Osnovna državna karta. 5E 23-Dd, Ljubljana J-14

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih