Planike : 2. zvezek, za soli, mešan zbor in orglje