Knjiga Lovranskega kapitlja in dvolist iz lovranske kapiteljske knjige : izvirna in delovna kopija