Delo zdravnika v preventivni ambulanti - dosedanje izkušnje