Ivan Dimnik (1889-1969)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.