Na razstanku : o priliki abiturjentskega slavlja slovenskih i hrvat. učiteljiščnikov i učiteljiščnic : slavnostna kantata