Osnovna državna karta. 5E 23-Ae, Ljubljana J-1

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih