Dobro jutro hišni očka
Ja pa davi slanca pala
Leži, leži ravno polje
Oj' zdaj gremo