Zagreb Fair : 13. - 22. IV. 1962

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.