Osnovna državna karta. 5E 23-Be, Ljubljana J-2

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih