Samo Smerkolj, bariton, Vilma Bukovec, sopran

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih