 7 (1883)
  številka: 8 (1883)
  številka: 9 (1883)
  številka: 10 (1883)
  številka: 11 (1883)
  številka: 12 (1883)
  Uganka (letnik: 3, 1883)
  Slovenske naselbine po Furlanskem (številka: 1, 1883)
  Naše obzorje (številka: 1, 1883)
  Fizika za nižje gimnazije, realke in učiteljišča; Spisal in založil Jakob Čebular. V Gorici (natisnila Hilarijanska tiskarna 1882. I. del: Vvod, občna svojstva teles, toplota, učini molekularnih sil, kemija, magnetizem in elektrika (številka: 1, 1883)
  Spomini na jutrove dežele (številka: 1, 1883)
  Smrt carja Samuela (številka: 1, 1883)
  Brodník; Balada (številka: 1, 1883)
  Geometrija za nižje gimnazije; Spisal dr. Fr. vitez Močnik. Po devetnajstem natisku poslovenil J. Celestina. Prvi del. V Ljubljani 1883. Natisnila in založila Ig. v. Kleinmayr & Bamberg. - (številka: 1, 1883)
  Ajdovski gradec (številka: 1, 1883)
  V drugi strugi (številka: 1, 1883)
  Pismo (številka: 1, 1883)
  Fra Gregorio Alasia da Sommaripa (številka: 1, 1883)
  Zvonjenje (številka: 1, 1883)
  Cyclamen; Roman (številka: 1, 1883)
  Čas (številka: 1, 1883)
  Kislo grozdje (številka: 1, 1883)
  I. Skakalnica (številka: 1, 1883)
  Slovo (številka: 1, 1883)
  »Matica Hrvatska.« (številka: 2, 1883)
  »Slovenski Pravnik" (številka: 2, 1883)
  »Archiv für Heimatkunde.« (številka: 2, 1883)
  Zgodovina »Trsta in okolice« (številka: 2, 1883)
  Odlikovanje (številka: 2, 1883)
  Na pokopališči (številka: 2, 1883)
  Slovensko dramatično društvo (številka: 2, 1883)
  Nevesti (številka: 2, 1883)
  Glasbena Matica (številka: 2, 1883)
  Slovenci v Severni Ameriki (številka: 2, 1883)
  Dve slavnostni knjižici (številka: 2, 1883)
  Svetopolkovna oporoka (številka: 2, 1883)
  Slovenski koledarji za leto 1883 (številka: 2, 1883)
  Slaves et Teutons; Notes et impressions de voyage. Avec deux cartes. Par Edouard Marbeau. Paris 1882 (številka: 2, 1883)
  Zmota (številka: 2, 1883)
  Moja vas (številka: 2, 1883)
  »Škrat.« (številka: 2, 1883)
  Summaripa ali Sommariva (številka: 2, 1883)
  Prehajanje Venerino mimo solnca dne 6. dec. 1882 (številka: 2, 1883)
  Po nevihti (številka: 2, 1883)
  Uganke (številka: 2, 1883)
  Vekoslav Vlah + (številka: 2, 1883)
  Molítvenik (številka: 2, 1883)
  Srb o Slovencih (številka: 2, 1883)
  Storia del Montenero (Crnagora) di Giacomo Chiudina; Ponatis Pavičevih izvajanj o Đ. Popovičevem psevdonimu Daničić (Pozor, 7. decembra 1882) (številka: 2, 1883)
  V XXVIII. poročilu o c. kr. akademije znanostij na Dunaji (številka: 2, 1883)
  Jugoslovanska akademija (številka: 2, 1883)
  Daničić (številka: 2, 1883)
  Paul Wiener (številka: 2, 1883)
  »Laibacher Diocesanblatt.« (številka: 2, 1883)
  »Na prahu raje.« (številka: 2, 1883)
  Gazela (številka: 2, 1883)
  Sebastijan Žepič + (številka: 2, 1883)
  Stara mati (številka: 2, 1883)
  Vjekopis dr. Jurija Dobrile, biskupa trščansko-koparskoga, prije porečko-puljskoga.; Napisao Cvjetko Rubetić, na sviet izdalo društvo sv. Jeronima (številka: 2, 1883)
  Narodna biblijoteka (številka: 2, 1883)
  Novejši pisatelji ruski (številka: 2, 1883)
  Pripovedke za mladino; I. Zvezek. Spisal Fr. H. = F. Hubad (številka: 3, 1883)
  Pred spomeníkom (številka: 3, 1883)
  Daniel Linchard + (številka: 3, 1883)
  J.S. Turgeneva »Stihotvorenija v proze (številka: 3, 1883)
  Vita vitae meae (številka: 3, 1883)
  Jad (številka: 3, 1883)
  Ledene rože (številka: 3, 1883)
  O občevalnem jeziku na Kranjskem (številka: 3, 1883)
  V spomin 125letnice Vodnikovega rojstva; 3. dne februarja 1883 (številka: 4, 1883)
  Ivan Šolar in dr. Štefan Kočevar (številka: 4, 1883)
  Demantje (številka: 4, 1883)
  Na bregu (številka: 4, 1883)
  Wolfov slovar (številka: 4, 1883)
  Če moraš od tod (številka: 4, 1883)
  Poslednje pismo (številka: 4, 1883)
  Nemška knjiga o Rusiji; Russland. Land und Leute. Unter Mitwirkung deutscher und slavischer Gelehrten und Schriftsteller herausgegeben von Hermann Roskoschny. Leipzig, Gressner und Schramm 1883 (številka: 4, 1883)
  Dva nova poljska groba (številka: 4, 1883)
  Vrlemu možu (številka: 4, 1883)
  Knez Pes-Marko (številka: 4, 1883)
  Po mladostni dobi (številka: 4, 1883)
  Trst in okolica.; Zgodovinska slika, spisal Mitija Sila. Trst 1882. Izdalo in založilo upravništvo "Edinosti" (številka: 4, 1883)
  František Ondřiček (številka: 4, 1883)
  Pisma iz Zagreba. VI (številka: 4, 1883)
  Pesen (številka: 5, 1883)
  + Dr. Ivan Avgust Kaznačić (številka: 5, 1883)
  Srbska književnost (številka: 5, 1883)
  Profesor Louis Legér (številka: 5, 1883)
  Javna predavanja v Ljubljani (številka: 5, 1883)
  Slovenske muzikalije (številka: 5, 1883)
  Pavel Ivanovič Melnikov (številka: 5, 1883)
  + Anton Janežič (številka: 5, 1883)
  Uganka (številka: 5, 1883)
  Ne zveni mi! (številka: 5, 1883)
  Slovaki (številka: 5, 1883)
  »Podpiralna zaloga slovenskih useučilišnikov v Gradci" (številka: 5, 1883)
  Ruska književnost (številka: 5, 1883)
  Novi spisi Miklošičevi (številka: 5, 1883)
  Odlikovanje dveh slovenskih pisateljev (številka: 5, 1883)
  Jan Valerian Jirsik (številka: 5, 1883)
  Najlepši dan; Romanca (številka: 5, 1883)
  »Nada«, list za zabavu i pouku (številka: 5, 1883)
  Slovenska cerkvena književnost (številka: 5, 1883)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 5, 1883)
  Razstava slik V. G. Perova v Peterburgu (številka: 5, 1883)
  Vodnikovo kantato Josipa Cimpermana (številka: 5, 1883)
  Uganka (številka: 5, 1883)
  Literarni in zabavni klub v Ljubljani; Klubov štatistik (številka: 5, 1883)
  Sv`et pesniku (številka: 5, 1883)
  Zagrebški »Vienac« (številka: 5, 1883)
  Poročilo o delovanji slovenskega literarnega društva na Dunaji, leta1881-1882 (IV. društveno leto) (številka: 5, 1883)
  Vodnikov epigram (številka: 5, 1883)
  Ob vodi (številka: 5, 1883)
  Bolník (številka: 5, 1883)
  Spomin na maturo (številka: 5, 1883)
  Hrvatska književnost (številka: 5, 1883)
  Tuga (številka: 6, 1883)
  Slovenska cerkvena književnost (številka: 6, 1883)
  Jurčičev Tugomer v českem prevodu (številka: 6, 1883)
  Skladbe Avgusta Armina Lebana (številka: 6, 1883)
  Narodne biblioteke 3. zvezek (številka: 6, 1883)
  Mutec Osojski; Balada (številka: 6, 1883)
  Slovenske novine l. 1883 (številka: 6, 1883)
  Pesnij venec, potpourri slovenskih pesnij, za glasovir uglasbil -Viktor Parma (številka: 6, 1883)
  Štefan Kocjančič + (številka: 6, 1883)
  Francoska družba pred l. 1789 in "le livre rouge" (številka: 6, 1883)
  Werndlova puška; Kratko in lehkoumevno poučilo o orožji po vprašanjih in odgovorih (številka: 6, 1883)
  V pariškem Salonu (številka: 6, 1883)
  Lastavice (številka: 6, 1883)
  K molitvi kličejo zvonovi (številka: 6, 1883)
  Nedolžen! (številka: 6, 1883)
  Vikentij V. Makušev + (številka: 6, 1883)
  Klara Milič; Povest J. S. Turgeneva (številka: 6, 1883)
  Slepemu dekletu (številka: 6, 1883)
  Die Serben-Ansiedlungen in Steiermark und im Warasdiner Grenz-Generalate von Prof. Dr. H.J. Bidermann (številka: 7, 1883)
  Plemeniti Preširni (številka: 7, 1883)
  Russland (številka: 7, 1883)
  Volkodlak in vampir s posebnim ozirom na slovansko bajeslovje (številka: 7, 1883)
  Cmokavzar in Ušperna (številka: 7, 1883)
  Ruska književnost (številka: 7, 1883)
  Gorica na — Kranjskem! (številka: 7, 1883)
  Geschichte Karntens, von Edmund Aelschker (številka: 7, 1883)
  Književna zgodovina Slovenskega Štajerja (številka: 7, 1883)
  Dr. Jarnej Levičnik + (številka: 7, 1883)
  Slutnja (številka: 7, 1883)
  Narodne basne; Skupio ih po Boki, Crnoj gori, Dalmaciji, a najviše po Hercegovini Vuk vitez Vrčević (številka: 7, 1883)
  »Archiv für Heimatkunde.« (številka: 7, 1883)
  Književnost na Turškem (številka: 7, 1883)
  Nabiranje narodnega blaga na Ruskem (številka: 7, 1883)
  Pri maši sv. Cirila in Metoda (številka: 7, 1883)
  V Slovakih (številka: 7, 1883)
  Zavratnica — Cravatte (številka: 7, 1883)
  Število Slovanov (številka: 7, 1883)
  Stari Grad; Balada (številka: 7, 1883)
  Viljem Ogrinec + (številka: 7, 1883)
  Koliko časopisov izhaja Ruskem? (številka: 7, 1883)
  O Salonu (številka: 7, 1883)
  Slovenske knjige (številka: 7, 1883)
  Sveti Feliks; Narodna; zapisal Fr. Zorec v Št. Lovrenci na Dolenjskem (številka: 7, 1883)
  Cesar v Ljubljani (številka: 8, 1883)
  Prilog k slovenski bibliografiji (številka: 8, 1883)
  G. Andrej Bella (številka: 8, 1883)
  Spisi Krištofa Šmida IV. in V. zvezek; Tiskal in založil J. Krajec v Novem mestu 1883 (številka: 8, 1883)
  Slovenske muzikalije (številka: 8, 1883)
  G. Janez Wolf (številka: 8, 1883)
  Slovenija svojemu cesarju; (11. do 17. julija 1883.) (številka: 8, 1883)
  Do zdaj neznana knjiga Trubarjeva, (številka: 8, 1883)
  Habsburški rod; Slovenski mladini sestavil Ivan Tomšič. Natisnil in založil Karl Rauch na Dunaji 1883 (številka: 8, 1883)
  Preširnov spomenik na Bledu (številka: 8, 1883)
  Božja pot in semenj pri Sv. Ivanu Devinskem (številka: 8, 1883)
  Kraške jame (številka: 9, 1883)
  Slovenski glasnik; Štiri slavnostne pesni (številka: 9, 1883)
  Rusko »geografičeskoje občestva« (številka: 9, 1883)
  Slovenska predavanja na graškem vseučilišči (številka: 9, 1883)
  Tri Gracije (številka: 9, 1883)
  Matica Srbska v Novem Sadu (številka: 9, 1883)
  Narodne pesni; Nabral S. Rutar (številka: 9, 1883)
  Najlepša knjiga slovenska (številka: 9, 1883)
  Usmiljena sěstra (številka: 9, 1883)
  Dva vrana (številka: 9, 1883)
  Fran Josip na Slovenskem 1883 (številka: 9, 1883)
  Habsburžani v deželi Kranjskej 1282—1882.; Slavnostni spis ob glodovanji šeststoletnice od združitve Kranjske zemlje z Avstrijo. Na svetlo dal deželni odbor (številka: 9, 1883)
  Slovani na Saksonskem (številka: 9, 1883)
  Volkodlak (številka: 9, 1883)
  Črna Gora po najnovejših opisih in znanstvenih odkritjih (številka: 9, 1883)
  Gluhonemost in nagluhost (številka: 11, 1883)
  Zanimive nemške knjige (številka: 11, 1883)
  Odlikovana ,pisatelja slovenska (številka: 11, 1883)
  Na ljudski veselici (številka: 11, 1883)
  Kopitarjev grob (številka: 11, 1883)
  G. Matevž Vodušek (številka: 11, 1883)
  Redki spisi (številka: 11, 1883)
  Novi grobovi (številka: 11, 1883)
  Na produ; Balada (številka: 11, 1883)
  Preširen človek (številka: 11, 1883)
  G. Bogišič (številka: 11, 1883)
  Slovenščina v 15.storletji (številka: 11, 1883)
  Archiv für Heimatkunde (številka: 11, 1883)
  SLovenski glasnik; Slika pesnika Simona Gregorčiča (številka: 11, 1883)
  Mertvemu detetu (številka: 11, 1883)
  Poziv! (številka: 11, 1883)
  Nova knjiga Trubarjeva (številka: 11, 1883)
  Zakaj se smiliš mi? (številka: 11, 1883)
  Nove muzikalije; Missa solemnis in memoriam felecissimi DC annorum regiminis augustissimae ac serenissimae domus Habsburgicae in ducatu Carnioliae curante sanctae Caeciliae pro musica sacra societate in diloecesi Labacensi (številka: 11, 1883)
  Ruska književnost pri romanskih narodih (številka: 11, 1883)
  Miklošičeva sedemdesetletnica (številka: 11, 1883)
  Miklošič in Hrvati (številka: 11, 1883)
  Ivan Sergejevič Turgenev (številka: 11, 1883)
  Češka književnost (številka: 11, 1883)
  Česka književnost (številka: 11, 1883)
  Jesenske pesni (številka: 11, 1883)
  »Matica Hrvatska" (številka: 12, 1883)
  Pričetki avstrijske obrtnosti in trgovine za cesarja Karola VI (številka: 12, 1883)
  Nove muzikalije; Skladbe Avgusta Arminija Lebana (številka: 12, 1883)
  šolske knjige (številka: 12, 1883)
  Dvojen strah (številka: 12, 1883)
  Prirodopis rudninstva ali Mineralogija; V porabo nižjim razredom gimnazije in realke (številka: 12, 1883)
  K Staničevem životopisu (številka: 12, 1883)
  Volkodlak. Iz Dolence Vasi pri Ribnici; v Peklu zapisal Fr. Levec.; Tri pripovedke; z uvodom (številka: 12, 1883)
  Slovenski glasnik; Josip Novak + (številka: 12, 1883)
  »Slovensko literarno društvo na Dunaji" (številka: 12, 1883)
  »Archiv für Slavische Philologie" (številka: 12, 1883)
  Kako se je praznoval sedemdeseti god Miklošičev (številka: 12, 1883)
  Slovenski čebelar in sadjerejec; Glasilo čebelarskega in sadjerejskega društva za Kranjsko (številka: 12, 1883)
  Sagen und Märchen der Südslaven; Zum grossen Teil au&39;s ungedruckten Quellen von Dr. Friedrich S. Kraus. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1883 (številka: 12, 1883)
  Meje (številka: 12, 1883)
  Čehi o Slovencih (številka: 12, 1883)
  Slovenska književnost (številka: 12, 1883)
  Preširnova ljudomilost (številka: 12, 1883)
  Franjo Jos. Remec + (številka: 12, 1883)
  Pismo iz Amerike (številka: 12, 1883)
  Jurčičev roman »Doktor Zober« (številka: 12, 1883)
  Črtice iz dunajske električne razstave (številka: 12, 1883)
  Miklošičevim učencem in čestiteljem (številka: 12, 1883)
  Ivan Macun + (številka: 12, 1883)
  Vojakova osveta (številka: 12, 1883)
  Hrvatska književnost (številka: 12, 1883)
  Poročilo o LX. odborovi seji Matice Slovenske dné 3.oktobera 1883 (številka: 12, 1883)
  Anka (številka: 12, 1883)
 4. 1884
   87

  številka: 1 (1884)
  številka: 2 (1884)
  številka: 3 (1884)
  številka: 4 (1884)
  številka: 5 (1884)
  številka: 6 (1884)
  številka: 7 (1884)
  številka: 8 (1884)
  številka: 9 (1884)
  številka: 10 (1884)
  številka: 11 (1884)
  številka: 12 (1884)
  Račun o dohodkih in stroških za Jurčičev spomenik (številka: 12, 1884)
  Urednikova listnica (letnik: 4, 1884)
  Skladbe, zložil F.S. Vilhar (letnik: 4, 1884)
  Poziv slovenskim pisateljem (letnik: 4, 1884)
  Uradnikova listnica (letnik: 4, 1884)
  Vabilo na naročbo (letnik: 4, 1884)
  Nove hipoteze o glagolici in cirilici (številka: 1, 1884)
  Vedomec; Zapisal J. Trinko (številka: 1, 1884)
  Kranjsko — Krájina (številka: 1, 1884)
  Poljska književnost.; O knjižnih novostih. Več o delih H. Sienkiewicza, E. Orzeszkowe, A. H. Kirkora, R. Zawilinskega, Z. Miikowskega—T. T. Ježá, J. Wieniawskega-Jordana, J. Kościelskega, J. I. Kraszewskega, J. Zachariasziewicza, L. Gadona in W. Czajewskega (številka: 1, 1884)
  Kratice meterskim meram in utežim (številka: 1, 1884)
  Družba sv. Mohorja.; Z naznanilom njenih knjig za leto 1883 (številka: 1, 1884)
  Rojenica (številka: 1, 1884)
  Ruska književnost; O knjižnih novostih. Več o književnikih oz. njihovih delih: A. A. Fetu, J. A. Gončarovu, A. I. Ertelu, N. K. Lebedevu, K. Baranceviču, I. S. Turgenjevu, N. A. Lejkinu, S. A. Priklonskem, M. J. Semenskem, A. F. Pisemskem, A. N. Veselovskem, I. V. Fedorovu, N. I. Gnediču, Jahontovu, Kozmi Prutkovu (psevd.) in A. I. Levitovu (številka: 1, 1884)
  Slovenski Pravnik; Poduk o najpotrebnejših zakonih, (številka: 1, 1884)
  Zemljepisne črtice (številka: 1, 1884)
  Marija Antoinetta; Spisal in v ljubljanski čitalnici na korist »Narodne Šole« govoril (številka: 2, 1884)
  Žensko vprašanje (številka: 2, 1884)
  Giácomo; Noveleta (številka: 2, 1884)
  Vedomec; V tržaški okolici zapisal D. M. Obalovič = D. Martelanc (številka: 2, 1884)
  Bolška soteska (številka: 2, 1884)
  Vinska modrost; Posnetke priobčuje J. Trdina (številka: 2, 1884)
  Nesrečnica; Ivan S. Turgenev. Poslovenil J. P. = I. Pintar (številka: 3, 1884)
  Josip Gódina-Vrdélski + (številka: 3, 1884)
  Mlada leta (številka: 3, 1884)
  Češka književnost.; O listu Athenaeum, o delih A. Jiráska, F. Schulza, J. L. Turnovskega, J. Nerude, A. Koukla idr (številka: 3, 1884)
  Dva nova časopisa (številka: 3, 1884)
  La Save, le Danube et le Balkan; Voyage chez les Slovénes, les Croates, les Serbes et les Bulgares. Par M. L. Leger. Paris, librairie Plan 1884 (številka: 3, 1884)
  »Četrto berilo za ljudske in nadaljevalne šole", sestavil Peter Končnik; Na Dunaji v c. kr. zalogi šolskih knjig (številka: 3, 1884)
  »Slovniške mrve.« (številka: 3, 1884)
  Pregovori; Na Dunaji založila britanska in inozemska sveto-pisemska družba, 1883. Natisnil Adolf Holzhausen na Dunaji (številka: 3, 1884)
  Društva sv. Jeronima v Zagrebu.; O občnem zboru 24. januarja 1884 (številka: 3, 1884)
  Archiv für slavische Philologie (številka: 3, 1884)
  Ženitne ali svatbine navade in napitnice z godčevskim katekizmom iz slovenjbistriške okolice na Štajerskem; Zapisal Lovro Štepišnik. Maribor. Tisk in zaloga J. Leonova. 1884 (številka: 3, 1884)
  Čegar sem bila lani hči, sem letos mati (številka: 3, 1884)
  Žarenje neba (številka: 3, 1884)
  Druge literature o Slovanih.; O razpravah A. Badina, A. Hercena, F. Miklošiča in o listu Revue internationale (številka: 3, 1884)
  V zemljiški knjigi (številka: 3, 1884)
  Oséhlo cvetje (številka: 3, 1884)
  Pisma iz Zagreba. VIII (številka: 4, 1884)
  Divje žene ali Krivjopete; V beneških Slovencih zapisal (številka: 4, 1884)
  F.Wiesthaler, Kdo je mojster in kdo — skaza. Odgovor Slovenčevemu podlistkarju. Založil Fr. Wiesthaler. Tisk Narodne Tiskarne v Ljubljani 1884; O polemiki o vrednosti slovenske protestantske književnosti ob Wiesthalerjevem odgovoru na oceno Jezičnikovega zvestega čitatelja v Slovencu (1884, št. 35) in o izpadih Slovenca. Tudi o F. Prešernu, F (številka: 4, 1884)
  Beseda o žénstvu (številka: 4, 1884)
  K Miklošičevim spisom (številka: 5, 1884)
  Venec čveteroglasnih pesni; Zložil Hrabroslav Volarič. Delo I. Izdal in založil skladatelj. Natisnila Klein in Kovač (Eger) v Ljubljani 1884 (številka: 5, 1884)
  Pogled na cerkvena književnost slovensko l. 1883.; Več o listih: Zgodnja Danica (ur. L. Jeran, sotrudnik M. Sila), Slovenski prijatelj (ur. A. Einspieler, sotrudnik J. F. Kaffol), Cerkveni glasbenik (ur. J. Gnjezda in A. Foerster), Cvetje z vertov sv. Frančiška (sotrudnik S. Škrabec), Laibacher Diöcesanblatt, Glasi katoliške družbe — ter o knji (številka: 5, 1884)
  Početki slovničarskega delovanja v Indih (številka: 5, 1884)
  Oče in njegovi trije sinovi; V Motniku zapisal Gašpar Križnik (številka: 5, 1884)
  Rosa (številka: 5, 1884)
  Litanije Napoleonove (številka: 6, 1884)
  Josipina Turnogradska, slovenska pisateljica (številka: 6, 1884)
  Matiji Vrtovcu v spomin; O spominski plošči v Št. Vidu nad Vipavo (številka: 6, 1884)
  Gospod Janez; Novela (številka: 6, 1884)
  Jan Ernst Smoleŕ + (številka: 7, 1884)
  Pripovedka od fanta, ki je z mačkami oral (številka: 7, 1884)
  Popotni spomini (številka: 7, 1884)
  Národna pesen; Kdo bo dekle tebe troštav, ...; Zapisana v celjski okolici (številka: 7, 1884)
  Vinko (številka: 7, 1884)
  »Archiv für Heimatskunde« in naše zgodovinoznanstvo (številka: 8, 1884)
  O Wolfovem slov.-nemškem slovniku (številka: 8, 1884)
  Pésni (številka: 9, 1884)
  Molitvenik za dijake.; Češki spisal Anton Mužik. Poslovenil Franjo Marešič. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1884 (številka: 11, 1884)
  V spomin (številka: 11, 1884)
  Obup (številka: 11, 1884)
  Akademiška palača in Strossmajerjeva galerija slik v Zagrebu (številka: 12, 1884)
  »Dolenjske Novice.« (številka: 12, 1884)
  Akvileja (številka: 12, 1884)
  Češka književnost (številka: 12, 1884)
  »Slavia italiana; Napisal advokat Carlo Podrecca, natisnil in na svetlo dal F. Giovanni v Čedadu 1884 (številka: 12, 1884)
  Cecilija.; "Cecilijinega društva v Ljubljani" uredil Anton Foerster. Izdala in založila družba sv. Mohorja v Celovci. II. del 1884 (številka: 12, 1884)
  O Božiči (številka: 12, 1884)
  »Slovensko pevsko društvo." (številka: 12, 1884)
  Drobtine za slovenski slovár (številka: 12, 1884)
  Književno naznanilo (številka: 12, 1884)
  Poljska književnost (številka: 12, 1884)
 5. 1885
   138

  številka: 1 (1885)
  številka: 2 (1885)
  številka: 3 (1885)
  številka: 4 (1885)
  številka: 5 (1885)
  številka: 6 (1885)
  številka: 7 (1885)
  številka: 8 (1885)
  številka: 9 (1885)
  številka: 10 (1885)
  številka: 11 (1885)
  številka: 12 (1885)
  Vabilo na naročbo Jurčičevih zbranih spisov (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo Jurčičevih zbranih spisov (letnik: 5, 1885)
  Weriand de Graz; Zgodovinsko-prirodoslovna razprava, spisal Davorin Trstenjak. Založil pisatelj. Tisk tiskarne družbe sv. Mohorja v Cerovci 1884 (številka: 1, 1885)
  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev.; Spisal in založil Ivan Lapajne. Natisnil J.R. Milic v Ljubljani 1884 (številka: 1, 1885)
  Nove šolske knjige (številka: 1, 1885)
  Nekoliko črtic o krvi naši (številka: 1, 1885)
  Matica Slovenska (številka: 1, 1885)
  Matica Hrvatska (številka: 1, 1885)
  Izšel je dodatek koledarju in kažipotu po Trstu za leto 1884 (številka: 1, 1885)
  Šaljivi Slovenec; Zbirka najboljšh kratkočasnic iz vseh stanov. Nabral Anton Brezovnik. Natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg v Ljubljani 1884 (številka: 1, 1885)
  Pogled na cerkvena književnost slovensko l. 1884 (številka: 1, 1885)
  Zagrebško gledališče (številka: 1, 1885)
  Slikar Janez Šubic (številka: 1, 1885)
  Češka književnost (številka: 1, 1885)
  Archiv für slavische Philologie (knjiga VIII, zv.1) (številka: 1, 1885)
  Pisma iz Zagreba.IX (številka: 1, 1885)
  Ivan Wolf + (številka: 1, 1885)
  Šah (številka: 1, 1885)
  Književnost hrvaška (številka: 2, 1885)
  Karol Rudež + (številka: 2, 1885)
  Jour-fixe (številka: 2, 1885)
  Jurijev koledar za navadno leto 1885; Uredil »Jurij s pušo«. Natisnila tiskarna C. Amatija v Trstu 1885 (številka: 2, 1885)
  Gramatické základy jazyka slovinského (številka: 2, 1885)
  Uplemenitev Teharčanov in njihova plemenščina (številka: 2, 1885)
  Po zimi (številka: 2, 1885)
  Slovenska slovnica za srednje šole (številka: 2, 1885)
  Književno naznanilo (številka: 2, 1885)
  Pesmi beneškega Slovenca (številka: 2, 1885)
  Pisma iz Zagreba. X (številka: 2, 1885)
  Vita vitae meae (številka: 3, 1885)
  Jurčičevih zbranih spisov; IV. zvezek se že tiska (številka: 3, 1885)
  Živinozdravništvo ali nauk o spoznanji in ozdravljanji vnanjih in notranjih boleznij.; Spisal dr. Simon Strupi. Drugi pomnoženi natis; natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani, 1885 (številka: 4, 1885)
  Ljubljanski knjigar Janez Giontini (številka: 4, 1885)
  Srbska književnost (številka: 4, 1885)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 4, 1885)
  »Glasbena Matica" (številka: 4, 1885)
  Reka — Timava (številka: 4, 1885)
  Ljudska knjižnica (številka: 4, 1885)
  Vacslav Brožik (številka: 4, 1885)
  Žalôba (številka: 4, 1885)
  Literarna zapuščina Krilanova (številka: 4, 1885)
  Društvo slovenskih pisateljev (številka: 4, 1885)
  Novi grobovi (številka: 5, 1885)
  »Pisateljsko podporno društvo.« (številka: 5, 1885)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi, IV. zv (številka: 5, 1885)
  Slike v deželnem muzeji (številka: 5, 1885)
  »Matica Slovenska« (številka: 5, 1885)
  Razne novice (številka: 5, 1885)
  Lepi trenutki (številka: 5, 1885)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli.; Spisal Janko Leban (Gradimir). Natisnil in založil J. R. Milic v Ljubljani 1885 (številka: 5, 1885)
  Lira in cvetje; Poezije, zložil Franjo Zakrajšek. Od drugih neodvisni I. del poezij. Založila in izdala J. Dolinar in Avg. Bremic. tiskarna Avgust Levi & comp. v Trstu 1885 (številka: 5, 1885)
  Ljudska knjižnica, zv. 7. in 8 (številka: 5, 1885)
  Stolni dekan Jurij Volc + (številka: 5, 1885)
  Muzikalije Glasbene matice za leto 1884 (številka: 5, 1885)
  Čaša nesmrtnosti; Povest (številka: 6, 1885)
  Pogovori. IV (številka: 6, 1885)
  Slavni Slovenci; II. Peter Pavel Glavar (številka: 6, 1885)
  »Führer durch Krain und die Landeshauptstadt Laibach.; Mit Ansichten von Laibach und anderen hervorragenden Orten in Oberkrain und einem Plane von Laibach. Von Peter v. Radics; Verlag von J. Giontini,Laibach 1885 (številka: 7, 1885)
  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev (številka: 7, 1885)
  Spet nova šolska knjiga slovenska! (številka: 7, 1885)
  Odgovor na Štrekljevo kritiko moje slovnice (številka: 7, 1885)
  Pogovori. V (številka: 7, 1885)
  Krajčeve »Narodne biblioteke« 13. do 16. snopič (številka: 7, 1885)
  Književnost hrvaška (številka: 7, 1885)
  »Truber Primus und die Reformation in Krain« (številka: 7, 1885)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 7, 1885)
  »Ljudske knjižnice.« (številka: 7, 1885)
  »Senilia.«; « Poezije v prozi Ivana S. Turgeneva. Prevel Aleksander Hudovernik (številka: 7, 1885)
  Vodnikovi pesmi: "Premaga" in "Mirov god" (številka: 7, 1885)
  Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754—1883).; Zweite Halfte. Von Wilhelm Voss (številka: 8, 1885)
  Zgodovina farâ Ljubljanske škofije; Izdaje A. Koblar. Drugi zvezek: Zgodovina Nâkelske, Dupljánske in Goriške fare. Založnik Anton Koblar. V Ljubljani 1885 (številka: 8, 1885)
  Kratke opazke (številka: 8, 1885)
  Ljudska knjižnica (številka: 8, 1885)
  Narodni Dom (številka: 8, 1885)
  Tisočletnica Metodova; Spisal duhoven ljubljanske škofije = I.Vrhovnik. V Ljubljani 1885. Izdal in založil odbor za priredbo vlaka v Velegrad in v Prago. Tisk »Narodne tiskarne« (številka: 8, 1885)
  Velegrad (številka: 8, 1885)
  Die Kärntner Slovenen (številka: 9, 1885)
  Fr. vitez Miklošič (številka: 9, 1885)
  Pogovori. VII (številka: 9, 1885)
  Preširen v Rusih (številka: 9, 1885)
  Ljudska knjižnica, 15. in 16. zv (številka: 9, 1885)
  Pisma iz Zagreba. XI (številka: 9, 1885)
  »Ljudske knjižnice« 17. snopič (številka: 11, 1885)
  Wolfov slovar (številka: 11, 1885)
  Dejanje svetega Detinstva.; V pouk malim in odraslim. Zvezek V. V Ljubljani 1885. Natisnili J. Blasnikovi nasledniki (številka: 11, 1885)
  Letna poročila naših srednjih šol (številka: 11, 1885)
  Slovenski časopisi leta 1885 (številka: 11, 1885)
  Verein der Slovisten (številka: 11, 1885)
  Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polji.; Krajepisno-zgodovinskačrtica. Spisal Matej Slekovec. Tiskal J. Leon v Mariboru 1885 (številka: 11, 1885)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 11, 1885)
  Pridiga o evangeljskih nasvetih; Pri novi sveti meši častitega P. Leopolda Napotnika govoril Mihael Napotnik. V Mariboru 1885. Založil pisatelj. Tiskal Janez Leon (številka: 11, 1885)
  Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole.; Sestavila A. Razinger in A. Žummer (številka: 11, 1885)
  Glasi katoliške družbe; Na svetlo dala in založila katoliška družba za Kranjsko. XIX. V Ljubljani 1885. Tisk »Katoliške Tiskarne" (številka: 11, 1885)
  Devetnajsti snopič »Narodne biblioteke (številka: 11, 1885)
  Anica (številka: 11, 1885)
  Hrvaška književnost (številka: 11, 1885)
  Slava preporoditeljem! (številka: 11, 1885)
  Pastirski list avstrijskih škofov, govoreč o »znamenjih časa«; Katoliška Tiskarna (številka: 11, 1885)
  Andrej baron Čehovin (številka: 11, 1885)
  Cerkveni Orglavec (številka: 11, 1885)
  »Archiv für slavische Philologie (številka: 11, 1885)
  Blag roják (številka: 11, 1885)
  Molitve pri očitni službi božji; Drugega natisa. Založil in ima na prodaj Matija Gerber. Natisnil J. Rudolf Milic. V Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi; Založil in na svetlo dal odbor za Jurčičev spomenik. Uredil Fr. Levec. V. zvezek: Pripovedni spisi. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Akademično društvo »Slovenija" na Dunaji (številka: 11, 1885)
  Ljudske knjižnice (številka: 11, 1885)
  Jurija Šubica slike za novi deželni muzej (številka: 11, 1885)
  Pouk o črtežih (planih).; Z 28 podobami razlaga Jos.Bezlaj. Založil pisatelj, natisnil J.R. Milic v Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Curiositá Triestina; Trieste antica e moderna ossia descrizione ed origine deli nomi delle ,sue vie, androne e piazze. Opere compilate da Ettore Generini. Trieste Tip. Morterra et Comp. 1884 (številka: 11, 1885)
  Duhovno pastirstvo; Tretji del. Sveti zakramenti. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zupančič. V Ljubljani, 1885. Založil pisatelj (številka: 11, 1885)
  Cerkvena književnost slovenska (številka: 12, 1885)
  Jurijev koledar za navadno leta 1886; II.letnik. Natisnila tiskarna A. Amatija sinov v Trstu 1885 (številka: 12, 1885)
  Čehovin (številka: 12, 1885)
  Blag rojak (številka: 12, 1885)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1885)
  Neposredni davki za vse v dunajskem državnem zboru zastopane dežele avstoogrske monarhije (številka: 12, 1885)
  Pisma iz Zagreba. XII (številka: 12, 1885)
  Kako so naše očete v vojake jemali (številka: 12, 1885)
  Latinsko-nemške šole v Slovencih od XIII.-XIX: veka (številka: 12, 1885)
  Agitator; roman (številka: 12, 1885)
  Indijska Talija; Zbirka indijskih glediščnih iger. I. zvezek Urvašî.Indijska drama Kâlidâsova. Na slovenski jezik preložil dr. Karol Glaser. Založil pisatelj, tiskarna V. Dolenca v Trstu 1885 (številka: 12, 1885)
  Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole (številka: 12, 1885)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 12, 1885)
  Gospod Janez Šubic (številka: 12, 1885)
 6. 1886
   143

  številka: 1 (1886)
  številka: 2 (1886)
  številka: 3 (1886)
  številka: 4 (1886)
  številka: 5 (1886)
  številka: 6 (1886)
  številka: 7 (1886)
  številka: 8 (1886)
  številka: 9 (1886)
  številka: 10 (1886)
  številka: 11 (1886)
  številka: 12 (1886)
  Tri prelje (številka: 1, 1886)
  Roža in metuljček (številka: 1, 1886)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1886)
  Ptiču (številka: 1, 1886)
  Moj ovenéli cvet (številka: 1, 1886)
  Dr. Fr. S. Krauss: Sitte und Brauch der Südslaven, Wien, 1885 (številka: 1, 1886)
  Matica Slovenska (številka: 1, 1886)
  Nesreča slikarja Janeza Šubica (številka: 1, 1886)
  Rudolfinum v Ljubljani (številka: 1, 1886)
  Slovenski svetec in učitelj; Zgodovinski roman (številka: 1, 1886)
  Ljudska knjižnica, 21. snopič (številka: 1, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 1, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 2, 1886)
  »Rogač. « (številka: 2, 1886)
  »Edinost" (številka: 2, 1886)
  »Droben spisek Trubarjev« (številka: 2, 1886)
  Kres (številka: 2, 1886)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 2, 1886)
  Jezičnik (številka: 2, 1886)
  Toma Gajdek (številka: 2, 1886)
  »Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku" (številka: 2, 1886)
  Pisma iz Zagreba XIII; O Hrvatski matici (številka: 2, 1886)
  Tiskopis, a ne rokopis slovenski (številka: 2, 1886)
  Japljevo pismo iz l 1803 (številka: 2, 1886)
  »Podpiralna zaloga slovanskih vseučilišnikov v Gradci." (številka: 3, 1886)
  Duhovno pastirstvo; Četrti del. Zakramentali, duhovno vladanje, pisarniška opravila. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zupančič. V Ljubljani. Založil pisatelj. 1885 (številka: 3, 1886)
  Kratek navad o prvi pomoči pri nezgodah.; Spisal dr. Alojzij Valenta. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr et Fed. Bamberg v Ljubljani 1886. Založil pisatelj (številka: 3, 1886)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 3, 1886)
  Spomenica tisočletnice Metodove smrti; Spisal dr. Fr. Kos. Na svetlo dala Sl. Matica, Ljubljana 1885 (številka: 3, 1886)
  »Il signor di Valpacifico.« (številka: 3, 1886)
  Glagolski nadpis v Sevnici (številka: 3, 1886)
  »Ljudska knjižnica.« (številka: 3, 1886)
  Iván Serg^eevič Aksákov (številka: 3, 1886)
  Leopold Gorenjec (številka: 3, 1886)
  Zemljepisec Ortelij in dežela kranjska v XVI. veku (številka: 3, 1886)
  Naše tiskarne (številka: 3, 1886)
  Zgodovina farâ Ljubljanske škofije; Izdaje A. Koblar. Tretji zvezek: Zgodovina Šempeterske fare pri Novem mestu. Spisal Ivan Šašelj. V Ljubljani. Založnik Anton Koblar. Natisnila Klein in Kovač (Eger). 1886 (številka: 3, 1886)
  Vzdihljaj (številka: 3, 1886)
  Baronica Maruša (številka: 4, 1886)
  Sam; Narodna pripovedka iz tolminskih hribov. Zapisal A. K. ;= A. Kragel (številka: 4, 1886)
  Spiritus, dui mortificat (številka: 4, 1886)
  Slovenski listič iz leta 1611 (številka: 4, 1886)
  Miklošičeva novejša dela; O njegovem Kratkem slovarju šestih slovanskih jezikov in Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprache. Tudi o V. I. Lamanskem in J. Kopitarju (številka: 4, 1886)
  Kopitar (številka: 4, 1886)
  Kres (številka: 4, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 4, 1886)
  Jurčičev večer (številka: 4, 1886)
  Ljudska knjižnica (številka: 5, 1886)
  »Slavinja«, prvi slovenski tednik tednik (številka: 5, 1886)
  Jakob Petelin (Hänel, Handl, Gallus), slavni skladatelj slovenski (številka: 5, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1886)
  Občna zgodovina.; Spisal in založil Janez Jesenko. III. del: Novi vek. Drugi skrajšani in popravljeni natis. V Ljubljani, Narodna Tiskarna 1886 (številka: 5, 1886)
  Etruščanski pabirci (številka: 5, 1886)
  »Slovenskaja Matica i eja izdanija" (številka: 5, 1886)
  Marija moja Kraljica ali šmarnice; Spisal Anton Žgur. V Ljubljani. Založila in na svitlo dala »Katoliška bukvarna« 1886. Tisk »Katoliške Tiskarne" v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Spisovnik ljubavnih listov, svetovalec v vseh srčnih zadevah za vse stanove in razmere; Tiskal in založil L. Kordeš v Mariboru 1886 (številka: 5, 1886)
  Dr. Vatroslav Jagić (številka: 5, 1886)
  Glagolski nadpis v Sevnici (številka: 5, 1886)
  Kako se zagovarja kačji pik (številka: 5, 1886)
  Preširnovo pismo iz leta 1834 (številka: 5, 1886)
  Delavski prijatelj; Nauki, ki so delavcem v sedanji dobi posebno potrebni. Spisal Fr. Podgornik. Tiskal in založil J. Krajec v Novem Mestu 1886 (številka: 5, 1886)
  Andrej Hofer, junaški vodja Tirolcev leta 1809; Vérni popis njegovega življenja, delovanja in njegove junaške smrti v Mantovi 1810. Za prosta ljudstvo svobodno poslovenjeno iz nemščine. Tiskal Jan Leonov naslednik (L. Kordeš) v Mariboru, založil Anton Turk, knjigovez v Ljubljani 1886 (številka: 5, 1886)
  Dramatično društvo v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Cerkvene pesmi nabrane med slovenskim narodom; Zvezek I. Izdalo in založilo Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo, 1885. Natisnila Klein in Kovač v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Kruh nebeški ali navad, pobožno moliti in častiti presveto Rešnje Telo s trojno sv. mašo in drugimi navadnimi molitvami.; Na svitlo dal Janez Zupančič (številka: 6, 1886)
  Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Laibach über die volkswirtschaftlichen Zustände in Krain.; Erstattet an das hohe k. k. Handelsministerium für das Jahr 1880. — Laibach. Verlag der Krainischen Handels- und Gewerbekammer. Buchdruckerei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 6, 1886)
  Človek, v pogledu na njegovo telo in dušo, s kratkim navodom, kako si ohraniti in utrditi zdravje.; Za šolo in dom. Sostavil založnik Janko Leban. V Ljubljani. Natisnil Jožef Rudolf Milic 1886 (številka: 6, 1886)
  Ne vém (številka: 6, 1886)
  Triolet (številka: 6, 1886)
  Primož Trubar (številka: 6, 1886)
  Umetno ribarstvo; Spisal Ivan Franke. Ljubljana. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1886 (številka: 6, 1886)
  »Matica slovenska (številka: 6, 1886)
  Sveti Juri serčni vojšak; Serčnim slovenskih mladenčem spisal L. J. = L. Jeran. V Ljubljani 1851. V založbi pri Janezu Giontinitu. Natisnila Rozalija Eger (številka: 6, 1886)
  Mohoričev Tone (številka: 8, 1886)
  Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss. Cirilu in Metodu.; Zbral in na svetlo dal Žlogar. V Ljubljani 1886. Založil izdajatelj. - Tisek »Katoliške tiskarne« (številka: 7, 1886)
  V odgovor (številka: 7, 1886)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 7, 1886)
  Societas Historico-naturalis croatica; Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva. Uredjuje S. Brusina. Godina I. Broj 1—3. Sječanj—Lipanj. Zagreb. Vlastničtvo i naklada družtva 1886 (številka: 7, 1886)
  Dramatičnega društva (številka: 7, 1886)
  Nova skladba (številka: 7, 1886)
  O pólunoči (številka: 7, 1886)
  Stritarjeva slavnost (številka: 7, 1886)
  »Kresa" (številka: 7, 1886)
  Spominska plošča dr. Jakobu Zupanu (številka: 7, 1886)
  Ivan Dolinar + (številka: 7, 1886)
  Dr. K. Štrekelj (številka: 7, 1886)
  Prizori iz otroškega življenja (številka: 8, 1886)
  Osnovna toplina ljubljanska (številka: 8, 1886)
  »Gallus Jakob."; Objavil L. Ž. = L. Žvab (številka: 8, 1886)
  Zupanova slavnost (številka: 8, 1886)
  Jurij Šubic — Hrvat (številka: 8, 1886)
  Trubarjeva tristoletnica (številka: 8, 1886)
  »Philologie und Patriotismus. « (številka: 8, 1886)
  Nimam srébra (številka: 9, 1886)
  »Letopis matice srpske.« (številka: 9, 1886)
  Poziv! (številka: 9, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 9, 1886)
  Marko (številka: 9, 1886)
  Moja ljubezen (številka: 11, 1886)
  Na sveti večer; Slika iz tržaškega življenja (številka: 11, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 11, 1886)
  Listi inu Evangelia (številka: 11, 1886)
  Izvoljena deklica (številka: 11, 1886)
  Ločítev (številka: 11, 1886)
  Nekaj o škofa Hrena spisih (številka: 11, 1886)
  »Der Bergkranz« (Die Befreiung Montenegros); Historisches Gemälde aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts von Petar Petrovič Njeguš, Fürst-Bischof von Montenegro. Zum ersten Male aus dem Serbischen übertragen von Phil. Dr. J. Kirste. Wien, 1886. Verlag von Carl Konegen (številka: 11, 1886)
  Novo društvo? (številka: 11, 1886)
  Matica Srpska (številka: 11, 1886)
  Odcv`eli roži (številka: 11, 1886)
  Slovensk rokopis s 1799. leta (številka: 11, 1886)
  Miloš Obilić u narodnim pesmama sa 12 lepih slika.; Narodna pevanija odabrao i uredio Alexandar Sandić. Prvo ilustrovano izdanje latinicam knjižare braće M. Popoviča u Novome Sadu, 1886. - (številka: 11, 1886)
  Ljubljansko barjé; Prirodopisna črtica s petimi prilogami. Spisal Ivan Šubic. Natisnila Ig. pl. Kleinmayr et Fed. Bamberg Ljubljani 1886 (številka: 11, 1886)
  Od dolzega časa zaljubljena (številka: 11, 1886)
  »Pro Slavia.« (številka: 11, 1886)
  Nevesta (številka: 11, 1886)
  Naše gospodarstvo (številka: 11, 1886)
  Iz mojega detinstva (številka: 11, 1886)
  Slovenski drobec iz l.1621; Objavil A.K. =A. Koblar (številka: 11, 1886)
  O šetalíščih mesta ljubljanskega (številka: 11, 1886)
  J. Carli.; »Te Deum laudaznus« op. 3 za mešan zbor. Založil skladatelj. Tiskali Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1886)
  »Matica Slovenska" (številka: 12, 1886)
  Muzikus (številka: 12, 1886)
  Moja oporoka (številka: 12, 1886)
  Janežičev slovar (številka: 12, 1886)
  Izidor, pobožni kmet; Bukvice ljubim kmetom na korist. Iz nemškega preložil L. Dolinar. Drugi popravljeni natis. V Ljubljani 1886. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1886)
  Prva slovenska ustavna listína Kranjske (številka: 12, 1886)
  Glasi katoliške družbe; Na svetlo dala in založila katoliška družba za Kranjsko. XX. zvezek. V Ljubljani 1886. Natisnila Katoliška. Tiskarna (številka: 12, 1886)
  Vega (številka: 12, 1886)
  Bukve božje v naravi; Spisal dr. Alban Stolz, podomačil P. Hrizogon Majar. Maribor 1886 (številka: 12, 1886)
  Razne novice (številka: 12, 1886)
  Slavni vojaki slovenski (številka: 12, 1886)
 7. 1887
   158

  številka: 1 (1887)
  številka: 2 (1887)
  številka: 3 (1887)
  številka: 4 (1887)
  številka: 5 (1887)
  številka: 6 (1887)
  številka: 7 (1887)
  številka: 8 (1887)
  številka: 9 (1887)
  številka: 10 (1887)
  številka: 11 (1887)
  številka: 12 (1887)
  Listnica (letnik: 7, 1887)
  Vabilo (letnik: 7, 1887)
  Poziv slovenskemu učiteljstvu (letnik: 7, 1887)
  Vabilo na naročbo (letnik: 7, 1887)
  Vabilo k slavnosti sedemdesetletnice Davorina Trstenjaka v Slovenjem Gradci v nedeljo dné 4. septembra 1887 (letnik: 7, 1887)
  Čestitim gg. naročnikom (številka: 1, 1887)
  Najnovejši slikani rimski grobi na Krškem polji (številka: 1, 1887)
  O hrvaški književnosti (številka: 1, 1887)
  Avgust Dimitz (številka: 1, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 1, 1887)
  Testament.; Povest (številka: 1, 1887)
  Srbska književnost (številka: 1, 1887)
  Postillion d&39;amour (številka: 1, 1887)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje; 1887. Sestavil in založil Miha J. Nerat. Tiskarna sv. Cirila (številka: 1, 1887)
  Sodni obrazci (številka: 1, 1887)
  Literarna statistika (številka: 1, 1887)
  Kersnikove povesti (številka: 1, 1887)
  »Srpska kraljevska akademija u Beogradu (številka: 1, 1887)
  Češka književnost (številka: 1, 1887)
  Nekaj o »národnem blágu« (številka: 1, 1887)
  Razne novice; Razne novice (številka: 1, 1887)
  Turški davek in vojaška gránica (številka: 1, 1887)
  Prva ljubezen (številka: 1, 1887)
  Krilánove poezije (številka: 2, 1887)
  Fran Erjavec + (številka: 2, 1887)
  Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik. Texte. Glossar. Van A. Leskien. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Weimar 1886 (številka: 2, 1887)
  Poziv (številka: 2, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 2, 1887)
  Rusinsko-nemški slovar (številka: 2, 1887)
  Srbska književnost (številka: 2, 1887)
  Društvo v spomin Mihaila Kačkovskega v Lvovu (številka: 2, 1887)
  Slovenska Talija; Zbirka dramatičnih del in iger. na svetlo daje Dramatično društvo v Ljubljani, 53. zvezek. Narodna Tiskarna v Ljubljani 1886 (številka: 2, 1887)
  Pisma iz Zagreba. XV (številka: 2, 1887)
  Slovenski pisatelji Liška, Linšker in Cingermajer (številka: 3, 1887)
  V zaščičenje (številka: 3, 1887)
  O lepi kraljičini; Národna pripovedka iz Motnika. Zapisal Gašpar Križnik (številka: 3, 1887)
  Ruska književnost (številka: 3, 1887)
  »Kdaj izidejo zopet Drobtinice? « (številka: 3, 1887)
  Plemstvo in národni razvoj (številka: 3, 1887)
  Rastlinske bolezni (številka: 3, 1887)
  Der Lautwerth der Nasalvocale im Altpolnischen (številka: 3, 1887)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 2, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 4, 1887)
  Pómlad v srci (številka: 4, 1887)
  Zur Kritik der altslovenischen Dekmäler.; Von Dr. W. Vondárk (številka: 4, 1887)
  Beiträge zur altbulgarischen Conjugation, von Oskar Wiedemann; Spb. 1886 (številka: 5, 1887)
  Poljska književnost (številka: 5, 1887)
  Črnelo (številka: 5, 1887)
  Národne pesmi iz Viniškega okraja; Zapisal J. A—č (številka: 5, 1887)
  »Triglav.«; Slovenske pesmi. Za samospev s spremljanjem klavirja uredil Ant. Foerster. I. zvezek. V Pragi, nakladatel Fr.Urbánek (številka: 5, 1887)
  Češka književnost (številka: 5, 1887)
  »Smotra.« (številka: 5, 1887)
  Poezije; Zložil Josef Pagliaruzzi-Krilan. I. zvezek. Založil Anton Klodič-Sabladovski. V Gorici 1887 (številka: 5, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 5, 1887)
  Zabavišče slovenskim otrokom; Spisal Anton Funtek. Izdala in založila » Narodna Šola«; natisnila Klein in Kovač v Ljubljani 1887 (številka: 6, 1887)
  Nekaj za zgodovino Škofje Loke in njenega okraja (številka: 6, 1887)
  Trubarica — Celjanka (številka: 6, 1887)
  Anton Hribar (številka: 6, 1887)
  Književnost hrvaška (številka: 6, 1887)
  Nov znamenit rimski grob (številka: 6, 1887)
  Edmondo de Amicis (številka: 6, 1887)
  Dr. Weitlof in naš list (številka: 6, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 6, 1887)
  Mihovil Pavlinović (številka: 6, 1887)
  Črtice o ljubljanski čitalnici (številka: 6, 1887)
  Na školji Sv. Pavla v Vipavski dolini (številka: 7, 1887)
  Pisma iz Zagreba. XVII (številka: 7, 1887)
  Preširnova podoba (številka: 7, 1887)
  »Pedagogiško društvo« v Krškem (številka: 7, 1887)
  Stritarjevih zbranih spisov I. in II. snopič (številka: 7, 1887)
  + Anton Hribar (številka: 7, 1887)
  Slavnomu uredničtvu Ljubljanskoga »Zvona « (številka: 7, 1887)
  Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse von Dr. Karl Štrekelj; Wien 1887 (številka: 7, 1887)
  Nove muzikalije slovenske (številka: 7, 1887)
  Ljudmila.; Roman. Nemški napisala ***. Poslovenil Janko Leban. Tiskarna V. Dolenca v Trstu 1887 (številka: 7, 1887)
  Pred svojim pragom! (številka: 7, 1887)
  Fran Jeriša (številka: 7, 1887)
  Angeljček, otrokom učitelj in prijatelj.; Izdal Anton Kržič. I. zvezek. Samozaložba. Tiskala » Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1887 (številka: 7, 1887)
  Dve doslej neznani knjigi (številka: 7, 1887)
  Pripovedke za mladima; Pripovedke za mladima. Poslovenil J. Markič. »Narodna Tiskarna.« — Založil in izdal M. Gerber v Ljubljani 1887 (številka: 7, 1887)
  Gledališki oder v Rudolfovem (številka: 7, 1887)
  Slovenščina v latinskem obredniku iz leta 1830 (številka: 8, 1887)
  Novoprovençalska književnost (številka: 8, 1887)
  Matej Brenc`e + (številka: 8, 1887)
  Dva národna praznika (številka: 8, 1887)
  Škratov gozd; Gorenjska bajka. Priobčil A. Mejač (številka: 8, 1887)
  Ivanjske pesmi iz Adlešič; Priobčil J. Š. = I. Šašel (številka: 8, 1887)
  Nove knjige slovenske (številka: 8, 1887)
  Nekaj o našem náglasi (številka: 8, 1887)
  Viktor Dolenc + (številka: 8, 1887)
  Vabilo k Wolfovi slavnosti, katero priredi narodna čitalnica v Idriji dné 14. avgusta 1887 (številka: 8, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 8, 1887)
  Dodatek k Erjavčevemu životopisu (številka: 9, 1887)
  Stapleton; Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku (številka: 9, 1887)
  Michaíl Nikíforovič Katkóv (številka: 9, 1887)
  Grad Predjamski; Krajepisno-zgodovinska črtica (številka: 9, 1887)
  Trubarjeva slika (številka: 9, 1887)
  Iz francoske dôbe; Slovenski uradni spis iz l.1810. Priobčil P. pl. Radics (številka: 9, 1887)
  Wolfova slavnost v Idriji (številka: 9, 1887)
  Čez deset let; Črtice iz življenja (številka: 9, 1887)
  Cuore (številka: 9, 1887)
  Davorin Trstenjak (številka: 9, 1887)
  Jezičnik (številka: 9, 1887)
  Slavjanska pisma (številka: 11, 1887)
  Poroka (številka: 11, 1887)
  Slovenski pisatelji v tujih prevodih (številka: 11, 1887)
  Vzpomínka na Lublanskou pout&39; Čechu r. 1887 (številka: 11, 1887)
  O treh bratih; Národna pripovedka iz Motnika. Zapisal Gašpar Križnik (številka: 11, 1887)
  Jeseni (številka: 11, 1887)
  Rožica (številka: 11, 1887)
  Doslej neznana knjiga slovenska (številka: 11, 1887)
  Pod jáblano (številka: 11, 1887)
  Slovenski recepti (številka: 11, 1887)
  Rječnik hrvatsko-slovenski (številka: 11, 1887)
  Osamdeset sedmog ljeta (številka: 11, 1887)
  Duhovniki slovenski pisatelji (številka: 11, 1887)
  Ivan Zbogar, zgodovinski roman, francoski spisal Charles Nodier, poslovenil J. Križnik (številka: 11, 1887)
  Kos v kletki (številka: 11, 1887)
  Triolet (številka: 11, 1887)
  »Otroški dohtar.« (številka: 11, 1887)
  Prošnja za národno blago (številka: 11, 1887)
  Užívaj! (številka: 11, 1887)
  Die Evangelisch-Reformirte Kirche Cristo Salvatore (vormals S. Silvestro).; Beitrag zur Geschichte des Evangeliums in Triest von A. Venetianer. Triest und Leipzig. Verlag von Julius Dase 1887 (številka: 11, 1887)
  Zvonovi (številka: 11, 1887)
  »Slovenščina na ljubljanskem liceju.«; (Po listinah shranjenih v gimnazijskem arhivu.) (številka: 11, 1887)
  Dr. Jan. Bleiweisovo pismo Vojtehu Kurniku (številka: 11, 1887)
  Pravna terminologija (številka: 11, 1887)
  Logika; Prijateljem modroslovja napisal dr. Josip Križan. 1887. V založbi »Popotnika«. Tisk tiskarne sv. Cirila in Metoda (številka: 11, 1887)
  Zasip, ne Zaspo (številka: 11, 1887)
  Pregovori, prilike in reki; Nabral Fran Kocbek. V Ljubljani 1887. Izdal in založil Anton Trstenjak. Natisnila Klein & Kovač (številka: 11, 1887)
  Na Jadranskem morji (številka: 11, 1887)
  Na oknu (številka: 11, 1887)
  + Fran Levstik (številka: 11, 1887)
  Vragometov študent (številka: 12, 1887)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild« (številka: 12, 1887)
  S čim in kakó so pisali nekdaj in kakó pišemo zdaj?; Berilo Fr. Orožna v zabavnem večeru »Pisateljskega društva« (številka: 12, 1887)
  Dragotin Ripšl + (številka: 12, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 12, 1887)
  Vinska bajka (številka: 12, 1887)
  »Slovenski pravnik" (številka: 12, 1887)
  »Das Dekanat Drachenburg von Ignaz Orožen« (številka: 12, 1887)
  »Matica Slovenska" (številka: 12, 1887)
  Fran Levstik + (številka: 12, 1887)
  Prenos Kopitarjevih kostij (številka: 12, 1887)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 12, 1887)
  Kaj pripovedujejo ob Ložnici (številka: 12, 1887)
 8. 1888
   189

  številka: 1 (1888)
  številka: 2 (1888)
  številka: 3 (1888)
  številka: 4 (1888)
  številka: 5 (1888)
  številka: 6 (1888)
  številka: 7 (1888)
  številka: 8 (1888)
  številka: 9 (1888)
  številka: 10 (1888)
  številka: 11 (1888)
  številka: 12 (1888)
  Kaj imenujemo bolezen uma? (številka: 1, 1888)
  Iz Bremna v New-York (številka: 1, 1888)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1888)
  »Slovan.« (številka: 1, 1888)
  Na počitnicah (številka: 1, 1888)
  Ivan. Drobtinice. XXI. Letnik.; Vredil dr. Franc Lampe. Izdala Katoliška družba za Kranjsko. V Ljubljani, 1887. Tiskala »Katoliška tiskarna« (številka: 1, 1888)
  Čakavski drobec z l.1554 (številka: 1, 1888)
  »Triglav.«; Slovenske pesni. Za samospev s spremljanjem klavirja. Uredil Ant. Foerster. II. zvezek. V Pragi, založnik Fr. Urbanek (številka: 1, 1888)
  Dvanajst večerov; Pogovori doktorja Junija(=A.Mahnič) z mladim prijateljem (številka: 1, 1888)
  Matica Hrvaška (številka: 1, 1888)
  »Slovanski svet.« (številka: 1, 1888)
  Ljubljana v ljudopisnem oziru (številka: 1, 1888)
  Učenke v petih delih sveta (številka: 1, 1888)
  Osobine današnjega stativskoga narječja (številka: 2, 1888)
  Sravnitelbnaja morfologija slavjanskihrb jazykov (številka: 2, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi. III. zvezek (številka: 2, 1888)
  Kočevska okrajno glavarstvo; Zemljepisno- zgodovinski opis. S sodelovanjem nekaterih učiteljev kočevskega okraja opisala Št. Tomšič in Fr. Ivanc. Založila in izdala okrajna učiteljska knjižnica v Kočevji. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 2, 1888)
  Dr. Gregor Krek (številka: 2, 1888)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučilíšnikov v Gradci (številka: 2, 1888)
  Novi grobovi (številka: 2, 1888)
  Slovenski Pravnik; Sodelovanjem odličnih pravnikov izdaje in ureduje Dr. Alfonz Mosche. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1888. IV. leto (številka: 2, 1888)
  24 fugiranih prediger in poiger v vseh tonovskih načinih dur- in moll-a; Za orglje ali harmonij zložil in slovenskim organistom za uporabo pri službi božji namenil Danilo Fajgelj, op. 29. Izdalo in založilo Cecilijansko društva za goriško nadškofijo. V Ljubljani 1887. Tisk Blaznikovih naslednikov (številka: 2, 1888)
  Monsignor Andrej Einspieler (številka: 2, 1888)
  Deželni muzej »Rudofilnum« (številka: 2, 1888)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje (številka: 2, 1888)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku. C. Spisal J. Marn, XXV. leto. Natisnil in založil R. Milic v Ljubljani 1887 (številka: 2, 1888)
  Slovanski Svet; Urednik Janko Pajk; izdajatelj in lastnik Fran Podgornik, tisk »Narodne Tiskarne« v Ljubljani 1888 (številka: 2, 1888)
  Osapska dolina (številka: 2, 1888)
  Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane; Spisal Ferdinand Seidl. Tiskarski zavod Narodnih Novin« v Zagrebu 1887 (številka: 2, 1888)
  Poziv (številka: 2, 1888)
  Gundulićeva tristoletnica (številka: 2, 1888)
  Dom in Svet; Zabavi in pouki. Izhaja po jedenkrat na mesec. Izdajatelj, lastnik in urednik dr. Fr. Lampe, tiska »Katoliška Tiskarna« v Ljubljani, 1888 (številka: 2, 1888)
  Vrtnar; List s podobami za šolsko vrtnarstvo, vrtnarstvo sploh in za sadjarstvo. Uredniška priloga »Kmetovalcu«. Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske; odgovorni urednik Gustav Pirc, tisk J. Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1886 (številka: 2, 1888)
  Ivan Antunovič + (številka: 3, 1888)
  Krščanski detoljub; List za krščansko vzgojo in rešitev mladine. Izhaja štirikrat na leto. — Vreduje Ant. Kržič. Ljubljana, 1888. Tisk »Kat. Tiskarne« (številka: 3, 1888)
  Izjava »Glasbene Matice« (številka: 3, 1888)
  Jezičnik; KnjigaSLovenska v XIX. veku (številka: 3, 1888)
  Frančišek Ksaver Zajec + (številka: 3, 1888)
  Stric Tomova koča ali življenje zamorcev v robnih državah svobodne severne Amerike; Angleški spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Založil in izdal Janez Giontini v Ljubljani, 1888 (številka: 3, 1888)
  Šolske Drobtinice; V petindvajsetletni spomin smrti A. M. Slomšeka učiteljem, odgojiteljem in prijateljem šole spisal Franc S. Jamšek (številka: 3, 1888)
  Levstikova slika (številka: 3, 1888)
  Ali znaš?; Zbirka krščanskih resnic in molitev, ki naj bi jih vsak kristjan znal na pamet. V Ljubljani 1888. Založila »Katoliško društvo detoljubov«. — Tiskala Katoliška Tiskarna v Ljubljani (številka: 3, 1888)
  Nove knjige za slovensko mladino (številka: 3, 1888)
  O pegamih (številka: 3, 1888)
  Koroške bukvice; Slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas 5. in 6. snopič. Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovcu. Tiska J. Krajec v Rudolfovem (številka: 3, 1888)
  J. R. Millitz (številka: 3, 1888)
  Katoliško društvo detoljubov, poseben pripomoček za vzgojo in rešitev mladine; Založilo »Kat. društvo, detoljubov«. — Tiskala »Katoliška Tiskarna« v Ljubljani (številka: 3, 1888)
  Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane.; Spisal Ferdinand Seidl. Tiskarski zavod »Narodnih Novin" v Zagrebu. 1887 (številka: 3, 1888)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 3, 1888)
  Anton Bonač (številka: 3, 1888)
  Prva slovenska stalna razstava učil (številka: 3, 1888)
  Slike iz rudarskega življenja (številka: 3, 1888)
  Razne pravljice in povesti; Tisek in založba J. Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1886 (številka: 4, 1888)
  Teoretično-praktična pevska šola; Zložil Anton Förster. Tiskal in založil J. R. Milic v Ljubljani 1888. - Tretji pomnoženi natisek (številka: 4, 1888)
  V. Mandelcu v spomin (številka: 4, 1888)
  Še jedenkrat o Jakobu Petelinu (Gallusu) (številka: 4, 1888)
  Slovenske pesmi za mešani zbor, III. zvezek (številka: 4, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi, IV. zvezek,; pri Ign. pl. Kleinmayrji in Fed. Bambergu v Ljubljani 1888 (številka: 4, 1888)
  Pesmi (številka: 4, 1888)
  Prace filologiczne wydawane przez; Prace filologiczne wydawane przez J. Baudouina de Courtenay, J. Karlowicza, A. A. Kryńskiego i L. Malinowskiego. Tom. I. Warszawa 1885 i 1886. i tom II. — zeszyt I (številka: 4, 1888)
  Josip Kajetan Tyl (številka: 4, 1888)
  Razne povesti.; Tisek in založba Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1888 (številka: 4, 1888)
  Beatin dnevnik; Spisala Lujiza Pesjakova. 25. in 26. snopič »Narodne biblioteke«. Natisnil J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 4, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 4, 1888)
  Za Levstikov nagrobni spomenik (številka: 4, 1888)
  Nova slovnica slovensko-nemška (številka: 4, 1888)
  Drobtinica sloveInskega liturgijskega jezika na Slovenskem (številka: 4, 1888)
  »Gorski odmevi«, čveteroglasne pesmi, zložil H; op. 6. Založil skladatelj. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani (številka: 4, 1888)
  Račun in poročilo delavskega podpornega društva v Trstu pod pokroviteljstvom Nj. c. vis. cesarjeviča Rudolfa; Tiskarna Dolenčeva v Trstu 1888 (številka: 4, 1888)
  Janez Volčič + (številka: 4, 1888)
  Poročilo o delovanji cesarjevič Rudolfovega sadjerejskega društva za Spodnji Štajer (številka: 4, 1888)
  Spisje, priredil P. Miklavec, 24. snopič »Narodne biblioteke«.; Natisnil in založil J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 4, 1888)
  Še nekaj o baronu Čehovinu (številka: 5, 1888)
  Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago (številka: 5, 1888)
  Istorija literatury ruskoi, napisav Omeljan Ogonovskij; Čast I. Lvôv 1887. Cir.; (E. Ogonovski, Zgodovina maloruske književnosti.) (številka: 5, 1888)
  Črtica o slovenskem liturgijskem jeziku (številka: 5, 1888)
  Slovensko pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1888)
  Občni zbor »Matice Slovenske« (številka: 5, 1888)
  Dr. Valentin Zarnik + (številka: 5, 1888)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi; VII. zvezek. Uredil Fr. Levec. Založila in natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 5, 1888)
  Knjižen drobec iz protestantske dobe (številka: 5, 1888)
  Anton Mlakar (številka: 5, 1888)
  Zopet nekaj o Gallusu (številka: 5, 1888)
  Hrvaška književnost (številka: 5, 1888)
  Dodatek spisu »Velesalo« (številka: 5, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 5, 1888)
  Naturalizem (številka: 6, 1888)
  Spomin na zimski večer (številka: 6, 1888)
  »Razne pravljice in povesti."; Natisnili in založili J.Blasnikovi nasledniki. — V Ljubljani 1887 (številka: 6, 1888)
  »Razne povesti«; Abel.Očetov maček (številka: 6, 1888)
  Zlá beseda (številka: 6, 1888)
  Cesarjevičevi spisi (številka: 6, 1888)
  Zgodovina farâ ljubljanske škofije.; Peti zvezek: Zgodovina Šmarješke fare na Dolenjskem. Spisal + Janez Volčič. Lastna založba. Tiskal J. Krajec v Novem Mestu 1887 (številka: 6, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas; Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovci, 7. in &39;. snopič. Tiska J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 6, 1888)
  Šolske pesmi; Nabral in izdal Gabrijel Majcen. Prva stopnja. Založil Th. Kaltenbrunner v Mariboru 1888 (številka: 6, 1888)
  »Beatin dnevnik.«; Roman. Spisala Lujiza Pesjakova (številka: 6, 1888)
  »Die praktische Philosophie und ihre Bedeutung für die Rechtsstu (številka: 6, 1888)
  Spisje (številka: 6, 1888)
  Naš cesar 1848—1888; Spomeniški spis za slovensko mladino priredil učitelj. Tiskala in založila Ign. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1888 (številka: 6, 1888)
  Pesence (številka: 6, 1888)
  Levstikova literarna ostalina (številka: 6, 1888)
  Postojina in sloveča postojinska jama na Kranjskem; S črtežem vseh razdelkov Jame. Po raznih virih sestavil J. B. — Tisek in založba Šeberjeve tiskarne v Postojni 1888 (številka: 6, 1888)
  Usehli cvet (številka: 6, 1888)
  Grška mythologija; Po nemški mythologiji Grkov in Latincev H. V. Stolla poslovenil Lavoslav Koprivšek. »Narodne biblioteke« 27., 28. in 29. snopič. Natisnil in založil J. Krajec. Novomesto 1888 (številka: 6, 1888)
  Jos. Cimpermanove »Pesmi« (številka: 6, 1888)
  Na Gosposvetskem polji (številka: 6, 1888)
  Zbirka domačih zdravil, kakor jih rabi slovenski narod; S poljudnim ,opisom človeškega telesa. Izdal in založil D. Hribar; tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 6, 1888)
  Prvi bolnik moj (številka: 6, 1888)
  K zgodovini »Popotnika« (številka: 7, 1888)
  Vrtnarstvo s posebnim oziram na obdelovanje in oskrbovanje šolskih vrtov.; Po naročilu visokega c. kr. kmetijskega ministerstva spisal Gustav Pirc. Založila c. kr. kmetijska družba kranjska, natisnili Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Nekoliko črtic o Jakopu Gallusu (številka: 7, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi.; Peti zvezek: Poučni spisi. Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Poezije; Zložil Simon Gregorčič. II. zvezek. Založil J. Gorup. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Spomini o Josipu Jurčiči (številka: 7, 1888)
  Spomini na okupacijo Bosne (številka: 7, 1888)
  Zarnikovi zbrani spisi (številka: 7, 1888)
  O kraljedvorskem rokopisu (številka: 7, 1888)
  Občni potopi starih in novih dnij (številka: 7, 1888)
  Društvo tiskarjev, kamenopiscev in kamenotiskarjev na Kranjskem (številka: 7, 1888)
  Črtež rimskega mesta »Neviodunum« (številka: 8, 1888)
  Revež (številka: 8, 1888)
  Stapleton; Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku. II. del. Spisal Anton Raič (številka: 8, 1888)
  »Rimski katolik (številka: 8, 1888)
  Kako je rabila riječca ,črez` (novo) slavenskoj knjizi do prije 50 godina.; Napisao M.Valjavec. U Zagrebu 1888 (številka: 8, 1888)
  Nauk, kako je zasajati vinograde z ameriškimi trtami, da jih trtna uš ne more uničiti; Po naročilu deželnega odbora kranjskega spisal Rihard Dolénc. Založil deželni odbor kranjski, natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 8, 1888)
  Dr.Gregor Jožef Plohel, imeniten humanist ali dobrotnik slovenski, njegova domačija in njegov rod v Ivanjkovcih.; Spisala Jakob Meško in dr. Franc Simonič. V Beči tiskali Rudolf Brzezowsky in sinovi, založil dr. Fr. Simonič, 1888 (številka: 8, 1888)
  Ueberblick der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte des Landes Krain.; Vortrag des Regierungsrathes A. Globačnik, gehalten am 28. April 1888 bei der Mlonatsversammlung des Musealvereines in Laibach. Laibach 1888 (številka: 8, 1888)
  Muzealno društvo kranjsko (številka: 8, 1888)
  Slovenisches Sprach- und Übungsbuch; Nebst Chrestomathie und slovenisch-deutschem und deutsch-slovenischem Wörterverzeichnis. Für den ersten Unterricht bearbeitet von Dr. Jakob Sket. Vierte veränderte Auflage. Druck und Verlag der St. Hermagoras-Buchdruckerei, Klagenfurt 1888 (številka: 8, 1888)
  Pisma iz Zagreba. XVIII (številka: 8, 1888)
  Poziv (številka: 8, 1888)
  Ruska opera v Berolinu (številka: 8, 1888)
  Cesar Franc Jožef I. 1848—1888.; Na spomin štiridesetletnega vladanja Njega Veličanstva sestavil Ivan Tomšič. Natisnil in založil Karl Rauch na Dunaji. 1888 (številka: 9, 1888)
  Grajsko deklé (številka: 9, 1888)
  V svet (številka: 9, 1888)
  Po noči (številka: 9, 1888)
  Oj, ljubi me! (številka: 9, 1888)
  Slovenisches Sprach- und Uebungsbuch; Nebst Chrestomathie und Worter-Verzeichnis. Für den ersten Unterricht bearbeitet von dr. Jakob Sket (številka: 9, 1888)
  Hypnotizem in njegovi pojavi; Čital stud. med. J. Rakež v seji akad. društva "Triglav" v Gradci (številka: 9, 1888)
  Obup (številka: 9, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 9, 1888)
  Človeško oko (številka: 9, 1888)
  Lovro Žvab+ (številka: 9, 1888)
  Ob slovési (številka: 9, 1888)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1888)
  Izprememba (številka: 9, 1888)
  Knjige »Matice Slovenske« (številka: 11, 1888)
  »Bog ohrani!" (številka: 11, 1888)
  Stapleton (številka: 11, 1888)
  Bajan; Sbornik proizvedenij sovremennych slavjanskich poetov i narodnoj poezij. Vypusk pervyj. Petrograd. Izdannije Krunoslava Jurjeviča Gernca 1888 (številka: 11, 1888)
  Mojega prijatelja povest (številka: 11, 1888)
  Tešílo (številka: 11, 1888)
  Drobtinice XXII.letnik; Uredil dr. Fr. Lampe. Izdala Katoliška družba za Kranjsko. V Ljubljani 1888 (številka: 11, 1888)
  Beatrice Cenci (številka: 11, 1888)
  Na Vrbovem (številka: 11, 1888)
  Če bil sem s svojo ljubico (številka: 11, 1888)
  V proslavo štiridesetletnega vladanja našega Franca Jožefa I (številka: 11, 1888)
  Imenik krajepisnih imen slovenskih (številka: 11, 1888)
  Statistične črtice o kranjskem duhovništvu (številka: 11, 1888)
  Dogodki iz župnije Vranske.; Ob 20 letnici uvrstitve Vranskega med cesarske trge spisal Ivan Gabršek. Založil pisatelj. Tiskarna sv. Cirila in Metoda 1888 (številka: 11, 1888)
  Anton Raič (številka: 11, 1888)
  Kaj je Platonovo leto? (številka: 11, 1888)
  Prijatelju na grob (številka: 11, 1888)
  Pedaglogiški letnik II.leto; Uredil Fran Gabršek. Izdala in založilo »Pedagogiško društvo« v Krškem. V Ljubljani. Natisnil J.R.Milic (številka: 11, 1888)
  Dr. Gregor Jožef Plohel, imeniten humanist ali dobrotnik slovenski, njegova domačija in rod v Ivanjkovcih (številka: 11, 1888)
  Slovenska ekskomunikacija (številka: 11, 1888)
  Rojaki! (številka: 12, 1888)
  Smehljaj se! (številka: 12, 1888)
  Nagrobni spomeník Bož. Raiču in Fr. Levstiku.; -- Nagrobni .spomenik Bož. Raiču in Fr. Lev- stiku (številka: 12, 1888)
  Jakop Volčič + (številka: 12, 1888)
  Zlati orehi slovenskej mladini v spomin.; Spisal Ivan Tomšič. Drugi popravljeni natisek s podobami. Natisnil in založil J.R. Milic 1888 (številka: 12, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas.; Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovci. 9., 10. in 11. snopič. Tiska J. Krajec v Rudolfovem (številka: 12, 1888)
  O nabiranji krajepisnih imen (številka: 12, 1888)
  Iskrice.; Zbirka pesmij in povestij. Spisal in slovenski mladini poklonil Janko Leban. I. zvezek. Založil pisatelj, tiskala »Kat. Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 12, 1888)
  Vodníkov spomenik v Ljubljani (številka: 12, 1888)
  Dohtar Konec in njegov konj (številka: 12, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi, VI. zvezek.; Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana 1888 (številka: 12, 1888)
 9. 1889
   181

  številka: 1 (1889)
  številka: 2 (1889)
  številka: 3 (1889)
  številka: 4 (1889)
  številka: 5 (1889)
  številka: 6 (1889)
  številka: 7 (1889)
  številka: 8 (1889)
  številka: 9 (1889)
  številka: 10 (1889)
  številka: 11 (1889)
  številka: 12 (1889)
  Josef Jireček + (številka: 1, 1889)
  Dolgost človeškega življenja (številka: 1, 1889)
  Slaven skladatelj (številka: 1, 1889)
  Imenik krajepisnih imen slovenskih (številka: 1, 1889)
  Listnica (številka: 1, 1889)
  List iz kronike Zajčke; Legenda (številka: 1, 1889)
  Pisma iz Zagreba XIX (številka: 1, 1889)
  Vabilo na naročbo (številka: 1, 1889)
  Vesela vožnja; Humoreska (številka: 1, 1889)
  Odlikovanje slovenskega učenjaka (številka: 1, 1889)
  Nektera duhovna opravila; Labaci 1888. Sumptibus et literis successorum Blasnik (številka: 1, 1889)
  Madrigali (številka: 1, 1889)
  Slovenci in 1848. leto.; Spisal Jos. Apih. —Založila »Matica Slovenska«, tisek Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1888 (številka: 1, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 1, 1889)
  Štiridesetletnica Njega Veličanstva presvetlega cesarja (številka: 1, 1889)
  Slomškovo pismo z l. 1847 (številka: 2, 1889)
  Zlata útva (številka: 2, 1889)
  Jugoslovenska akademija (številka: 2, 1889)
  Spomini o Josipu Jurčiči. II (številka: 2, 1889)
  Na grobu Njega cesarske Visokosti cesarjeviča Rudolfa, umršega dné 30. januvarija 1889. leta (številka: 2, 1889)
  Listnica (številka: 2, 1889)
  Dr. Roman Jarosiewicz, Über das Euchrologium Sinaiticum.; Kolomea 1888. Prokop Lang, Jazykovědecký rozbor Euchologia Sinajského. I. Pravopis a hl`askorslroví. V Příbrami (številka: 2, 1889)
  Presenéčenje (številka: 2, 1889)
  Hrvaška književnost (številka: 2, 1889)
  Spomin (številka: 2, 1889)
  Jezikoslovne mrvice (številka: 2, 1889)
  Dve knjigi o Bosni in Hercegovini.; Asbóth, Bosnien und die Herzegowina, Wien, Hölder 1888.; Hörnes, Dinarische Wanderungen, Cultur- und Lanschaftsbilder aus Bosnien und der Herzegovina, Wien, Gräser 1888 (številka: 2, 1889)
  Zlati očenaš; Objavil Ante Goričljan = dr. A. Medved (številka: 2, 1889)
  Nekaj o izviru in postanku Orožnovih pesmij (številka: 2, 1889)
  »Pravniško društvo.« (številka: 2, 1889)
  Iz življenja; noveleta (številka: 2, 1889)
  Železnice in njih različni značaj pri posameznih narodih (številka: 2, 1889)
  Cesarjevič Rudolf +.; Nekrolog (številka: 2, 1889)
  »Matičin« odbor (številka: 3, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 3, 1889)
  Osebne vestí (številka: 3, 1889)
  Listnica (številka: 3, 1889)
  Naj bo! (številka: 3, 1889)
  Pobratimi; Roman. Spisal dr. Josip Vošnjak. V Ljubljani 1889 (številka: 3, 1889)
  Triolet (številka: 3, 1889)
  Vrabec (številka: 3, 1889)
  Ilirska tragédija; (L. 10. po Kr.) (številka: 3, 1889)
  O menjavi toplíne v Ljubljani (številka: 3, 1889)
  Krasota moje deve (številka: 3, 1889)
  Luči (številka: 3, 1889)
  O zvláštnostech češtiny ve starých rukupisech moravských; Přispěvek k dějinám jazyka češkého. Sepsal Josef Jireček. V Praze 1888 (številka: 4, 1889)
  Sen (številka: 4, 1889)
  Triolet (številka: 4, 1889)
  Sentimentalec (številka: 4, 1889)
  Jožef in Frančišek (številka: 4, 1889)
  Kolo, list za zabavu i književnost (številka: 4, 1889)
  Osebna vest (številka: 4, 1889)
  Vita vitae meae (številka: 4, 1889)
  Čestokrat v jeseni pôzni (številka: 4, 1889)
  Statistika članov »Matice Slovenske" póleg stanov (številka: 4, 1889)
  Moja prijateljca (številka: 4, 1889)
  Ukrajinska balada (številka: 4, 1889)
  Karl Deschmann + (številka: 4, 1889)
  Službovnik nemško-slovenski za cesarsko kraljevo vojsko; Prvi del. Drugi natisek službovnika iz leta 1873. Poslovenil Andrej Comel plemeniti Sočebran. Samozaložba. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci. 1889 (številka: 4, 1889)
  Rudolf Habsburški, oče avstrijske cesarske rodovine; Spisal slovenski mladini Fr. Hubad. Izdala in založila »Družba sv. Cirila in Metoda«, tisek J. Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1889 (številka: 4, 1889)
  Plaznik in kirazir Martin (številka: 5, 1889)
  Strijčevi darovi (številka: 5, 1889)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1889)
  Dramatično društvo v Ljubljani (številka: 5, 1889)
  »Ljubljanski Zvon« in njegov urednik pred državnim zborom (številka: 5, 1889)
  Od odbora podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 5, 1889)
  Anton Chittussi (številka: 5, 1889)
  Akrostihon v Prešérnovih sonetih (številka: 5, 1889)
  Janko Jurković (številka: 5, 1889)
  A. Janežičeva slovenska slovnica (številka: 5, 1889)
  Zbirka obrazcev za slovensko uradovanje pri sodiščih (številka: 5, 1889)
  Bótra; Balada po národnem motivu (številka: 5, 1889)
  Listnica (številka: 5, 1889)
  Nemško-slovenski vežbavnik za cesarsko kraljevo vojsko; II. del. Drugi natisek službovnika iz leta 1873. (Bolna služba.) Poslovenil Andrej Comel pl. Sočebran. Samozaložba. Natisnila »Narodna tiskarna« v 1889 (številka: 5, 1889)
  Godec; Poleg narodne pravljice o vrbskem jezeru. Spisal Anton Funtek. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fedor Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 5, 1889)
  Archaeologische Karte von Krain; Entworfen aus Grand der bisherigen Forschungen von Anton Globočnik. Blasnik, Laibach 1889 (številka: 5, 1889)
  V provinciji na Ruskem; potni spomini in vtiski (številka: 5, 1889)
  Muzejsko društvo kranjsko (številka: 5, 1889)
  Matej Cigale + (številka: 5, 1889)
  Janez Šubič + (številka: 5, 1889)
  Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni (številka: 6, 1889)
  Vodniku; Slavnostna kantata (številka: 6, 1889)
  Véli moj cvet (številka: 6, 1889)
  Miklošičevo odlikovanje (številka: 6, 1889)
  V slovo (številka: 6, 1889)
  Slavnostni govor gospoda c. kr. gimnazijskega ravnatelja Fr. Wiesthalerja ob odkritji Vodníkovega spomenika v Ljubljani dné 30. junija 1889 (številka: 6, 1889)
  Slavia italiana; Le vicinie. Spisal odvetnik Carlo Podrecca, natisnil Fulvio Giovanni v Čedadu 1887. l (številka: 6, 1889)
  Levstik in Hozhevar (številka: 6, 1889)
  Janežičeva slovenska slovnica; Za srednje šole priredil in predelal dr. Jakob Sket. Šesta predelana izdaja. V Celovcu 1889. Tiskala in založila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovcu (številka: 6, 1889)
  Šolska slovnica slovenska (številka: 6, 1889)
  Godec; Poleg narodne pravljice o Vrbskem jereru. Spisal Anton Funtek. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fedor Bamberg v Ljubljani. 1889 (številka: 6, 1889)
  Janez Hozhevar (številka: 6, 1889)
  Dež in solnce (številka: 7, 1889)
  Domovini (številka: 7, 1889)
  Slavnost Vodníkova v Ljubljani dné 28., 29. in 30. junija 1889 (številka: 7, 1889)
  V svet (številka: 7, 1889)
  Prvi slovanski časnikarski shod (številka: 7, 1889)
  Attila in slovenska kraljíca; Pesem beneškega Slovenca (številka: 7, 1889)
  Grajski pisár; Zodovinska podoba (številka: 7, 1889)
  Listine in pisma iz Vodníkovega življenja (številka: 7, 1889)
  Vetrec (številka: 7, 1889)
  Vzdihi (številka: 7, 1889)
  O slovesnem odkritji spomenika Valentinu Vodniku (številka: 7, 1889)
  Nekaj o novem »svetovnem« jeziku (številka: 8, 1889)
  Prijateljíca Puškinova (številka: 8, 1889)
  Lehrpläne für die Volksschulen des Küstenlandes in deutscher, italienischer, slovenischer und kroatischer Sprache (številka: 8, 1889)
  K zgodovini 1848. l (številka: 8, 1889)
  »Matica Hrvatska" (številka: 8, 1889)
  V hladníci (številka: 8, 1889)
  Ruska književnost (številka: 8, 1889)
  Naša potovka (številka: 8, 1889)
  Slovani v Nemcih (številka: 8, 1889)
  Novi češki naučni slovnik (številka: 8, 1889)
  V hrvaški književnosti (številka: 8, 1889)
  Poljska književnost (številka: 8, 1889)
  Neuvelo cvieće; Izabrane popievke slavnoga hrvatskoga glasbotvorca Vatroslava Lisinskoga (številka: 8, 1889)
  Levstikova slavnost v Vélikih Laščah (številka: 8, 1889)
  K nazivu: »Narobe Katón.« (številka: 8, 1889)
  Gajbija, turški prerok (številka: 8, 1889)
  Ivan Kukuljević Sakcinski in Adolfo Veber (številka: 9, 1889)
  Levstikov spomenik (številka: 9, 1889)
  Oče in hči (številka: 9, 1889)
  Pedagogiški letnik. III.leto.; Uredil Fr. Gabršek. Izdalo in založilo Pedagogiško društvo v Krškem. - V Ljubljani. Natisnil J. R. Milič (številka: 9, 1889)
  Vijolice; Pesmi za mladost. Zložila Lujiza Pesjakova. Tiskal in založil J. R. Milic v Ljubljani 1889 (številka: 9, 1889)
  Konvulziven trenutek (številka: 9, 1889)
  Slavček; Zbirka šolskih pesmij. Uglasbil Ant. Nedvěd (številka: 9, 1889)
  George Stephenson, oče železnic; Po W. Massliebu Vladiboj Šarec. Tisk, založba in naprodaj pri J. Blazniku 1889 (številka: 11, 1889)
  Ilustrovan národni koledar za navadno leto 1890.; Uredil, izdal in založil Dragotin Hribar. Tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani, 1889 (številka: 11, 1889)
  Pravljice in pripovedke za mladino; Zbral Dominicus = F. Nedeljko. Založil J. Giontini. Natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Ruska književnost (številka: 11, 1889)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda, III. zvezek.; Izdalo in založilo vodstvo. Tiskala »Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Kresna noč (številka: 11, 1889)
  Narodne pesni koroških Slovencev; Zbral in na svetlo&39;dal I. Scheinigg. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Postojinsko okrajno glavarstvo.; Zemljepisni in zgodovinski opis s pridelanim zemljevidom. Postojina, R. Šeber 1889 (številka: 11, 1889)
  Die slavischen, magyarischen und rumunischen Elemente im türkischen Sprachschatze; Von dr. Franz Miklosich. Wien 1889. Tempsky (številka: 11, 1889)
  Bolníkova molitev (številka: 11, 1889)
  Izdajalec domovine; Povest. Spisal V. Kredba. Poslovenil in za slovensko ljudstvo priredil H. Podkrajšek. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Doma in na tujem; Povest iz preteklega stoletja. Spisal **. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Božični večer na Kranjskem (številka: 11, 1889)
  Knez črni Juri (Kara Petrovič), osvoboditelj Srbije; Zgodovinska povest. Iz nemškega preložil Ivan Urbanec. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani, 1889 (številka: 11, 1889)
  Slovnica italijanskega jezika; Spisal Jožef Križman. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1889)
  Še nekoliko opazk k Janežič-Sketovi »Slovenski slovnici« (številka: 11, 1889)
  Pisma iz Zagreba.XX (številka: 11, 1889)
  Orgeljski odmevi; Zbirka prediger in poiger za orglje ali harmonij. Za uporabo v cerkvi, šoli in na domu. Zložil in visokorodnemu gospodu Antonu Klodiču, vit. Sabladoskemu... udano poklonil Danilo Fajgelj. Op. 40. Založil Fran Govekar. V Ljubljani natisnili Blaznikovi nasledniki. 1889 (številka: 11, 1889)
  Nekaj iz ostaline Prešérnove (številka: 11, 1889)
  Domače in tuje živali v podobah; Slovenski mladini v pouk in kratek čas popisal Fr. Erjavec. I. zvezek. Četveronoge živali. Drugi natisek. Na svetlo dala »Družba sv. Moharja« v Celovci 1889 (številka: 11, 1889)
  »Avstrija 1889.« (številka: 11, 1889)
  Frana Erjavca izbrani spisi; Uredil Fr. Levec Prvi del: Pripovedni spisi. V Ljubljani. Založila »Matica Slovenska«. Tiskala »Katoliška tiskarna«. 1888 (številka: 11, 1889)
  Rodbinska sreča; Roman. Ruski spisal grof L. N. Tolstoj,_ poslovenil P. M. Podravski = P. Miklavec ; založil in izdal J. Giontini, natisnil Šeber v Postojini 1889 (številka: 11, 1889)
  Bajni gôstje (številka: 11, 1889)
  Duhovna lekarna za vse, ki hočejo večno živeti; Poučna knjižica, katera je izdal dr. Ernest Müller, poslovenil Fr. Zbašnik, založila in natisnila »Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Slovenska čitanka za prvi razred ljudskih šol.; I. zvezek. Sestavil in izdal dr. Jakob Sket. Tiskala in založila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci 1889 (številka: 11, 1889)
  O borzi in borzni trgovini; V »Slovenskem klubu« na Dunaji govoril prof (številka: 11, 1889)
  Smrt; Stara národna pesem iz Idrije (številka: 11, 1889)
  »Stariši, podpirajte šolo!«; Nekoliko besedij o skupnem vzgojnem delovanji domače hiše in šole. »Narodna tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Prihajač; Spisal Fr. Dolinar = F. Detela. V Ljubljani 1888. Založila »Matica Slovenska«. Tiskala R. Miličeva tiskarna (številka: 11, 1889)
  Janežičev nemško-slovenski slovar; Deutsch - slovenisches Worterbuch von Anton Janežič. Dritte, vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von Anton Bartel unter Mitwirkung der Collegen A. Kaspret, M. Petelin, I. Pichler, L. Pintar, M. Suhač, A. Tavčar. Druck und Verlag der Buchdruckerei der St. Hermagoras - Bruderschaft, Klagen (številka: 11, 1889)
  Logaško okrajno glavarstvo; Zemljepisni in zgodovinski spis. Uredil Vojteh Ribnikar. Izdala »Društvo. učiteljev in šolskih prijateljev okraja logaškega«, natisnila R. Šeber v Postojini 1889 (številka: 11, 1889)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1888; Uredil dr. Lovro Požar. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. V Ljubljani.Natisnila »Narodna tiskarna«.1888 (številka: 11, 1889)
  Na grobu nádej (številka: 11, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 11, 1889)
  Učenke v petih delih sveta; Spisala Elizabeta Berthet, prevel Anton Sušnik, III. zvezek. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Razpis nagrad (številka: 11, 1889)
  Književne novice iz Bosne (številka: 11, 1889)
  Zbirka avstrijskih zakonov v slovenskem jeziku; I. zvezek: Kazenski zakon o hudodelstvih, pregreških in prestopkih z dné 27. maja 1852., št. 117. drž. zakonika z dodanim tiskovnim zakonom z dné 27. decembra 1862., št. 6. drž. zak. ex 1863 in drugimi novejšimi zakoni kazenskopravnega obsega. Izdalo društvo »Pravnik«. Natisnila in založila »Nar (številka: 11, 1889)
  Koprnenje (številka: 11, 1889)
  Strijc Tomova koča ali življenje zamorcev v robnih državah svobodne severne Amerike; Angleški spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Založil ini izdal Janez Giontini. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani. 1888 (številka: 12, 1889)
  Národne pesni koroških Slovencev; Zbral in na svetlo dal prof. J. Scheinigg. Tiskala in založila Kleinmayr & Bamberg. V Ljubljani 1889 (številka: 12, 1889)
 10. 1890
   176

  številka: 1 (1890)
  številka: 2 (1890)
  številka: 3 (1890)
  številka: 4 (1890)
  številka: 5 (1890)
  številka: 6 (1890)
  številka: 7 (1890)
  številka: 8 (1890)
  številka: 9 (1890)
  številka: 10 (1890)
  številka: 11 (1890)
  številka: 12 (1890)
  Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen (številka: 1, 1890)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje s popolnim šematizmom šolskih oblastev, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južna-Štirskem, Kranjskem,Primorskem in slovenskem delu Koroškega po staji v začetku šolskega1889/90 (številka: 1, 1890)
  Lovec (številka: 1, 1890)
  Razpis častnega darila (številka: 1, 1890)
  Kmetska smrt (številka: 1, 1890)
  Ant. Vramcza Predechtva i Postilla (številka: 1, 1890)
  Otrovne ali nalezljive bolezni in njih pravi vzroki (številka: 1, 1890)
  Iz arhiva; Povest (številka: 1, 1890)
  Gódčeva balada (številka: 1, 1890)
  Prešéren pri Rusih (številka: 1, 1890)
  Cerkovnica (številka: 1, 1890)
  Jezik v Mat. Ravnikarja »Sgodbah ivetiga sa mlade ljudi« (številka: 1, 1890)
  Matica hrvatska (številka: 1, 1890)
  Planínar (številka: 1, 1890)
  Na gosposvétskem polji (številka: 1, 1890)
  Pred nastopom; Prizor iz umetnikovega življenja (številka: 1, 1890)
  Pisma iz Zagreba; XXI (številka: 1, 1890)
  Nemški spisi slovenskih pisateljev (številka: 1, 1890)
  Šolska poročila (številka: 1, 1890)
  Odgovor na J. Lendovšekove opazke o moji izdaji Janežičeve slovnice (številka: 1, 1890)
  Nova slika Valentina Vodnika (številka: 1, 1890)
  »Slovenska beseda" (številka: 1, 1890)
  Ivana Kobilca in nje slike (številka: 1, 1890)
  Nekdáj - sedáj (številka: 2, 1890)
  Iz življenja mlade umetnice; Novela (številka: 2, 1890)
  Tako mine (številka: 2, 1890)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild." (številka: 2, 1890)
  Oblačku (številka: 2, 1890)
  Véla róžica (številka: 2, 1890)
  Nekaj svete staríne na nebu in na zemlji (številka: 2, 1890)
  Narodopisne posebnosti (številka: 2, 1890)
  Nébu (številka: 2, 1890)
  Nezvestoba (številka: 2, 1890)
  Rezija in Rezijani (številka: 2, 1890)
  O tebi (številka: 2, 1890)
  Endimijon; Povest (številka: 2, 1890)
  Henry Moreton Stanley (številka: 3, 1890)
  Mihael Žolgar + (številka: 3, 1890)
  Avstrijsko srednje šolstvo; Statistična studija (številka: 3, 1890)
  Iskarijót; Legenda (številka: 3, 1890)
  Davorin Trstenjak + (številka: 3, 1890)
  Pismo (številka: 3, 1890)
  O gluhonemcih; Berilo I.Hönigmanna v seji »Slovenskega kluba« na Dunaji (številka: 4, 1890)
  Komarovljeva karta slavjanskih narodnostij (številka: 4, 1890)
  Vzduh in njega vpliv na človeško zdravje (številka: 4, 1890)
  Plemenita ustanova (številka: 4, 1890)
  Grundzüge der theoretischen Astronomie (številka: 4, 1890)
  Trstenjakov spominski večer (številka: 4, 1890)
  Valvasor kot zgodovinar (številka: 4, 1890)
  Z dóma (številka: 4, 1890)
  Spomini (številka: 4, 1890)
  Muzejsko društvo (številka: 4, 1890)
  Marka Fabija Kvintilijana govorniški pouk (številka: 4, 1890)
  Pesnik Gorazd (številka: 4, 1890)
  Pepelúhar; Národna pravljica. Zapisal na Temljinah Jožef Kenda (številka: 4, 1890)
  V spomin (številka: 4, 1890)
  Iz priróde (številka: 5, 1890)
  Peter Podreka; Beneško-slovenski rodoljub in pesnik (številka: 5, 1890)
  O Aškerčevih »Baladah in romancah« (številka: 5, 1890)
  Slovenska proklamacija francoskega brigadnega generala Frianta iz leta 1797 (številka: 5, 1890)
  Zádruga; Povest (številka: 5, 1890)
  Duh Trstenjakov po »Ljubljanskem Zvonu« (številka: 5, 1890)
  Slaveni u davnini (številka: 5, 1890)
  Madrigal (številka: 5, 1890)
  Spomini o Jožefu Jurčiči; III. Jurčičeva bolezen in smrt (številka: 5, 1890)
  Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici (številka: 5, 1890)
  Molitvena knjiga (številka: 5, 1890)
  Občni zbor »Pisateljskega podpornega društva v LJubljani« (številka: 5, 1890)
  Na grobu Jožefa Ogrinca (številka: 5, 1890)
  »Slovenska Beseda (številka: 6, 1890)
  O rokopisni zapuščini Davorina Trstenjaka (številka: 6, 1890)
  Nisi še védela (številka: 6, 1890)
  Baraga svoji sestri (številka: 6, 1890)
  Poet (številka: 6, 1890)
  Pečnikovo predavanje (številka: 6, 1890)
  Národno blagó iz kom^endske okolice; Nabral Andrej Mejač (številka: 6, 1890)
  Tri deklice (številka: 6, 1890)
  Ravnikarjeva slavnost (številka: 6, 1890)
  Kakó sem prvikrat rómal; Povest (številka: 6, 1890)
  Balade in romance (številka: 6, 1890)
  Ponôčna pótnica; Balada po národnem motivu (številka: 6, 1890)
  Nevihta (številka: 7, 1890)
  Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski (številka: 7, 1890)
  Zemljepis za prvi razred srednjih šol (številka: 7, 1890)
  Njega listek (številka: 7, 1890)
  »II Diritto Croato« in Sabičev italijanski prevod Prešérnovih pesmij (številka: 7, 1890)
  Občni zbor »Matice Slovenske« (številka: 7, 1890)
  Kakó je doktor Janez Smukáč zaslúl (številka: 7, 1890)
  Resnične sanje (številka: 7, 1890)
  Mittheilungen des Musealvereins für Krain III. Jahrgang (številka: 7, 1890)
  Firduzi in derviš; Romanca (številka: 7, 1890)
  Rastlinski vpliv pri tvorbi rôdne zemlje (številka: 7, 1890)
  Bosánka; Berila c. kr. stotnika Ig. Kaša v »Slovenskem klubu na Dunaji« (številka: 7, 1890)
  Nje obraz (številka: 7, 1890)
  Pisma iz Zagreba. XXII (številka: 7, 1890)
  Preklic (številka: 8, 1890)
  Prijateljem slovenske glasbe (številka: 8, 1890)
  V spomin slovesne poroke Njega c. in kr. Visokosti nadvojvode Frančiška Salvatorja in Nje. c. in kr. Visokosti nadvojvodnice Marije Valerije dné 31. malega srpana leta 1890 (številka: 8, 1890)
  Statistična črtica dijaštva avstrijskih visokih šól (številka: 8, 1890)
  Po tristo letih (številka: 8, 1890)
  Na Črni prsti (številka: 8, 1890)
  Reformacija v Slovencih (številka: 8, 1890)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1889 (številka: 8, 1890)
  Mladenič nezvest (številka: 8, 1890)
  Vesel dan v cesarski rodovini (številka: 8, 1890)
  Mrtvi godec.; Temljinska pravljica. Zapisal J. Kenda (številka: 8, 1890)
  Hrvaški »Vienac« o našem pesniku (številka: 8, 1890)
  Národne pripovedke iz Motnika; Zapisal Gašpar Križnik (številka: 8, 1890)
  Jernej Križaj-Severjev + (številka: 8, 1890)
  »Matica Slovenska" (številka: 8, 1890)
  Pevčevo slovó (številka: 8, 1890)
  V spomin Matevžu Ravníkarju (številka: 8, 1890)
  Poletna slika (številka: 8, 1890)
  V gôrah (številka: 8, 1890)
  Angeljček. Otrokom učitelj in prijatelj.; V.zvezek (številka: 9, 1890)
  Slovenski zemljepisni atlas.; (Vabilo na naročbo.) (številka: 9, 1890)
  Romeo in Julija (številka: 9, 1890)
  Spisi Krištofa Šmida; Hmeljevo cvetje (številka: 9, 1890)
  Spomini (številka: 9, 1890)
  Slovensko petje v preteklih dobah (številka: 9, 1890)
  Vežbovnik (Exercier-Reglement) za cesarske in kraljeve peš-čete (številka: 9, 1890)
  Tržaško-koprski škof Matej Ravnikar, slavni pisatelj in pedagog slovenski (številka: 9, 1890)
  Prirodopisne novice (številka: 9, 1890)
  Najlepša čestitka (številka: 9, 1890)
  Erjavec in njegov pomen za národno odgojo (številka: 9, 1890)
  Dragojila Milek+ (številka: 9, 1890)
  Za »Narodni Dom« (številka: 9, 1890)
  Narodne legende za slovensko mladino (številka: 9, 1890)
  V. Jagić, Glagolitica (številka: 9, 1890)
  Jožef Cimperman (številka: 9, 1890)
  Grška in rimska mythologija (številka: 9, 1890)
  Jezdečeva nevesta; Balada po národnem motivu (številka: 11, 1890)
  Romeo in Julija (številka: 11, 1890)
  Jednajsta stoletnica Pavla Dijakona (številka: 11, 1890)
  Ob citrah (številka: 11, 1890)
  Listina iz l. 1170—1190 (številka: 11, 1890)
  Hrvatska književnost (številka: 11, 1890)
  Cantica Sacra; Zbirka cerkvenih pesmi za moški zbor, uredil Ant. Foerster (številka: 11, 1890)
  Jurij Šubic + (številka: 11, 1890)
  O Voduškovi astronomični knjigi (številka: 11, 1890)
  Izgubljeno zlató; balada (številka: 11, 1890)
  Pisma iz Zagreba.XXIII (številka: 11, 1890)
  Teoretična-praktična klavirska šola (številka: 11, 1890)
  Jugoslovenska akademija v Zagrebu (številka: 11, 1890)
  Ilustrovani narodni koledar za navadna leto 1891; Uredil, izdal in založil Dragotin Hribar (številka: 11, 1890)
  Kapela (številka: 11, 1890)
  Dodatki slovenski gramatiki; Ablativi (številka: 11, 1890)
  Zôri (številka: 11, 1890)
  Don Kišot iz la Manche, vitez otožnega lica (številka: 12, 1890)
  Razpis častnih daril (številka: 12, 1890)
  Die Volksstämme im Gebiete von Triest und Istrien (številka: 12, 1890)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 12, 1890)
  Pevčeva zahvala (številka: 12, 1890)
  Šolska poročila leta 1890 (številka: 12, 1890)
  Nove muzikalije (številka: 12, 1890)
  Aškerc v nemškem prevodu (številka: 12, 1890)
  J. Giontinijeva knjižnica za otroke (številka: 12, 1890)
  Odlikovanje (številka: 12, 1890)
  Poziv slovenskim pisateljem! (številka: 12, 1890)
  Dva kratka rokopisa iz 17. stoletja (številka: 12, 1890)
  Pouke moralne i gradjanske (številka: 12, 1890)
  Dete še bi hotel biti (številka: 12, 1890)
  Jurij Kob`e (številka: 12, 1890)
  Doktor Štefan Kočevar, rodoljub in pisatelj slovenski (številka: 12, 1890)
 11. 1891
   368

  številka: 1 (1891)
  številka: 2 (1891)
  številka: 3 (1891)
  številka: 4 (1891)
  številka: 5 (1891)
  številka: 6 (1891)
  številka: 7 (1891)
  številka: 8 (1891)
  številka: 9 (1891)
  številka: 10 (1891)
  številka: 11 (1891)
  številka: 12 (1891)
  Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (številka: 1, 1891)
  Razpis nagrad (številka: 1, 1891)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 1, 1891)
  Vodne razmere na Notranjskem (številka: 1, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 1, 1891)
  Pripovedke za mladino (številka: 1, 1891)
  V spominski knjigi (številka: 1, 1891)
  Kolíne; Povest (številka: 1, 1891)
  Fran Levstik; Berilo Fr. Levca v ljubljanski čitalnici dné 25. sušca 1888. leta v prid Levstikovemu nadgrobnemu spomeníku (številka: 1, 1891)
  Dr. Emil Holub (številka: 1, 1891)
  »Slovenska Talija« (številka: 1, 1891)
  Cuore (številka: 1, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 1, 1891)
  »Matica Slovenska« (številka: 1, 1891)
  Listnica (številka: 1, 1891)
  Slovniški razgovori (številka: 1, 1891)
  Ne smem! (številka: 1, 1891)
  Iz sodnih aktov (številka: 1, 1891)
  Pouk in vzgoja slepcev; Berilo J. Hönigmanna v seji »Slovenskega kluba« na Dunaji, dne 8. listopada leta 1890 (številka: 1, 1891)
  Gg. naročnikom in sotrudnikom "Ljubljanskega Zvona« (številka: 1, 1891)
  Hrvaško gledališče (številka: 1, 1891)
  Levstikove poezije (številka: 1, 1891)
  Osebne novice (številka: 1, 1891)
  Pevčev zagovor (številka: 1, 1891)
  Slovenske učne knjige (številka: 1, 1891)
  Starodobna ladja na barji ljubljanskem (številka: 1, 1891)
  Razstava národnih noš na Dunaji (številka: 1, 1891)
  Razpis nagrade (številka: 1, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1891)
  Utrínki (številka: 2, 1891)
  Črtice iz južne Dalmacije: Ercegnovi in dolenje Krivošije; Berilo c. kr. stotnika Iga Kaša v »Slov. klubu na Dunaji« (številka: 2, 1891)
  Muzej za Bosno in Hercegovino (številka: 2, 1891)
  Nos; Zdravoslovna črtica (številka: 2, 1891)
  Ne očitaj! (številka: 2, 1891)
  Listnica (številka: 2, 1891)
  Das Sonett (številka: 2, 1891)
  Henrik Sienkiewicz (številka: 2, 1891)
  Spomenik Dobrovskemu (številka: 2, 1891)
  Nova ruska opera (številka: 2, 1891)
  »Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1891" (številka: 2, 1891)
  Anton Dvořak (številka: 2, 1891)
  Srbsko gledališče (številka: 2, 1891)
  Osaméla gréda (številka: 2, 1891)
  Nova tiskarna (številka: 2, 1891)
  Spomin mrlíčev (številka: 2, 1891)
  Umrša pisatelja slovanska (številka: 2, 1891)
  Obča bibliografija (številka: 2, 1891)
  Odkod ima Šiška svoje ime (številka: 2, 1891)
  Kitajska lakota (številka: 2, 1891)
  »Matica Slovenska" (številka: 2, 1891)
  Fr. Prešern; Slavnostni govor dr. M. Murka pri Prešernovi devetdesetletnici na Dunaju dne 3. grudna 1890 (številka: 2, 1891)
  Naši vaščánje (številka: 2, 1891)
  Posljednja straža (številka: 2, 1891)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1891)
  Izdajalec (številka: 2, 1891)
  Književnost hrvaška (številka: 2, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1891)
  Božič pridnim otrokom (številka: 2, 1891)
  »Brivec.« (številka: 2, 1891)
  Kje so moje rožice? (številka: 2, 1891)
  Na obáli; (Novela.) (številka: 2, 1891)
  Slovenske učne knjige za ljudske, obrtne in srednje šole (številka: 2, 1891)
  »Balkanska carica" (številka: 2, 1891)
  Bibliografija slovenska (številka: 3, 1891)
  »Slovenska čitanka« za drugi razred srednjih šol (številka: 3, 1891)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.« (številka: 3, 1891)
  Domači zvonovi (številka: 3, 1891)
  Pevski zbor »Glasbene Matice" (številka: 3, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1891)
  Vraže v tržaški okolici; Priobčil D. M. Obalovič = D. Martelanc (številka: 3, 1891)
  Deutsch-slovenisches Wörter-Verzeichnis zu Prosch und Wiedenhofers deutschen Lesebuche für die I (številka: 3, 1891)
  Pégaz in ôsel; Starogrška basen (številka: 3, 1891)
  Listnica (številka: 3, 1891)
  Róžarica (številka: 3, 1891)
  Vojakova nevesta (številka: 3, 1891)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 3, 1891)
  Národu slovenskemu! (številka: 3, 1891)
  Vilharjeva slavnost v Gospiči (številka: 3, 1891)
  Spomeník Vodníku v Koprivniku (številka: 3, 1891)
  Prebivalstvo ljubljansko po občevalnem jeziku (številka: 3, 1891)
  Dva poljska romana (številka: 3, 1891)
  Izvor pomládi (številka: 3, 1891)
  Dekoracijska dela za novo gledališče ljubljansko (številka: 3, 1891)
  Trojen s`en (številka: 3, 1891)
  Izkaz darov za Prešérnov spomeník (številka: 3, 1891)
  Vienac o Miklosichi (številka: 4, 1891)
  »Matica Hrvaška." (številka: 4, 1891)
  O Lambergarji in Pegamu (številka: 4, 1891)
  Osebna novica (številka: 4, 1891)
  Češka akademija znanostij (številka: 4, 1891)
  Ob stari listíni (številka: 4, 1891)
  »Oblici njemačkoga jezika« za srednje škole i slične im zavode (številka: 4, 1891)
  Nova češka opera (številka: 4, 1891)
  »Toaleta." (številka: 4, 1891)
  Listnica (številka: 4, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1891)
  Sa Lovćeva (številka: 4, 1891)
  Razmere gorenjskih kmetov okolo leta 1500; Po arhivnih virih spisal (številka: 4, 1891)
  Móžu vzórniku (številka: 4, 1891)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1891)
  Umetniške stipendije (številka: 4, 1891)
  Biser (številka: 4, 1891)
  Razpis nagrad (številka: 4, 1891)
  Spomeník Andreju Kačiču-Miošiču (številka: 4, 1891)
  Moja cvetíca (številka: 4, 1891)
  Miklosichev večer v slovanskem seminaru na Dunaji (številka: 4, 1891)
  Godčeva pesem (številka: 4, 1891)
  »Iz uvela lišća.« (številka: 4, 1891)
  Njegova Prevzvišenost preblagorodni gospod jurist et phil. dr. Frančišek vitez Miklosich (številka: 4, 1891)
  Hrvaško stenografsko društvo (številka: 4, 1891)
  Pedagoško društvo na Krškem (številka: 4, 1891)
  Spomenik Ljudevitu Gaju (številka: 4, 1891)
  »Drobiž.«; Naznanilo (številka: 4, 1891)
  Dr. Jožef Poklukar (številka: 4, 1891)
  »Kakó je izginil gozd.« (številka: 4, 1891)
  »Gorski vienac.« (številka: 4, 1891)
  Na stara leta (številka: 4, 1891)
  Fr. S. Vilhar (številka: 4, 1891)
  Dalmatinske povesti; VI. Križ na poti (številka: 4, 1891)
  Dr. Jožef Mislej, slovanski modroslovec (številka: 5, 1891)
  Spomeník Milutinoviču (številka: 5, 1891)
  Brez srcá (številka: 5, 1891)
  Pop Pero; Črtica iz Bosne (številka: 5, 1891)
  Sreča in bogastvo (številka: 5, 1891)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1891)
  Nádeja in spomin (številka: 5, 1891)
  Hrvaško pevsko društvo »Kolo« Zagrebu (številka: 5, 1891)
  Pedagogiški letnik.IV.leto 1890 (številka: 5, 1891)
  Absalom (številka: 5, 1891)
  »Cithara octochorda " (številka: 5, 1891)
  Jurij Eisenhut (številka: 5, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1891)
  »Domovina.«; članek (številka: 5, 1891)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 5, 1891)
  Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol (številka: 5, 1891)
  Strte gósli (številka: 5, 1891)
  Jelka (številka: 5, 1891)
  Listnica (številka: 5, 1891)
  Nagajíva ptica (številka: 5, 1891)
  O »Matici Hrvaški.« (številka: 5, 1891)
  Nova izdaja Vodníkovih pesnij (številka: 5, 1891)
  Stenograf (številka: 5, 1891)
  Slovarski páberki (številka: 5, 1891)
  O dvanajstih bratih in sestrah (številka: 5, 1891)
  Fonov nemško-slovenski slovar za prvošolce (številka: 5, 1891)
  »Matica Slovenska" (številka: 5, 1891)
  Pomladanski glasi posvečeni slovenski mladini; Uredil in založil Cirilski. V Ljubljani, 1891. Tiskala Katoliška tiskarna v Ljubljani (številka: 5, 1891)
  Rakita in potok (številka: 6, 1891)
  Bor in grm (številka: 6, 1891)
  Loza in slavec (številka: 6, 1891)
  Dramatično društvo (številka: 6, 1891)
  Nove knjige za poučevanje v petji (številka: 6, 1891)
  Táhi (številka: 6, 1891)
  »Narodne legende za slovensko mladino."; Nabral, izdal in založil Anton Kosi. III. zvezek. V Ptuji. Natisnil W. Blanke. 1891 (številka: 6, 1891)
  Tkalčev Anton (številka: 6, 1891)
  Zapuščena (številka: 6, 1891)
  + Anton Chittussi (številka: 6, 1891)
  Muzejsko društvo za Kranjsko (številka: 6, 1891)
  Denar in njegova vrednost okolo Škofje Loke v minulih dveh stoletjih (številka: 6, 1891)
  Jelka in bršlj`an (številka: 6, 1891)
  Ivan Jenka (številka: 6, 1891)
  Listnica (številka: 6, 1891)
  Poljska ustava z dné 3. maja (številka: 6, 1891)
  Shod slovanskih stenografov v Pragi (številka: 6, 1891)
  Pulj; vizija (številka: 6, 1891)
  Listi — nádele (številka: 6, 1891)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 6, 1891)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 6, 1891)
  Na neposvečeni prsti (številka: 6, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 6, 1891)
  Obči zbor muzejskega društva (številka: 7, 1891)
  Razbita čaša (številka: 7, 1891)
  Listnica (številka: 7, 1891)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 7, 1891)
  »Gorski vienac.« (številka: 7, 1891)
  Zur Ortsnamenforschung in Kärnten (številka: 7, 1891)
  Nevarni studenec (številka: 7, 1891)
  Rovaš-raboš (številka: 7, 1891)
  Slepár Valvasor (številka: 7, 1891)
  Ob Terku (številka: 7, 1891)
  Dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 7, 1891)
  Kakó so Turki osvojili Bihač (številka: 7, 1891)
  »Jager na lovu šraja.." (številka: 7, 1891)
  Pri starem žrtveníku (številka: 7, 1891)
  Miroslav i Bogoljuba (številka: 7, 1891)
  Zrna (številka: 7, 1891)
  »Srce.«; Spisal Edmondo de Amicis. Z dovoljenjem pisateljevim preložila Janja Miklavčič. V Ljubljani, 1891. Založil Janez Giontini (številka: 7, 1891)
  Potnik (številka: 7, 1891)
  Sén (številka: 7, 1891)
  »Slike sv. Križa pri Mariboru.« 42 10951 (številka: 7, 1891)
  Vabilo na XXVI. redni véliki zbor Matice Slovenske" (številka: 7, 1891)
  »Iz Crne Gore i Hercegovine.«; Uspomene vojevanja za narodno oslobodjenje 1876. Napisao A. Pajević. U Novom Sadu. Izdanje i štampa A. Pajevića 1891 (številka: 7, 1891)
  Moška solza (številka: 7, 1891)
  Tri reke (številka: 7, 1891)
  Bleiweisova slavnost v Ljubljani (številka: 7, 1891)
  Iz dnevnika (številka: 7, 1891)
  Pri molitvi (številka: 7, 1891)
  »Matica Hrvaška" (številka: 7, 1891)
  Die Einfalle der Turken in Krain und Istrien (Von Franz Levec, Laibach 1891) (številka: 8, 1891)
  Ogenj svetega Elma (številka: 8, 1891)
  Jagićeva tridesetletnica (številka: 8, 1891)
  Gallusova tristoletnica (številka: 8, 1891)
  XXVI. redni véliki zbor "Matice Slovenske" (številka: 8, 1891)
  + Dr. Jan Peter Jordan (številka: 8, 1891)
  Roka in noga (številka: 8, 1891)
  Na vrtu (številka: 8, 1891)
  H. J. Bidermann, Steiermarks Beziehungen zum kroatisch slavon.; Königreich im XVI. und XVII. Jahrhundert (številka: 8, 1891)
  Prijateljem (številka: 8, 1891)
  Srčni glási (številka: 8, 1891)
  Listnica (številka: 8, 1891)
  hrvaška opera (številka: 8, 1891)
  Češki zakladi v Aziji (številka: 8, 1891)
  Dva nova poljska groba (številka: 8, 1891)
  Vanda (številka: 8, 1891)
  Mažuraničeva dela (številka: 8, 1891)
  Gospodična Ivana Kobilca (številka: 8, 1891)
  Slovenski zemljevidi (številka: 8, 1891)
  Upravništvo, »Matice Slovenske« za dóbo 1891/92 (številka: 8, 1891)
  Na šetališči; List iz dnevnika (številka: 8, 1891)
  Le jeden! (številka: 8, 1891)
  Pisma iz Zagreba. XXIV (številka: 8, 1891)
  Izprememba (številka: 8, 1891)
  »Pofzlan je Angel Gabriel" (številka: 8, 1891)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 8, 1891)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 8, 1891)
  Bleiweisova slavnost v Ljubljani (številka: 8, 1891)
  Spomeník Kačičev (številka: 9, 1891)
  Národni pesenci; V Podzemlji zapisal -`e =J. Barl`e: (številka: 9, 1891)
  Alenka Prešérnova (številka: 9, 1891)
  Operne predstave hrvaške (številka: 9, 1891)
  Vrbe in vrbarstvo (številka: 9, 1891)
  Blaga oporoka (številka: 9, 1891)
  Stojan Novaković (številka: 9, 1891)
  Potnikova usoda (številka: 9, 1891)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild." (številka: 9, 1891)
  Osebna novica (številka: 9, 1891)
  »Rodoljub.« (številka: 9, 1891)
  Vir (številka: 9, 1891)
  XVIII knjiga »Starih pisaca hrvatskih« (številka: 9, 1891)
  »Srpske narodne pjesme."; Skupilo i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić. Knjiga prva, u kojoj su različne ženske pjesme. (Državno izdante.) Biograd, štamparija kraljevine Srbije, 1891 (številka: 9, 1891)
  »Pesni Valentina Vodnika«; Uredil Fran Wiesthaler.V Ljubljani.Izdala in založila " Družba sv. Cirila in Metoda" (številka: 9, 1891)
  Luka Robič (številka: 9, 1891)
  O zakletih bratih in o izdanih gospodičinah; Pripovedka iz Motnika; zapisal Gašper Križnik (številka: 9, 1891)
  Nove šolske knjige (številka: 9, 1891)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 9, 1891)
  Listnica (številka: 9, 1891)
  Jan Neruda (številka: 9, 1891)
  Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen (številka: 9, 1891)
  Dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 9, 1891)
  Pri vinski kaplji (številka: 9, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1891)
  Od rojstva že (številka: 9, 1891)
  Ponôči (številka: 9, 1891)
  Načrtek za propoved z leta 1573; Objavil P. Radics (številka: 9, 1891)
  Nasprotno (številka: 9, 1891)
  Povesti za mladino (številka: 9, 1891)
  Naš dom (številka: 9, 1891)
  Nesrečna junaška kri; Črtiva iz Bosne (številka: 9, 1891)
  Uebersicht der Slavenreste in Tirol von Dr. H. Ihn. Bidermann (številka: 9, 1891)
  Tvoja slika (številka: 9, 1891)
  Stepan Zlatović (številka: 9, 1891)
  Lepa nagrada (številka: 9, 1891)
  Koledarji za leta 1892 (številka: 9, 1891)
  Vasilije Živković (številka: 9, 1891)
  O rokopisni ostalini Davorina Trstenjaka; Objavil Anton Brezovnik (številka: 11, 1891)
  Spomeník Milutinovičev (številka: 11, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 11, 1891)
  Zadruga Malović (številka: 11, 1891)
  Listnica (številka: 11, 1891)
  Níklot (številka: 11, 1891)
  Ob studenci (številka: 11, 1891)
  Listnica (številka: 11, 1891)
  Na rôjstveni dan (številka: 11, 1891)
  Poslednji dan (številka: 11, 1891)
  »Lepa Vida« (številka: 11, 1891)
  Moja sreča (številka: 11, 1891)
  Na vási (številka: 11, 1891)
  Dr. Jan Peter Jordan (številka: 11, 1891)
  Blaž Potočnik (številka: 11, 1891)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1891)
  Puška repetirka v vprašanjih in odgovorih s slovarčkom cesarskim in kraljevim vojakom v pouk; Spisal in založil Andrej Komel pl.Sočebran. V Ljubljani, 1891. Tisek »Narodne Tiskarne« (številka: 11, 1891)
  Amerikanski Slovenec (številka: 11, 1891)
  Himna Černohorská a piseň »Onam, Onamo!" (številka: 11, 1891)
  Vse so lepe! (številka: 11, 1891)
  Némi listi (številka: 11, 1891)
  »Schlusswort zur Ortsnamenforschung in Kärnten" (številka: 11, 1891)
  Spomeník Ljudevitu Gaju (številka: 11, 1891)
  Resnične sanje; Balada (številka: 11, 1891)
  Poeziji (številka: 11, 1891)
  Odgovor g. Štritofu, ocenjevalcu nemško-slovenskega slovarja za prvošolce (številka: 11, 1891)
  IzveštaJ Matice Hrvatske za upravno leto 1890 (številka: 11, 1891)
  »Dijaški koledar.« (številka: 11, 1891)
  Schlusswort zur Ortsnamenforschung in Kärnten (številka: 11, 1891)
  »Pred 125 leti: Zanimivosti iz prve dobe c. kr. kmetijskega društva v Gorici." (številka: 11, 1891)
  Samotarjeva zgodovina (številka: 11, 1891)
  Poziv slovenskim pevcem (številka: 11, 1891)
  Srečen (številka: 11, 1891)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1891)
  Bolníci (številka: 11, 1891)
  Prisega iz leta 1627 (številka: 11, 1891)
  »Martin Krpan« v ruskem prevodu (številka: 11, 1891)
  Na izprehodu (številka: 11, 1891)
  J. A. Gončarov (številka: 11, 1891)
  W. Vondrák, ueber einige orthographische und lexiicalische Eigenthumlichkeiten des Codex Suprasliensin im Verhaltniss zu den anderen altslovenischen Denkmalern.; Wien,1891 (številka: 11, 1891)
  »Obrtno spisje."; Sestavil Anton Funtek. V Celji. Natisnil in založil Dragotin Hribar. 1891 (številka: 11, 1891)
  M. Zavadlal, Die Sprache in Kastelec&39; »Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza« (številka: 11, 1891)
  »Materin blagoslov" (številka: 11, 1891)
  Kratka povestnica slovenskega pravopisa (številka: 11, 1891)
  »Cavalleria rusticana" (številka: 11, 1891)
  Zveza Hrvaških pevskih društev (številka: 11, 1891)
  Utrníla se je zvezd (številka: 11, 1891)
  Še jedenkrat : Fonov nemško-slovenski slovar za prvošolce (številka: 11, 1891)
  Osamelke tožba (številka: 11, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1891)
  Odkritje spomeníka Gajevega (številka: 11, 1891)
  »Šestdeset malih povesti za otroke."; Poleg italijanskega izvirnika spisal Janko Leban. V Ljubljani, 1891. Založil Janez Giontini (številka: 11, 1891)
  Ogenj sv. Elma (številka: 11, 1891)
  Razne željé (številka: 11, 1891)
  Teofil Kwiatkowski (številka: 12, 1891)
  I. Letopis slovenskih posojilnic 1890 (številka: 12, 1891)
  »Russkaja biblioteka.« (številka: 12, 1891)
  »Sírota dijete."; Tragedija u 3 čina od Namik Kemala, preveo s&39; osmanlijskog Hilmi Mukibbić (številka: 12, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1891)
  Marekovičeva »Ruska biblioteka« (številka: 12, 1891)
  »Narodni koledar za prestopno leto 18"92; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celji (številka: 12, 1891)
  »Majske noći.« (številka: 12, 1891)
  »Nova hrvatska zabavna biblioteka.« (številka: 12, 1891)
  Češka národopisna razstava (številka: 12, 1891)
  4000; povest (številka: 12, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 12, 1891)
  Dr. Anton Dvořak (številka: 12, 1891)
  »Glasbena Matica.« (številka: 12, 1891)
  »Bilder aus Krain I."; Im Gebiete der Steiner Bahn, von Johann Sima, illustriert von Ladislaus Benesch (številka: 12, 1891)
  Leonhard Masing, Zur Laut- und Akzentlehre der macedoslavischen Dialekte. Fin Beitrag zur Kritik derselben. SPbg. 1891 (številka: 12, 1891)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda; V. Izdalo in založilo vodstvo. V Ljubljani. Tiskala »Katoliška Tiskarna« (številka: 12, 1891)
  »Vanda.« (številka: 12, 1891)
  Slovanska knjigarna (številka: 12, 1891)
  O ljudskem štetji leta 1890 (številka: 12, 1891)
  Bajka (številka: 12, 1891)
  M. Murko, Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen. 1891 (številka: 12, 1891)
  Življenja modrost (številka: 12, 1891)
  Še nenatisnjen sonet Prešérnov (številka: 12, 1891)
  Koledarji »Narodne Tiskarne« (številka: 12, 1891)
  Osebna novica (številka: 12, 1891)
  Knjiga zgodovine (številka: 12, 1891)
  Zlata Praha (številka: 12, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1891)
  Potem — umr`em (številka: 12, 1891)
  Hrvati i Hrvatska, studile Vjekoslava Klaića; I. Ime Hrvat u historiji slavenskih naroda. U Zagrebu 1890 (številka: 12, 1891)
  Mittheilungen des Musealvereins für Krain. IV. Jahrgang (številka: 12, 1891)
  Snéžec, beli snéžec (številka: 12, 1891)
  Od pluga do krone (številka: 12, 1891)
  Listnica (številka: 12, 1891)
  Dunajske pesmi (številka: 12, 1891)
  Slovenska pravna terminologija (številka: 12, 1891)
 12. 1892
   327

  številka: 1 (1892)
  številka: 2 (1892)
  številka: 3 (1892)
  številka: 4 (1892)
  številka: 5 (1892)
  številka: 6 (1892)
  številka: 7 (1892)
  številka: 8 (1892)
  številka: 9 (1892)
  številka: 10 (1892)
  številka: 11 (1892)
  številka: 12 (1892)
  »Stražilovo.« (številka: 1, 1892)
  Snegu (številka: 1, 1892)
  Anton Červ (številka: 1, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  4000 (številka: 1, 1892)
  »Uspomena na izlet Srba i Čeha iz Srbije na izložbu u zlatni Prag." (številka: 1, 1892)
  Haranova želja; Romanca (številka: 1, 1892)
  »Od pluga do krone«; Zgodovinski roman (številka: 1, 1892)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 1, 1892)
  Nov roman Evgenija Kumičiča (številka: 1, 1892)
  Poezije; Zbirka liričnih pesem, fantazij, humorističnih balad, rapsodij, satir, pripodob, basnij, prislovic, epigramov, balad in junaških pesem. Zložil: Fran Andrejevič Zakrajski = F. Zakrajšek. V Gorici 1891. Založil Anton Jeretič. Tiskal A. M. Obizzi (številka: 1, 1892)
  Sedanji zemljevid Afrike (številka: 1, 1892)
  Dr. M. Murko: 1.; Književna poročila (številka: 1, 1892)
  Prisega (številka: 1, 1892)
  Slike V. V. Vereščagina (številka: 1, 1892)
  Listnica (številka: 1, 1892)
  Jana Nerude zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1892)
  »Balkanska carica" (številka: 1, 1892)
  Bolna ljubezen (številka: 1, 1892)
  Kakó pišimo lastna staroklasiška imena? (številka: 1, 1892)
  Zvezdi (številka: 1, 1892)
  »Slavjanskoje Obozrenije.« (številka: 1, 1892)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 1, 1892)
  Jesénsko listje (številka: 1, 1892)
  Akademija češka in jugoslovanska (številka: 1, 1892)
  »Matica Slovenska.« (številka: 1, 1892)
  Obča glasbena in gledališka razstava (številka: 1, 1892)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Mirza; Romanca (številka: 1, 1892)
  Nov glasben list hrvaški (številka: 1, 1892)
  Biríča Suhodlaka najhujši pot (številka: 1, 1892)
  Misli s česke razstave (številka: 1, 1892)
  Kdaj solnce sine mi? (številka: 1, 1892)
  Pozimi (številka: 1, 1892)
  Geološke razmere župnije starotrške in nje bližnje okolice (številka: 1, 1892)
  Češka književnost (številka: 1, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 1, 1892)
  Matica hrvaška (številka: 1, 1892)
  Zimska vožnja (številka: 1, 1892)
  Na Gosposvétskem polji (številka: 1, 1892)
  Dva nova grobova (številka: 1, 1892)
  Šola za gledališke igralce v Pragi (številka: 1, 1892)
  Poljski roman; roman (številka: 1, 1892)
  »Popotnikov koledar za slovenske učitelje" (številka: 1, 1892)
  Ponôči (številka: 1, 1892)
  Otróku (številka: 1, 1892)
  Dr. Vincencij Franul de slovenski pisatelj (številka: 1, 1892)
  Stari naslanjáč (številka: 1, 1892)
  Novo gledališče v Zagrebu (številka: 1, 1892)
  književna poročial; Levstikovi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Improvizacije Ivana Mažuraniča (številka: 2, 1892)
  Bolna noč (številka: 2, 1892)
  Pravljica (številka: 2, 1892)
  Nova češka opera (številka: 2, 1892)
  Poezije; Zbirka liričnih pesem, fantazij, humorističnih balad, rapsodij, satir, pripodob, basnij, prislovic, epigramov, balad in junaških pesem (številka: 2, 1892)
  Listnica (številka: 2, 1892)
  Pegam in Lambergar; povest (številka: 2, 1892)
  »Slavjanskaja Muza.« (številka: 2, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 2, 1892)
  Pesmi S. Jenka (številka: 2, 1892)
  Fizijološki pomen vode za rastlinstvo (številka: 2, 1892)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 2, 1892)
  Novi grobovi (številka: 2, 1892)
  Krišna; Indska legenda (številka: 2, 1892)
  Muzejsko društvo (številka: 2, 1892)
  Strunár (številka: 2, 1892)
  Kolésarjeva snubitev (številka: 2, 1892)
  Senanus (številka: 2, 1892)
  Pri slovesi (številka: 2, 1892)
  Šivilja (številka: 2, 1892)
  Pavliha (številka: 2, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1892)
  Dr.Th. Elze, Zur Geschichte der Reformation in Krain (številka: 2, 1892)
  Bolgarski almanah (številka: 2, 1892)
  Slovensko časopisje (številka: 2, 1892)
  Listek; + Ivan Železnikar (številka: 2, 1892)
  Svetílki (številka: 2, 1892)
  Nauk, kako zasajati vinograde z ameriškimi trtami (številka: 2, 1892)
  Pokončna pisava (številka: 2, 1892)
  Kováč (številka: 2, 1892)
  Padec Krupe leta 1565 (številka: 3, 1892)
  »Istorija srpskoga naroda.« (številka: 3, 1892)
  + Dr. Fr. Gross (številka: 3, 1892)
  Plodpiralna zaloga vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1892)
  Braníslava Wolska (številka: 3, 1892)
  Kriva vera o usodnih dneh (številka: 3, 1892)
  Slávina (številka: 3, 1892)
  Pri trpinovem pogrebu (številka: 3, 1892)
  Našli so rokopise; (Leta 1890) (številka: 3, 1892)
  »Luči« (številka: 3, 1892)
  Skupno število vseh Slovencev (številka: 3, 1892)
  Višja ukazuje moč (številka: 3, 1892)
  Studenec bistri, teci (številka: 3, 1892)
  Zgodovina Novega Mesta (številka: 3, 1892)
  Wolfov slovensko-nemški slovar (številka: 3, 1892)
  t Fran Cegnar (številka: 3, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino (številka: 3, 1892)
  Šolstvo in kulturni zavodi na Hrvaškem (številka: 3, 1892)
  Ilirska dôba v arheologiji (številka: 3, 1892)
  Slovenske šolske knjige (številka: 3, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 4, 1892)
  Sence nočí (številka: 4, 1892)
  V odgovor (številka: 4, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1892)
  Razvila se je roža (številka: 4, 1892)
  Jesenski spomini (številka: 4, 1892)
  Kazákova žena; balada (številka: 4, 1892)
  + Dr. Blaž Lorković (številka: 4, 1892)
  Nebeški in pozemeljski ogenj (številka: 4, 1892)
  V obrambo (številka: 4, 1892)
  Življenje - trpljenje (številka: 4, 1892)
  Aforizmo o ljubljezni.; Berilo gospé Pavline Pajkove dné 9. prosinca 1892. leta v Slovenskem klubu na Dunaji (številka: 4, 1892)
  Slovenske šolske knjige (številka: 4, 1892)
  Gorske cvetlice (številka: 4, 1892)
  Koncert »Glasbene Malice« (številka: 4, 1892)
  Na grobu (številka: 4, 1892)
  »Črna Gora.« (številka: 4, 1892)
  Listnica (številka: 4, 1892)
  Osebne novice (številka: 4, 1892)
  Nov dijaški list »Vesna« (številka: 4, 1892)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 4, 1892)
  »Valjevske novine.« (številka: 5, 1892)
  Nil Aleksandrovič Popov (številka: 5, 1892)
  Spomeník Daničičev (številka: 5, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo s kratkim poukom o menicah.; Učna knjiga za obrtne nadaljevalne šole, ob jednem priročna knjiga za obrtnike. Spisal dr. Tomaž Romih. Celje 1892. 1. Založil in tiskal Dragotin Hribar (številka: 5, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1892)
  Gunduličev spomeník (številka: 5, 1892)
  »Slavorum carmina epica selecta.« (številka: 5, 1892)
  Okolo svetá (številka: 5, 1892)
  Srbska opera (številka: 5, 1892)
  Pisma iz Zagreba XXV (številka: 5, 1892)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 5, 1892)
  Primera (številka: 5, 1892)
  Važne listine z vseučilišča dorpatskega (številka: 5, 1892)
  + Anton Knez (številka: 5, 1892)
  Nove šolske knjige (številka: 5, 1892)
  »Mea Kulpa ! « (številka: 5, 1892)
  »Svétem slovanským.« (številka: 5, 1892)
  S Ptuja na Rogaško goro (številka: 5, 1892)
  Zmaj Jovanović (številka: 5, 1892)
  Stoletnica slovenskega pisatelja (številka: 5, 1892)
  Lisjakova hči; povest (številka: 5, 1892)
  Zgodovinske povesti za meščanske šole in višje razrede ljudskih šol, spisal prof. Ivan Vrhovec, natisnili Blasnikovi nasledniki (številka: 5, 1892)
  »Hrvatski album" (številka: 5, 1892)
  Povest o sedmih modercih (številka: 5, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 5, 1892)
  O početku imen Sachsenfeld in Žalec (številka: 5, 1892)
  Mladi pevki v spomin (številka: 5, 1892)
  »Lacroma.« (številka: 5, 1892)
  »Das älteste datierte slovenische Sprachdenkmal." (številka: 5, 1892)
  Stoletnica Rossinijeva (številka: 5, 1892)
  Mrtvaški zvon (številka: 5, 1892)
  Slovanstvo ve svych zpěvech (številka: 5, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 5, 1892)
  Listnica (številka: 6, 1892)
  Odlikovanje slovenskega skladatelja (številka: 6, 1892)
  Češka dramatiška književnost (številka: 6, 1892)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« v Ljubljani (številka: 6, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole (številka: 6, 1892)
  Némi pevec (številka: 6, 1892)
  Še jedenkrat: Frančišek Lavenčič (številka: 6, 1892)
  Mlinarjev Janez slovenski junak ali vplemenitba Teharjanov (številka: 6, 1892)
  Spomeník Preradoviču (številka: 6, 1892)
  Jért, irt, irta (številka: 6, 1892)
  Zanimljive številke iz dvojezične dežele (številka: 6, 1892)
  Národna biblioteka (številka: 6, 1892)
  Prekásno! (številka: 6, 1892)
  Dr. V. Oblak, »Das älteste datirte slovenische Sprachdenkmal" (številka: 6, 1892)
  Jugoslovanska akademija v Zagrebu (številka: 6, 1892)
  »Kratkij obzor slovénskoj literatury" (številka: 6, 1892)
  Roža življenja (številka: 6, 1892)
  Spomeík Radeckega na Dunaji (številka: 6, 1892)
  Il Confine italiano verse l&39;Austria slovena, spisal Michele Leicht, natisnili bratje Drucker v Veroni-Padovi 1892 (številka: 6, 1892)
  Jaroslav Vrchlický (številka: 6, 1892)
  Osebne novice (številka: 6, 1892)
  Fr. Ondřiček (številka: 6, 1892)
  Nova češka opera (številka: 6, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo (številka: 6, 1892)
  Dokaz (številka: 6, 1892)
  Zbirka narodnih pripovedek za mladino (številka: 6, 1892)
  Grof Paližna (številka: 6, 1892)
  »Bibliographische Uebersicht über die slavische Philologie." (številka: 6, 1892)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1892)
  Iz pariškega »Salona« (številka: 6, 1892)
  Spomeník Vuku Karadžiču (številka: 6, 1892)
  Mati (številka: 6, 1892)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1892)
  Dr. Fr. Rački, češki akademik (številka: 6, 1892)
  Spomeník Milutinoviču (številka: 6, 1892)
  Jezikoslovne drobnosti (številka: 6, 1892)
  Češko národno gledališče (številka: 7, 1892)
  Glasbena dôba 16. stoletja in Jakop Gallus; V spomin njegove tristoletnice (številka: 7, 1892)
  Novi grobovi (številka: 7, 1892)
  Prirodopis za ljudske in meščanske šole v treh delih (številka: 7, 1892)
  Vodomet (številka: 7, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole (številka: 7, 1892)
  Janez Ziegler (številka: 7, 1892)
  O Vrazovoj kritici (številka: 7, 1892)
  Listnica (številka: 7, 1892)
  »Národni Dom« v Ljubljani (številka: 7, 1892)
  Zanimljiv prevod slovenske balade (številka: 7, 1892)
  Osebne novice (številka: 7, 1892)
  »Glasbena Matica« v Ljubljani (številka: 7, 1892)
  Nje slika (številka: 7, 1892)
  XXVII. redni véliki zbor »Matice Slovenske" (številka: 7, 1892)
  Obči zbor muzejskega društva (številka: 7, 1892)
  Bibliographische Uebersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (številka: 7, 1892)
  Želja (številka: 8, 1892)
  »Gorski vienac.« (številka: 8, 1892)
  Češka akademija znanostij (številka: 8, 1892)
  P. Vojteh Pakosta (številka: 8, 1892)
  Pisma iz Zagreba.XXVI (številka: 8, 1892)
  Češka opera na Ruskem (številka: 8, 1892)
  Dve pripovedki kraljice Natalije (številka: 8, 1892)
  O metodiškem pouku nemščine v I. in II. razredu slovensko-utrakvistiških gimnazij (številka: 8, 1892)
  Odbor »Matice Slovenske« (številka: 8, 1892)
  + Dr. Fr. Skofič (številka: 8, 1892)
  Utve (številka: 8, 1892)
  »Pedagogiški letnik.« (številka: 8, 1892)
  Krakovska akademija znanostij (številka: 8, 1892)
  Krajčeva »Narodna biblioteka« (številka: 8, 1892)
  Na cesti (številka: 8, 1892)
  Spomeník Danteju (številka: 8, 1892)
  Molčeči govor (številka: 8, 1892)
  Vabilo (številka: 8, 1892)
  Srpski tehnički list (številka: 8, 1892)
  »Jasmina i Irena.« (številka: 8, 1892)
  Slovó (številka: 8, 1892)
  Vôdni grad; balada (številka: 8, 1892)
  Zieglerjeva slika (številka: 8, 1892)
  Ein Defraudationsprocess aus dem Jahre 1782 (številka: 8, 1892)
  Továrišem (številka: 8, 1892)
  »Narodni zemaljski glasbeni zavod« v Zagrebu (številka: 8, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino (številka: 8, 1892)
  »Nebeszki pasztir pogublyenu ovczu ische." (številka: 8, 1892)
  Listnica (številka: 8, 1892)
  Češka jubilejna razstava (številka: 8, 1892)
  Matica »Srpska« v Budišinji (številka: 8, 1892)
  Srpska književna zadruga (številka: 8, 1892)
  »Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde" (številka: 8, 1892)
  Listnica (številka: 9, 1892)
  Nemški književni koledar (številka: 9, 1892)
  Pavel Knobelj, slovenski pisatelj in skladatelj (številka: 9, 1892)
  Prolog (številka: 9, 1892)
  Vukov slovar (številka: 9, 1892)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1892)
  Slavjanskoe obozrénije; Isto (številka: 9, 1892)
  Književnost hrvaška (številka: 9, 1892)
  Matija Majar (številka: 9, 1892)
  Marí (številka: 9, 1892)
  V kletki (številka: 9, 1892)
  Iz srca (številka: 9, 1892)
  Die Gewässer in Krain und ihre nutzbare Fauna (številka: 9, 1892)
  Novi grobovi (številka: 9, 1892)
  Poziv (številka: 9, 1892)
  Gunduličev spomeník (številka: 9, 1892)
  »Fr. Levstik kao pesnik.« (številka: 9, 1892)
  Junaki (številka: 9, 1892)
  Kateri bo? (številka: 9, 1892)
  Argo (številka: 9, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1892)
  Okó (številka: 11, 1892)
  Národna gledališče v Pragi (številka: 11, 1892)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 11, 1892)
  Andrej baron Winkler (številka: 11, 1892)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1892)
  Listnica (številka: 11, 1892)
  Bolni car (številka: 11, 1892)
  Skladatelj opere »Črnogorci« (številka: 11, 1892)
  Seminar za slovansko jezikoslovje v Gradci (številka: 11, 1892)
  Tri ljubice (številka: 11, 1892)
  Listnica (številka: 11, 1892)
  Spomenik Vaclavu Benešu Třebizskemu (številka: 11, 1892)
  Slovenci v starem dežélnem gledališči (številka: 11, 1892)
  Maksimiljan I., cesar mehikanski (številka: 11, 1892)
  Pri vodnjaku (številka: 11, 1892)
  Signor Giannino; humoreska (številka: 11, 1892)
  Slovarski páberki (številka: 11, 1892)
  Glasbene novice (številka: 11, 1892)
  Operni pevec J. K. Tertnik (številka: 11, 1892)
  Psalmi (številka: 11, 1892)
  Janez Cigler, slovenski pisatelj (številka: 11, 1892)
  »Matica Srpska« v Novem Sadu (številka: 11, 1892)
  U zatišju (številka: 11, 1892)
  Koroša, Korošíca, Korošec (številka: 11, 1892)
  Prijevodna beletristika u Srbâ od god.1777.-1847 (številka: 11, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1892)
  Osebna novica (številka: 11, 1892)
  Gradišči pri Dvoru in Mačkovci blizu Žužemberka (številka: 11, 1892)
  Tožno jézero (številka: 11, 1892)
  Novo dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 11, 1892)
  Ponôči (številka: 11, 1892)
  Dijaški koledar za navadno leto 1893 (številka: 11, 1892)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 11, 1892)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1892)
  »Matica Hrvaška" (številka: 11, 1892)
  Slovenska čitanka za tretji razred srednjih šol (številka: 11, 1892)
  Znana bolezen (številka: 11, 1892)
  Žarki spomina (številka: 11, 1892)
  Pevski zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1892)
  »Hrvatska Zora.« (številka: 11, 1892)
  Spomini na znamenite može slovenske (številka: 11, 1892)
  Školjke (številka: 11, 1892)
  Drévče — spomin (številka: 12, 1892)
  Moja Ana; črtica (številka: 12, 1892)
  »Kaj si gozd šepeče.«; Slika (številka: 12, 1892)
  Tržáščan, Tržáčan, tržáški (številka: 12, 1892)
  Prof. Magdić in hrvaška scenografija (številka: 12, 1892)
  Jurij Juričič (številka: 12, 1892)
  Jesén (številka: 12, 1892)
  Dravi (številka: 12, 1892)
  Ljubezni sreča (številka: 12, 1892)
  Valvazorjeva rodbinska rakev v Polšniku (številka: 13, 1892)
 13. 1893
   241

  številka: 1 (1893)
  številka: 2 (1893)
  številka: 3 (1893)
  številka: 4 (1893)
  številka: 5 (1893)
  številka: 6 (1893)
  številka: 7 (1893)
  številka: 8 (1893)
  številka: 9 (1893)
  številka: 10 (1893)
  številka: 11 (1893)
  številka: 12 (1893)
  Zvezda (številka: 1, 1893)
  Jara gospoda (številka: 1, 1893)
  Pogubni malik svetá (številka: 1, 1893)
  Pisma iz Zagreba. XXVII (številka: 1, 1893)
  Ne glej me, d`ekle, tí! (številka: 1, 1893)
  Prstan (številka: 1, 1893)
  Šopek (številka: 1, 1893)
  + Dr. Fr. vitez Močnik (številka: 1, 1893)
  Pramloča (številka: 1, 1893)
  -W. Vondrák, Altslovenische Studien Wien 1890 (številka: 1, 1893)
  Slovniške drobtine (številka: 1, 1893)
  Môrda vé (številka: 1, 1893)
  Zimsko pópje (številka: 1, 1893)
  Moj pot (številka: 1, 1893)
  Iz lepših dnij (številka: 1, 1893)
  Gazele (številka: 1, 1893)
  Anton Linhart (številka: 1, 1893)
  Granitna miza (številka: 1, 1893)
  Satanova smrt (številka: 2, 1893)
  Stoletnica Resslova (številka: 2, 1893)
  M^eni ž`al srce krepí (številka: 2, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 2, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1893)
  Zakoni, ukazi in naredbe o: davčnih olajšavah ter o državni podpori za vinorodne kraje, koder je trtna uš.; V Ljubljani 1892. Založil in izdal deželni odbor kranjski (številka: 2, 1893)
  Valčku (številka: 2, 1893)
  Listnica (številka: 2, 1893)
  Prvi koncertni večer »Glasbene Matice« (številka: 2, 1893)
  Zbirka zakonov, zadevajočih posle občinskega področja.; I. zvezek. Priredil dr. Ivan Dečko. V Celju, 1892. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 2, 1893)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 2, 1893)
  V tihi dol (številka: 2, 1893)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje (številka: 2, 1893)
  Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Kneippa (številka: 2, 1893)
  Kratek nauk o glasbi.; Spisal Anton Nedvěd. V Ljubljani. Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1893 (številka: 2, 1893)
  Prešlim upom (številka: 2, 1893)
  Josip Marn (številka: 2, 1893)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 2, 1893)
  Razpis pisateljskih nagrad (številka: 2, 1893)
  Anton Janežičev slovensko-nemški slovar (številka: 2, 1893)
  Slovenska zemlja; Opis skih pokrajin v prirodoznanskem, stiškem, kulturnem in zgodovinskem obziru. 1. del. Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Spisal S. Rutar. Izdala "Matica Slovenska« (številka: 2, 1893)
  Književnost Hrvaška (številka: 2, 1893)
  Slovensko časopisje (številka: 2, 1893)
  K prvemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 2, 1893)
  O pomenu naših krajevnih imen (številka: 3, 1893)
  Titus Marcus; Arheološka legenda (številka: 3, 1893)
  Črtice o priímkih (številka: 3, 1893)
  Balada o smrti (številka: 3, 1893)
  Tržäčan, tržáški, Tržáščan (številka: 3, 1893)
  Prinos k slovenskemu knjištvu (številka: 3, 1893)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 3, 1893)
  Nad njivo (številka: 3, 1893)
  Jeremija (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče; Zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske. Spisal Anton Trstenjak. Izdalo in založilo Dramatično društvo v Ljubljani. V Ljubljani. Natisnila »Národna Tiskarna«. 1892 (številka: 4, 1893)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 4, 1893)
  Hrepenenje (številka: 4, 1893)
  Stanley in njegovo potovanje po Afriki; V Ljubljani. Tiskali in založili J. Blaznikovi nasledniki. 1892 (številka: 4, 1893)
  Pesniki, pripovedovalci in učenjaki slovenski (številka: 4, 1893)
  Drugi glasbeni večer »Glasbene Matice« (številka: 4, 1893)
  Razpis častnega darila (številka: 4, 1893)
  Grešnik (številka: 4, 1893)
  Nova pesem kneza Nikole (številka: 4, 1893)
  »Javor. « (številka: 4, 1893)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 4, 1893)
  Glazba.; List za .sv Jetovnu i crkvenu glazbu i dramatsko umjetnost. Uredjuje prof. Vacl. Novak. Tisk i naklada knjižare Lav (številka: 4, 1893)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1893)
  Ganglova dela (številka: 4, 1893)
  Društvo za podporo onemoglih srbskih umetnikov in njih rodbin (številka: 4, 1893)
  Prosvjeta; List za zabavu, znanost i umjetnast (številka: 4, 1893)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 4, 1893)
  Listnica (številka: 4, 1893)
  K zgodovini Wolfovega slovensko-nemškega slovarja (številka: 4, 1893)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi.; Opisal Martin Cilenšek. Izdala in založila družba sv. Mohorja v Celovcu 1892 (številka: 4, 1893)
  »Vatrogasac.« (številka: 4, 1893)
  Nova češka opera (številka: 4, 1893)
  Matica Hrvaška (številka: 4, 1893)
  Gregorij Jereb (številka: 4, 1893)
  Čemú? (številka: 4, 1893)
  Ljubo Nenadović (številka: 4, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1893)
  O jeziku Prešérnovem (številka: 4, 1893)
  »Tragedija« in »Komedija« na pročelji novega gledališča (številka: 4, 1893)
  Stabat Mater (številka: 4, 1893)
  »Luna sije« v italijanskem prevodu (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1893)
  Slovenske učne knjige (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1893)
  Balada o zvončkih (številka: 5, 1893)
  Gledališke novice (številka: 5, 1893)
  + Dr. Fr. V. Jeřabek (številka: 5, 1893)
  Radoslav Lapašić (številka: 5, 1893)
  O slovenskih in nemških čitankah na naših srednjih šolah (številka: 5, 1893)
  Pozdrav istarskog Hrvata; Prve pjesme spjevao Rikard Katalinić-Jeretov (Veljko Jeretov). Zagreb 1891 (številka: 5, 1893)
  La geografia per tutti (številka: 5, 1893)
  Slovenska stenografija; Po sestavu Frančiška Ks. Gebelsbergerja priredil profesor Anton Bezenšek. Drugi popravljeni natis. Ljubljana. Izdala »Matica Slovenska« 1893. Tiskal C. Albrecht v Zagrebu (številka: 5, 1893)
  Koncert " Glasbene Matice" (številka: 5, 1893)
  Nove hrvaške skladbe (številka: 5, 1893)
  Slovensko planinsko društvo (številka: 5, 1893)
  Pomladni glasi; Posvečeni slovenski mladini. III. Uredil Alojzij Stroj. Založili sotrudniki v Ljubljani. Tiskala Katoliška Tiskarna 1893 (številka: 5, 1893)
  Večerna (številka: 5, 1893)
  Balada o vinu (številka: 5, 1893)
  Stoletnica Kollárjeva; Beležka (številka: 5, 1893)
  Olga (številka: 5, 1893)
  Odlikovna pesnika (številka: 5, 1893)
  »Slovenski Narod" (številka: 5, 1893)
  Popravki k »Baladam in Romancam" (številka: 5, 1893)
  Listnica (številka: 5, 1893)
  Novo hrvaško gledališče v Spletu (številka: 6, 1893)
  Národni dom (številka: 6, 1893)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1893)
  Postojna, sloveča postojnska jama in njena okolica; Pomnožena izdaja. Po raznih virih spisal J. B. Postojna. Tiskal in založil Rihard Šeber. 1893 (številka: 6, 1893)
  Gunduličev spomenik (številka: 6, 1893)
  Stenograf (številka: 6, 1893)
  XXVIII. redni veliki zbor »Matice slovenske« (številka: 6, 1893)
  Mirko Bogović (številka: 6, 1893)
  Iz muzejskega društva (številka: 6, 1893)
  Bajka o sodprtem nebu (številka: 6, 1893)
  Jožef Cimperman (številka: 6, 1893)
  Listnica (številka: 6, 1893)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« (številka: 6, 1893)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 6, 1893)
  Prenos posmrtnih ostankov Janka Draškovića (številka: 6, 1893)
  Večne luči (številka: 6, 1893)
  Slovanske starine (številka: 6, 1893)
  Grammatica della lingua slovena (številka: 6, 1893)
  Jasnemu nebu (številka: 6, 1893)
  Pridi zapet, čas pomládi! (številka: 6, 1893)
  Prešéren v nemškem prevodu (številka: 7, 1893)
  Kmetijsko gospodarstvo; Učna knjiga za kmetijske šole, ob jednem priročna knjiga za praktične gospodarje. Spisal Viljem Rohrman. Celje, 1893. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 7, 1893)
  Štiristoletnica »Obodske štamparije« (številka: 7, 1893)
  Tristoletnica zmage pri Sisku (številka: 7, 1893)
  + Dr. Gjuro Pilar (številka: 7, 1893)
  Déklici (številka: 7, 1893)
  Koncert " Glasbene Matice" (številka: 7, 1893)
  Pozdravi ljubici (številka: 7, 1893)
  Stoletnica Jana Kollárja (številka: 7, 1893)
  XXVIII. veliki zbor »Matice Slovenske« (številka: 7, 1893)
  K prvemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1893)
  Kakó se branijo rastline nepoklicanih gostov (številka: 7, 1893)
  Podoknica iz »Teharskih plemičev« (številka: 7, 1893)
  Pozdrav (številka: 7, 1893)
  K drugemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1893)
  Ljudevit pl. Vukotinović (številka: 7, 1893)
  Ljubezen do mamice (številka: 7, 1893)
  Odbor »Matice Slovenske«; Beležka o konstituiranju (številka: 7, 1893)
  Neznan rokopis v deželnem muzeji goriškem (številka: 7, 1893)
  Slovnik jezyka pomorskiego czyli kaszubskiego (številka: 7, 1893)
  Jan Kollár 1793—1852; Sborník statí o životě, pusobení a literární činnosti pěvce »Slávy Dcery« (številka: 8, 1893)
  Na kmetih (številka: 8, 1893)
  Balada o prepelici (številka: 8, 1893)
  Iz slovanskih nebes (številka: 8, 1893)
  Listnica (številka: 8, 1893)
  Rusi na Kavkazu (številka: 8, 1893)
  »Slovenska stenografija.« (številka: 8, 1893)
  Jezdec (številka: 8, 1893)
  Spominska slavnost Vodníkova na Koprivniku (številka: 8, 1893)
  Gunduličev spomenik v Dubrovniku (številka: 8, 1893)
  »Matica Hrvaška" (številka: 8, 1893)
  Barvaste črepinje; Zbirka povestij in pesmij. V prozi češki spisal J. Vrchlický. Preložil J. Skalar= F. Gestrin. V Ljubljani. 1893. Založil in prodaja Janez Giontini (številka: 8, 1893)
  Pesem o pesmi (številka: 8, 1893)
  Žál in k`es (številka: 8, 1893)
  Petdesetletnica »Novic« (številka: 8, 1893)
  Vilharjevi »Hrvaški plesi« (številka: 8, 1893)
  Skladbe Miroslava Vilharja (številka: 8, 1893)
  Nekoliko slovenskih priímkov z Goriškega (številka: 8, 1893)
  Nova pesem (številka: 9, 1893)
  Vele cvetice (številka: 9, 1893)
  Gradualia tractus et sequentiae pro dominicis et festis ecclesiastici cum vesperis in sabbato sancto (številka: 9, 1893)
  Fran Gestrin (številka: 9, 1893)
  Spomini (številka: 9, 1893)
  Nov slovenski list (številka: 11, 1893)
  Listnica (številka: 11, 1893)
  Pri vinu (številka: 11, 1893)
  Móž slovó (številka: 11, 1893)
  Urota Zrinsko-Frankopanska (številka: 11, 1893)
  IzvestJa »Muzejskega društva za Kranjsko« (številka: 11, 1893)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1893)
  Abadon (številka: 11, 1893)
  Sketove čitanke (številka: 11, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1893)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove (številka: 11, 1893)
  Nova srbska drama (številka: 11, 1893)
  Herkulov kip; Starogrška parábola (številka: 11, 1893)
  Dr. h. c. Teodor Elze (številka: 11, 1893)
  III. Letopis slovenskih posojilnic 1892.; Sestavil po naročilu načelstva »Zveze slovenskih posojilnic« Ivan Lapajne (številka: 11, 1893)
  Dve Aškerčevi pesmi v nemškem prevodu (številka: 11, 1893)
  Trtna uš in trtoreja; Navod, kako se je mogoče vkljub trtni uši s trtorejo uspešno baviti. Po najnovejših skušnjah spisal Ivan Belé. Celje 1893:. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 11, 1893)
  Studenec (številka: 11, 1893)
  Najboljši sv`et (številka: 11, 1893)
  Nova slovenska opera (številka: 11, 1893)
  Trtna uš in trtoreja (številka: 11, 1893)
  Jutro (številka: 11, 1893)
  Praška »Politik« o Aškerci (številka: 11, 1893)
  Hrvaško-slovenska pesmarica (številka: 11, 1893)
  Matica Hrvaška (številka: 11, 1893)
  Michal Hornik (številka: 11, 1893)
  Listnica; Freuens (številka: 11, 1893)
  Triolet (številka: 11, 1893)
  Nov domač umetnik (številka: 11, 1893)
  V mraku (številka: 11, 1893)
  Stara povest (številka: 11, 1893)
  Prešérnove poezije v cirilici (številka: 11, 1893)
  Goethejev »Faust« v hrvaškem prevodu (številka: 11, 1893)
  Utrinek (številka: 11, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1893)
  Milje i omilje Milica i Nevenka (številka: 11, 1893)
  Vodníkova slavnost na Koprivniku (številka: 11, 1893)
  Dvestoletnica smrti Valvasorjeve (številka: 11, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 11, 1893)
  Ivan Kacijanar (številka: 11, 1893)
  Srbske skladbe (številka: 11, 1893)
  Dijaški koledar za navadno leto, 1894; III.letnik. Izdala in založila »Narodna Tiskarna« (številka: 11, 1893)
  »Balkanska carica.« (številka: 11, 1893)
  Nov slovenski list v Ameriki (številka: 11, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 12, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1893)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 12, 1893)
  Knjige "Družbe sv. Mohorja" (številka: 12, 1893)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 12, 1893)
  Uveli list (številka: 12, 1893)
  Ljubezen (številka: 12, 1893)
  »Glasbena Matica.« (številka: 12, 1893)
  Češki kvartet v Ljubljani (številka: 12, 1893)
  Dornen; Von Simon Gregorčič (številka: 12, 1893)
  »Plesanka" (številka: 12, 1893)
  Zvezdica, polka—mazurka za klavir; Zložil H. Volarič. Op. 9. Založil L. Schwentner. Knjigarna v Brežicah. Kamenotisk: Jos. Eberle in dr. na Dunaji (številka: 12, 1893)
  Zlatá Praha (številka: 12, 1893)
  Gledališko društvo (številka: 12, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 12, 1893)
  Cerkveno leto, to je njegovi sveti časi in dnevi.; Spisal prof. Ivan Komljanec. v Ljubljani. Tiskali in založili J. Blasnika nasledniki (številka: 3, 1893)
 14. 1894
   317

  številka: 1 (1894)
  številka: 2 (1894)
  številka: 3 (1894)
  številka: 4 (1894)
  številka: 5 (1894)
  številka: 6 (1894)
  številka: 7 (1894)
  številka: 8 (1894)
  številka: 9 (1894)
  številka: 10 (1894)
  številka: 11 (1894)
  številka: 12 (1894)
  V Zali (številka: 1, 1894)
  K tretjemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 1, 1894)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1894)
  Nove pesmi (številka: 1, 1894)
  Ptici (številka: 1, 1894)
  Jež (številka: 1, 1894)
  Novi Rim in ostanki starega Rima (številka: 1, 1894)
  Herondovi mimiambi (številka: 1, 1894)
  Sketove čitanke I.—IV (številka: 1, 1894)
  Dve stari slovenski pesmi (številka: 1, 1894)
  Natanova prikazen; Legenda (številka: 1, 1894)
  Jos.Freuensfeld (številka: 1, 1894)
  Avstrijska vojna proklamacija z leta 1813 (številka: 1, 1894)
  Dvojno potovanje (številka: 1, 1894)
  Očetov greh (številka: 1, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 1, 1894)
  »Slovanska knjižnica.« (številka: 1, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 1, 1894)
  Jezikoslovne črtice (številka: 1, 1894)
  Naročilo (številka: 1, 1894)
  Zabavnik; Zbirka iger za v sobi in pod milim nebom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. Celje 1893 l.Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 1, 1894)
  Trije vojaki; Balada (številka: 1, 1894)
  Drobne novice (številka: 1, 1894)
  Ilustrovani národni koledar za navadno leto 1894 (številka: 1, 1894)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 1, 1894)
  Slovensko časopisje (številka: 1, 1894)
  Hrvaška dramatika (številka: 1, 1894)
  Album 12 pesmij za višji glas s spremljevanjem klavirja; zložil Anton Nedvěd. Izdala in založila »Glasbena Matica« v Ljubljani 1893. Natisnila Jos. Eberle in dr. na Dunaji (številka: 1, 1894)
  Svatba na Selih (številka: 1, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1894)
  Otec Stanislav Škrabec (številka: 1, 1894)
  Strte peruti; Novela (številka: 1, 1894)
  Dve novi deli Ganglovi (številka: 1, 1894)
  Kipar (številka: 1, 1894)
  Koncert "Glasbene Matice " (številka: 1, 1894)
  Iz hrvaškega gledališča (številka: 2, 1894)
  Triolet (številka: 2, 1894)
  Andrej Jožef Lavrin (številka: 2, 1894)
  Dvestoletnica črnogorske dinastije (številka: 2, 1894)
  Maurus Jókai (številka: 2, 1894)
  Ptičkam (številka: 2, 1894)
  Slovó (številka: 2, 1894)
  Minilo (številka: 2, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1894)
  Popievke za četiri mužka grla (številka: 2, 1894)
  Razlika (številka: 2, 1894)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 2, 1894)
  Moja zvezda (številka: 2, 1894)
  Slutnja (številka: 2, 1894)
  Istórija o miru (številka: 2, 1894)
  Megla (številka: 2, 1894)
  IzvestJa muzejskega društva za Kranjsko (številka: 2, 1894)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi (številka: 2, 1894)
  Podporno društva za slovenske velikošolce na Dunaji (številka: 2, 1894)
  »Matica Hrvaška.« (številka: 2, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 2, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 2, 1894)
  Listnica (številka: 2, 1894)
  Aus dem Süden (številka: 2, 1894)
  Hrvaška književnost (številka: 2, 1894)
  Listnica (številka: 3, 1894)
  Družba sv. Moharja (številka: 3, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 3, 1894)
  Zur Würdigung des Altslovenischen (številka: 3, 1894)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1894)
  Obči zbor »Muzejskega društva« (številka: 3, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 3, 1894)
  Staroslovenski spomeniki (številka: 3, 1894)
  Omladina (številka: 3, 1894)
  Stari zemljevidi dežele kranjske v národni knjižnici pariški (številka: 3, 1894)
  Slovenska čitanka za četrti razred srednjih šol; Sestavil in izdal dr. Jakob Sket. V Celovcu 1893. Tiskala in založila tiskarna Družbe sv. Mohorja (številka: 3, 1894)
  Društvo »Pravnik« (številka: 3, 1894)
  Slovenska Talija (številka: 3, 1894)
  Odprto nebó (številka: 3, 1894)
  Perunov žrec; Legenda (številka: 3, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1894)
  Letopis »Matice Slovenske« za leto 1893; Uredil Anton Bartel. Založila in izdala »Matica Slovenska«. V Ljubljani. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 3, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 3, 1894)
  Razpis pisateljske nagrade (številka: 3, 1894)
  Kaj mi je okó zmračilo (številka: 3, 1894)
  Akademiško društva »Slovenija« (številka: 3, 1894)
  Stenograf; Glasilo hrvatskog stenografskog društva u Zagrebu (številka: 3, 1894)
  Peter Bučar (številka: 4, 1894)
  Nauk slovenskim gospodarjem, kakó je zboljšati rejo goveje živine (številka: 4, 1894)
  Prvi poljub (številka: 4, 1894)
  Glagolitica II. Grškovičev odlomak glagolskog apostola.; Izdano i ocijenio prof. V. Jagić. U Zagrebu 1893 (številka: 4, 1894)
  Etwas von Peter Einsam = J. Stritar (številka: 4, 1894)
  Pri vinu (številka: 4, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 4, 1894)
  Brez besed (številka: 4, 1894)
  Luč (številka: 4, 1894)
  Glaván (številka: 4, 1894)
  Po pogrebu (številka: 4, 1894)
  Krvava solza (številka: 4, 1894)
  Vabilo slovenskim pisateljem (številka: 4, 1894)
  Gledališke novice (številka: 4, 1894)
  Zabavna knjžnica (številka: 4, 1894)
  Koncert pianista A. Foersterja iz Lipskega (številka: 4, 1894)
  Književnost v Bosni (številka: 4, 1894)
  Prinos k Prešérnovem tolmaču (številka: 4, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 4, 1894)
  Slovensko planinsko društvo (številka: 4, 1894)
  Vprašanje (številka: 4, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1894)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 4, 1894)
  Tri dni ob Sprevi (številka: 4, 1894)
  Obljuba.; Povest iz národnega življenja (številka: 4, 1894)
  Petdesetletnica firme J. Giontini v Ljubljani (številka: 5, 1894)
  Glagolita Clozuv; Vydal dr. Václav Vondrák. V Praze 1893 (številka: 5, 1894)
  Knjige »Matice Hrvaške« (številka: 5, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 5, 1894)
  O Prešérnu (številka: 5, 1894)
  Narodopisna razstava v Pragi (številka: 5, 1894)
  Slovanska ornamentika in nje uporaba v umetnem obrtu; Studija; narisbe zvršil C. Mís (številka: 5, 1894)
  Listnica (številka: 5, 1894)
  Jagićev »Archiv« (številka: 5, 1894)
  Ivan Tomšič (številka: 5, 1894)
  Največja knjiga na svetu (številka: 5, 1894)
  Ruski kipar M. M. Antokolskij (številka: 5, 1894)
  Slovenska zemlja.; Opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, statistiškem, kulturnem in zgodovinskem oziru. I. del. Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska.. Spisal S. Rutar. Izdala »Matica Slovenska« (številka: 5, 1894)
  Sodba (številka: 5, 1894)
  Mednarodna umetniška razstava na Dunaji (številka: 5, 1894)
  Razstava slikarskih in kiparskih del (številka: 5, 1894)
  Igre in pesmi za otroška zabavišča in ljudske šole; Uredil Ivan Mercina. V Ljubljani. Izdala in založila »Družba sv. Cirila in Metoda« 1893 (številka: 5, 1894)
  Cerkvena glasba (številka: 5, 1894)
  »Češka svatba" (številka: 5, 1894)
  Operni pevec J. K. Tertnik (številka: 5, 1894)
  Dve novi razpravi dr. V. Oblaka (številka: 5, 1894)
  Album za gasilce (številka: 5, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 5, 1894)
  Bolnik in cvetje (številka: 5, 1894)
  Dve novi knjigi za pouk o petji (številka: 5, 1894)
  Hrvaško stenografsko društvo (številka: 5, 1894)
  Balada o sv. Martinu (številka: 5, 1894)
  Društvo sv. Jeronima v Zagrebu (številka: 5, 1894)
  Listnica (številka: 6, 1894)
  Na skalini (številka: 6, 1894)
  Češka slikarska akademija (številka: 6, 1894)
  Najnavadnejše jezikovne napake učencev ptujskega okrajnega glavarstva in kakó je naj učitelj iztrebi; Govoril dne 7. avgu-sta 1893. pri uradni učit. konferenciji v Ptuji Anton Kosi (številka: 6, 1894)
  Književnost v Bosni (številka: 6, 1894)
  Buddhova čudes; Indska legenda (številka: 6, 1894)
  Kamnik, zemljepisno-zgodovinski spis,; Sestavil, izdal in založil Ljudevit Stiasny, tiskal Kleinmayr & Bamberg v Ljubljani 1894 (številka: 6, 1894)
  Feldmaršal grof Radecki; Sestavil Fr. N. = F. Nedeljko. V Ljubljani 1893. Založil Janez Giontini (številka: 6, 1894)
  XXIX. véliki zbor »Matice Slovenske« (številka: 6, 1894)
  Iz hraške književnosti (številka: 6, 1894)
  Iz srbske književnosti (številka: 6, 1894)
  Didaktika Jana Amosa Komenskega (številka: 6, 1894)
  Triolet (številka: 6, 1894)
  Nôči (številka: 6, 1894)
  Izrvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1894)
  »Slovanska knjižnica" (številka: 6, 1894)
  Razpis pisateljske nagrade (številka: 6, 1894)
  Potovanje v Liliput; Čudovite zgodbe. Poslovenil Vinko Bregar. V Ljubljani 1894.Založil Janez Giontini (številka: 6, 1894)
  P. Florentin Hrovat (številka: 6, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« dne 26. malega travna t.l (številka: 6, 1894)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1894)
  Drobne novice (številka: 6, 1894)
  Triolet (številka: 7, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1894)
  Zgodovinske povesti za meščanske šole, II. stopnja; Sestavil Ivan Vrhovec (številka: 7, 1894)
  Prah (številka: 7, 1894)
  Stjepan Buzolić (številka: 7, 1894)
  K Tebi! (številka: 7, 1894)
  Pesem starega pevca (številka: 7, 1894)
  Graščine in hiše rodovine Valvasorjeve na Kranjskem (številka: 7, 1894)
  Glasbene novice (številka: 7, 1894)
  Apolonova himna (številka: 7, 1894)
  Zakaj o tebi pojem? (številka: 7, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 7, 1894)
  Obči zbor »Matice Hrvaške« (številka: 7, 1894)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« (številka: 7, 1894)
  Orehovski Bračko pa »Slovenski Gospodar«.; Svojim gornjeradgonskim krajanom na presodbo spisal J. Žitek. Maribor 1894. Založil pisatelj. Trsek tiskarne sv. Cirila (številka: 7, 1894)
  Stariši, podpirajte šolo! (številka: 7, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; V treh stopnjah. Spisal Andrej Senekovič. II. stopnja. V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1894 (številka: 7, 1894)
  Črtica iz sedanje dˇobe (številka: 7, 1894)
  Nemško-slovenska pravna terminologija (številka: 7, 1894)
  Cerkvena pesmarica iz leta 1784 (številka: 7, 1894)
  Nova češka opera (številka: 7, 1894)
  K etimologiji besede očitati (številka: 7, 1894)
  Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva »Slovenija« na Dunaji.; Sestavil jur. Janko Vencajz. V Ljubljani 1894. Izdala in založilo akad. društvo »Slovenija« na Dunaji. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 7, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice«; O koncertu 7. junija 1894. Solist K. Jeraj (številka: 7, 1894)
  Kancijoni (številka: 7, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva« za Kranjsko (številka: 7, 1894)
  K četrtemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 7, 1894)
  Nova slovenska skladba (številka: 7, 1894)
  Rokopis (številka: 7, 1894)
  Balada o maku (številka: 7, 1894)
  Zimsko cvetje (številka: 7, 1894)
  Ruske národne pesmi (številka: 7, 1894)
  Izprememba (številka: 7, 1894)
  Pouk o črtežih (planih).; Spisal in z 39 podobami pojasnil Jos. Bezlaj. Drugi pomnoženi natis(ek). V Celji 1894. Založilo »Pedagogiško društvo v Krškem«. Natisnil Drag. Hribar v Celji (številka: 7, 1894)
  Moja ura (številka: 7, 1894)
  Evropski mednárodni čas (številka: 7, 1894)
  Družba sv. Moharja v Celavci (številka: 7, 1894)
  Hrvaško národno gledališče (številka: 7, 1894)
  Jugoslovanska akademija (številka: 7, 1894)
  + Frančišek Kosar (številka: 7, 1894)
  Doktor Dragan (številka: 7, 1894)
  Davorin Trstenjak; Doneski k njegovemu životopisu (številka: 8, 1894)
  Legenda so roži; (Pripoveduje star samotar.) (številka: 8, 1894)
  Slika (številka: 8, 1894)
  Trije jahači; Melodram na pesem Nikolaja Lenaua (slovenski prevod A. Funtka), zložil za klavir Karol Hoffmeister. Založila L. Schwentnerjeva knjigarna v Brežicah (številka: 8, 1894)
  Od Drave do Dravinje (številka: 8, 1894)
  Pesmi — ivje (številka: 8, 1894)
  Atene (številka: 8, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; V treh stopnjah. Spisal. Adrej Senekovič. II. Stopnja. V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1894 (številka: 8, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 8, 1894)
  In vender (številka: 8, 1894)
  Obči zbor »Matice Hrvaške« (številka: 8, 1894)
  Ločitev (številka: 8, 1894)
  Balada o svetišči (številka: 8, 1894)
  Cigaletov spomeník (številka: 8, 1894)
  Nekaj o naši umetnosti (številka: 8, 1894)
  Spomeník dr. Fr. Račkemu (številka: 8, 1894)
  Dve spominski slavnosti (številka: 9, 1894)
  Pokop (številka: 9, 1894)
  Fata morgana (številka: 9, 1894)
  Ob spominih (številka: 9, 1894)
  Krško in Krčani; Zgodovinske in spominske črtice. Spisal Ivan Lapajne. Krško, 1894. Založil »Odbor za olepšanje mesta« Krškem. Tiskal Dragotin Hribar v Celji (številka: 9, 1894)
  Vladislav Vežić (številka: 9, 1894)
  Pefem od lvetiga Alfonsa (številka: 9, 1894)
  Znamenitosti na sv. Kumu (številka: 9, 1894)
  Iz zborovanja »Zaveze slovenskih učiteljskih društev« (številka: 9, 1894)
  Pokora (številka: 9, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 9, 1894)
  Drobne novice (številka: 9, 1894)
  Hrvaški misal iz leta 1494 (številka: 9, 1894)
  I Codici Paleoslavi della R. biblioteca nazionale di san Marko (Venezia) descritti del prof. Domenico Ciampoli (številka: 9, 1894)
  »Slovanska knjižnica.« (številka: 9, 1894)
  Riflessi di poesia e prosa slovena.; V Trstu, tiskarna Dolenc, založil Fran Pirman (številka: 9, 1894)
  Bolgarsko časopisje (številka: 9, 1894)
  Goslarju (številka: 9, 1894)
  Sreča (številka: 9, 1894)
  Grof Tolstoj (številka: 9, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 9, 1894)
  Nazorni pouk v ljudski šoli I. del (številka: 9, 1894)
  Kosa (številka: 9, 1894)
  Kajkavački dijalekat u Prigorju (številka: 9, 1894)
  Iz srbske književnosti (številka: 9, 1894)
  Solze ni (številka: 11, 1894)
  Zlate jagode; Zbirka basnij za slovensko mladino in preprosto ljudstvo. Nabral Anton Kosi. V Ljubljani. Izdala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1894 (številka: 11, 1894)
  Staroslovenska čitanka za višje razrede srednjih šol; Sestavil dr. Jakob Sket. Na Dunaju. V c. kr. zalogi šolskih knjig (številka: 11, 1894)
  Der Dialect von Lastovo (številka: 11, 1894)
  Drobtinica o Reichenburgu (številka: 11, 1894)
  Hrvaške novice (številka: 11, 1894)
  Jagičev »Archiv für slav. Philologie" (številka: 11, 1894)
  Dovolj bi bilo cvetje (številka: 11, 1894)
  Balada o cipresi (številka: 11, 1894)
  Morála (številka: 11, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1894)
  Je pa davi slanca pala (številka: 11, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 11, 1894)
  Očrtki in profili iz modernega češkega pesništva; Književne studije (številka: 11, 1894)
  Knjige za mladino in preprosto ljudstvo (številka: 11, 1894)
  Sestrica (številka: 11, 1894)
  Čarovnik (številka: 11, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1894)
  Petdesetletnica Simona Gregorčiča (številka: 11, 1894)
  Slovanska bibliografija (številka: 11, 1894)
  Pred gostilno (številka: 11, 1894)
  Zgodovina starega veka; Po Fr. M. Mayerjevi knjigi za nižje razrede srednjih šol priredil Anton Kaspret. V Ljubljani. Založila in natisnila Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg. 1894 (številka: 11, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1894)
  Archiv für slavische Philologie. XVI. Bd. 3. u. 4. Heft. 1894 (številka: 11, 1894)
  Svet, ki se je pogubil (številka: 11, 1894)
  Krscsánszko katholicsanszke cerkvene peszmi sz potrejbnimi molitvami i vnógimi vogerszkimi peszmami za, skolnike, katholicsánszko mladézen, ino za vszákoga pobozsnoga krscsenika; Vö dáne od drüstva szvétoga Stevana. Prvi natísz. Budapest, 1893 (številka: 11, 1894)
  Župniški izpit iz leta 1750 (številka: 11, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1894)
  Listnica (številka: 11, 1894)
  Noire ou blanche; novela (številka: 11, 1894)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1894)
  Nova šolska knjiga (številka: 11, 1894)
  »Slovanska knjižnica" (številka: 11, 1894)
  Moji spomini (številka: 11, 1894)
  Ženin Martinek (številka: 11, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 11, 1894)
  Khevenhülerjeva vojska na Turke leta 1578 (številka: 11, 1894)
  Caligulove igrače; Starorimska romanca (številka: 11, 1894)
  Slovenske pesmi za štiri moške glasove; Zložil in slavnemu pevskemu društvu »Nabrežina« udano poklonil H. Volarič. Op. 10. Tiskali Eberle in dr. na Dunaji (številka: 11, 1894)
  Sén (številka: 11, 1894)
  Vodnik za Savinjske planine in najbližjo okolico.; Spisala Fr. Kocbek in M. Kos. Izdala in založilo »Slovenskoplaninsko društvo« (številka: 11, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva« za Kranjsko (številka: 11, 1894)
  Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengijića.; Protumačio F. Cherubin Šegvić. U Zagrebu. Tisak dioničke tiskare. 1894 (številka: 12, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1894)
  Aforizmi o prijateljustvu (številka: 12, 1894)
  Napoved (številka: 12, 1894)
  Ilustrovani narodni koledar za navadno leto 1895.; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celji (številka: 12, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva za Kranjsko « (številka: 12, 1894)
  Knjige »Družbe sv. Mohorja (številka: 12, 1894)
  Marjetica; Idila.Spisal Anton Koder. Drugi natis. V Ljubljani, 1894. Založil in prodaja Anton Turk (številka: 12, 1894)
  Prvi redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 12, 1894)
  Domoznanstvo v ljudski šoli; Metodično navodilo. Spisal Jakob Dimnik. Založilo in izdalo »Slovensko učiteljsko društva« v Ljubljani (številka: 12, 1894)
  Sence (številka: 12, 1894)
  Mrak (številka: 12, 1894)
  Teoretično praktična pevska šola; Četrti natis. Spisal Anton Foerster. Tiskal in založil R. Milic (številka: 12, 1894)
  Rokopisna slovenska pesmarica iz I.1781 (številka: 12, 1894)
  Družba sv. Cirila in Metoda (številka: 12, 1894)
  »Pozdrav Gorenjskej.« (številka: 12, 1894)
  Pogrebec; Črtica (številka: 12, 1894)
  Vkreber (številka: 12, 1894)
  Slovó bi vzel (številka: 12, 1894)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 12, 1894)
  Ivje (številka: 12, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 12, 1894)
  Nova pota; Čital- v slovenskem klubu na Dunaji dné 17. sušca 1894 (številka: 7, 1894)
 15. 1895
   236

  številka: 1 (1895)
  številka: 2 (1895)
  številka: 3 (1895)
  številka: 4 (1895)
  številka: 5 (1895)
  številka: 6 (1895)
  številka: 7 (1895)
  številka: 8 (1895)
  številka: 9 (1895)
  številka: 10 (1895)
  številka: 11 (1895)
  številka: 12 (1895)
  Doslej pogrešana Repeževa pesmarica iz 1757. leta (številka: 1, 1895)
  Slovensko časopisje (številka: 1, 1895)
  Ljubici (številka: 1, 1895)
  O raznesilih (številka: 1, 1895)
  Triindvajset cerkvenih napevov za moški zbor.; Zložil Ign. Hladnik. Op. 21. Natisnil in založil R. Milic (številka: 1, 1895)
  K petemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 1, 1895)
  Afanasij Sjemjonovič; Balada po ruskih národnih motivih (številka: 1, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1895)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; Sestavil in založil Mihael J. Nerat (številka: 1, 1895)
  Srčne želje (številka: 1, 1895)
  Zgodovinsko-heraldiški almanah hrvaškega plemstva (številka: 1, 1895)
  Izpit (številka: 1, 1895)
  Gospodom sotrudnikom na znanje (številka: 1, 1895)
  Sirota (številka: 1, 1895)
  Umetniška razstava hrvaških slikarjev in kiparjev (številka: 1, 1895)
  Mačka (številka: 1, 1895)
  »Jugoslavjanski Stenograf.« (številka: 1, 1895)
  V galeriji slik (številka: 1, 1895)
  Mrtvoj majci.; Posvetio Rikard Katalinić- Jeretov. Zagreb 1894. Vlastitom nakladom. Tisak Karla Albrechta u Zagrebu (številka: 1, 1895)
  Nove pésmi (številka: 1, 1895)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1895)
  Groga in drugi (številka: 1, 1895)
  Gluhonemi.; Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. Spisal Anton Rudež. V Gorici 1894. Tiskala in z. »Goriška tiskarna« A. Gabršček (številka: 1, 1895)
  Roman starega samca (številka: 1, 1895)
  Ungnadovi gostje; Romanca (številka: 1, 1895)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1895)
  Ilustrirana izdaja Prešérnovih pesmij (številka: 1, 1895)
  Prvi hribolazci na Triglavu v dôbi 1778. do 1837 (številka: 1, 1895)
  O raznesilih (številka: 1, 1895)
  Drugi hrvaški časopisi (številka: 2, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1895)
  Knjige Matice hrvaške leto za leto 1894 (številka: 2, 1895)
  »Matice slovenske«; CI. odborova seja (številka: 2, 1895)
  Drugi del Gogoljevih »Mrtvih duš« (številka: 2, 1895)
  Trubadur; Opera v štirih dejanjih. Spisal S. Cammarano, uglasbil J. Verdi. Poslovenil A. Štritof. Izdalo in založilo Dramatično društvo v Ljubljani 1894 (številka: 2, 1895)
  Knjige »Slovenske Matice« (številka: 2, 1895)
  Ulomki; Sevničan (številka: 2, 1895)
  Jugoslavjanski stenograf in glasnik.; Celje meseca januvarija 1895 (številka: 2, 1895)
  A. D. Slavjanski Agrenjev (številka: 2, 1895)
  Pri viru (številka: 2, 1895)
  Zvonovi! (številka: 2, 1895)
  »Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 2, 1895)
  »Prilozi sintetičko-analitičkom postupku geografske metode."; Napisao dr. Hinko Hranilović. Zemun, naklada piščeva, tisak Karemeta 1893 (številka: 2, 1895)
  »Planinski Vestnik." (številka: 2, 1895)
  Osvojitev Kaniže po Turkih leta 1600 (številka: 2, 1895)
  Zakaj? - Zato! Zbirka pravljic,; pripovedk in legend za šolo in dom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. V Ljubljani 1894. Založil Janez Giontini (številka: 2, 1895)
  Znameniti Slovenci; 4.Doktor Frančišek Karpe (številka: 2, 1895)
  V burji (številka: 2, 1895)
  »Slovanske knjižnice" (številka: 2, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1895)
  Gluhonemi; Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. Spisal Anton Rudež. V Gorici. Tiskala in založila "Goriška tiskarna" (številka: 2, 1895)
  Hrvatski ilustrovani leposlovni listi (številka: 2, 1895)
  Pevski večer »Glasbene matice« (številka: 2, 1895)
  Znameniti Slovenci. 1. Jurij Mihelec (številka: 2, 1895)
  Naše dekle (številka: 2, 1895)
  Očitanje (številka: 2, 1895)
  Nekdaj — sedaj (številka: 2, 1895)
  Nove slovenske muzikalije (številka: 2, 1895)
  Kaznovani paša; (L.187*.) (številka: 2, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 3, 1895)
  Miklošičev prevod Mickjevičevega krimskega soneta: »Domovina." (številka: 3, 1895)
  Bibliografija slovenska (številka: 3, 1895)
  Bibliographische Seltenheiten der Truberliteratür v. Friedrich Ahn. Graz 1894 (številka: 3, 1895)
  Drugi časopisi (številka: 3, 1895)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain, VII. Jahrgang, erste Abtheilung: Historischer Theil (številka: 3, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja.; Spisal dr. Fr. Kos. Založila »Matica Slovenska«. Tisk J. Blasnikovih naslednikov (številka: 3, 1895)
  Poročilo o delovanji in stanji podpiralne zaloge slovenskih vseučiliščnikov v Gradci za akademična leto 1893/4; Založil in objavil tačasni odbor. V Gradci 1894. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci (številka: 3, 1895)
  Učitelj Gregor (številka: 3, 1895)
  Najnovejša ogersko-slovenska pesem (številka: 3, 1895)
  Levstikovih zbranih spisov (številka: 3, 1895)
  Zdravilo (številka: 3, 1895)
  Stanka Vraza prednjiki - Korošci! (številka: 3, 1895)
  Fra Grga Martić (številka: 3, 1895)
  Njiva (številka: 3, 1895)
  Radi primanjkovanja časa in prostora (številka: 3, 1895)
  Zakaj je v brlogu nastal nemir; Basen (številka: 4, 1895)
  Slovensko planinska društvo (številka: 4, 1895)
  Ivan Navratil (številka: 4, 1895)
  »Die Zeit" (številka: 4, 1895)
  Rezijanski katekizem (številka: 4, 1895)
  Čez leto dnij (številka: 4, 1895)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 4, 1895)
  Slavische Anthologie.; In deutschen Uebersetzungen. Mit Einleitung von Gregor Krek (številka: 4, 1895)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1895)
  Ivan pl. Zajc (številka: 4, 1895)
  Moje srce (številka: 4, 1895)
  književno poročilo; Zgodovina slovenskega slovstva I. del (številka: 4, 1895)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 4, 1895)
  Južnoslovanski časopisi in knjige (številka: 4, 1895)
  Češka književnost (številka: 4, 1895)
  Poljub (številka: 4, 1895)
  Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti v Zagrebu (številka: 4, 1895)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino.; Urejanje in izdaja Anton Kosi . IV. zvezek. V Ljubljani 1895. Samozaložba. Natisnila Katoliška Tiskarna (številka: 4, 1895)
  Znameniti Slovenci; 13. Joahim Košutnik (številka: 4, 1895)
  »Oesterreichisch-Ungarische Revue.« (številka: 4, 1895)
  Dekličje oči (številka: 4, 1895)
  Slovanske knjižnice 36. snopič (številka: 4, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja (številka: 4, 1895)
  Šesto letno poročilo podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1895)
  Histoire de l`Autriche-Hongrie, par Louis Leger; (Paris. Hachette. 1895.) (številka: 5, 1895)
  Sakuntâla (številka: 5, 1895)
  Pisma iz Zagreba. XXIX (številka: 5, 1895)
  Tretji koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1895)
  V pojasnilo (številka: 5, 1895)
  Smrtni klic (številka: 5, 1895)
  Slavische Anthologie (številka: 5, 1895)
  Nikolaj Semenovič L^eskov; ( M. Stebnickij) (številka: 5, 1895)
  Cvetje z vrtov sv. Frančiška (številka: 5, 1895)
  Lovec (številka: 5, 1895)
  Jugoslovanski časopisi in knjige (številka: 5, 1895)
  Razpis častnih nagrad (številka: 5, 1895)
  T.G.Masaryk, Česká otázka.; Snahy a tužby n`erodniho oborozeni. V Praze. Nákladem "Času". 1995 (številka: 5, 1895)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 5, 1895)
  Aleksander Sergejevič Gribojedov (številka: 5, 1895)
  Svesda treh kraljov (številka: 5, 1895)
  Pečnak, Localchronik der Edlinge von Tüchern; Cilli 1894. Hribar (številka: 5, 1895)
  Znameniti Slovenci; 16. Bernard Hribarnik (številka: 5, 1895)
  Višnjeva pola (številka: 6, 1895)
  Dies irae, dies illa! (številka: 6, 1895)
  »Slovenski citrar" (številka: 6, 1895)
  Ilustrovani modni listi skladišča dunajskih oblek (številka: 6, 1895)
  Češka književnost; II. »Naše doba.« — Masarykove »Časové směry a tužby« (številka: 6, 1895)
  Slovanske knjižnice 37. snopič (številka: 6, 1895)
  Tja ne morem! (številka: 6, 1895)
  Sv. Antoniju (številka: 6, 1895)
  Iz hrvatskih leposlovnih časopisov (številka: 6, 1895)
  Potresi na Kranjskem in Primorskem (številka: 6, 1895)
  Kje si tí država? (številka: 6, 1895)
  Po konci gláve! (številka: 6, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 6, 1895)
  Izvestij muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1895)
  »Goriška Tiskarna« (številka: 6, 1895)
  Moja svetilka (številka: 6, 1895)
  Znameniti Slovenci (številka: 6, 1895)
  Listek; Ljubljanski potres (številka: 6, 1895)
  Znameniti Slovenci; 34. Dr. Martin Virnik (Pegius, Pegeus) (številka: 7, 1895)
  Preradovičevo slavje (številka: 7, 1895)
  Pred zrcalom (številka: 7, 1895)
  Listek; Izbrane pesmi Funtkove (številka: 7, 1895)
  Prof. Andra Gavrilović (številka: 7, 1895)
  Stoletnica Linhartove smrti (številka: 7, 1895)
  Odgovor na Oblakovo oceno o I. zvezku (številka: 7, 1895)
  Akademijin predsednik, ki piše za kmete (številka: 7, 1895)
  Dalmatinova »BIBLIA« v drja; Glaserja »Zgodovini slov. slovstva« (številka: 7, 1895)
  Opera Avguste Holm`esove (številka: 7, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 7, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1895)
  Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu (številka: 7, 1895)
  Gročanski rokopisni katekizem iz minolega stoletja (številka: 7, 1895)
  Zore (številka: 7, 1895)
  »Nada.« (številka: 7, 1895)
  Stoletnica Pavla Jos. Šafařika (številka: 7, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1895)
  Dunajska pisma (številka: 7, 1895)
  Slovenska citrarska šola (številka: 7, 1895)
  Sama svoja; Novela (številka: 7, 1895)
  Uskok (številka: 7, 1895)
  Korotan (številka: 7, 1895)
  Slavina (številka: 7, 1895)
  Zbornika »Mittheilungen des Musealvereines für Krain« (številka: 7, 1895)
  Nov srbski časopis (številka: 7, 1895)
  Dunajska pisma II (številka: 8, 1895)
  Slovanske knjižnice (številka: 8, 1895)
  Rešiteljica sužnjeva; Balada (številka: 8, 1895)
  »Šolskih izvestij.« (številka: 8, 1895)
  Angleške krožeče knjižnice (številka: 8, 1895)
  Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 8, 1895)
  Kapelica na Friškovcu (številka: 8, 1895)
  Bele noči; Sentimentalen roman. (Iz spominov sanjalca.) Ruski spisa Th. M. Dostojevskij. Poslovenil J. J. Kogej. V Gorici. Tiskala, izdala in založila »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1895. - (številka: 8, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 8, 1895)
  Usoda ka-li (številka: 8, 1895)
  Znameniti Slovenci; 35. Gospodje Grimšiči (številka: 8, 1895)
  Odbor pisateljskega društva (številka: 8, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 8, 1895)
  Šolskih izvestij (številka: 9, 1895)
  Vodnik kot turist (številka: 9, 1895)
  Krempljeva slavnost (številka: 9, 1895)
  Ob grobu tiranovem; Romanca (številka: 9, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 9, 1895)
  Vodnikova koča (številka: 9, 1895)
  Elegija (številka: 9, 1895)
  Archiv für slavische Philologie; Siebzehnter Band. Erster und zweites Heft. Berlin 1895 (številka: 9, 1895)
  Slovensko-angleška slovnica; Spisal Peter Jos. Jeram. Založila in tiskala tiskarna »Amerikanskega Slovenca«. 1895. Tower, Minn. U. S. America (številka: 9, 1895)
  Matija Kunc (številka: 9, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1895)
  Slovanska knjižnica (številka: 9, 1895)
  Planinska molitev (številka: 9, 1895)
  Dunajska pisma. III (številka: 9, 1895)
  Slovenskim kmetom v poduk in prevdarek.; Poleg Dra. Ingwer-ja za Slovence priredil M.T. =Rok Drofenik ?. - 1985. Založil in prodaja Rok Drofenik v Celji. Tiskal J. Rakusch V Celji (številka: 9, 1895)
  Nesreča (številka: 9, 1895)
  Srbi i Hrvati; Napisao dr. Milovan Gj. Milovanović. Beograd. Parna radikalna štamparija 1895 (številka: 9, 1895)
  V zaporu (številka: 9, 1895)
  »Cesta kolem světa.« (številka: 9, 1895)
  Giontinijeva knjigarnica (številka: 11, 1895)
  Poslednji žarki (številka: 11, 1895)
  Smrt kneza Olega (številka: 11, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1895)
  Občni zbor slov. pisateljskega podpornega društva (številka: 11, 1895)
  Venceslav Mařik (številka: 11, 1895)
  Strelec (številka: 11, 1895)
  Nove pesmi Gregorčičeve, objavljene v srbsko-hrvaškem listu (številka: 11, 1895)
  Kaj je hujše? (številka: 11, 1895)
  Odlomki iz narodnega gospodarstva.; Spisal Anton Kupljen. V Ljubljani 1895. - Samozaložba. - Tisek R. Milič-eve tiskarne (številka: 11, 1895)
  Bajramska legenda (številka: 11, 1895)
  Znameniti Slovenci; 42. Dr. Aldobrand Jakob Košak (številka: 11, 1895)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1895)
  Dunajska pisma. IV (številka: 11, 1895)
  Ob novini 1844 (številka: 11, 1895)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove.; Drugi zvezek. v Celji, 1895. Tiskal, izdal in založil Dragotin Hribar v Celji (številka: 11, 1895)
  Listek; Novi grobovi (številka: 11, 1895)
  Pesnik Josip Pagliaruzzi-Krilan (številka: 11, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1895)
  Pisma o književnosti u Slovenaca; Napisao prof. Andra Gavrilović. U Beogradu. Štamparija Petra K. Tanaskovića do delijske česme. 1895 (številka: 11, 1895)
  Samski spomini (številka: 11, 1895)
  Listek; Knjižnica za mladino (številka: 11, 1895)
  Čuvajmo svoje prastarine (številka: 11, 1895)
  Vodiški samotar (številka: 11, 1895)
  »Ki« V Prešernovih pesmih (številka: 11, 1895)
  Vtiski z narodopisne razstave češkoslovanske (številka: 11, 1895)
  Delo.; List za nauku, književnost i društveni život. Godina druga. Urednik dr. M. Gj. Milovanović. Beograd (številka: 11, 1895)
  Archiv für slavische Philologie, XVII. Band, 3. in 4. Heft (številka: 11, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1895)
  Poleti, ko so lepi dnevi (številka: 12, 1895)
  Nekaj opazk k dr. Glaserja" "Odgovoru" (številka: 12, 1895)
 16. 1896
   232

  številka: 1 (1896)
  številka: 2 (1896)
  številka: 3 (1896)
  številka: 4 (1896)
  številka: 5 (1896)
  številka: 6 (1896)
  številka: 7 (1896)
  številka: 8 (1896)
  številka: 9 (1896)
  številka: 10 (1896)
  številka: 11 (1896)
  številka: 12 (1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 1, 1896)
  Dunajska pisma. V (številka: 1, 1896)
  Kakó je bilo (številka: 1, 1896)
  V krvi; Perzijska legenda (številka: 1, 1896)
  Helena (številka: 1, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1896)
  Dela po narodopisni razstavi češkoslovanski (številka: 1, 1896)
  Znameniti Slovenci; 52. Anton Špendal (Spendou) (številka: 1, 1896)
  Koledar za prestopno leto 1896; Veljaven sosebno v goriški nadškofiji. II. letnik. V Gorici. Nat., izdala in založila »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1895 (številka: 1, 1896)
  Ilustrovani narodni koledar za prestopno leto. Leto VIII.; Uredil in izdal Dragotin Hribar (številka: 1, 1896)
  Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 1, 1896)
  Carigrad (številka: 1, 1896)
  Životopisni obrazi iz obsega obrta, umetnosti in industrije (številka: 1, 1896)
  Materino srce (številka: 1, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1896)
  Družba sv. Mohorja (številka: 1, 1896)
  Tadej Kosciuško (številka: 1, 1896)
  Dušne borbe (številka: 1, 1896)
  Sveti ogenj; Perzijska legenda (številka: 1, 1896)
  Na plesu (številka: 1, 1896)
  + Dr. Bogoslav Šulek (številka: 1, 1896)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 1, 1896)
  Domača vzgoja.; Slovenskim materam, vzgojiteljicam, učiteljicam, vzgojiteljem in učiteljem po najboljših virih spisal Jakob Dimnik. Izdalo in založilo »Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta v Ljubljani«. — V Ljubljani 1895. — Tiskarna Rud. Milič-eva (številka: 1, 1896)
  Prešernovih treh nemških sonetov slovenski prevod (številka: 2, 1896)
  Pisma iz Zagreba. XXX (številka: 2, 1896)
  Matice hrvaške knjige za l. 1895 (številka: 2, 1896)
  Narodna pesem (številka: 2, 1896)
  Vabilo k družbi sv. Mohorja (številka: 2, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1896)
  Materialien zur sudslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resianische Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von J. Baudouin de Courtenay. Nebst Beilagen von Ella von Schoultz-Adaiewski. St. Petersburg, 1895 (številka: 2, 1896)
  Sneg (številka: 2, 1896)
  Lekcii po slavjanskomu jazykoznanju Timofea Florinskago (številka: 2, 1896)
  Nova protestantovska knjiga (številka: 2, 1896)
  Iz pesmarice neznanega siromaka (številka: 2, 1896)
  Slovenska Matica (številka: 2, 1896)
  Dr. Fran Celestin (številka: 2, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1896)
  Die Slovenen und das österreichische Verfassungswerk von 1848/9; Von Prof. J. Apih (številka: 2, 1896)
  Podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaji, ustanovljenega l.1888. o vladarski štiridesetletnici Njegova Veličastna cesarja Frančiška Jožefa I., sedmo letno poročilo.; Na Dunaji 1895. Izdalo in založilo društvo (številka: 2, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1896)
  Cvetica (številka: 2, 1896)
  Prešernova nova izdaja (številka: 2, 1896)
  Doslej neznan rokopis Jenkovih pesmi (številka: 3, 1896)
  Hrvatska stenografija (sustav Gabelsbergerov); Priredio Franjo Magdić. Treće preradjeno izdanje. Zagreb, 1895. Autotipografski tisak Jul. Hühna u Zagrebu (številka: 3, 1896)
  Knjižnice za mladino snopič 12 (številka: 3, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1896)
  »Slovenske Matice« knjige (številka: 3, 1896)
  Hrvaško protestantovsko sv. pismo v latinici (številka: 3, 1896)
  Slovenska pesmarica (številka: 3, 1896)
  Elzejev spis o slovenskem protestantovskem slovstvu (številka: 3, 1896)
  Knjige Matice hrvatske (številka: 3, 1896)
  Socijalist!; Slika iz delavskega življenja (številka: 3, 1896)
  »Ilirija oživljena« v francoskem prevodu (številka: 3, 1896)
  Zeitschrift für österreichische Volkskunde (številka: 3, 1896)
  Slovanske knjižnice (številka: 3, 1896)
  A. Gangl (številka: 3, 1896)
  Velikorusskija narodnyja pjesni (številka: 3, 1896)
  »Domače pesmi.« (številka: 3, 1896)
  Znameniti Slovenci; 57. Valentin Črne (številka: 4, 1896)
  Majka u rada za Boga i Hrvatsku ili dar hrvatskim ženam poklanja Ivan Nep. Jemeršić (številka: 4, 1896)
  Dunaj v zgodovini slovenskega slovstva (številka: 4, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1896)
  Zabavna knjižnica (številka: 4, 1896)
  Nad nama cvetoči kostanj (številka: 4, 1896)
  Kumičić Evgenij; Urota Zrinsko-Franko- panska (številka: 4, 1896)
  Planinski cvet (številka: 4, 1896)
  Skala v Savini (številka: 4, 1896)
  Sultanove sandale (številka: 4, 1896)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino.; v zvezek (številka: 4, 1896)
  Dva koncerta »Glasbene Matice« (številka: 4, 1896)
  Ptici (številka: 4, 1896)
  Vstajenje Kristusovo. Ploskvorezba Alojzija Progarja (številka: 4, 1896)
  Kameneni dež (številka: 4, 1896)
  Obnarodimo še nekaj (številka: 4, 1896)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1896)
  Srečavanja (številka: 5, 1896)
  Biser — ljubav zlasti za Slovane (številka: 5, 1896)
  »Glasbena Matica« na Dunaju (številka: 5, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1896)
  Zadnje dunajsko pismo! (številka: 5, 1896)
  Knjižnice za mladino (številka: 5, 1896)
  Šolska družba sv. Cirila in Metoda (številka: 5, 1896)
  Fotografovanje supraselskega rokopisa (številka: 5, 1896)
  Slovanske knjižnice je izšel snopič 48.—49 (številka: 5, 1896)
  Dunajska pisma Konec! Vl.pismo (številka: 5, 1896)
  Vem (številka: 5, 1896)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 5, 1896)
  Ilustrovana izdaja Jenkovih pesmi (številka: 5, 1896)
  Sirota (številka: 5, 1896)
  »Lublani.«; Čeští spisovatelé Slovincům. Spořadal Jaroslav Vrchlický. Ve slovanske Praze. Tiskem E. Beauforta. Nakladem vlastnim. 1896 (številka: 5, 1896)
  Knezova knjižnica (številka: 5, 1896)
  Popravki k članku »Dunaj zgodovini slovenskega slovstva« (številka: 5, 1896)
  Hrast (številka: 5, 1896)
  Na blejskem otoku (številka: 5, 1896)
  Nadvojvoda Karol Ludovik (številka: 6, 1896)
  Šaljivi Slovenec (številka: 6, 1896)
  Popravek (številka: 6, 1896)
  Pomladanski odmevi, pesmi za sopran, alt, tenor in bas, uglasbil Janez Laharnar. - (številka: 6, 1896)
  Hrvaških narodnih pesmi prva knjiga (številka: 6, 1896)
  Josip Škofic (številka: 6, 1896)
  Slike in sličice iz življenja (številka: 6, 1896)
  V pojasnilo (številka: 6, 1896)
  Jenko v novi izdaji (številka: 6, 1896)
  Pouk v igranji na citrah, sestavil Fran Sal. Koželjski =F. Korun, II. zvezek.; Založila L. Schwentnerjeva knjigarna v Brežicah ob Savi. - (številka: 6, 1896)
  Slovenske narodne pesmi (številka: 6, 1896)
  Zemljevid kamniškega okraja (številka: 6, 1896)
  Soneti (številka: 6, 1896)
  Upori gorenjskih kmetov v 17. in 18.stoletju.; Po arhivskih virih spisal - (številka: 6, 1896)
  Drei Vorträge über die ethnographische Ausstellung in Prag. 1895 (številka: 6, 1896)
  Monsignore Luka Jeran (številka: 6, 1896)
  O pokojnem V. Oblaku (številka: 6, 1896)
  Umetniško potovanje po Italiji; Odlomki iz prijateljevih pisem. Priobčuje V. H--z. = V. Holz (številka: 6, 1896)
  Izvestij Muzejskega društva za Kranjsko letnika VI; sešitka I in II (številka: 7, 1896)
  Dr. Benjamina Ipavca nova skladba: Nezakonska mati (številka: 7, 1896)
  Žanjica (številka: 7, 1896)
  V izjasnenje in utrjenje (številka: 7, 1896)
  V katedrali (številka: 7, 1896)
  Najnovejše kiparsko delo Alojzija Gangla (številka: 7, 1896)
  Anton Nedvěd (številka: 7, 1896)
  Na ,otčevem grobu (številka: 7, 1896)
  Iz naroda in o narodu (številka: 7, 1896)
  Prošnja (številka: 7, 1896)
  Znameniti Slovenci; 62. Dr. Janez Frančišek Papler (številka: 7, 1896)
  Tja na križec (številka: 7, 1896)
  Najcenejša in najhitrejša obnovitev opustočenih vinogradov; Spisal Frančišek Gombač. V Ljubljani 1896. Tisk J. Blasnika naslednikov. Založil deželni odbor kranjski (številka: 7, 1896)
  Še nekaj pojasnila (številka: 7, 1896)
  Na svatbenem potovanju; Balada (številka: 7, 1896)
  Občni zbor »Matice Slovenske« za leto 1895 (številka: 7, 1896)
  Dela pesnika Josipa Pagliaruzzija (Krilana) (številka: 7, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1896)
  Praktische Philosophie; Ein Hilfsbuch für öffentliche und private Erziehung. Von Dr. Johann Pajk. Wien. Im Selbstverlage des Verfassers. 1896 (številka: 7, 1896)
  Narodna vzgoja.; Slovenskemu narodu spisal Josip Ciperle. Izdalo »Slovensko učiteljsko društvo v Ljubljani« kot V. zvezek »Pedagogiške knjižnice«. V Ljubljani. 1896. Tiskala R. Miličeva tiskarna (številka: 7, 1896)
  Dve noči; Romanca (številka: 7, 1896)
  Vrabci (številka: 7, 1896)
  Smrti (številka: 7, 1896)
  Ribič; beneška narodna balada (številka: 7, 1896)
  Pomladni spomin (številka: 8, 1896)
  Znameniti Slovenci; 68. Gospodje (Gačnik — Kačnik) (številka: 8, 1896)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 8, 1896)
  Jagićevega zbornika (številka: 8, 1896)
  Knjižnice za mladino snopič 17.-18 (številka: 8, 1896)
  Železničarji in socijalna demokracija; Spisal dr. V. Ellenbogen, založila "Delavca" (številka: 8, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 8, 1896)
  Izvestij Muzejskega društva za Kranjsko letnika VI. sešitek drugi (številka: 8, 1896)
  Deželni zbor goriški; Prvo zasedanje leta 1895.—96. (Važniši predlogi, sklepi, interpelacije in govori.) Izdalo slov. narodno politično društvo »Sloga«. Tisk. in zal. »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1896 (številka: 8, 1896)
  Njena pisma (številka: 8, 1896)
  Prešernovega soneta nemški prevod (številka: 8, 1896)
  Šolskih letnih poročil (številka: 8, 1896)
  Sibirska železnica (številka: 8, 1896)
  Lirske in epske poezije; Napisal A. Aškerc (številka: 8, 1896)
  Prešernovih štirih nemških sonetov slovenski prevod (številka: 8, 1896)
  Nekdo (številka: 8, 1896)
  Je li vse prastarima? (številka: 8, 1896)
  Moderni suženj (številka: 8, 1896)
  »Pedagogiško društva« v Krškem (številka: 8, 1896)
  Trnje in lavor (številka: 8, 1896)
  Slovenska »CERKOVNA ORDNINGA« (številka: 8, 1896)
  Planinski vestnik (številka: 8, 1896)
  Še nekaj glede jezika v Stritar-Jurčičevi izdaji Prešernovih »Poezij« (številka: 8, 1896)
  Materino delo za Boga in domovino (številka: 8, 1896)
  Knjižnice za mladino (številka: 9, 1896)
  Še enkrat Fischerjeva izdaja Fr. Prešerna (številka: 9, 1896)
  Spomenik D. Trstenjaku (številka: 9, 1896)
  Pedagogiški letnik.VI. tečaj 1896 (številka: 9, 1896)
  Znameniti Slovenci; 78. Jožef Vršič (številka: 9, 1896)
  Palinur (številka: 9, 1896)
  Dr. I. Tavčarja zbrane spise (številka: 9, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1896)
  Materino delo za Boga in domovino; Hrvaški spisal Ivan Nep. Jemeršič. S pisateljevim dovoljenjem po tretji izdaji (številka: 9, 1896)
  Nova slovenska učila za zemljepisni pouk (številka: 9, 1896)
  Prevara; Idila (številka: 9, 1896)
  Kmetiška ljubezen (številka: 9, 1896)
  Ne boj se več (številka: 9, 1896)
  Mladi mornar (številka: 9, 1896)
  Zbornika »Mittheilungen« (številka: 9, 1896)
  Gojitev opere in operete v Slovencih (številka: 9, 1896)
  Prelep dogodek je osrečil vaju (številka: 9, 1896)
  Letno izvestje c. kr. obrtnih strokovnih šol.; (Strokovna šola za obdelovanje lesa z javno risarsko šolo in strokovna šola za umetna vezenje in čipkarstvo) v Ljubljani v šolskem letu 1895./96. Na svetlo dal c. kr. direktor Ivan Šubic. V Ljubljani 1896. Založili c. kr. obrtni strokovni šoli. Natisnila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 9, 1896)
  Izvestij zadnji,VI. letnika 3. sešitek (številka: 9, 1896)
  Brankovo kolo (številka: 9, 1896)
  Zora II. letnik, 2. zvezek (številka: 9, 1896)
  Planinskega Vestnika (številka: 9, 1896)
  Prof. Šime Ljubić+ (številka: 11, 1896)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 11, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1896)
  Svetcu o 70-letnici (številka: 11, 1896)
  Anton Aškerc (številka: 11, 1896)
  Nekrolog. + Dr. Vatroslav Oblak (številka: 11, 1896)
  Josip Pagliaruzzi-Krilan (številka: 11, 1896)
  Svetčeva slavnost (številka: 11, 1896)
  Portretne karikature (številka: 11, 1896)
  Zunaj (številka: 11, 1896)
  Herbard X. Turjaški. (1613— 1669.) - 1896 (številka: 11, 1896)
  Knjige družbe sv. Mohorja za I. 1897 (številka: 11, 1896)
  Poziv na naročbo uglasbenih, zlasti mladinskih pesmi (številka: 11, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1896)
  Najnovejše struje v slovenskem slovstvu (številka: 11, 1896)
  Pesem (številka: 11, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1896)
  Pesem o zvestobi (številka: 11, 1896)
  Tri narodne slavnosti (številka: 11, 1896)
  Azrael (številka: 11, 1896)
  Svetcu o 70-letnici (številka: 11, 1896)
  Vida (številka: 11, 1896)
  »Archiv für slavische Philologie." (številka: 11, 1896)
  Matica Hrvatska (številka: 11, 1896)
  Novi slovenski operi (številka: 11, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1896)
  Faustissime nozze Clodig-Herzen (številka: 11, 1896)
  O novih slovstvenih strujah v Slovencih (številka: 11, 1896)
  Vzor (številka: 11, 1896)
  Prešeren v šolah (številka: 11, 1896)
  Pesem (številka: 11, 1896)
  Slovenka (številka: 11, 1896)
  Nasvet o nedeljskih popoldanskih gledaliških predstavah (številka: 11, 1896)
  Die Literatur zum hundertjährigen Jubiläum P.J. Šafařik&39;s .M. Murko; (Ponatisk iz "Arch. f. slav. Philologie") (številka: 11, 1896)
  Posvečenje (številka: 12, 1896)
  Svetec Podgorski v slovenskem slovstvu (številka: 12, 1896)
  Alfred Jensen, švedski pisatelj, je izdal prvi del knjige "Slavia", ki je izšel v Stocholmu pri Albertu Bounieru (številka: 5, 1896)
 17. 1897
   217

  številka: 1 (1897)
  številka: 2 (1897)
  številka: 3 (1897)
  številka: 4 (1897)
  številka: 5 (1897)
  številka: 6 (1897)
  številka: 7 (1897)
  številka: 8 (1897)
  številka: 9 (1897)
  številka: 10 (1897)
  številka: 11 (1897)
  številka: 12 (1897)
  Za služboj (številka: 1, 1897)
  Formularius (številka: 1, 1897)
  List za listom (številka: 1, 1897)
  Salonska knjižnica (številka: 1, 1897)
  Spominski listi Prešernovi (številka: 1, 1897)
  O prevodih iz slovenščine v nemščina (številka: 1, 1897)
  Romanca (številka: 1, 1897)
  Fran. Koledar družbe sv. Mohorja navadno leto 1897 (številka: 1, 1897)
  Delavčeva pesem o premogu (številka: 1, 1897)
  Donesek k slovenski bibliografiji (številka: 1, 1897)
  Nadpevanka (številka: 1, 1897)
  Kam plovemo (številka: 1, 1897)
  Divina Maiestas Verbi incarnati Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi elucidata ex libris novi testamenti.; Selectio facta per Mich. Lendovšek. Graecii 1897. Typis et sumptibus »Styriae« (številka: 1, 1897)
  Dekadenca, nova literarna smer (številka: 1, 1897)
  Abdul Slavožlok pa Kara Besedavelj (številka: 1, 1897)
  Slovenske večernice (številka: 1, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1897)
  Dr. V. Oblak v Macedoniji.; Priobčil Fr. Vidic (številka: 1, 1897)
  Aškerc — častni član »Triglava« (številka: 1, 1897)
  Povesti dr. Ivana Tavčarja (številka: 1, 1897)
  Slovo (številka: 1, 1897)
  Amori e nozze; Intorna al Montenegro, spisal Domenica Ciámpoli. Dalla nuova Antalagia, Vol. LXV., Serie IV. Roma, Forzani e C., 1896 (številka: 1, 1897)
  Josip Stritar (številka: 1, 1897)
  Pavliha na Jutrovem (številka: 1, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1897)
  Bodoča izdaja Prešernovih poezij (številka: 2, 1897)
  Aus fremden Zungen; Eine Halbmonatsschrift (številka: 2, 1897)
  Essehrin kip (številka: 2, 1897)
  Zvečer (številka: 2, 1897)
  Prof. Jožef Borghi + (številka: 2, 1897)
  Venec slovanskih povestij (številka: 2, 1897)
  Prevod Prešernovega nemškega soneta korni volkovi (številka: 2, 1897)
  »Materine sanje" (številka: 2, 1897)
  Čebelarju (številka: 2, 1897)
  Spomin ob Savi (številka: 2, 1897)
  Frančišek baron Trenk, vodja pandurjev (številka: 2, 1897)
  Dom in Svet (številka: 2, 1897)
  Pripovedke iz avstrijske zgodovine; Nabral in priredil Jak. Dimnik. Tiskal in založil R. Milic v Ljubljani. 1896 (številka: 2, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1897)
  V mraku (številka: 2, 1897)
  Ilustrovani narodni koledar. 1897. Leto IX.; Uredil in izdal Dragotin Hribar (številka: 2, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1897)
  Ob slovesu (številka: 2, 1897)
  Prešernova Labodnica (številka: 2, 1897)
  Pod streho (številka: 2, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1897)
  Nirvana! (številka: 3, 1897)
  Ahasver pod križem (številka: 3, 1897)
  Slovanski Svet (številka: 3, 1897)
  Prešernova pesem o povodnem možu (številka: 3, 1897)
  Ljubezen in rodoljubje (številka: 3, 1897)
  Deutsche Einflüsse auf die Anfange der böhmischen Romantik.; Mit einem Anhang: Kollár in Jena und beim Wartburgfest (številka: 3, 1897)
  Slovenske narodne pesmi; Uredil dr. K. Štrekelj. V Ljubljani 1896. II. snopič. Izdala in založila »Slovenska Matica« (številka: 3, 1897)
  Prvi početki ruskega romana (številka: 3, 1897)
  Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra; Spisal Simon Rutar. I. snopič. Ljubljana 1896. Izdala Matica slovenska (številka: 3, 1897)
  Frisinké památki; Jich vznik a význam v slovanském písemnictví. Podává dr.Václav Vondrák. V Praze. Nákladem »České akademie pro vědy, slovesnost a umění«.1896 (številka: 3, 1897)
  Knjige »Matice hrvatske«« (številka: 4, 1897)
  La bella Gina (številka: 4, 1897)
  Narodopisné museum českoslovanské v Praze (številka: 4, 1897)
  Slike (številka: 4, 1897)
  Slovenska opera (številka: 4, 1897)
  Bohinjski Savi (številka: 4, 1897)
  Die ersten Schritte des russischen Romans; Habilitations-Vortrag, gehalten an der philosophischen Facultät der k. k. Wiener. Universität in Wien. Von Dr. M. Murko. Wien, 1897. Im Selbstverlag des Verfassers (številka: 4, 1897)
  G. Ivan Zajec (številka: 4, 1897)
  Matija Valjavec (številka: 4, 1897)
  Ilustrovani Prešeren (številka: 4, 1897)
  »Glasbene Matice« koncerti in glasbeni večeri (številka: 4, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1897)
  Schubertova kompetencija za Ljubljano (številka: 4, 1897)
  Muzikalije »Glasbene Matice«, izdane za leto 1896; Anton Foerster: Pet samospevov, Fran Gerbič: Trije dvospevi, Stanko Pirnat: Vzpomladna pesem (številka: 4, 1897)
  Zeitschrift für österreichische Volkskunde (številka: 4, 1897)
  Domu (številka: 4, 1897)
  Vzdihljaji (številka: 4, 1897)
  »Ksenija«, slovenska opera V. Parme (številka: 4, 1897)
  Error typi (številka: 4, 1897)
  Pesem (številka: 4, 1897)
  Macedonische Studien (številka: 4, 1897)
  Prešeren v švedščini! (številka: 4, 1897)
  Hrvaško deželno gledališče v Zagrebu (številka: 5, 1897)
  Kneževska črnogorska biblioteka in muzej na Cetinju (številka: 5, 1897)
  Maj (številka: 5, 1897)
  Smiljana, hrvatska opera u dva čina (številka: 5, 1897)
  Pisma iz Zagreba; XXXI (številka: 5, 1897)
  Dr. Ivan Črnčić (številka: 5, 1897)
  Plagijatovstvo (številka: 5, 1897)
  Hrvaški in srbski leposlovni listi (številka: 5, 1897)
  Pesme o kraljeviču Marku (številka: 5, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1897)
  La loi du Vinodol; Traduite etannotée par Jules Preux. Paris 1897 (številka: 5, 1897)
  Bodoča izdaja Prešernovih poezij (številka: 5, 1897)
  »Bračne pesme.« (številka: 5, 1897)
  Karol Hoffmeister : O mraku; Pesmi za srednji glas s spremljevanjem klavirja. Založil L. Schwentner (številka: 5, 1897)
  Podgorska svetnica (številka: 5, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1897)
  Poslednji plemiči Gotali; Tragedija u pet čina (številka: 5, 1897)
  Leto 1897. v srbski književnosti (številka: 5, 1897)
  Mara Rendića.; Črtica iz Bosne (številka: 5, 1897)
  Pastirjeva tožba (številka: 5, 1897)
  Smetanova opera »Hubička« (»Poljub«) (številka: 6, 1897)
  Vzor (številka: 6, 1897)
  Še nekoliko besed o Prešernovem sonetu »Chorwölfe« (številka: 6, 1897)
  Povejte (številka: 6, 1897)
  Slovansko pevsko društvo na Dunaju (številka: 6, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 6, 1897)
  Die Zeit (številka: 6, 1897)
  Bosanska pošta; List za politiku i narodno gospodarstvo.Sarajevo (številka: 6, 1897)
  »Matica hrvatska.« (številka: 6, 1897)
  Iz vsakdanjosti (številka: 6, 1897)
  V narodnem »srpskem pozorištu« v Belgradu (številka: 6, 1897)
  Hrvatska misao; U Zlatnom Pragu. Godina I. Uredjuje Franjo Hlavaček (številka: 6, 1897)
  Oesterreichisch-Ungarische Revue (številka: 6, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1897)
  Primorkinje; Spjevao Rikard Katalinić- Jeretov. Zadar 1897. Vlastitom nakladom (številka: 6, 1897)
  Bog i Hrvatska (številka: 6, 1897)
  Veš-li? (številka: 6, 1897)
  K »Slovenski čitanki za Nemce« (številka: 6, 1897)
  Schubertova kompetencija za Ljubljano (številka: 6, 1897)
  Glasbene Matice koncerti in glasbeni večeri (številka: 6, 1897)
  K Prešernovi pesmi o povodnem možu (številka: 6, 1897)
  Beneška romanca (številka: 7, 1897)
  Občni zbor Slovenske Matice (številka: 7, 1897)
  Agramer Tagblatt (številka: 7, 1897)
  »V zemljiški knjigi.« (številka: 7, 1897)
  Moj sen (številka: 7, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva III (številka: 7, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1897)
  Kres (številka: 7, 1897)
  Par opazk o gledališki kritiki »Zvonovi" (številka: 7, 1897)
  Drugo berilo in slovnica za obče ljudske šole; Sestavila M.Josin in E. Gangl. Tiskala in založila Ign. pl. Kleinmayr in Fed. Bambergova tiskarna. 1897 (številka: 7, 1897)
  Romantika v Slovanih (številka: 7, 1897)
  Doprsni kip Friderika Barage (številka: 7, 1897)
  Vihar (številka: 7, 1897)
  Sebastian Kneipp (številka: 7, 1897)
  Slovenske umotvorine v prevodih (številka: 7, 1897)
  Deutsch-slovenisches Wörterbuchlein zum Gebrauche beim Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten an Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache; Verfasst von H. Schreiner und Dr. J. Bezjak — Marburg 1897. Im Selbstverlage. — Druck der St. Cyrillus-Buchdruckerei in Marburg (številka: 7, 1897)
  Izprehod po velikem mestu (številka: 7, 1897)
  Truhelka dr. Ćiro.; Slavonski banovci. (Prinos hrvatskoj numismatici.) Napisao dr. Ć. T. Sarajevo. Zemaljska štamparija. 1897 (številka: 7, 1897)
  llija Okrugić Sremac (številka: 7, 1897)
  Josip Karol Tertnik (številka: 7, 1897)
  Take s (številka: 7, 1897)
  Dva Prešernova nagrobna napisa iz nemščine poslovenjena (številka: 7, 1897)
  Na studencu (številka: 8, 1897)
  Slovenski junak (številka: 8, 1897)
  O stoletnici Vodnikovih »Lublanskih Noviz«; Spisal in izdal v prid družbi sv. Cirila in metoda v Ljubljani, 1897.Založil izdajatelj (številka: 8, 1897)
  Zimska idila (številka: 8, 1897)
  Škof (številka: 8, 1897)
  Srednješolskih izvestij (številka: 8, 1897)
  »Towarzystwo ludoznawcze.« (številka: 8, 1897)
  Nekoliko o tobaku in kaji (številka: 8, 1897)
  Ivan Pintar + (številka: 8, 1897)
  Poezije (številka: 8, 1897)
  Miklošič in dr. M. Fesl (številka: 8, 1897)
  Janko Kersnik (številka: 8, 1897)
  Veteris testamenti prophetarum interpretatio istrodalmatica saeculi XVI.; adiuvante academiae litterarum caesareae Vindobonensis liberalitate edidit V. Jagić.; (Vsihprorokov stumačenje hrvatsko.) (številka: 8, 1897)
  Janko Kersnik; Prijateljski spomini (številka: 9, 1897)
  Dr.Fridtjof Nansen: »Na severní točnu« i. t. d.; (»Na severni tečaj"). Český překlad rediguje dr. Jiří Guth (številka: 9, 1897)
  Zabavne knjižnice (številka: 9, 1897)
  Gedichte von Franz Prešeren; Aus dem Slovenischen von Alois Rudolf (številka: 9, 1897)
  Ženitna ponudba (številka: 9, 1897)
  Sonet (številka: 9, 1897)
  Tako (številka: 9, 1897)
  »Kratka slovnica ruskega jezika."; Sestavil M. M. Hostnik in »Ročni rusko-slovenski slovar«. Sestavil M. M. Hostnik (številka: 9, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1897)
  Knjižnica za mladino (številka: 9, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 9, 1897)
  »Naš dom.«; Zbirka povesti, pesmi in narodnega blaga, zanimivosti i. t. ,d. — II. zvezek. »Zadnji grof celjski.« in E.Murik, »Iskalci biserov na otoku Sv. Duha«. — V Celju 1897 (številka: 9, 1897)
  Narodna pesem (številka: 9, 1897)
  IzvestJa Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 9, 1897)
  Pisateljski shod (številka: 9, 1897)
  Drugo berilo in slovnica za obče ljudske šole; Sestavila M. Josin in E. Gangl. — V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1897 (številka: 9, 1897)
  Smrt (številka: 9, 1897)
  Češki »Literární Listy«; (XVIII., str. 274.) Posl. A. Dermota (številka: 11, 1897)
  Idrijski rudnik.; Ob štiristoletnici njegove najdbe (številka: 11, 1897)
  Jugoslovenska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu (številka: 11, 1897)
  »Dalibor" (številka: 11, 1897)
  »Iz luči in teme« (številka: 11, 1897)
  Ribič (številka: 11, 1897)
  »Dekameron.« (številka: 11, 1897)
  »Dalibor« v dunajski dvorni operi (številka: 11, 1897)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 11, 1897)
  Prenos Kopitarjevih zemeljskih ostankov (številka: 11, 1897)
  Boginja Živa in Bogomila nje svečenica (številka: 11, 1897)
  Pesem (številka: 11, 1897)
  Redivivus S. Gregorčiču (številka: 11, 1897)
  Masaryk — slovanski filozof (številka: 11, 1897)
  Pesem (številka: 11, 1897)
  Salonska knjižnica (številka: 11, 1897)
  Kopitarjeva slavnost na Dunaju in v Ljubljani (številka: 11, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1897)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 11, 1897)
  Novih knjižnih pošiljatev (številka: 11, 1897)
  Prenos Vukovih posmrtnih ostankov z Dunaja v Belgrad (številka: 11, 1897)
  Gledališka pisma (številka: 11, 1897)
  Salonske knjižnice I. zvezek (številka: 11, 1897)
  Spominščica o Kopitarju (številka: 11, 1897)
  Prof. S. Rutar (številka: 12, 1897)
  Glede Lendovšekovega-Štritofovega »Slovenskega berila za Nemce" (številka: 12, 1897)
  Dvořakov oratorij » sv. Ludmila " (številka: 12, 1897)
  Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1898 (številka: 12, 1897)
  Gg. pisateljem in založnikom knjig (številka: 12, 1897)
  Vasilij Vereščagin (številka: 12, 1897)
  Deutsches Lesebuch für die 1. und 2.; Classe sloyenisch-utraquistischer Mittelschulen und verwandter Lehranstalten. Herausgegeben von Anton Štritof. — Wien. Im kaiserlich-königlichen Schulbücher- Verlage 1897 (številka: 12, 1897)
  Družbe sv. Mohorja (številka: 12, 1897)
  Tvoje oko (številka: 12, 1897)
  Viktor Parma (številka: 12, 1897)
 18. 1898
   213

  številka: 1 (1898)
  številka: 2 (1898)
  številka: 3 (1898)
  številka: 4 (1898)
  številka: 5 (1898)
  številka: 6 (1898)
  številka: 7 (1898)
  številka: 8 (1898)
  številka: 9 (1898)
  številka: 10 (1898)
  številka: 11 (1898)
  številka: 12 (1898)
  Prva nemška vadnica za slovenske občne ljudske šole (številka: 1, 1898)
  Die Aufgaben der Erforschung der südslavischen Dialekte, erläutert an dem Verhältnisse der serbo-croatischen Schriftsprache zur bosnisch-hercegovinischen Mundart von V. Jagić (številka: 1, 1898)
  Fata morgana (številka: 1, 1898)
  Buddha v brahmanski knjižnici; Indska legenda (številka: 1, 1898)
  Kako je gospod adjunkt rešil svojo čast (številka: 1, 1898)
  Še malo časa (številka: 1, 1898)
  V bedi (številka: 1, 1898)
  Sveti večer v roparskem brlogu (številka: 1, 1898)
  Petindvajsetletnica »Glasbene Matice« (številka: 1, 1898)
  Fata morgana (številka: 1, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1898)
  Črez leto dni (številka: 1, 1898)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 1, 1898)
  Kotanjska elita (številka: 1, 1898)
  »Nova nada" (številka: 1, 1898)
  Kopitar in Vuk (številka: 1, 1898)
  Zgodovina srednjega veka (številka: 1, 1898)
  Vedeževavka (številka: 1, 1898)
  O g. prof. Kaspreta trditvi glede Lendovšekove-Štritofove (številka: 1, 1898)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1898)
  Noč na poljani (številka: 2, 1898)
  Moderno kritično stališče (številka: 2, 1898)
  Tavčarjevih povesti (številka: 2, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1898)
  Iz starih časov (številka: 2, 1898)
  Še enkrat Bezenškova »Bolgarija in Srbija« (številka: 2, 1898)
  O epidemski blaznosti (številka: 2, 1898)
  Prvi usporedjivači sanskrita sa slovenskim jezicima (številka: 2, 1898)
  Knjige Slovenske Matice za l. 1897 (številka: 2, 1898)
  Laesio Maiestatis (številka: 2, 1898)
  Južnoslovansko časopisje (številka: 2, 1898)
  Golobici (številka: 2, 1898)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri za 1898 (številka: 2, 1898)
  Frana Koruna skladbe (številka: 2, 1898)
  Ilustrovani narodni koledar.Leto X.1898 (številka: 2, 1898)
  Visoka ljubezen (številka: 2, 1898)
  Vasovavci (številka: 2, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1898)
  P. n. Zvonovim čitateljem (številka: 2, 1898)
  Matica hrvatska (številka: 3, 1898)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1897; Uredil Anton Bartel. Založila in izdala Slovenska Matica. V Ljubljani. Natisnila »Narodna tiskarna« 1897 (številka: 3, 1898)
  Nehring Dr. Alfred (številka: 3, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1898)
  Josipa Jurja Strossmayrja (številka: 3, 1898)
  Berač Škrbec (številka: 3, 1898)
  V božjo čast (številka: 3, 1898)
  Akrostihida pri Prešernu (številka: 3, 1898)
  Veš, kako je bilo tisti čas? (številka: 3, 1898)
  »Hoc scio pro certo, quoties cum stercore certo« (številka: 3, 1898)
  Relata refero (številka: 3, 1898)
  Pred rajem (številka: 3, 1898)
  Golobčka dva (številka: 4, 1898)
  Norec Dimitrij (številka: 4, 1898)
  Piščalka (številka: 4, 1898)
  Zvečer (številka: 4, 1898)
  Brez službe (številka: 4, 1898)
  »Stara pesem" (številka: 4, 1898)
  Na tujem v temni sobi (številka: 4, 1898)
  Po dolgem času v znani vasi (številka: 4, 1898)
  Trojka; Povest (številka: 4, 1898)
  Slovenski umetniki v tujini (številka: 4, 1898)
  Meka; Vztočna romanca (številka: 4, 1898)
  Dr. Janez Mencinger (številka: 4, 1898)
  »Anton Aškerc, slovenski pjesnik." (številka: 4, 1898)
  Fran Govekar (številka: 4, 1898)
  Slovenska pjesništva u najnovije doba (številka: 4, 1898)
  O novejši slovenski literaturi (številka: 4, 1898)
  Studenček (številka: 5, 1898)
  Dva nova groba (številka: 5, 1898)
  Tretji koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1898)
  Slovenski pravopis (številka: 5, 1898)
  Petdesetletnica slovenskega pesnika in narodnjaka (številka: 5, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1898)
  Donesek k abecedni vojski (številka: 5, 1898)
  Dva nova groba; + Dr. Jernej Zupanc (številka: 5, 1898)
  Henrik Ibsen (številka: 5, 1898)
  Bolnik (številka: 5, 1898)
  Človek (številka: 5, 1898)
  Breme (številka: 5, 1898)
  Brodnik (številka: 5, 1898)
  Domov (številka: 5, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1898)
  Sundečićeva slavnost (številka: 5, 1898)
  Sestanek na Rušah (številka: 5, 1898)
  Kaj trese (številka: 5, 1898)
  Življenja borba (številka: 5, 1898)
  Kaj zame (številka: 5, 1898)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1898)
  Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra (številka: 5, 1898)
  Cvetje s polja modroslovskega (številka: 6, 1898)
  Drobne pesmi (številka: 6, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 6, 1898)
  Ženska in vino (številka: 6, 1898)
  Gregor Aleksandrovič Potemkin; (1739 - 1791) (številka: 6, 1898)
  Nedolžnost (številka: 6, 1898)
  Dainkovo in Čopovo pismo do Šafařika (številka: 6, 1898)
  + Anton Majaron (številka: 6, 1898)
  Moj vinski kot (številka: 6, 1898)
  Spomini na Janka Kersnika (številka: 6, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1898)
  Pesmarica »Glasbene Matice« (številka: 6, 1898)
  Napoleonov samovar (številka: 6, 1898)
  Pismo Fr. Prešerna — F. L. Čelakovskemu (številka: 6, 1898)
  Dr. Fr. Musoni (številka: 6, 1898)
  Slovenske narodne pesmi (številka: 6, 1898)
  Hrvatske Narodne Pjesme (številka: 6, 1898)
  Ulomki (številka: 7, 1898)
  Slavje stoletnice rojstva Františka Palackega (številka: 7, 1898)
  Mislim »pokojnicama hrvatskim pedagozima i učiteljima (številka: 7, 1898)
  Moj prijatelj (številka: 7, 1898)
  Moja maksima (številka: 7, 1898)
  Gizela (številka: 7, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1898)
  Brez miru (številka: 7, 1898)
  V Petrograd; Potopisne črtice. Po svojem opazovanju in po raznih virih sestavil Ljudevti Stiasny. V Gorici 1898. Tiskal in založil A. Gabršček (številka: 7, 1898)
  Knjižna naznanila (številka: 7, 1898)
  W. E. Gladstone (številka: 7, 1898)
  »Prosvjeta.« (številka: 7, 1898)
  Ottuv Slovník Naučný (številka: 7, 1898)
  Mustafa Rešid (številka: 8, 1898)
  Kaj ne, da čuden sem (številka: 8, 1898)
  Za zabavo (številka: 8, 1898)
  Kadi se njiva (številka: 8, 1898)
  Ne vem, kdo bolj je tožen (številka: 8, 1898)
  Prof. dr. V. Jagić (številka: 8, 1898)
  Izvestij naših srednjih šol (številka: 8, 1898)
  Nekaj o Prešernovi »Novi pisariji« (številka: 8, 1898)
  Biserojla, jasna vila; Bajka (številka: 8, 1898)
  Stari Kiš (številka: 8, 1898)
  Štirideset napevov za šolske pesmi v Koprivnik-Majcenovi »Začetnici«; Na svetlo dal Anton Kosi. V Ljubljani, 1898 (številka: 8, 1898)
  »Hrvatska Matica" (številka: 8, 1898)
  Slovanska knjižnica (številka: 8, 1898)
  Bogomir dr. Slovenischer Sprachquetscher. Gründliche und leichfassliche Methode die slovenische Sprache theoretisch und praktisch in sehr kurzer Zeit ,ohne Fehler gut lesen, schreiben und sprechen zu lernen. Wien 1896. Verlag von A. Wenedikt & Sohn. Druck v. B. Hornung in Wien (številka: 8, 1898)
  Iz Prljekovine v Rim (številka: 8, 1898)
  Fr. Palacký (številka: 8, 1898)
  Svet (številka: 8, 1898)
  Košek Ignác, Opoměru písní národních k místnímu nářečí; V Praze, 1897. Nákladem české akademie cís. Frant. Josefa pro vědy, slovesnost a uměni (Rozprav třídy III. ročníku VI. Čislo 4) (številka: 8, 1898)
  Ruski slovar in ruska slovnica (številka: 8, 1898)
  Der Süden (številka: 8, 1898)
  Kopitarjeva knjižnica (številka: 8, 1898)
  Patra Feliksa zdravilo (številka: 9, 1898)
  Narodna pesem (številka: 9, 1898)
  Nekaj o človeškem glasu in govoru (številka: 9, 1898)
  Adrija (številka: 9, 1898)
  Zakaj nisi bil mož? (številka: 9, 1898)
  Kmečka balada (številka: 9, 1898)
  Koseskega slavnost (številka: 9, 1898)
  Kritikom (številka: 9, 1898)
  Gazela (številka: 9, 1898)
  Pravilnost našega knjižnega jezika in »staraslovenščina« (številka: 9, 1898)
  Jesen (številka: 11, 1898)
  Švedski pesnik — porodu Slovenec (številka: 11, 1898)
  Adam Mickiewicz (številka: 11, 1898)
  Svidenje (številka: 11, 1898)
  Pa zakaj? (številka: 11, 1898)
  Kosček življenja (številka: 11, 1898)
  + Cesarica Elizabeta (številka: 11, 1898)
  V tovarni (številka: 11, 1898)
  Skrb (številka: 11, 1898)
  V jesenskem gozdu (številka: 11, 1898)
  V parku (številka: 11, 1898)
  Nje podoba (številka: 11, 1898)
  Dogodek (številka: 11, 1898)
  Utrinek (številka: 11, 1898)
  Moj Bog! (številka: 11, 1898)
  Ženske (številka: 11, 1898)
  Izdajavec (številka: 11, 1898)
  Ne joči se mi, dekle ti (številka: 11, 1898)
  Sanje (številka: 11, 1898)
  Kako so sveži bili, kako nežni cveti (številka: 11, 1898)
  Prirodopis rastlinstva za nižje razrede srednjih šol; Spisal Alfonz Paulin. V Ljubljani. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1898 (številka: 11, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1898)
  Jesen (številka: 11, 1898)
  Pismo iz Ljubljane (številka: 12, 1898)
  Utrujen (številka: 12, 1898)
  Ob ispitanijah voobšće, perevodnjih že (pa) v osobennosti (številka: 12, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1898)
  Ilustrovana slovenska poezija (številka: 12, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 12, 1898)
  Jakov Petrovič Polonskij (številka: 12, 1898)
  Ivan Ilešič, slaven vojak (številka: 12, 1898)
  Ah, ti bori (številka: 12, 1898)
  Rezika (številka: 12, 1898)
  Slavanský pŕehled. Sborník statí, dopisuv a zprav ze života slovanskéhio (številka: 12, 1898)
  Družbe sv. Mohor ja knjižni dar za l. 1898 (številka: 12, 1898)
  Kadar smrt mi grob izkoplje (številka: 12, 1898)
  »Slovenischer Dichter.« (številka: 12, 1898)
  Vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1898)
  Bratu Josipu na grob (številka: 12, 1898)
  Molba (številka: 12, 1898)
  Hrvatska Matica; Beležka (številka: 12, 1898)
  Zimski žarki (številka: 12, 1898)
  Evropske knjižnice (številka: 12, 1898)
  Ironija (številka: 12, 1898)
  Aškerc v švedščini (številka: 12, 1898)
  Pogovor Besname Rolandu sa kritičkim pogledima na tehniku srpskoga stila (številka: 12, 1898)
  »Martin Krpan.« (številka: 12, 1898)
  I. Koncert Glasbene Matice (številka: 12, 1898)
  Za vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1898)
  Zimska silhueta (številka: 12, 1898)
  Vera (številka: 12, 1898)
 19. 1899
   200

  številka: 1 (1899)
  številka: 2 (1899)
  številka: 3 (1899)
  številka: 4 (1899)
  številka: 5 (1899)
  številka: 6 (1899)
  številka: 7 (1899)
  številka: 8 (1899)
  številka: 9 (1899)
  številka: 10 (1899)
  številka: 11 (1899)
  številka: 12 (1899)
  Radi trme (številka: 1, 1899)
  O »pesnikovanju« »Jezikoslovčuje« (številka: 1, 1899)
  Nekaj črtic iz življenja slovenskih vojakov (številka: 1, 1899)
  Moje slovo (številka: 1, 1899)
  Slovo (številka: 1, 1899)
  O poezijah Jenkovih (številka: 1, 1899)
  Na vasi (številka: 1, 1899)
  Nove skladbe; K. Hoffmeister: Bledi spevi. — Stanko Pirnat: Mešani zbori. — P. H. Sattner: Mešana zbora. — Stanko Pirnat: (številka: 1, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1899)
  Tihe noči (številka: 1, 1899)
  Uspomeni Matije Valjavca.; Nekrolog. Napisao dr. August Musić. U Zagrebu. Dioničke tiskare. 1898 (številka: 1, 1899)
  Miklosichs Jugend- und Lehrjahre (številka: 1, 1899)
  Alfred Jensen (številka: 1, 1899)
  Krivda in usoda (številka: 1, 1899)
  Gojko Knafeljc (številka: 1, 1899)
  Vse pleše; Balada — ballata (številka: 1, 1899)
  Zakaj (številka: 1, 1899)
  Tavčarjevih »Povesti« (številka: 1, 1899)
  Težko (številka: 1, 1899)
  »Goriška tiskarna« A.Gabrščeka (številka: 1, 1899)
  Rosa mystica (številka: 1, 1899)
  Popevčice milemu narodu; Zložil Anton Hribar (Korinjski). V Celju. Tiskal Dragotin Hribar (številka: 1, 1899)
  Pesniti ali pesnikovati? (številka: 2, 1899)
  Koledar družbe sv. Mohorja in imenik udov (številka: 2, 1899)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1899)
  Naše časopisje (številka: 2, 1899)
  Soror Alma (številka: 2, 1899)
  José Rizal (številka: 2, 1899)
  Boj z naravo (številka: 2, 1899)
  Hrvaški »Salon« (številka: 2, 1899)
  Vladoje Jugović; Slike iz života. Zagreb. Tiskara braće Kralj. 1898 (številka: 2, 1899)
  Kot ,srna si plaha (številka: 2, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1899)
  Pustna balada (številka: 2, 1899)
  D. Trnoplesar-Budisvoj = K. Lukež: Cvijeće i trnje (številka: 2, 1899)
  »Spominski listi« o cesarici Elizabeti (številka: 2, 1899)
  Puškin in Prešeren (številka: 2, 1899)
  Jezikoslovčeva prisega (številka: 2, 1899)
  Ilustrovan narodni koledar za leto 1899 (številka: 2, 1899)
  Osveta (številka: 3, 1899)
  Pismo pokojnega notarja dr. Jerneja Supanza iz l. 1846 (številka: 3, 1899)
  Na blejskem otoku (številka: 3, 1899)
  Ivan Trinko, Italšti Slovinci (številka: 3, 1899)
  Ivan Kunšič + (številka: 3, 1899)
  Nova Iskra (številka: 3, 1899)
  Stavbni črteži s proračuni in kratek nauk o projekcijskem, situvacijskem in perspektivnem risanju.; Jas. Bezlaj. V Ljubljani 1899. Založilo »Pedagogiškoo društvo« v Krškem. Natisnila »Narodna tiskarna« (številka: 3, 1899)
  Od »Podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju« (številka: 3, 1899)
  Mir (številka: 3, 1899)
  Vabilo k družbi sv. Moharja (številka: 3, 1899)
  Črne noči (številka: 3, 1899)
  Pri stricu (številka: 3, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1899)
  »Naše modroslovje" (številka: 3, 1899)
  Romanca (številka: 3, 1899)
  Tam zunaj je sneg (številka: 3, 1899)
  Doneski k češki in slovenski književni vzajemnosti (številka: 3, 1899)
  Saba (številka: 3, 1899)
  Visoka molitev (številka: 4, 1899)
  Glasbene Matice koncert; Beležka (številka: 4, 1899)
  Oton Zupančič (številka: 4, 1899)
  »Slovenske Matice« knjige za l.1898 (številka: 4, 1899)
  Oj dobro jutro, hišna mati (številka: 4, 1899)
  Erotika (številka: 4, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1899)
  Donesek k slovstveni zgodovini 18. stoletja (številka: 4, 1899)
  Božji jezik (številka: 4, 1899)
  Ela (številka: 4, 1899)
  Lutrski kres; Legenda (številka: 4, 1899)
  Vzgoja (številka: 4, 1899)
  Aglaja; Legenda (številka: 4, 1899)
  Popevčice milemu narodu (številka: 4, 1899)
  Tiho, srce (številka: 4, 1899)
  Tatica (številka: 4, 1899)
  Matica hrvatska (številka: 4, 1899)
  Resignacija (številka: 5, 1899)
  Spomini (številka: 5, 1899)
  Dve tri o našem gledališču in naši drami (številka: 5, 1899)
  + Dragotin Kette (številka: 5, 1899)
  Noč (številka: 5, 1899)
  Knjigarna Paher in Kisić v Mostarju (številka: 6, 1899)
  Ela (številka: 6, 1899)
  Oesterreichische Bibliographie, herausgeg. vom Verein der österr.-ung. Buchhändler (številka: 6, 1899)
  Pesem (številka: 6, 1899)
  Glasba v Novem mestu v minoli sezoni (številka: 6, 1899)
  »Slovanske knjižnice« snopič 84.-85 (številka: 6, 1899)
  Stoletnica Puškinovega rojstva (številka: 6, 1899)
  Tolstega roman » Vstajenje« (številka: 6, 1899)
  Savonarola (številka: 6, 1899)
  Petdesetletnica Zmaja Jovana Jovanovića (številka: 6, 1899)
  Srbska glasba (številka: 6, 1899)
  Ruska tragedka Marija Gavriilavna Savina (številka: 6, 1899)
  »Erotika« pa »Čaša opojnosti«; Pismo iz Ljubljane (številka: 6, 1899)
  Ivan vitez Trnski (številka: 6, 1899)
  Spor in sprava (številka: 6, 1899)
  Lilija bela (številka: 6, 1899)
  Uganka (številka: 7, 1899)
  V gozdu (številka: 7, 1899)
  Materine povesti (številka: 7, 1899)
  Za srečo (številka: 7, 1899)
  Blaž Kocén (številka: 7, 1899)
  Pogorsko jezero (številka: 7, 1899)
  Po vseh slemenih (številka: 7, 1899)
  Hafis v krčmi (številka: 7, 1899)
  Ahasverjeva himna Noči (številka: 8, 1899)
  Jezus Kristus pravi Bog; Pregled najvažnejših dokazov tej temeljni resnici krščanske vere. Spisal dr. Ivan Svetina. V Ljubljani 1899. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki. Založil pisatelj (številka: 8, 1899)
  Pregled letošnjih srednješolskih programov (številka: 8, 1899)
  Jutro (številka: 8, 1899)
  Druga nemška vadnica za slovenske občne ljudske šole (številka: 8, 1899)
  Male pesni (številka: 8, 1899)
  Naša slikanica Kobilica (številka: 8, 1899)
  Iz lirike Otona Zupančiča (številka: 8, 1899)
  Najsrečnejši poštar (številka: 8, 1899)
  Bojni klic »bravec« in protiklic »bralec« (številka: 8, 1899)
  Slovensko umetniško društvo v Ljubljani (številka: 8, 1899)
  Alfred Jensen (številka: 8, 1899)
  K biografiji Emila Korytka (številka: 8, 1899)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 8, 1899)
  Vprašanje (številka: 8, 1899)
  Zašumelo je zeleno morje (številka: 8, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče; Po najboljših virih in navodilih spisal Jožef Valenčič. V Ljubljani, 1899. Založil in izdal pisatelj. Tiskala »Narodna tiskarna« (številka: 8, 1899)
  Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika (številka: 8, 1899)
  Španska romanca (številka: 9, 1899)
  Fin de siécle (številka: 9, 1899)
  Pogreb? (številka: 9, 1899)
  Moja sonata (številka: 9, 1899)
  Vodnikov anakreontizem (številka: 9, 1899)
  Gerbičeva »Glasbena Zora« (številka: 9, 1899)
  Ivan Cankar: »Vinjete.«; V Ljubljani 1899. Založil L. Schwentner. Tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani. - (številka: 9, 1899)
  Onkraj življenja (številka: 9, 1899)
  Prešernov spomenik — kakšen bodi in kje stoj? (številka: 9, 1899)
  Ko dobrave se mrače (številka: 9, 1899)
  »Moderna« v hrvaški umetnosti; Posl. A. Aškerc (številka: 9, 1899)
  Starec (številka: 11, 1899)
  Slovenski umetnik (številka: 11, 1899)
  Objavljenje, spjevao Milivoj Strahinić = L. Zore.; Dio I. Rijeka. Tiskarski i litografski zavod Emidija Mohovića (številka: 11, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče (številka: 11, 1899)
  Seveda bralec in še marsikaj (številka: 11, 1899)
  Kosec (številka: 11, 1899)
  Vigilije (številka: 11, 1899)
  Kresna noč (številka: 11, 1899)
  Noč se bliža (številka: 11, 1899)
  Hugon Mrak (številka: 11, 1899)
  V sezoni (številka: 11, 1899)
  Goethe; Ob 150-letnici rojstva (številka: 11, 1899)
  Slovenica (številka: 11, 1899)
  Stoletnica Blaža Potočnika (številka: 11, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1899)
  Tam ob Savi (številka: 11, 1899)
  Operne predstave (številka: 11, 1899)
  Prvo splošno avstrijsko romanje v sveto deželo (številka: 11, 1899)
  Cerkniško jezero; Spisal Jožef Žirovnik. Izdala in založila »Slovenska Matica«. Natisnila Blaznikova tiskarna (številka: 11, 1899)
  Gazelica (številka: 11, 1899)
  Stanko Pirnat + (številka: 11, 1899)
  Petritzeva »Zbirka slovenskih narodnih pesmi za citre« (številka: 11, 1899)
  Serenada (številka: 11, 1899)
  Idila (številka: 11, 1899)
  Hrvatske narodne pjesme; Skupila i izdala Matica hrvatska. Odio prvi. Junačke pjesme (Muhamedovske). Knjiga treća. Zagreb. 1898. Tisak K. Albrechta (Jos. Wittassek) (številka: 11, 1899)
  Matematiški problem v slovnici (številka: 11, 1899)
  Doma (številka: 11, 1899)
  Pavla Diakona slavnost (številka: 11, 1899)
  Sinkronistične tabele moških triumfov (številka: 11, 1899)
  Ivan Cankar: »Vinjete.« (številka: 11, 1899)
  Zvezdi (številka: 11, 1899)
  Hrvatski narod; Knjiga za pouku, hrvatskom seljaku poklanja Ivan Nep. Jemeršić, II. izdanje, Zagreb 1899, tiskom A. Scholza (številka: 11, 1899)
  V mraku (številka: 12, 1899)
  Jugoslavenska akademija (številka: 12, 1899)
  Bolno, srce (številka: 12, 1899)
  Srečanje (številka: 12, 1899)
  S harfo k meni (številka: 12, 1899)
  Dramske predstave (številka: 12, 1899)
  Matica hrvaška (številka: 12, 1899)
  Beležke iz novejše književnosti srbske in hrvaške (številka: 12, 1899)
  Domovina cerkvenega ali staroslovenskega jezika (številka: 12, 1899)
  Dr. Janko Pajk.; Beležka (številka: 12, 1899)
  Prešeren v novi izdaji (številka: 12, 1899)
  Umrli so znameniti pisatelji srbski (številka: 12, 1899)
  Zgodovina slovenskega naroda — kje si? (številka: 12, 1899)
  Žarki in snežinke (številka: 12, 1899)
  Slovenskih prilik (številka: 12, 1899)
  Ah ne verjemi (številka: 12, 1899)
  Sonet starčka (številka: 12, 1899)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1899)
  »Mačevanje.« (številka: 12, 1899)
  Operne predstave (številka: 12, 1899)
  Dr. I. Maretića gramatika hrvatskoga ili srbskog jezika (številka: 12, 1899)
  V mraku (številka: 12, 1899)
  Nagli sod po zmagi (številka: 12, 1899)
  Palackega filozofija povesti in politika (številka: 8, 1899)
 20. 1900
   238

  številka: 1 (1900)
  številka: 2 (1900)
  številka: 3 (1900)
  številka: 4 (1900)
  številka: 5 (1900)
  številka: 6 (1900)
  številka: 7 (1900)
  številka: 8 (1900)
  številka: 9 (1900)
  številka: 10 (1900)
  številka: 11 (1900)
  številka: 12 (1900)
  Naprej ali nazaj! (številka: 1, 1900)
  Suzana (številka: 1, 1900)
  Iz pisem Jurija Šubica; Ob desetletnici njegove smrti. Priobčil Ivan Šubic (številka: 1, 1900)
  »Slovanský pŕehled" (številka: 1, 1900)
  Henrik Heine (številka: 1, 1900)
  Dramske predstave (številka: 1, 1900)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 1, 1900)
  Nove poezije; Napisal Anton Aškerc. V Ljubljani. Založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg 1900 (številka: 1, 1900)
  Slovanska in Salonska knjižnica (številka: 1, 1900)
  Jutranja sonata (številka: 1, 1900)
  Risto Savin = F. Širca : Tri Aškerčeve balade za srednji glas s spremljevanjem klavirja; Komisijonalna založba L. Schwentnerja v Ljubljani (številka: 1, 1900)
  Iz dnevnika nadobudnega Dvojkogoja (številka: 1, 1900)
  Vseh živih dan (številka: 1, 1900)
  Operne predstave (številka: 1, 1900)
  Na piru (številka: 1, 1900)
  Matija jama in njegove slike (številka: 1, 1900)
  Iz boja (številka: 1, 1900)
  Tavčarjeve povesti (številka: 1, 1900)
  Scherzando (številka: 1, 1900)
  Gledališke igre (številka: 1, 1900)
  O zrakoplovstvu (številka: 1, 1900)
  Sedemdesetletnica drja; Benjamina Ipavca (številka: 1, 1900)
  Tamkaj za goro (številka: 1, 1900)
  Iz svetovne razstave pariške (številka: 1, 1900)
  Ciganska romanca (številka: 2, 1900)
  Dan (številka: 2, 1900)
  Poezije drja.Franceta Prešerna; ureditvi zbirke in Karpellu (številka: 2, 1900)
  Dramske predstave (številka: 2, 1900)
  Ruski roman in moderna francoska književnost (številka: 2, 1900)
  Drugi redni koncert »Glasbene Matice" (številka: 2, 1900)
  Život (številka: 2, 1900)
  Modelov za Prešernov spomenik je dospelo (številka: 2, 1900)
  Odreci! (številka: 2, 1900)
  Ilustr. Narodni koledar za l. 1900.; Tečaj XII. Uredil Drag. Hribar v Celju (številka: 2, 1900)
  Prijatelju (številka: 2, 1900)
  Elza; Črtica (številka: 2, 1900)
  Vzdihi (številka: 2, 1900)
  Za Prešernov spomenik (številka: 2, 1900)
  Anton Aškerc; Studie mit Uebersetzungsproben von Dr. Gojmir Krek. Laibach 1900. — Verlag L. Schwentner (številka: 2, 1900)
  Zvonček; List s podobami za slovensko mladino. Leto I. V Ljubljani. Urednik F. Gangl (številka: 2, 1900)
  Socialni pregled (številka: 2, 1900)
  Ko pade zavesa (številka: 3, 1900)
  Igralec (številka: 3, 1900)
  Ob 1000. slovenski gladališki predstavi.; Dne 13. februarja 1900 (številka: 3, 1900)
  Dramske predstave (številka: 3, 1900)
  J. Ciperle, Kranjska dežela (številka: 3, 1900)
  Družba sv. Mohorja; Beležka o knjižnem programu (številka: 3, 1900)
  Slovenski slikarji v Monakovem (številka: 3, 1900)
  Meškove »Slike in povesti« v maloruskem prevodu (številka: 3, 1900)
  Češka »Osveta« (številka: 3, 1900)
  Gledališka akademija (številka: 3, 1900)
  Giordano Bruno (številka: 3, 1900)
  Groharjevi sliki za dva stranska oltarja cerkve na Brezjah (številka: 3, 1900)
  Deželni jezik kranjski in Valvazor (številka: 3, 1900)
  + Dimitrij Vasiljevič Grigorovič (številka: 3, 1900)
  Razstava avstro-ogrskih umetnikov v Peterburgu (številka: 3, 1900)
  Operne predstave (številka: 3, 1900)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri in Koledar za navadno leto 1900 (številka: 3, 1900)
  John Ruskin (številka: 3, 1900)
  A. Černy: V údolí Resie (številka: 3, 1900)
  Gerbićeva »Glasbena Zora« (številka: 3, 1900)
  Operne predstave (številka: 4, 1900)
  Tolstoj in njegov roman »Vstajenje« (številka: 4, 1900)
  Dramske predstave (številka: 4, 1900)
  »Lex Heinze.« (številka: 4, 1900)
  Kdaj se začne XX. stoletje? (številka: 4, 1900)
  Iz lirike Otona Zupančiča (številka: 4, 1900)
  Uvod v narodna gospodarstvo (številka: 4, 1900)
  A zakaj? (številka: 4, 1900)
  Tomek, Povjest kraljevine češke (številka: 4, 1900)
  Šestdesetletnica prof. dr. Kreka (številka: 4, 1900)
  Umirajoči Bur (številka: 4, 1900)
  Svatopluk Čech&39;s Leben und Werke (številka: 4, 1900)
  O kugi (številka: 4, 1900)
  Dr. K. Moser, »Der Karst und seine Höhlen«, Triest, 1899, Schimpff (številka: 4, 1900)
  Sternénov »Cesar na konju« (številka: 4, 1900)
  Stara Kranjska, akvarele naslikal K. Grefe, tolmačenje napisal Peter pl. Radics (številka: 4, 1900)
  Pomladnja romanca (številka: 5, 1900)
  Stražnik Jeran (številka: 5, 1900)
  Če na poljane rosa pade (številka: 5, 1900)
  Nekaj mest v Dantejevi »Nebeški komediji«, ki se tičejo Slovanov (številka: 5, 1900)
  Gorski odmevi (številka: 5, 1900)
  »Provincia Sclavonia ali Slavonia." (številka: 5, 1900)
  Národopisný Sborník českoslovansk¨y. Vydává narodopisná společnost českoslovanská a narodopisné museum čéskoslovanské. Svazek šestý, sešit 1—2 (številka: 5, 1900)
  Pisanice (številka: 5, 1900)
  Prvaci hrvatskoga realizma (številka: 5, 1900)
  V gori zeleni (številka: 5, 1900)
  »Lud«, organ towarzystwa, ludoznawczego we Lwowie (številka: 5, 1900)
  Osemurni delavnik v rudnikih (številka: 5, 1900)
  Tiskarska razstava v Göteborgu na Švedskem (številka: 5, 1900)
  + Anton Kos ("Cestnikov") (številka: 5, 1900)
  Ignacij Orožen (številka: 5, 1900)
  Slikar M. Jama (številka: 5, 1900)
  Glasbene Matice III. redni koncert (številka: 5, 1900)
  Moja pesem (številka: 5, 1900)
  Ptičja romanca (številka: 5, 1900)
  Po strani klobuk (številka: 5, 1900)
  Po zmagi (številka: 5, 1900)
  Če se mrtvi prebudimo..; Dramatičen epilog v 3 dejanjih. Spisal Henrik Ibsen (številka: 6, 1900)
  Izvéstija obščestva arheologii, istorii i etnografii pri imperatrskom kazanskam uníversiteté (številka: 6, 1900)
  Slovanský pŕehled, ročnik II. čislo 8 (številka: 6, 1900)
  Mihael Munkacsy (številka: 6, 1900)
  Soneti (številka: 6, 1900)
  Slavjanskij vék; Vseslavjanskij organ. Véna. Redaktor dr.D.N. Vergun.Cir (številka: 6, 1900)
  Kako se razvija o moderni svjetovni nazor.; Prevedeno iz " Lidove knihovny" (številka: 6, 1900)
  Smrt kontrolorja Stepnika (številka: 6, 1900)
  Hugo Badalić (številka: 6, 1900)
  »Slovenska Talija« — kje si? (številka: 6, 1900)
  Regula vitae (številka: 6, 1900)
  Vlast (številka: 6, 1900)
  Ples (številka: 6, 1900)
  Matija Kračmanov Valjavec; Poezije, izdala »Slovenska Matica«. Uredil Fr. Levec. V Ljubljani založila »Slovenska Matica«. Tiskali J. Blaznikovi nasledniki (številka: 6, 1900)
  Ruski slikar I. K. Ajvazovskij.; (Po »Viencu«.) (številka: 6, 1900)
  Zunaj noč in burja (številka: 6, 1900)
  Razpis častne nagrade (številka: 6, 1900)
  Friderik Chopin; Ob 50letnici njegove smrti. Po ruskih virih spisala (številka: 6, 1900)
  »Naša Doba.« (številka: 7, 1900)
  Milivoj Šrepel: Preporod v Italiji u XV. i XVI. stoljeću.; Zagreb. Naklada »Matice hrvatske«. 1899 (številka: 7, 1900)
  Janko Žirovnik; Narodne pesmi z napevi (številka: 7, 1900)
  Gutenberg.; Ob petstoletnici njegovega rojstva (številka: 7, 1900)
  Fécondiité (Rodovitnost); Spisal Emil Zola (številka: 7, 1900)
  Repičev Prešeren (številka: 7, 1900)
  Iz lirike Kazimirja Radiča (številka: 7, 1900)
  Smrtna kazen (številka: 7, 1900)
  Antonio Fogazzaro (številka: 7, 1900)
  Ponočnjak (številka: 7, 1900)
  Petstoletnica krakovskega (jagjellonskega) vseučilišča (številka: 7, 1900)
  Bil je človek (številka: 7, 1900)
  Srebrni križec (številka: 7, 1900)
  Josipa Stritarja »zbrani spisi« (številka: 7, 1900)
  Sarajevsko pevsko društvo »Trebević« (številka: 7, 1900)
  Zgodovina slovenskega slovstva; IV.del. Drugi zvezek (številka: 7, 1900)
  Brodar (številka: 7, 1900)
  Slovanské hymny (številka: 7, 1900)
  Henrik Sienkie- wicz; Literarna slika. Načrtal za »Ljubljanski Zvon« —. (Iz poljskega rokopisa prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 8, 1900)
  + Dr. Gajo Bulat (številka: 8, 1900)
  Želja (številka: 8, 1900)
  Janka Kersnika zbrani spisi; Uredil Vl. Levec. Zvezek I. Sešitek I. Založil L. Schwentner. V Ljubljani 1900. Národna tiskarna (številka: 8, 1900)
  Vienac (številka: 8, 1900)
  H kritikam moje »Beneške Slovenije« (številka: 8, 1900)
  Misli o Kettejevih poezijah (številka: 8, 1900)
  Dragotin Kette: Poezije (številka: 8, 1900)
  Jovan Sundečič (številka: 8, 1900)
  Tat (številka: 8, 1900)
  Med krajišniki; Črtica iz moje vojaške službe (številka: 8, 1900)
  Delavka (številka: 8, 1900)
  Beneška Slovenija; Prirodoznanski in zgodovinski opis. Spisal S. Rutar. Izdala »Slovenska Matica«. — »Slovenska zemlja.« 1.del. Natisnila tiskarna Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1900 (številka: 8, 1900)
  »Slovenska Matica.« (številka: 8, 1900)
  Theodor Elze (številka: 8, 1900)
  Dr. Vatraslav Oblak (številka: 8, 1900)
  Romanca življenja; Narodni motiv (številka: 8, 1900)
  Monolog umirajočega samca (številka: 9, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 9, 1900)
  Petnajst let (številka: 9, 1900)
  Fr. Ks. Meško: Slike in povesti (številka: 9, 1900)
  Vladimir Sergejovič Solovejev (številka: 9, 1900)
  Guida, storica di Cividale, spisal G. Grion (številka: 9, 1900)
  Največji greh (številka: 9, 1900)
  Dr.Ilija Ognjanović (številka: 9, 1900)
  Najmlajši poljski novelisti; Literarna študija. Za »Ljubljanski Zvon« spisal —. (Iz poljskega rokopisa prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 9, 1900)
  C. de Franceschi, I castelli della val D&39;Arsa (številka: 9, 1900)
  Strossmayerjev jubilej (številka: 9, 1900)
  Spomenik Nikolaja Kopernika (številka: 9, 1900)
  Matica Hrvatska (številka: 9, 1900)
  Doma (številka: 9, 1900)
  Ob Klopinjskem jezeru (številka: 9, 1900)
  Najstarejši cirilski napis (številka: 9, 1900)
  Javorska vila (številka: 9, 1900)
  Pred nevihto (številka: 9, 1900)
  Čarovnik (številka: 9, 1900)
  Slepčeva oporoka (številka: 9, 1900)
  Socialno vprašanje (številka: 9, 1900)
  + Friderik Viljem Nietzsche (številka: 9, 1900)
  Dr. Hirc—H. pI. Hranilavić, Zemljepis Hrvatske (številka: 9, 1900)
  Marco Visconti (številka: 9, 1900)
  Kosi Anton: Zabavna knjižnica za slovensko mladino IX. zv (številka: 9, 1900)
  Drugi občni zbor »slovenskega umetniškega društva« (številka: 11, 1900)
  Prva splošna slovenska umetniška razstava (številka: 11, 1900)
  Russkij kružok v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Ramleh; Die eleusinische Riviera bei Aleksandrien in Aegypten. Ein Führer und ärztlicher Ratgeber von Dr. med. Carl Pečnik. Leipzig. Wörl&39;s Reisebücher-Verlag. 1900 (številka: 11, 1900)
  Stari Boc (številka: 11, 1900)
  Emil Korytka (številka: 11, 1900)
  Plastičnost v slikarstvu (številka: 11, 1900)
  + Frančišek Lampe (številka: 11, 1900)
  Jožef Iskrač-Frankolski (številka: 11, 1900)
  »Behar«, list za pouku i zabavo (številka: 11, 1900)
  »Česká Mysl«, I.letnik (številka: 11, 1900)
  »Oesterreichisch-ungarische Revue.« (številka: 11, 1900)
  Odlikovan slovenski slikar (številka: 11, 1900)
  Slovó (številka: 11, 1900)
  V predmestni gostilnici (številka: 11, 1900)
  + Dr. Edvard Albert (številka: 11, 1900)
  Naši pisatelji v prevodih (številka: 11, 1900)
  Matica Srpska.; Cir (številka: 11, 1900)
  Telovadba v petrazrednih in manj kot petrazrednih ljudskih šolah; Po učnih načrtih priredil Fran Brunet. Podrobni učni načrt za petrazrednice priredil Jakob Furlan. V Ljubljani, 1900. Tiskal Klein in dr. Založil pisatelj (številka: 11, 1900)
  Sodbe drugih časopisov o naši umetniški razstavi (številka: 11, 1900)
  Herbert Spencer, največji zagovornik zatirancev (številka: 11, 1900)
  Otvoritev prve slovenske umetniške razstave (številka: 11, 1900)
  Zdenčk Fibich (številka: 11, 1900)
  Čez sedem let (številka: 11, 1900)
  Ladja mi po morju plava (številka: 11, 1900)
  Spominu drja. Janka Pajka.; K obletnici njegove smrti (številka: 11, 1900)
  »Prosvjeta.« (številka: 11, 1900)
  Jakob Dimnik, Avstrijska zgodovina za ljudske šole, Ljubljana 1900, založil Josip Petrič (številka: 11, 1900)
  »Svjetlo«, slobodni, neodvisni i nepolitički list (številka: 11, 1900)
  Mestna ljudska kapel v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Srbski mec^en (številka: 11, 1900)
  A. M. Slomšek.; K stoletnici njegovega rojstva (številka: 11, 1900)
  Težak (številka: 11, 1900)
  Absalom (številka: 11, 1900)
  Ata Žužamaža (številka: 11, 1900)
  Kranjčeva slavnost (številka: 11, 1900)
  Pismo E. Korytka F. L. Čelakovskemu.; Priobčil V. A. Francev (številka: 11, 1900)
  Katedra slovanskih jezikov na vseučilišču v Kristjaniji (številka: 11, 1900)
  Preganjani Slovaki (številka: 11, 1900)
  O suši; Kitajska romanca (številka: 11, 1900)
  Šahova brada (številka: 11, 1900)
  Slutnja (številka: 11, 1900)
  Vasilij Pavlovič Vasiljev (številka: 11, 1900)
  Stolna crkva u Djakovu; U slavu petdesetgodišnjeg biskupovanja svoga pokrovitelja Josipa Jurja Strossmayerja izdala Jugoslavenska akademija znanosti u Zagrebu. U Pragu. Tiskom i nakladom česke grafičke udruge Unie (številka: 11, 1900)
  Slovenska nižja gimnazija v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava (številka: 11, 1900)
  Zbornik; Na svetlo daje »Slovenska Matica« v Ljubljani. I. zvezek. Uredit L. Pintar. V Ljubljani 1899 (številka: 11, 1900)
  Ljubljanska meščanska godba (številka: 11, 1900)
  Luč (številka: 11, 1900)
  Utrinki (številka: 12, 1900)
 21. 1901
   177

  številka: 1 (1901)
  številka: 2 (1901)
  številka: 3 (1901)
  številka: 4 (1901)
  številka: 5 (1901)
  številka: 6 (1901)
  številka: 7 (1901)
  številka: 8 (1901)
  številka: 9 (1901)
  številka: 10 (1901)
  številka: 11 (1901)
  številka: 12 (1901)
  Šestindvajset in ena (številka: 1, 1901)
  Prešeren in Slovanstvo; Z dostavkom uredništva = A. Aškerc (številka: 1, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec januar (številka: 1, 1901)
  Ivanu Veselu v spomin (številka: 1, 1901)
  Ljuban (številka: 1, 1901)
  Staroklasicizem in politična vzgoja naroda (številka: 1, 1901)
  Maksim Gorkij; Biografska črtica (številka: 1, 1901)
  »Slovanský pŕehled«, ročnik III (številka: 1, 1901)
  Praznovanje Prešernovega jubileja (številka: 1, 1901)
  Pod oknom; Samospev za bariton s spremljevanjem klavirja. Zložil dr. Gojmir Krek. Založil Schwentner v Ljubljani (številka: 1, 1901)
  Vaška idila (številka: 1, 1901)
  Ves Prešeren v ruskem prevodu (številka: 1, 1901)
  Žrtve (številka: 1/9, 1901)
  Iz pesmi Kazimirja Radiča (številka: 2, 1901)
  Snubač (številka: 2, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec februar (številka: 2, 1901)
  Misli k Prešernovemu življenjepisu (številka: 2, 1901)
  Glose k dogodkom na Kitajskem (številka: 2, 1901)
  Planinska idila (številka: 2, 1901)
  Prešernova svečanost u Sarajevu (številka: 2, 1901)
  Mornarjeva ljubica (številka: 2, 1901)
  Pri sosedu sem pestoval (številka: 2, 1901)
  Russkij Véstnik; CirJanuar 1901 (številka: 2, 1901)
  I. Ipavic: »Možiček.«; Enodejanska pantomima za klavir dvoročno. Založil L. Schwentner v Ljubljani (številka: 2, 1901)
  Giuseppe Verdi (številka: 3, 1901)
  V krčmi (številka: 3, 1901)
  Zbogom! (številka: 3, 1901)
  Jaz hočem gorkih žarkov (številka: 3, 1901)
  Irma (številka: 3, 1901)
  Ogrski Slovenci (številka: 3, 1901)
  + Arnold Böcklin (številka: 3, 1901)
  Na grobu ljubice (številka: 3, 1901)
  Krst (številka: 4, 1901)
  »Česka Revue.« (številka: 4, 1901)
  Hrabroslav Volarič: Samospevi s klavirjem (številka: 4, 1901)
  Pred Madono (številka: 4, 1901)
  Buska balada (številka: 4, 1901)
  A. P. Čehov; K njegovim črticam »Momenti« (številka: 4, 1901)
  Dama s psičkom (številka: 4, 1901)
  Na veliko soboto; Črtica. Milan Sanjar (številka: 4, 1901)
  + Alojzij baron Pražák (številka: 4, 1901)
  Epitaf Ivanu Veselu (številka: 4, 1901)
  Razstava akademije umetnosti Peterburgu (številka: 4, 1901)
  Svet nocoj so mi nebesa (številka: 4, 1901)
  Gamalielov govor (številka: 4, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec marec (številka: 4, 1901)
  Ljudske univerze (številka: 4, 1901)
  Josip Kostanjevec: »Iz knjige življenja.«. I.; Upoštevaj popravek na str. 292 (številka: 4, 1901)
  In zadnjikrat (številka: 4, 1901)
  Na brooklynskem mostu (številka: 4, 1901)
  II. redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1901)
  Ivan Plantan: Potovanje na Severni rtič (kap) (številka: 5, 1901)
  Napoleonova ljubica; Zgodovinska idila (številka: 5, 1901)
  Julij Zeyer (številka: 5, 1901)
  Moskovskija Vjedomosti o Korševem Prešernu (številka: 5, 1901)
  Knez Semberijski (številka: 5, 1901)
  Friderik Velbič, vsled svojih študij po Afriki slaven slovenski botanik (številka: 5, 1901)
  Predsmrtnice; Devetnajst pesmi (številka: 5, 1901)
  Zgodnja pomlad (številka: 5, 1901)
  Praznovanje sv. Jurja na Štajerskem; 1901Folkloristna študija (številka: 5, 1901)
  Vaclav Brožik; (Po čeških listih.) (številka: 6, 1901)
  Pod Tivoli (številka: 6, 1901)
  Astronomski koledar za maj (številka: 6, 1901)
  Alkoholizem (številka: 6, 1901)
  Zaščitnikom Levčevega pravopisa v preudarek (številka: 6, 1901)
  Tam zunaj že tulpe žarijo (številka: 6, 1901)
  V duši je zavela mrzla zima (številka: 6, 1901)
  Tragedija (številka: 6, 1901)
  Iz hrvaškega pesništva; I. Ivan, Nikola in Mato Ostojići (številka: 6, 1901)
  »Knjige Slovenske Matice.«; — Predlog o zvezi »Hrvatske Matice« s »Slovensko Matico" (številka: 6, 1901)
  Krakovski »Czas» (številka: 6, 1901)
  Dve novi sliki Groharjevi (številka: 6, 1901)
  Pod noč (številka: 7, 1901)
  Moderna poljska lirika; Za "Ljubljanski Zvon« spisal (Iz poljskega prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 7, 1901)
  V jasnih nočeh; Pred madono (številka: 7, 1901)
  Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava; U vienac savila »Matica Hrvatska«. Zagreb 1900. Izdanje "Matice Hrvatske".»Matice Hrvatske«. - 1901, 427—31 - (številka: 7, 1901)
  Na kolesu (številka: 7, 1901)
  Pozabil sem mnogokaj, dekle (številka: 7, 1901)
  Mož z železno krono (številka: 7, 1901)
  »Narodnogospodarski Vestnik" (številka: 7, 1901)
  Petdesetletnica Vrazove smrti (številka: 7, 1901)
  Kadar smo sami med seboj (številka: 7, 1901)
  Astronomski koledar za junij (številka: 7, 1901)
  Zrinski in Frankopan (številka: 7, 1901)
  Dva Zajčeva reliefa za bodoči Prešernov spomenik (številka: 7, 1901)
  Preosnova srednjih šol na Francoskem (številka: 7, 1901)
  Tvoja duša je morje (številka: 7, 1901)
  Našim srednješolskim abiturientom; Svetuje - (številka: 8, 1901)
  Astronomski koledar za julij (številka: 8, 1901)
  O Prešernovi literarni zapuščini (številka: 8, 1901)
  Iz pesmi V. S. Fedorova (številka: 8, 1901)
  Slovník staročeský (številka: 8, 1901)
  Jožef Murn-Aleksandrov (številka: 8, 1901)
  Pavlina Pajkova (številka: 8, 1901)
  Londonski " Nineteenth Century " (številka: 8, 1901)
  Marta (številka: 8, 1901)
  F. E.Koršb: Prešernov album (1800—1900) (številka: 8, 1901)
  Pa je rekla (številka: 8, 1901)
  Amazonke; Kavkaška romanca (številka: 9, 1901)
  Noviji hrvatski pjesnici; Za »Ljubljanski Zvon« napisao - (številka: 9, 1901)
  Na planem ljudstvo se mudi (številka: 9, 1901)
  Novi akordi. Zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo (številka: 9, 1901)
  Minil je dan (številka: 9, 1901)
  Astronomski koledar za avgust (številka: 9, 1901)
  Mrtvemu pesniku »Aleksandravu« =J. Murn (številka: 9, 1901)
  Snubač (številka: 9, 1901)
  Knjige »Slovenske Matice« za l. 1900:; Slovenske narodne pesmi. Uredil dr. K. Štrekelj. V. snopič. V Ljubljani 1900 (številka: 9, 1901)
  To ti danes šepetajo (številka: 9, 1901)
  Aloa cvete; Legenda (številka: 9, 1901)
  Russkij VestnikB Cir (številka: 9, 1901)
  Ruska poezija; Za »Ljubljanski Zvon" spisal —. (Iz ruskega rokopisa prevedel A. Aškerc.) (številka: 9, 1901)
  Že dan za gorami se svita (številka: 11, 1901)
  Po klopeh se po parku oziram (številka: 11, 1901)
  Monolog pomladnjega večera (številka: 11, 1901)
  Moja prijateljica (številka: 11, 1901)
  Vodnik in Kopitar (številka: 11, 1901)
  Vihra vije (številka: 11, 1901)
  Iz oblasti teme (številka: 11, 1901)
  Najlepši dar (številka: 11, 1901)
  Šolska družba »sv. Cirila in Metoda« (številka: 11, 1901)
  Pesem (številka: 11, 1901)
  Pogumna Anka (številka: 11, 1901)
  Oh, bil sem pobožen nekda (številka: 11, 1901)
  Tendenčnost v Ibsenovih spisih (številka: 11, 1901)
  Vid Dobrin (številka: 11, 1901)
  Labodnica (številka: 11, 1901)
  Pariška Nouvelle Revue (številka: 11, 1901)
  Ljudske knjižnice (številka: 11, 1901)
  Voditelji kitajskega duševnega življenja (številka: 11, 1901)
  Knjige »Jugoslovanske akademije znanosti i umJetnosti« za l. 1901; O Radu, knjiga 145, Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena, VI., in Ljetopisu, 15. zvezek (številka: 11, 1901)
  Verzi (številka: 11, 1901)
  Antimah (številka: 11, 1901)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 11, 1901)
  S potovanja v Jeno (številka: 11, 1901)
  Notturno (številka: 11, 1901)
  Moje tiho hrepenenje (številka: 12, 1901)
  Drama (številka: 12, 1901)
  Zaščitnikoma Levčevega pravopisa vnovič preudarek (številka: 12, 1901)
  Astronomski koledar za november (številka: 12, 1901)
  Še enkrat (številka: 12, 1901)
  Zimsko jutro (številka: 12, 1901)
  »Novi akordi.« 3. številka. November (številka: 12, 1901)
  Drama; O uprizorjenih delih (M. Balucki, Klub samcev; Josip Jurčič—F. Govekar, Deseti brat) in izvedbi (številka: 12, 1901)
  Ciganka (številka: 12, 1901)
  Naviji hrvatski pripovjedači; Za »Ljubljanski zvon" napisao - (številka: 12, 1901)
  Kako je mrtev ta jesenski dan (številka: 12, 1901)
  Sveti trije kralji (številka: 12, 1901)
  Štiristoletnica hrvaškega slovstva; Za »Ljubljanski Zvon« spisal — (številka: 12, 1901)
  Marko Marulić in štiristoletnica hrvaške književnosti (številka: 12, 1901)
  Brez zamere! (številka: 12, 1901)
  Astronomski koledar za oktober (številka: 12, 1901)
  Znamenja (številka: 12, 1901)
  Kipar Gangl (številka: 12, 1901)
  »Matica Srpska« u Novom Sadu (številka: 12, 1901)
  Knjige "Družbe sv. Mohor" za l. 1902 (številka: 12, 1901)
  Kmečka osveta (številka: 12, 1901)
  Moje gosli (številka: 12, 1901)
  Ljubljansko vseučiliško vprašanje (številka: 12, 1901)
  Medved Anton dr., Knezoškof lavantinski A. M. Slomšek; Izdala in založila »Družba sv. Mohorja« v Celovcu 1900 (številka: 12, 1901)
  »Nouvelle Revue.« (številka: 12, 1901)
  Za vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1901)
  Anton Dvořak; Beležka ob 60-letnici (številka: 12, 1901)
  Medved (številka: 12, 1901)
  Rdeči nagelj, rožmarin (številka: 12, 1901)
  Novi akordi. 2. zvezek. September (številka: 12, 1901)
 22. 1902
   182

  številka: 1 (1902)
  številka: 2 (1902)
  številka: 3 (1902)
  številka: 4 (1902)
  številka: 5 (1902)
  številka: 6 (1902)
  številka: 7 (1902)
  številka: 8 (1902)
  številka: 9 (1902)
  številka: 10 (1902)
  številka: 11 (1902)
  številka: 12 (1902)
  Rapsodije bolgarskega goslarja; Slike iz zgodovine bolgarske vstaje (številka: 1, 1902)
  Poslednja noč; Dimitrij Ahasverov (številka: 1, 1902)
  Še nikoli...! (številka: 1, 1902)
  Slovenci v Ameriki (številka: 1, 1902)
  Gredo na vojsko fantje (številka: 1, 1902)
  Blaznik (številka: 1, 1902)
  + Andrej Kragelj; Beležka (številka: 1, 1902)
  Marya Konopnicka (številka: 1, 1902)
  Carmen; Diego de Alcazar y Alhambra (številka: 1, 1902)
  Iz cerkve si stopala v solnčni dan (številka: 1, 1902)
  Na poljane sneg naletava (številka: 1, 1902)
  Ruski novelisti (številka: 1, 1902)
  Fr. Vidic: Valentin Vodnik, der erste slovenische Dichter.; (Archiv für slavische Philologie. V. Jagić. Berlin 1901. Band XXIII.) (številka: 1, 1902)
  Uslišan (številka: 1, 1902)
  Na sveti večer (številka: 1, 1902)
  Drama; O uprizorjenih delih (G. Hauptmann, Hanice pot v nebesa; P. Rosegger, Na sodnji dan) in izvedbi (številka: 1, 1902)
  Njegov god (številka: 1, 1902)
  Noč (številka: 1, 1902)
  »Prekrasno (številka: 2, 1902)
  Slovenska medicinska fakulteta (številka: 2, 1902)
  Ljubica, nič se ne jokaj..! (številka: 2, 1902)
  Dr. Franz Prešeren,Deutsche Gedichte (številka: 2, 1902)
  Ciganka Marija; Dimitrij Ahasverov (številka: 2, 1902)
  Proti jutru (številka: 2, 1902)
  V sanjavih mladostnih letih (številka: 2, 1902)
  Polnočna fantazija (številka: 2, 1902)
  Ko, se oženim (številka: 2, 1902)
  Lepa Mara (številka: 2, 1902)
  Pesnik fra Grga Martić (številka: 2, 1902)
  Ledene rože (številka: 2, 1902)
  Kam hitim? (številka: 2, 1902)
  Genialen človek (številka: 2, 1902)
  Večerna romanca (številka: 2, 1902)
  Iz bosanskega perivoja (številka: 2, 1902)
  Zarja (številka: 3, 1902)
  Srbsko šolstvo (številka: 3, 1902)
  Na ulici (številka: 3, 1902)
  V hipih takih prihajaj k meni (številka: 3, 1902)
  Slovanský Pŕehled; O 1. zvezku V.letnika (številka: 3, 1902)
  V mraku (številka: 3, 1902)
  Tempi passati (številka: 3, 1902)
  Tovariš Damjan (številka: 3, 1902)
  Sneg pada (številka: 3, 1902)
  Murko M. dr.: Vatroslav Oblak (številka: 4, 1902)
  Kaj se mi je sanjalo (številka: 4, 1902)
  Dr. Emil Holub (številka: 4, 1902)
  Jaz nimam lepe ljubice (številka: 4, 1902)
  I. Grohar (številka: 4, 1902)
  Jaz sem bogata! (številka: 4, 1902)
  Pir (številka: 4, 1902)
  tihi noči (številka: 4, 1902)
  Celjska utrakvistna gimnazija (številka: 4, 1902)
  Vsemir (številka: 5, 1902)
  Glej, zvončki so že vzklili (številka: 5, 1902)
  Med dobrimi zananci; Črtica (številka: 5, 1902)
  Nemške višje gimnazije na Kranjskem (številka: 5, 1902)
  Volja (številka: 5, 1902)
  Arhitekt Ciril Koch (številka: 5, 1902)
  Vesna (številka: 5, 1902)
  Fran. Dr. Franz Tetzner: Die Slawen in Deutschland; Beitrage zur Volkskunde der Preussen, Litauer und Letten, der Masuren und Philipponen, der Tschechen, Mährer und Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen. Braunschweig, Vieweg und Sohn 1902 (številka: 5, 1902)
  Novi Akordi. 5. številka. Marec (številka: 5, 1902)
  Svatopluk Čech (številka: 5, 1902)
  Drama (številka: 5, 1902)
  Viktor Hugo (številka: 5, 1902)
  Prešernova oda »Zdravica« na Ruskem (številka: 6, 1902)
  P. Ladislav Hrovat (številka: 6, 1902)
  Gogolj (številka: 6, 1902)
  Nevesta (številka: 6, 1902)
  Umetniške razstave v Pragi (številka: 6, 1902)
  M. Hostnikb: Slovinsko-russkij slovarb. Grammatika slovinskago jazyka. Cir (številka: 6, 1902)
  »Česká Revue.« (številka: 6, 1902)
  Prazno srce (številka: 6, 1902)
  Filharmonijsko društvo v Ljubljani; Beležka ob 200-letnici (številka: 7, 1902)
  Domá (številka: 7, 1902)
  Vseučiliški zbornik; Sestavila Janko Polec in Bogumil Senekovič.V Ljubljani 1902. Založil L. Schwenter. Natisnil A. Slatnar v Kamniku (številka: 7, 1902)
  V ljutomerskih goricah (številka: 7, 1902)
  Pesem (številka: 7, 1902)
  Novi akordi. 6. številka. Maj (številka: 7, 1902)
  Verbič F (številka: 7, 1902)
  Poslanica (številka: 7, 1902)
  Hajduki; Stadija iz južnoslovanskega narodnega življenja (številka: 7, 1902)
  Proletarec (številka: 7, 1902)
  Za mizo (številka: 7, 1902)
  Iz gozda so ptice odplule (številka: 7, 1902)
  Zvonček (številka: 7, 1902)
  Slovo (številka: 8, 1902)
  Idealizem (številka: 8, 1902)
  Taka jasno, ko o polnoči (številka: 8, 1902)
  Naš život; Cir (številka: 8, 1902)
  Poslednja deputacija (številka: 8, 1902)
  Filharmoniška družba v Ljubljani pa slovenski narod (številka: 8, 1902)
  Skizzy (številka: 8, 1902)
  Legenda pravičnosti (številka: 8, 1902)
  Kralj na Betajnovi, drama v treh dejanjih; Spisal Ivan Cankar. Založil L. Schwentner. V Ljubljani 1902 (številka: 8, 1902)
  Brez doma (številka: 8, 1902)
  La Lupa (številka: 8, 1902)
  Slikarja Jakopič in Grohar (številka: 8, 1902)
  Ti si lepa, ko solnce (številka: 8, 1902)
  Dobrodelnost (številka: 8, 1902)
  Mark Matvjejevič Antokolskij (številka: 9, 1902)
  Novi akordi. II. letnika 1. sešitek (številka: 9, 1902)
  Tam daleč luči gorijo (številka: 9, 1902)
  Bleiweis — izdajatelj Prešernove zapuščine (številka: 9, 1902)
  Anton Knezova knjižnica (številka: 9, 1902)
  Jaroslav Vrchlický (številka: 9, 1902)
  Humaniteta (številka: 9, 1902)
  Dr. Antonin Dvořák (številka: 9, 1902)
  Črtice (številka: 9, 1902)
  Giovanni Segantini (številka: 9, 1902)
  Anton Knezova knjižnica (številka: 9, 1902)
  Roža življenja (številka: 11, 1902)
  Nikotina (številka: 11, 1902)
  Zabavna knjižnica »Slovenske Matice«; XIII. zvezek: Štiri bajke (številka: 11, 1902)
  Prešeren v šolah (številka: 11, 1902)
  Ivan Vazov, bolgarski pesnik (številka: 11, 1902)
  Navija pripovetka u Srba (številka: 11, 1902)
  Dve sliki Petra Žmitka (številka: 11, 1902)
  Licejsko poslopje v Ljubljani (številka: 11, 1902)
  II. slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 11, 1902)
  Dan v Vrbi; Srečanje s sorodniki na Prešernovem domu (številka: 11, 1902)
  K Vodnikovem življenjepisu (številka: 11, 1902)
  Snubač (številka: 11, 1902)
  V žalni obleki (številka: 11, 1902)
  Hrepenenje (številka: 11, 1902)
  Pesmi (številka: 11, 1902)
  Vetrovi (številka: 11, 1902)
  Slovenska šolska družba sv. Cirila in Metoda (številka: 11, 1902)
  Pri vinu (številka: 11, 1902)
  Romar (številka: 11, 1902)
  Iz zgodovine narodne poljske dramatike (številka: 11, 1902)
  Kazaška romanca (številka: 11, 1902)
  Kâlidâsa; Indski dramatik (številka: 11, 1902)
  Solze svetle in vroče (številka: 11, 1902)
  Zbornik znanstvenih in poučnih spisov; Na svetlo daje Slovenska Matica. III. zv. Uredil L. Pintar. V Ljubljani1901 (številka: 11, 1902)
  Russkij Věstnikb Cir (številka: 11, 1902)
  Novi akordi. II. letnika 2. sešitek. September (številka: 11, 1902)
  Posljednjega dejanja posljedni prizor (številka: 11, 1902)
  Russkij Vestnik; Cir (številka: 11, 1902)
  Jubilej Marije Konopnicke (številka: 12, 1902)
  Knjige "Družbe sv. Mohorja" za leto 1903 (številka: 12, 1902)
  Prešernove poezije (številka: 12, 1902)
  Na grobovih (številka: 12, 1902)
  Jugoslovanska romantika (številka: 12, 1902)
  »Novi akordi.« II. letnik, 3. številka. November (številka: 12, 1902)
  II. slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 12, 1902)
  Pod tvojim ,oknom drevje je šumelo (številka: 12, 1902)
  Iz mirnega kraja (številka: 12, 1902)
  Oj, vdahni življenje ginočemu steblu (številka: 12, 1902)
  I. E. Rjepin (številka: 12, 1902)
  Jubilejna slavnost v Šipki (številka: 12, 1902)
  svet (številka: 12, 1902)
  V tujini dalnji živel bom samootno (številka: 12, 1902)
  Koncert Františka Ondřička (številka: 12, 1902)
  Slika (številka: 12, 1902)
  Za zabavo (številka: 12, 1902)
  Slovensko gledišče (številka: 12, 1902)
  Ivan Vrhovec (številka: 12, 1902)
  + Emil Zola (številka: 12, 1902)
  Kmečka in mestna kultura (številka: 12, 1902)
  Sfinks (številka: 12, 1902)
  Iz beležnice Pavla Kuzme (številka: 12, 1902)
  Olga (številka: 12, 1902)
  Popotnik. Pedagoški in znanstveni list, letnik. XXI., XXII. in XXIII (številka: 12, 1902)
  Knižal. Gruzinska romanca (številka: 12, 1902)
  Bajka o smrti (številka: 12, 1902)
  Šumijo, šumijo gozdovi (številka: 12, 1902)
  Pesmi s Prekmurja (številka: 12, 1902)
  Ganglov »Valvazor« (številka: 12, 1902)
  Slovensko gledišče (številka: 12, 1902)
  Tam zunaj je sneg (številka: 12, 1902)
 23. 1903
   344

  številka: 1 (1903)
  številka: 2 (1903)
  številka: 3 (1903)
  številka: 4 (1903)
  številka: 5 (1903)
  številka: 6 (1903)
  številka: 7 (1903)
  številka: 8 (1903)
  številka: 9 (1903)
  številka: 10 (1903)
  številka: 11 (1903)
  številka: 12 (1903)
  Viktor Hugo; Beležka o delu (številka: 1, 1903)
  Vereščaginove slike (številka: 1, 1903)
  Pismo iz Zagreba (številka: 1, 1903)
  Oj, kod si hodil (številka: 1, 1903)
  Heautontimorumenos (številka: 1, 1903)
  Sanje (številka: 1, 1903)
  Pomiloščevanje mladostnih zločincev (številka: 1, 1903)
  Izložba moderne francoske umetnosti v Pragi (številka: 1, 1903)
  Iz zakutka (številka: 1, 1903)
  Rusi in Slovenci (številka: 1, 1903)
  Zimska bajka (številka: 1, 1903)
  Vladimir Nazor. Živana.; Mitički epos u devet pjesama (1898—1901). Zadar. Nagradjena štamparija Vitaliana. 1902 (številka: 1, 1903)
  Titan (številka: 1, 1903)
  Drama; O uprizorjenih delih (P.Bertona in Ch.Simon, Zaza; F. Cavallotti, Jeftejeva hči; L.Thoma, Medalja) (številka: 1, 1903)
  »Večer Konopnicke.«; O proslavi 25-letnice njenega književnega delovanja v Ljubljani (številka: 1, 1903)
  »Jež"; Ob 1. številki (številka: 1, 1903)
  »Ormoški spomini."; Ob petindvajsetletnici ormoške posojilnice in ob tridesetletnici svojega beležništva v Ormožu izdal dr. Ivan Gršak prav: Geršak. Ljubljana, 1902 (številka: 1, 1903)
  Ilustrovani »Narodni koledar« za leto 1903.; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celju (številka: 1, 1903)
  Zločin (številka: 1, 1903)
  Idila (številka: 1, 1903)
  V krčmi (številka: 1, 1903)
  jubilej; Beležka ob 25-letnici smrti N. A. Nekrasova (številka: 1, 1903)
  Povesti; Spisal dr. Ivan Tavčar. V. zvezek. Založil pisatelj. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr Fed. Bamberg. V Ljubljani 1902 (številka: 1, 1903)
  Potresna povest (številka: 1, 1903)
  Svetnica (številka: 1, 1903)
  Mali vitez (Pan Volodijevski); Spisal H. Sienkiewicz. Po poljskem izvirniku poslovenil Podravski = P. Miklavec (številka: 1, 1903)
  Metamorfoza (številka: 1, 1903)
  Češka gledišča (številka: 1, 1903)
  Uradniško stavbno društvo (številka: 1, 1903)
  Amerikanci (številka: 1, 1903)
  Decembrski koncert »Glasbene Matice«; Izvajali Thierfelderjevega Zlatoroga, besedilo R. Baumbach (številka: 1, 1903)
  Inje; Rikard Katalinić-Jeretov. (God. 1887. -1902.) Zadar 1902. Vlastitom nakladom. Tisak C. Albrechta (Jas. Wittassek), Zagreb (številka: 1, 1903)
  Shod slavistov.; Beležka o shodu v Peterburgu (številka: 1, 1903)
  Rat Hrvata s Magjarima godine 1848—9; Naklada Dioničke tiskare u Zagrebu. 1902 (številka: 1, 1903)
  Do sedaj neznana slovenska knjiga; O Pohlinovem prevodu Buque fa brati, inu moliti Slavonskem shovnirjam na Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene (Dunaj, 1799) (številka: 1, 1903)
  Manes v Hagenbundu (številka: 1, 1903)
  Rdeče rože (številka: 1, 1903)
  Doma (številka: 1, 1903)
  Cecilija; Cerkvena pesmarica. II. del. Drugi, popravljeni natis. Uredil Anton Foerster (številka: 1, 1903)
  Ciganka (številka: 1, 1903)
  Slovan.; Mesečnik za književnost in prosveto (številka: 1, 1903)
  »Nove pravljice iz 1001 noč."; Založil L. Schwentner v Ljubljani (številka: 1, 1903)
  Klic noči (številka: 1, 1903)
  Povest o neki drugi; novela (številka: 1, 1903)
  Zemljiškoknjižni izpisek (številka: 2, 1903)
  Sirota (številka: 2, 1903)
  Ščip (številka: 2, 1903)
  Stjepan Ilijašević +; Beležka (številka: 2, 1903)
  Nadežda Gareva; Macedonska drama (številka: 2, 1903)
  Na Silvestrov večer (številka: 2, 1903)
  V mraku (številka: 2, 1903)
  Človek in pol, roman, spisal Ivo Šorli; Ljubljana 1903, založil L. Schwentner (številka: 2, 1903)
  Talija. Zbirka gledaliških iger.; Ob prvih štirih zvezkih (številka: 2, 1903)
  Iz ostaline Dragotina Ketteja (številka: 2, 1903)
  Veliki knez Konstantin Konstantinovič, pesnik; Beležka o njegovih pesmih (številka: 2, 1903)
  Rostand »nesmrten«; Beležka (številka: 2, 1903)
  Trenotki iz učiteljskega življenja (številka: 2, 1903)
  Izgubljeni raj (številka: 2, 1903)
  Vera Haruzina: Krajna; Očerk. Moskva. Universitetskaja Tipografija.1903 (številka: 2, 1903)
  Mali vitez Pan (Volodijevski).; Naznanilo 2. sešitka Sienkiewiczevega romana v slovenščini (številka: 2, 1903)
  Dr. Ivan Geršak.; Ormoški spomini. Ljubljana, 1902. Založila Ormoška posojilnica (številka: 2, 1903)
  Reinkarnacija (številka: 2, 1903)
  Spomini (številka: 2, 1903)
  Službena petindvajsetletnica; O jubileju V. Holza (številka: 2, 1903)
  Jan Kubelik odlikovan; Beležka (številka: 2, 1903)
  Ne vprašaj! (številka: 2, 1903)
  Mati (številka: 2, 1903)
  Petindvajsetletnica; Ob gledališkem jubileju A. Cerarja (številka: 2, 1903)
  Javna predavanja; Beležke o predavanjih v Ljubljani (številka: 2, 1903)
  Vojtěh Žák (številka: 2, 1903)
  Januarski koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1903)
  Prešeren v Rusih; O razpravi A. J. Stepoviča o Prešernu (številka: 2, 1903)
  Menih (številka: 2, 1903)
  Evgenij Kumičić. Slučaj; Broj 84. i 85. Crn Božić. Tri pripoviesti. Naklada knjižare Lav. Hartmanna (Kugli i Deutsch). Zagreb 1902 (številka: 2, 1903)
  Louis Leger; Ob 60-letnici (številka: 2, 1903)
  Pera P. Gjorgjević (številka: 2, 1903)
  »Psoglavci« na našem odru; Ocena uprizoritve K. Kovařovičeve opere (številka: 2, 1903)
  Karla Kovařovica opera »Psoglavci« (številka: 2, 1903)
  Črna knjiga (številka: 2, 1903)