France Kidrič (1880-1950)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.