Osnovna državna karta. 5E 23-Ge, Ljubljana J-7

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih